Rullor Jönköpings Infanteriregemente

Rullor Jönköpings Infanteriregemente

Det här registret över Jönköpings infanteriregemente och roteringslängder innehåller soldaterna från socknarna Bäckaby, Fröderyd och Ramkvilla (Västra Härad) och omfattar (för närvarande) perioden 1640 till 1677. Totalt är det nästan 900 poster.

Jag har samlat på mig en hel del uppgifter om ”mina” soldater och genom att publicera detta register hoppas jag kunna hjälpa dig andra att få uppslag och tips om var man kan leta för att hitta era soldater. Har du dina soldater i Västra härad så bör länkarna nedan kunna hjälpa dig i de flesta fall.

Uppgifterna är huvudsakligen tagna från ”Rullor 1620-1723” och detta material är omfattande; här finns hela 1797 volymer. Samtliga volymer finns digitaliserade hos både ArkivDigital och riksarkivet (SVAR). Jag har främst använt mig av ArkivDigitals material.

Tänk på att registret är en sekundärkälla och ska betraktas därefter. Vissa uppgifter kan saknas eller innehålla fel och bör kontrolleras mot originalet. Tänk också på att registret är hjälp för sökning i originalkällorna, och att de inte bör användas i stället för originalen. Var och en som använder uppgifterna är ansvarig för hur dessa sprids.

Tips 1: Sök gärna i min databas: en del av personerna nedan är med här.
Tips 2: Läs gärna igenom standardiseringen av namnformer som jag i största möjliga utsträckning har använt.
Tips 3: Om du inte är så hemmastadd i trakten, tag hjälp av Byar och torp i Bäckaby, Byar och torp i Fröderyd, Byar och torp i Ramkvilla.
Har du synpunkter, hittat fel eller har kompletterande information? I så fall kontakta mig.

Thomas Lindgren, 2022.

1640 Olof Liljesparres kompani
Rulla: 1640:6
Källa: Rullor 1620-1723 1640:6 (1640) Bild 950 / sid 103 (AID: v751048.b950.s103, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751048?image=950
Plats: Anklam
Maijor Edell och welb: Oluff Lilliesparres Compag: ähr – Anklam
..Ljunganäs, Fröderyd: Nils Karlsson (död in decemb: 639)
..Norrskog, Bäckaby: Per Nilsson
..Målen, Ramkvilla: Nils Persson (förlofuat för sin odugligheet till Swerige af Gen: Maijor Axell Lilllie)
..Hökhult, Fröderyd: Sven Jonsson
..Fröset, Fröderyd: Per Svensson
..Ryd: Olof Håkansson (död in Februario 640)
..Urås, Ramkvilla: Anders Persson (död in Februario 640)
..Puketorp, Bäckaby: Lars Jönsson
..Bäckaby, Bäckaby: Sven Eriksson
..Fröderyd, Fröderyd: Mikael Markusson (död in Novemb: 639)
..Årset, Fröderyd: Johan Persson
.. Officerare: Behåldne 11, döda 1
.. Gemene: Behåldne 62, döda 25, Comm: 6, Swerige 1, förlof: 1
Adolf Hårds regemente
Munster Rulla oppå Öffwerste Edell och welb: Adolph Hårdz Regemente. Munstradt aff Feldz – Edell och Welb: Giärdz Antonij Reinschiöld den 28 och 29 Martio 640
1640-03-28 Erik Axelssons kompani
Rulla: 1640:6
Källa: Rullor 1620-1723 1640:6 (1640) Bild 1010 / sid 109 (AID: v751048.b1010.s109, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751048?image=1010
Plats: Greifswald
Capitein Manhaftig Erich Axelssons Compagnie. I Greifzwald.
..Fröderyd, Fröderyd: Nils Svensson (död in d 2 A 639)
..Hovgård, Vallsjö: Per Göstasson (I Rappin)
..Matteryd: Samsing Persson
..Ingaboda, Fröderyd: Måns Jonsson
..Svinaryd, Ramkvilla: Håkan Persson
..Målen, Ramkvilla: Sven Torkelsson
..Torp, Fröderyd: Nils Persson (I Rappin)
..Rom-: Karl Jonsson (till Fröry 639)
..Årset?, Fröderyd: Jöns Gudmundsson, Anm: Står: Årssåss
..Strömmen, Fröderyd: Erengisle
..Hallsnäs, Ramkvilla: Nils Mickelsson (på Wyrke? skantz), Anm: Står: Hallanäs
.. Officerare: Behåldne 8, döda 1
.. Gemene: Behåldne 75, döda 4, Comm: 8, Swerige 4, förlof: 1
Adolf Hårds 5 kompanier
Münster Rulla oppå Öffwerste Edell och Wälb: Adolph Hårdz 5 Compagnier som i Greifzwåldh Looir?. Munstradt aff FeltCammerern Edell och Velb: Giärdt Antonij Reinskiöldh den 28 Martij Ao 640
