Söndagars latinska namn

Söndagars latinska namn

Ofta använde prästerna latinska namn på söndagar när de skrev i kyrkböckerna, i alla fall i äldre tider. Här nedan är en översättning på de vanligaste förekommande söndagarna.

Latinska namnet Svenska Söndagsnamnet
Circumsisio dómini Nyårsdagen
Epiphania Trettondagen
Septuagésima, circumdedérunt Sjuttionde dagen dagen före påsk
Sexagésima, Exsúrge Sextionde dagen före påsk
Quinquagésima, Esto mihi Femtionde dagen för påsk, fastlagssöndagen
Quadragésima, Invocavit Fyrtionde dagen före påsk
Invocavit Första söndagen i fastan
Reminiscere Andra söndagen i fastan (Tänk, herre, på din barmhärtighet)
Oculi Tredje söndagen i fastan (Mina ögon, se alltid till herren)
Laetáre Fjärde söndagen i fastan, midfastosöndagen
Júdica Femte söndagen i fastan
Palmárum Palmsöndagen
Dies adorátus, Passiónes Långfredagen
Páscha Påskdagen
Annuntiatio Mariæ Marie bebådelsedag
Philippus et Jacobus Första maj
Quási módo géniti,
Dominica in albis
1a söndagen efter påsk
Misericórdia 2a söndagen efter påsk
Jubiláte 3e söndagen efter påsk
Cantáte 4e söndagen efter påsk
Rogate (Vocem jucunditatis) 5e söndagen efter påsk, Bönsöndagen
Ascénsio Kristi himmelsfärdsdag
Exáudi Söndagen före pingst
Pentecóste Pingstdagen
Trinitatis Trefaldighetssöndagen
Omnium sanctórum Allhelgonadagen
1 Advéntus 1a advent
Nativitas Domini Juldagen

 

Kommentera

Hoppa till verktygsfältet