Hur gammal blev man på 1700-talet?

Hur gammal blev man på 1700-talet?

Hur länge levde man på 1700-talet. Kanske har du hört någon berätta att medellivslängden förr i tiden var nedåt 30 år. Var det verkligen så?

I mitt arbete med att skriva av Fröderyd sockens (församlings) dödbok har jag samlat på mig material som kanske kan bringa lite klarhet i denna fråga. Fröderyds socken ligger i den sydligaste delen av Jönköpings län på det småländska höglandet.

Fröderyd församling i Jönköpings län.

Fröderyd dödbok börjar 1688. Registreringen och avskrift pågår och täcker så här långt åren 1754-1800. Registret innehåller 890 döda samt lite drygt 1700 anhöriga som också förekommer i dödboken. Dessa anhöriga är vanligen föräldrar och make/maka, men ibland förekommer annan bekant eller släkting.

I diagrammet nedan visas antalet årligen döda i Fröderyd socken. Som man kan se pendlade dödstalet kraftigt. Vanligen avled 10 till 20 personer per år, men toppar vissa år då smittkopporna och rödsoten härjade i olika omgångar. Hur mycket var då detta jämfört med befolkningen i församlingen? Som man kan se i Befolkningen i Bäckaby, Fröderyd och Ramkvilla var antalet invånare i Fröderyd 1750 omkring 650, för att växa till 900 personer år 1800. Som exempel kan vi ta rödsoten 1772-1773 då över 50 dog i socknen, vilket motsvarar 6% av befolkningen. De flesta som dog var barn, så det var en fasansfull åderlåtning av unga människor i byarna. Man kan för just denna epidemi se att befolkningen sjönk något, men återhämtade sig snart igen. Bland epidimierna som härjade var rödsoten, mässlingen och framför allt smittkopporna. Smittkopporna var ständigt återkommande och var särskilt intensiva åren 1756-57 (9st), 1762-63 (21st), 1769-70 (23st) och 1784 (17), 1795-96 (11st).

 

 

Antal årligen döda i Fröderyd (F).

Barnadödlighen var otroligt hög, vilket man ser i diagrammet nedan. Fyra av tio som dog var under 5 år. Nästan hälften av alla döda var barn under 15 år. Studerar man  intervallet 0-14 år, ser man att 28% av de döda var inte ens året gamla. Medellivslängden för samtliga döda var 32 år, men överlevde man barnaåren var prognosen betydligt bättre. Om man överlevde sin 15 årsdag steg medellivslängden till 55 år. Av dessa, som överlevde sin 15 årsdag, blev 5% 80 år eller äldre. Med andra ord, blev man vuxen i slutet av 1600- och i början på 1700-talet så kunde man räkna med ett någorlunda långt liv. I alla fall för Fröderyd. Liknande resultat fick jag för grannsocknen Bäckaby, fast här gäller undersökning för perioden 1688-1760. Sannolikt ser det likadant ut i andra socknar runtom i Sverige på landsbygden, med vissa variationer.

Procentuell fördelning av döda per åldersgrupp för Fröderyd (F), indelad i 5-årsintervall.
DödeÅldersfördelning_db_Fröderyd_20180325(zoomed 0-14år)
Procentuell fördelning av döda 0-14 år för Fröderyd (F), indelad i 1-årsintervall.

15 personer under perioden 1754-1800 anges ha blivit 90 år eller äldre och tre  anges ha blivit över 100 år. Man får ta dessa uppgifter med en nypa salt då vi inte kan kontrollera uppgifterna (de föddes innan födelseböckerna började) samt att gamla människors ålder lätt överdrevs. Hursomhelst, de fem äldsta personerna är Fröderyd dödbok för angiven period är:

  1. 106 år, Lisbet Svensdotter, Fröset Västergård, 1648-1754
  2. 103 år, Lisbet Nilsdotter, Fröderyd Backstuga, 1681-1784
  3. 103 år, Per Gustavsson Lundman, 1682-1785
  4. 95 år, Anna Månsdotter, Hökhult Soldattorp, 1661-1756
  5. 95 år, Mårten Gislesson, Huluboda, 1675-1770

 


Kommentera

Hoppa till verktygsfältet