1640-03-28 Erik Axelssons kompani
Rulla: 1640:6
Källa: Rullor 1620-1723 1640:6 (1640) Bild 1170 / sid 126 (AID: v751048.b1170.s126, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751048?image=1170
Plats: Greifswald
Rulla oppå Manhaftig Capitein Erich Axellssons Compagnie
..Fröderyd, Fröderyd: Nils Svensson (dödh in sep 639)
..Hovgård, Vallsjö: Per Göstasson (Commend: till Rapin)
..Matteryd: Samsing Persson
..Ingaboda, Fröderyd: Måns Jonsson (siuk aff pesten)
..Svinaryd, Ramkvilla: Håkan Persson
..Målen, Ramkvilla: Sven Torkelsson
..Torp, Fröderyd: Nils Persson (Commend: till Rapin)
..Ramnås: Karl Jönsson
..Årset?, Fröderyd: Jöns Gudmundsson, Anm: Står: Årssåss
..Strömmen, Fröderyd: Erengisle (siuk), Anm: siuk
..Hallsnäs?, Ramkvilla: Nils Mickelsson, Anm: Står: Hallenås
1640-03-30 Olof Liljesparres kompani
Rulla: 1640:6
Källa: Rullor 1620-1723 1640:6 (1640) Bild 1230 / sid 132 (AID: v751048.b1230.s132, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751048?image=1230
Plats: Anklam
Rulla oppå Maijor Edell och welb: Oluff Lilliesparres Compagnie Munstradt uthi Anklam af feldt Comma- Edell och welb: Gierdh Antonij Reinschiöld uthi Anklam den 30 Martij 640
..Ljunganäs, Fröderyd: Nils Karlsson (död in decemb: 639)
..Norrskog, Bäckaby: Per Nilsson
..Målen, Ramkvilla: Nils Persson (förlofuat till Swerige af Gen: Maijor Axell Lilllie)
..Hökhult, Fröderyd: Sven Jonsson
..Fröset, Fröderyd: Per Svensson, Anm: Rekryt 1639
..Ryd, Fröderyd: Olof Håkansson (död in Februario 640), Anm: Rekryt 1639
..Urås, Ramkvilla: Anders Persson, Anm: Rekryt 1639
..Puketorp, Bäckaby: Lars Jönsson, Anm: Rekryt 1639
..Bäckaby, Bäckaby: Sven Eriksson, Anm: Rekryt 1639
..Fröderyd, Fröderyd: Mikael Markusson (död in Novemb: 639), Anm: Rekryt 1639
..Årset, Fröderyd: Johan Persson, Anm: Rekryt 1639
Roteringslängder över Jönköpings län 1648
1648-03-30
Källa: Roterings- och utskrivningslängder, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0025/0/130 (1648-1682), bildid: A0054978_00098
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054978_00098
..Hökhult, Fröderyd: Per Olofsson
..Fröset, Fröderyd: Anders Persson
..Holmeshult, Fröderyd: Per Bengtsson
..Angseboda: ??
..Höreda, Ramkvilla: Nils Erlandsson
..Tossegärde, Ramkvilla: Nils Persson
..Svarthult, Ramkvilla: Per Gudmundsson
..Hansås?, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Anm: Summa: 226
Överste Georg Fleetwoods regemente
Rulla Oppå Öffwersten Edle och Wälb:ne George Fletwoodz Regemente Jönekiöpingz Lähns knechter Munstradt och öffwersedt aff öffwersten öffwer Redderschapetz och Adelns Rusttiänst i Swerige och Findlandh dhän höghwälborne herre her Carl Mauitz Leionhufuds, Greffue till Rassborgh och Falkensten, Frijherre till Reipholldz kirck och Käglehollm, herre till Grefznäs och – uthi Wernamo dänn 24 Martij Ao 1651.
1651-03-24 Göran Silverhielms kompani
Rulla: 1651:4
Källa: Rullor 1620-1723 1651:4 (1651) Bild 940 / sid 87 (AID: v751301.b940.s87, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751301?image=940
Öffwerste Leut: Wälb:digh Göran Sillfwerhielms Compagnie.
..Skärbäck, Ramkvilla: Anders Håkansson
..Svinaryd, Ramkvilla: Olof Arvidsson (aff Nils Arfuedss: Suinary)
..Målen, Ramkvilla: Jon Eskilsson (af Joen Jonsson i Målen)
..Tossegärde, Ramkvilla: Nils Persson
..Svarthult, Ramkvilla: Per Gudmundsson
.. Per Nilsson (Peer Nillsson i Hårssåssa)
Göran Silverhielms skvadron
Rulla Oppå Öffwerste Leut: Wälb: Göran Söllwerhielms Esquadron Fyra Compagnie Extraherade af Munster Rullorna, som oprättades uthij Jönekiöpingh den 29 Martij 1648 och förordnader samma åhr Till Halmstadz Guarnison, thäm behåldne, sampt afgåendee Till den 1 Junij Anno 1651.
