Brevet från Amerika

Brevet från Amerika

Gustav och Albert var två bröder som bodde hemma hos föräldrarna på deras torp i byn Slageryd i Bäckaby socken på det småländska höglandet. Gustav var född 1885 och Albert 1887. De var nummer sex och sju i en syskonskara på sammanlagt åtta barn. Fadern var skräddaren Johannes Magnus Petersson och sönerna idkade tidvis samma näring. De båda bröderna såg ingen framtid i Sverige. De ägde inte någon egen mark eller gård och när det gällde lantbruk var alternativet att…

Read More Read More

Glimtar ur en smålandsbondes vardag i början av 1900-talet

Glimtar ur en smålandsbondes vardag i början av 1900-talet

Min farmors pappa Frans Rydlund (1875-1958) var bonde i en liten by på det småländska höglandet i början på 1900-talet. Gården hette Västergård och låg i byn Slageryd i Bäckaby församling. Bäckaby ligger 20 kilometer sydväst om Vetlanda. Från honom har jag bland annat ärvt några gamla almanackor mellan åren 1913 till 1945. I dessa har han gjort anteckningar om diverse vardagliga göromål, vilket ger en intressant inblick i vad som han ansåg vara viktigt under året som gick. Här…

Read More Read More

Vad dog våra förfäder av?

Vad dog våra förfäder av?

I 1686 års kyrkolag ålades det prästerna att anteckna om födelse/dop, lysning/vigsel och död/begravning i de så kallade ministeralböckerna. Dödsorsaken noterades undantagsvis fram till 1749. Detta år bildades nämligen tabellverket och alla sockenpräster skulle därefter årligen inlämna sammandrag av befolkningsförhållanden som utdrag ur kyrkböckerna. I praktiken innebär  detta att dödböckerna från och med denna tid även innehåller uppgift om dödsorsak. Genom att gå in på tabellverkets hemsida [3] kan man studera ”sin” socken. I denna artikel skall vi studera vad…

Read More Read More

Långvariga äktenskap på 1600- och 1700-talet

Långvariga äktenskap på 1600- och 1700-talet

Firade man guldbröllop på 1700-talet? Ja, faktiskt så gjorde man det i form av en förnyad vigsel i kyrkan. Detta om man får tro Wikipedia. I den här artikeln skall vi undersöka hur långa äktenskap kunde bli i Fröderyd (F) socken i Småland. Perioden är avgränsad till 1700-talet. Metoden att finna långa äktenskap har varit att titta i Fröderyd dödbok 1688-1800. Det innebär att de ingångna äktenskapen sträcker sig från mitten av 1600-talet till mitten av 1700-talet. Även om medelåldern…

Read More Read More

Varifrån tog kvinnorna sina makar?

Varifrån tog kvinnorna sina makar?

Över hur stora avstånd hade man sitt kontaktnät förr i tiden då man fann sin make/maka? Hur vanligt var det egentligen att båda två kom från samma församling? Och de som kom utifrån, varifrån kom de? Vi ska försöka besvara dessa frågor genom att titta närmare på Fröderyd och Bäckaby socknar som ligger i den södra delen av Vetlanda kommun, på det småländska höglandet, för att se hur man gjorde där. Enligt 1686 års kyrkolag ålades prästerskapet att genomföra årliga…

Read More Read More

Hur gammal blev man på 1700-talet?

Hur gammal blev man på 1700-talet?

Hur länge levde man på 1700-talet. Kanske har du hört någon berätta att medellivslängden förr i tiden var nedåt 30 år. Var det verkligen så? I mitt arbete med att skriva av Fröderyd sockens (församlings) dödbok har jag samlat på mig material som kanske kan bringa lite klarhet i denna fråga. Fröderyds socken ligger i den sydligaste delen av Jönköpings län på det småländska höglandet. Fröderyd dödbok börjar 1688. Registreringen och avskrift pågår och täcker så här långt åren 1754-1800….

Read More Read More

Sjukdomsnamn i gångna tider

Sjukdomsnamn i gångna tider

I dödböckerna förekommer äldre begrepp på sjukdomsnamn som man idag inte har hört talas om eller vet vad det är. Nedan har jag samlat ihop en del av de namn som förekommer i Fröderyds pastorats kyrkoböcker. Många fler gamla sjukdomsnamn finns samlade i Hjälpmedel – Dödsorsaker och sjukdomsnamn – förr och nu. Dragsjuka; kallas också krampsjuka. Stickningar i fötterna som sedan sprider sig i hela kroppen och allmänna ryckningar uppstår. Vid anfallen yrar och skriker den sjuke i raseri. Diarré…

Read More Read More

Liten latinsk ordbok

Liten latinsk ordbok

I kyrkböckerna, det vill säga födelse-, vigsel- och dödböckerna, använde prästerna emellanåt latinska ord. Dessa var inte så många så det kan vara bra att lära sig dem. Nedan har jag samlat ihop de som förekommer i Fröderyds pastorats kyrkoböcker. Aetas Ålder, levnadsålder Aetas ejus Dess ålder Cum qua (cum qva) med vilken [kvinna han fick] Dominica (dom) Söndag Ejusdem (ejus) Samma (tex samma månad) Eodem die Samma dag Hujus anni I år Ibidem (ibm, ibid) Därstädes, på samma ställe/ort…

Read More Read More

Om Skållningsolyckor i hemmen

Om Skållningsolyckor i hemmen

Då och då har jag stött på olyckor där små barn skållas av kokhett vatten. På den här tiden fanns ingen sjukvård att tala om, så dessa stackars barn fick lida oerhört innan de avled av sina skador. Dessa olyckor var inte vanliga,  men inträffade emellanåt och det skrevs om dem i tidningarna. Nedan ges ett axplock av träffar i tidningsarkivet (https://tidningar.kb.se). Nya Wexjöbladet 1859-07-15 ”Uppvidinge härad. Tisdagen den 5 dennes (juli) har bonden Jonas Peterssons i Målerås, Helleberga socken,…

Read More Read More

Fröderyd i tidningsarkivet

Fröderyd i tidningsarkivet

Inrikes Tidningar 1796-02-17, sid 2 ”Med samma hedersbelöning (Skådepenning), för Stenhusbyggnad och Stenmurar, hafwa jämwäl Torparen Carl Ericsson på Hulebo i Fröderyd socken och Jönköpings län, jämt Bonden Casper Swensson i Bebby, Augurums socken och Blekinge Län, blifwit hugkomne.” Den flitige torparen var Karl Eriksson, född 1745-03-13- i Medeltorp i grannsocknen Ramkvilla (F). Han gifte sig med 1766 med Ingegärd Karlsdotter (1737-1803) och de hade någon gång efter 1777 tagit upp ett nybygge under Hulebo, som kallades för Nybygget. Sedermera…

Read More Read More

Hoppa till verktygsfältet