1651-06-01 Göran Silverhielms kompani
Rulla: 1651:4
Källa: Rullor 1620-1723 1651:4 (1651) Bild 1040 / sid 97 (AID: v751301.b1040.s97, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751301?image=1040
Rulla Oppå Öffwerste Leut: Wälb: Jöran Söllfwerhielms Compagnie
..Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson (af Joen Jönsson i Brändery)
..Årset, Fröderyd: Börje Persson
..Årset, Fröderyd: Håkan Mattsson (af Swen Bryngellsson i Årseet)
..Huluboda, Fröderyd: Per Ambjörnsson
..Skepperstad, Skepperstad: Lars Nilsson (af Per Håkansson i Skiperstadh)
..Svarthult, Ramkvilla: Olof Staffansson (af Swän Swänsson i Swarthult)
..Äsprilla, Fröderyd: Per Månsson
..Huluboda, Fröderyd: Nils Andersson
..Hökhult, Fröderyd: Per Olofsson
..Årset, Fröderyd: Anders Persson
..Höreda, Ramkvilla: Måns Persson (af Nills Erlandsson i Höreda)
..Axebo?: Sven Jonsson (Swän Jonnsson i Axeboo)
Överste Georg Fleetwoods regemente
Rulla Uppå Öffwerstens Wälb: George Flettwoodz hemmawarande Esqvadron Munstrade och öffwersedde af Underskrefne Commissarier Uthi Jönköping dhen 10 feb: 1652
1652-02-10 Göran Silverhielms kompani
Rulla: 1652:4
Källa: Rullor 1620-1723 1652:4 (1652) Bild 570 / sid 52 (AID: v751315.b570.s52, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751315?image=570
Öffwerst leutnamptens Wälb Jöran Söllfurhiellms Compagnie
..Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson (641 Joen Jonssnon l. af Joen Jönsson i Brändery)
..Årset, Fröderyd: Börje Persson (642 Börge Persson i Årset)
..Årset, Fröderyd: Håkan Mattsson (Håkan Matzon l. af Swän Brynielsson i Årset)
..Huluboda, Fröderyd: Per Ambjörnsson (645 Per Ambiörnsson i Hulebo)
..Skepperstad, Skepperstad: Lars Nilsson (Lars Nilsson l. af Per Håkonsson i Skipperstadh)
..Äsprilla, Fröderyd: Per Månsson (647 Per Månsson i Esprilla)
..Huluboda, Fröderyd: Gudmund Persson (Gudmund Persson l. af Nils Andersson i Hulebo)
..Hökhult, Fröderyd: Per Olofsson (648 Per Olofsson i Höökhullt)
..Årset, Fröderyd: Anders Persson
..Höreda, Ramkvilla: Måns Persson (Måns Persson l. af Nils Ärlandsson i Höreda)
..Skärbäck, Ramkvilla: Anders Håkansson (642 Anders Håkonsson i Skärbäck)
..Svinaryd, Ramkvilla: Olof Arvidsson (Olof Arfwidsson l. Af Nils Arfuedsson i Swinary)
..Tossegärde, Ramkvilla: Nils Persson (648 Tages strax een annan af Rodhen för Nils Persson, Tåssegärde som war Toket? när han skrefz)
..Svarthult, Ramkvilla: Per Gudmundsson
..Söråsa?: Per Nilsson
Roterings- och Utskrivningslängder Sverige 1653
1653 Extract Öfwer 1653 åhrs Uthskrifningz Längder
Källa: Roterings- och utskrivningslängder, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0025/0/1 (1653-1657), bildid: A0054849_00006
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054849_00006
Junakiöpingz Lähn
.. UthSkrefne för Skatte och Crono Rotar: 0, Anm: Hela riket: 1054
.. Sammaledes för frelse Rootar: 237, Anm: Hela riket: 2517
.. Summa: 237, Anm: Hela riket: 3571
1653 Utskrivnings- och Roteringslängder
Källa: Roterings- och utskrivningslängder, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0025/0/130 (1648-1682), bildid: A0054978_00181
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054978_00181
.. Fröridh Sochn, Fröset .. 1
1653 Roteringslängder över Jönköpings län
Källa: Roterings- och utskrivningslängder, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0025/0/1 (1653-1657), bildid: A0054849_00609
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054849_00609
Rothe Längdh Oppå Frällset Uthi Jönekiöpingz Lähn Anno 1653
.. Anm: Knekt nr 34:
..Hökhult, Fröderyd: Assar
..Hökhult, Fröderyd: Nils
..Hultatorp, Fröderyd: Per
..Äsprilla, Fröderyd: Karl
..Träde, Fröderyd: Bengt
..??: Jöns
..Äsprilla, Fröderyd: Gisle
..Klev, Fröderyd: Sigge
..Tossegärde, Ramkvilla: Göran
..Svinaryd, Ramkvilla: Änkan
..Brånskog, Ramkvilla: Nils
..
..??, Fröderyd: Håkan (Wälb: Gustaf Loodz), Anm: Frälsehem, under nr 116
..Brånskog, Ramkvilla: Anders Olofsson
..Rulla, Ramkvilla: Per
..Notteberg, Fröderyd: Lars
..Fågelleken, Bäckaby: , Anm: under nr 124
..Gunnarstorp, Bäckaby: Sven, Anm: under nr 124
..Sunnebo?, Bäckaby: Jöns
..Ekekull, Bäckaby: Göran
..Ärnamåla, Bäckaby: Håkan
..Skärbäck, Ramkvilla: Åke
..Höreda, Ramkvilla: Jöns (Knecht Måns Mårthensson), Anm: Knekt nr 154
..Urås, Ramkvilla: Sven Persson
.. Göran Persson
..Torp, Ramkvilla: Jöns Månsson
.. Anm: Knekt nr 164:
..Nygård, Ramkvilla: Sven Gudmundsson
..Ramkvilla, Ramkvilla: Nils Månsson
..Ramkvilla, Ramkvilla: Ingeborg
..Dragsnäs, Ramkvilla: Jöns Jonsson
..Skärbäck, Ramkvilla: Sven Simonsson
..Perstorp, Ramkvilla: Ivar? Månsson
..Marbäckshult, Ramkvilla: Erik Månsson
..Högarör, Ramkvilla: Per Jönsson
..Dragskärtorp?, Ramkvilla: Jöns Jonsson
..Varhester, Ramkvilla: Gudmund Svensson (Knecht: Nils Gislesson i Warhester), Anm: Nr 164
..Karsebo, Ramkvilla: Håkan Jönsson
..Skärbäck, Ramkvilla: Börje Persson
..Humletorp, Ramkvilla: Sven Svensson
..Holmeshult, Fröderyd: Måns Andersson
..Paddingetorp, Bäckaby: Måns, Anm: Knekt nr 170:
..Slageryd, Bäckaby: Per Börjesson
..Slageryd, Bäckaby: Jon Germundsson
..Rösås, Bäckaby: Gudmund
..Rösås, Bäckaby: Per Nilsson
..Norrskog, Bäckaby: Nils
..Doestorp, Bäckaby: Håkan
..Vresekull, Bäckaby: Nils
..Gammalstorp, Bäckaby: Påvel
..Hättebo, Bäckaby: Gudmund
..??, Bäckaby: Jöns
..Åskog, Bäckaby: Jon
..Berga, Malmbäck: Lars Persson (Knecht: Lars Persson)
1653 Utskrivna knektar, Jönköpings län
Källa: Roterings- och utskrivningslängder, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0025/0/1 (1653-1657), bildid: A0054849_00657
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054849_00657
Rulla Oppå Nyskreffne Knechtar uthi Jönkiöpingz Lähn Pro Anno 1653
..Årset, Fröderyd: Sven Månsson (Swen Månsson i Åhrset .. 1)
..Varhester, Ramkvilla: Nils Gislesson (Nils Gisesson i Warhester .. 1)
..Äsprilla, Fröderyd: Anders Månsson (Anders Månsson i Esprilla .. 1)
..Hökhult, Fröderyd: Per Nilsson (Peer Nilsson i Hökhult .. 1)
..Höreda, Ramkvilla: Måns Mårtensson (Måns Mårthensson i Höreda .. 1)
..Kyrkotorp, Ramkvilla: Påvel Persson (Påwell Peersson i Kiörketorp .. 1)
..Torp, Ramkvilla: Nils Nilsson (Nils Nilsson i Torp .. 1)
Överste Adolf Herman Wrangels regemente
Rulla Uppå Öffwerstens Wälborne Her Adolf Wrangels Regemente Munstrade och Öfwersedde af General Majoren den högwälborne herre och grefwe, Grefwe Carll Mauritz Leijonhufwudh Uthi Jönekiöpingh den 11 Junij Anno 1653
1653-06-11 Göran Silverhielms kompani
Rulla: 1653:2
Källa: Rullor 1620-1723 1653:2 (1653) Bild 3430 / sid 387 (AID: v751322a.b3430.s387, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751322a?image=3430
Plats: Jönköping
ÖffwersteLeut: Wälb: Göran Söllwerhiellms Compagnie
.. Överstelöjtnant Göran Silverhielm
.. Löjtnant Per Broddesson
.. Fänrik Anders Mikaelsson
.. Fältväbel Börje Knutsson
.. Sergiant Jonas Månsson
.. Mönsterskrivare Anders Karlsson
.. Förare Per Torsson
.. Furir Bengt Jönsson
.. Rustmästare Nils Svensson
.. Korpral Per Håkansson
.. Korpral Per Larsson
.. Korpral Sven Håkansson
.. Korpral Nils Erlandsson
.. Korpral Måns Andersson
.. Korpral Lars Jönsson
..Angseboda, Fröderyd: Ingemund Nilsson
..Ryd, Fröderyd: Måns Svensson
..Skärbäck, Ramkvilla: Sven Eriksson
..Bränderyd, Ramkvilla: Nils Persson
..Äsprilla, Fröderyd: Per Jonsson
..Puketorp, Bäckaby: Lars Jonsson
..Bosnatorp, Ramkvilla: Jon Karlsson
..Fröderyd, Fröderyd: Måns Mårtensson
..Rösås, Bäckaby: Sven Persson
..Puketorp, Bäckaby: Nils Persson
..Ramkvilla Mellangård, Ramkvilla: Jon Persson
..Hökhult, Fröderyd: Sven Jonsson
..Svinaryd, Ramkvilla: Håkan Persson
..Hallanäs: Nils Mickelsson
..Kristorp, Fröderyd: Hemming Månsson
..Lida: Germund Nilsson
..Kallsjö: Jon Siggesson
..Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson, Anm: för Jon Jönsson
..Årset, Fröderyd: Börje Persson
..Svinaryd, Ramkvilla: Håkan Mattsson
..Årset, Fröderyd: -ngelsson
..Huluboda, Fröderyd: Per Ambjörnsson
..Skepperstad, Skepperstad: Lars Nilsson, Anm: för Per Håkansson
..Huluboda, Fröderyd: Gudmund Persson, Anm: för Nils Andersson
..Hökhult, Fröderyd: Karl Olofsson, Anm: för Per Olofsson
..Årset, Fröderyd: Anders Persson
..Höreda, Ramkvilla: Måns Persson, Anm: för Nils Erlandsson
..Skärbäck, Ramkvilla: Anders Håkansson
..Svinaryd, Ramkvilla: Olof Arvidsson, Anm: för Nils Arvidsson
..Tossegärde, Ramkvilla: -, Anm: Tages strax en annan af Roten för Nils Persson i Tåssegärde som war i -när han skreffz
..Svarthult, Ramkvilla: Per Gudmundsson
..Hörsågen?: Per Nilsson
..Årset, Fröderyd: Håkan Persson, Anm: för Sven Månsson
..Varhester, Ramkvilla: Nils Gisesson
..Äsprilla, Fröderyd: Anders Månsson
..Hökhult, Fröderyd: Per Nilsson
..Höreda, Ramkvilla: Måns Mårtensson
..Kyrkotorp, Ramkvilla: Påvell Persson, Anm: Tages strax en annan af Rothen för Nils Nilsson i Torp som Riömt.
..Torp: –
..Loftsryd, Asa: Lars Esbjörnsson
..Gärdeskvarn, Fröderyd: Jon Mattsson
Överste Adolf Herman Wrangels regemente
Rulla Opå Öffwerstens Wälb:ne herr Adolphh Herman Wrangelz Regemente, Munstradhe aff Underskreffne Commissarier Uthi Jönekiöping den 27 Aprilis Anno 1654.
1654-04-27 Nils Kaggs kompani
Rulla: 1654:3
Källa: Rullor 1620-1723 1654:3 (1654) Bild 1720 / sid 604 (AID: v751330.b1720.s604, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751330?image=1720
Plats: Jönköping
Öffwerste Leut: Wälb: Nilz Kaggz Compagnie
.. Överstelöjtnant Nils Kagg
.. Löjtnant Karl Drake
.. Fänrik Anders Mikaelsson
.. Fältväbel Börje Knutsson
.. Sergiant Jonas Månsson
.. Mönsterskrivare Anders Karlsson
.. Förare Per Torsson
.. Furir Bengt Jönsson
.. Rustmästare Nils Svensson
.. Korpral Per Håkansson
.. Korpral Sven Håkansson
.. Korpral Nils Erlandsson
.. Korpral Måns Andersson
.. Korpral Lars Jönsson
.. Korpral Hans Persson
..Angseboda, Fröderyd: Ingemund Nilsson
..Ryd, Fröderyd: Måns Svensson
..Skärbäck, Ramkvilla: Sven Eriksson
..Bränderyd, Ramkvilla: Nils Persson
..Äsprilla, Fröderyd: Per Jonsson
..Bosnatorp, Ramkvilla: Jon Karlsson
..Fröderyd, Fröderyd: Måns Mårtensson
..Rösås, Bäckaby: Sven Persson
..Puketorp, Bäckaby: Nils Persson
..Ramkvilla Mellangård, Ramkvilla: Jon Persson
..Hökhult, Fröderyd: Sven Jonsson
..Svinaryd, Ramkvilla: Håkan Persson
..Hallanäs: Nils Mickelsson
..Kristorp, Fröderyd: Hemming Månsson
..Lida: Germund Nilsson
..Kallsjö: Jon Siggesson
..Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson, Anm: för Jon Jönsson
..Årset, Ramkvilla: Håkan Mattsson, Anm: för Sven Bryngelsson
..Årset, Fröderyd: Börje Persson
..Huluboda, Fröderyd: Per Ambjörnsson
..Skepperstad, Skepperstad: Lars Nilsson, Anm: för Per Håkansson
..Årset, Fröderyd: Anders Persson
..Skärbäck, Ramkvilla: Anders Håkansson
..Hökhult, Fröderyd: Per Nilsson
..Gärdeskvarn, Fröderyd: Jon Mattsson
..Svarthult, Ramkvilla: Per Gudmundsson
..Äsprilla, Fröderyd: Anders Månsson
..Hörsågen?: Per Nilsson, Anm: för Nils Erlandsson
..Loftsryd, Asa: Lars Esbjörnsson, Anm: Tages strax een annan af godz it för Lars Esbjiörnsson i Loftery som ähr Absons och omiss.
Adolph Herman Wrangels fyra kommenderade kompanier
Rulla Oppå Öffwersten Wällb:ne Hr Adolph Herman Wrangels Regemente, Fyra Compagnie utcommenderade munstrade och öfwersedde aff underskrefne Commissarie i Calmar den 15 Julij Anno 1654.
1654-07-15 Johan Loods kompani
Rulla: 1654:3
Källa: Rullor 1620-1723 1654:3 (1654) Bild 2230 / sid 658 (AID: v751330.b2230.s658, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751330?image=2230
..Huluboda, Fröderyd: Gudmund Persson (647 Gudmund Persson l: af Nils Andersson i Hullebo, ogifft)
..Hökhult, Fröderyd: Karl Olofsson (648 Carl Olsson l: af Per Olsson i Hökhult, gift)
..Höreda, Ramkvilla: Måns Persson (Måns Persson l: af Nils Erlandsson i Höreda, gifft)
..Årset, Fröderyd: Håkan Persson (653 Håkan Persson l: af Suän Månsson i Årset, gifft)
..Varhester, Ramkvilla: Nils Gislesson (Nils Gislesson i Warhester, gift)
..Fröset, Fröderyd: Jöns Jonsson (Jöns Jonsson l: af Hans Persson i Fröset, gifft)
..Höreda, Ramkvilla: Måns Mårtensson (Måns Mårtensson i Höreda, gifft)
..Kyrkotorp, Ramkvilla: Påvel Persson (Påwel Persson i Kiyrketorp, gifft)
..Svinaryd, Ramkvilla: Olof Arvidsson (Olof Arfuedsson l: af Nils Arfuedsson i Swijnary, gifft)
Adolf Herman Wrangels regemente
Rulla Oppå Öffwersten Wälb herr Adolph Herman Wrangelz Regemente.
1655-02-24 Erik Axelssons Hillebards kompani
Rulla: 1655:3
Källa: Rullor 1620-1723 1655:3 (1655) Bild 730 / sid 961 (AID: v751337.b730.s961, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751337?image=730
Plats: Jönköping
Maior Wälb: Erich Axelzon Hillebards Compagnie
.. Major Erik Axelsson Hillebard
.. Fänrik Axel Hillebard, Anm: Antagen 655
.. Fältväbel Brodde Persson
.. Sergeant Sven Nilsson
.. Mönsterskrivare Zachris Olsson
.. Förare Lars Johansson
.. Furir Nils Arvidsson
.. Rustmästare Jöns Hielshammar
.. Korpral Jon (Corporal Jon i Swarttorp)
.. Korpral Sven (Corporal Swen i Hannsarp)
.. Korpral Lars (Corporal Lars i Tulebo)
.. Korpral Jöns Persson (Corporal Jöns Persson i Komstad)
.. Korpral Nils Larsson (Corporal Nils Larsson i Akershult)
.. Korpral Per Jonsson (Corporal Peer Jonsson i Esprilla. Hemman: Wästerquarn 1/8 Frödery.)
.. Summa Gemene tillstädes: 100
Adolf Herman Wrangels regemente
Rulla Oppå Öffwersten Wälb: herr Adolph Herman Wrangels Regemente, Munstradt och öfwersedt aff – Commissarier Uthi Jönekiöping den 24 Aprilis Anno 1656.
1656-04-24 Erik Axelssons Hillebards kompani
Rulla: 1656:4
Källa: Rullor 1620-1723 1656:4 (1656) Bild 2650 / sid 586 (AID: v751363.b2650.s586, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751363?image=2650
Plats: Jönköping
Rulla Oppå Major Edel och Wälb: Erich Axelzon Hillebårdz Compagnie.
.. Major Erik Axelsson Hillebard
.. Löjtnant Axel Hillebard
.. Fänrik Lars Jönsson Hane (Ifrån fältwäbel af Streiffuens Comp:)
.. Fältväbel Brodde Persson
.. Sergeant Sven Nilsson
.. Mönsterskrivare Mårten Jonsson (Ifrån Stiernas Comp:)
.. Förare Lars Johansson
.. Furir Nils Arvidsson
.. Rustmästare Jöns Jönsson
.. Korpral Sven (Corporal Swen i Harsarp)
.. Korpral Lars (Corporal Lars i Trottebo)
.. Korpral Jöns Persson (Corporal Jöns Persson i Komstad)
.. Korpral Nils Larsson (Corporal Nils Larsson i Akershult)
.. Korpral Per Jonsson (Corporal Peer Joensson i Esprilla.)
.. Korpral Sven Jakobsson (Korpral Swen Jacobsson i Förebergh. Ifrån gemen 656.)
.. Summa Gemene tillstädes: 99
Bertil Nilsson Skyttes regemente
Rulla Oppå Öfwerste Wälb: herr Bertell Nilsson Skyttes Regemente, Munstradt och öfwersedt af h: Excellens — Rikzdrotzen herre her Peer Brahe till Wissingsborgh, Datum Liungby den 15 Junij Ao 1657.
1657-06-15 Erik Axelssons Hillebards kompani
Rulla: 1657:3
Källa: Rullor 1620-1723 1657:3 (1657) Bild 2850 / sid 778 (AID: v751373.b2850.s778, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751373?image=2850
Rulla Oppå Major Edel och Wälb: Erich Axelszon Hillebårdz Compagnie.
.. Major Erik Axelsson Hillebard
.. Löjtnant Lars Jönsson
.. Fänrik Jonas Månsson
.. Fältväbel Sven Nilsson
.. Sergeant Nils Arvidsson
.. Mönsterskrivare Mårten Jonsson
.. Förare Anders Andersson
.. Furir Bengt (i Tranemo)
.. Rustmästare Nils (Rustmester Nils i Brohult)
.. Korpral Sven (Corporal Swen i Harsarp)
.. Korpral Per Jonsson (Corporal Peer Joensson i Esprilla.)
.. Korpral Sven Jakobsson (Korpral Swen Jacobsson i Hörebergh.)
.. Korpral Per Hansson (Corporal Peer Hansson i Gunnarstorp)
.. Korpral Karl Jonsson (Corporal Carl Joensson i Ransiöö)
.. Korpral Anders Karlsson (Corporal Anders Carllsson i Åsen)
.. Summa gemena tillstädes: 146
1657 Lista på efterskrivna kompanier
Rulla: 1657:3
Källa: Rullor 1620-1723 1657:3 (1657) Bild 3240 / sid 823 (AID: v751373.b3240.s823, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751373?image=3240
Lista Uppå Efterskrefne Compagnier aff Öffwerste Wälborne Hr Bertill Nillson Skyttes Regemente, och hwar dhee Nu Logerandes ähro Anno 1657.
.. 2. Compagniet i Skåne, Anm: Troligen 1657-08-26 i Halmstad.
.. Major Erik Axelsson Hillebard
.. Löjtnant Lars Jönsson (ifrån Fendrich af detta Compagnie)
.. Fänrik Jonas Månsson
.. Fältväbel Sven Nilsson (ifrån Sergeant af Compagniet)
.. Sergeant Nils Arvidsson (ifrån Föhrer af Compag:)
.. Mönsterskrivare Mårten Jönsson
.. Förare Anders Andersson
.. Furir Bengt (i Tranemo)
.. Rustmästare Nils (Rustmester Nils i Brohult)
.. Korpral Sven (Corporal Swen i Härsarp)
.. Korpral Per Jonsson (Corporal Peer Joensson i Esprilla)
.. Korpral Sven Jakobsson (Korpral Swen Jacobsson i Forebergh.)
.. Korpral Per Hansson (Corporal Peer Hansson i Gummarstorp. Ifrån Geemeendt 1657.)
.. Korpral Karl Jonsson (Corporal Carl Joensson i Ransiöö. Ifrån Geemeendt 1657.)
.. Korpral Anders Karlsson (Corporal Anders Carllsson i Åhsen. Ifrån Geemeendt 1657.)
.. 151 Gemeen medh 1 Absens, och 1 Siuk hemma
Erik Axelsson Hillebards brigad
Rulla Oppå Major Edel och Wälb: Erich Axelsson Hillebåårdz Brigad efther Munster- Innehåldh af Liungby dhen 15 Junij, Såssom och hwad Afgånget är till Dato, sedan Munstringen den 26 Augustij Uti Halmstad hööltz. Datum Andersta dhen 26 Octob: Anno 1657.
1657-10-26 Erik Axelsson Hillebards kompani
Rulla: 1657:3
Källa: Rullor 1620-1723 1657:3 (1657) Bild 3430 / sid 844 (AID: v751373.b3430.s844, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751373?image=3430
Plats: Halmstad
Rulla Oppå Maior Wälborne Erik Axellssons Hillebårdz Compagnie.
.. Major Erik Axelsson Hillebard
.. Löjtnant Lars Jönsson (Toffta skantz)
.. Fänrik Jonas Månsson
.. Fältväbel Sven Nilsson
.. Sergeant Nils Arvidsson
.. Mönsterskrivare Mårten Jönsson
.. Förare Anders Andersson
.. Furir Bengt (i Tranemo)
.. Rustmästare Nils (Rustmester Nills i Broohult)
.. Korpral Sven (Corporal Swen i Harsarp)
.. Korpral Per Jonsson (Corporal Pär Joensson i Esprilla)
.. Korpral Sven Jakobsson (Korpral Swen Jacobsson i Forebergh.)
.. Korpral Per Hansson (Corporal Peer Hansson i Gunnarstorp)
.. Korpral Karl Jonsson (Corporal Carl Joensson i Ramsiöö)
.. Korpral Anders Karlsson (Corporal Anders Carllsson i Åhssen)
.. Summa Gemene behålna at Marchera: 119
Bertil Nilsson Skyttes regemente
Rulla Oppå dhe Nya Compagnier aff Öffwerste Wälb: Bertell Nillson Skyttes Regemente som logera Uthi Hälsingborg Guarnizon.
.. Rulla Oppå det Manskap som finnes her i Hällzingborgz Guarnizon aff Öfferste Wälb: S. Bertell Nillson Skyttes Regemente, som bekommer sitt underhåld her sammastädes, Datum, Hälsingborg dhen 21 Junij Ao 1658.
1658-06-21 Erik Hillebards kompani
Rulla: 1658:5
Källa: Rullor 1620-1723 1658:5 (1658) Bild 810 / sid 264 (AID: v751384.b810.s264, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751384?image=810
Major Wälb; Erich Hillebårdz Compagnie
.. Major Erik Hillebard
.. Löjtnant Lars Jönsson
.. Fänrik Jonas Månsson
.. Fältväbel Sven Nilsson
.. Sergeant Nils Arvidsson
.. Mönsterskrivare Mårten Jonsson
.. Förare Anders Andersson
.. Furir Bengt (i Tranemo)
.. Rustmästare Nils (Rustmester Nills i Broohult)
.. Korpral Sven (Corporal Swen i Horsarp)
.. Korpral Per Jonsson (Corporal Peer Joensson)
.. Korpral Sven Jakobsson
.. Korpral Karl Jonsson
.. Korpral Jöns Eriksson (Corporal Jöns Erichss i Söndra)
.. Summa Öffwer officerer: 3
.. Under officerer: 6
.. Corporaler: 5
.. Trumbeslager: 3
.. Gemena: 87
.. Munsterdreng: 4 // 108 man
Bertil Nilsson Skyttes regemente
Rulla Oppå 9 Compagnier aff Öffwerste Wälb: Bertell Nilsson Skyttes Regemente som Logera i Hällsingborgh som afgångna och behåldna ähre ifrån den 21 Julij 657 och nu till Dato.
1658 Erik Hillebards kompani
Rulla: 1658:5
Källa: Rullor 1620-1723 1658:5 (1658) Bild 1040 / sid 286 (AID: v751384.b1040.s286, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751384?image=1040
Plats: Helsingborg
Major Wälb: Erich Hillebardz Compagnie
.. Major Erik Hillebard
.. Löjtnant Lars Jönsson
.. Fänrik Jonas Månsson
.. Fältväbel Sven Nilsson
.. Sergeant Nils Arvidsson
.. Mönsterskrivare Mårten Jonsson
.. Förare Anders Andersson
.. Furir Bengt (i Tranemo)
.. Rustmästare Nils (Rustmester Nills i Brohult)
.. Korpral Sven (Corporal Swen i Harsarp)
.. Korpral Per Jonsson (Corporal Peer Joensson)
.. Korpral Sven Jakobsson (Corporal Swen Jacobsson i Söraberg)
.. Korpral Per Hansson (Corporal Peer Hansson i Gunnarstorp, död 21 Feb 658)
.. Korpral Karl Jonsson (Corporal Carl Joensson i Ransiöö, dödh 21 Maij 658)
.. Korpral Anders Karlsson (Corporal Anders Carllsson i Åssen, Com:d åt Pryssen)
.. Öffwer och Under Off: prasent: 15
.. Commenderad åt Pryssen: 1
.. döda: 2
.. Gemena prasent: 103
.. Commenderade åt Pryssen: 11 // 114
.. hoos Artillerie: 1
.. Siuka i Swerigie: 5
.. Dito i Wenersborg: 1
.. Promorerade: 3
.. Absentes: 3
.. Rymbda: 4
.. döda: 23 // 40
.. Munsterdreng: 4
Bertil Nilsson Skyttes regemente
Rulla Oppå dhe 9 Compagnier af Öffwerste Wälb: Bertell Nillson Skyttes Regemente, som nu stadde ähre i Dannemark på Fyen medh Medelfart, huru många som afgångna ähre, sedan dhe Munstrades i Ljungby af h: Exell: Greff: Peer Brahe, den 15 Julij 1657 och till Dato behåldne ähre, Zomwähl och på Ao 1658 åhrs Ny skreffne Knechtar in octob: som Capitein Petter Strijff in Novemb 658 Utförde, huru många som behålna och afgångna ähre, Datum Medelfart d (tomt) Julij Anno 1659.
1659-07 Erik Hillebards kompani
Rulla: 1659:6
Källa: Rullor 1620-1723 1659:6 (1659) Bild 1610 / sid 502 (AID: v751397.b1610.s502, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751397?image=1610
Plats: Middelfart
Wälborne Major Erich Hillebårdz Compagnie
.. Major Erik Hillebard
.. Löjtnant Lars Jonsson
.. Fänrik Jonas Månsson (ähr Capiten m- dhen 29 Decemb 658 istället Johan Hillebård, wärfuad.)
.. Fältväbel Sven Nilsson
.. Sergeant Nils Arvidsson
.. Mönsterskrivare Mårten Jonsson
.. Förare Anders Andersson (dödh 11 Feb: 659)
.. Furir Bengt (i Tranemo)
.. Rustmästare Nils (Rustmester Nils i Brohult, hemförlofuat 19 Maij at prasentera sig på nesta Munstringh.)
.. Korpral Sven (Corporal Swen i Horsarp)
.. Korpral Per Jonsson (Corporal Per Jonsson i Esprilla. Förer stelle i stelle, Per i Horseng ifrån gemen.)
.. Korpral Sven Jakobsson
.. Korpral Per Hansson (Corporal Per Hansson, dödh 11 Feb: 658 istellet Jönss Erichss i Söndra ifrån gemen.)
.. Korpral Karl Jonsson (Corporal Carl Jonsson, dödh 11 Nov 658 ist Erich i – ifrån gemen.)
.. Korpral Anders Karlsson (Com:d åt Pryssen)
.. Summa, Öffuer ch Under officere: 13
.. Pryssen: 1
.. hemförlofuad: 1
.. döda: 3
.. Gemena prasent: 67
.. Pryssen: 10
.. Slagels: 3
.. Lundh: 1
.. Hälsingborg: 9
.. Artilleriet: 1
.. Promorerade: 4
.. i Swerigie: 4
.. hemförlofuade: 1
.. Efterbl. från Marchen: 1
.. Absentes: 2
.. Rymbda: 5
.. Döda: 46
.. Munsterdreng: 4
1658-04-22 Kommenderade i Polen och Preussen
Rulla: 1659:13
Källa: Rullor 1620-1723 1659:13 (1659) Bild 2890 / sid 279 (AID: v751404.b2890.s279, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751404?image=2890
Rulla Oppå Wälb: Öffwerste Hr Bärtell Skiötz Regemänt Soldater som uth Comenterat ähre ifrån Smålands län 22 Aprilis Ao 1658.
..Nöbbele: Bengt Jonsson
..Slageryd, Bäckaby: Håkan Månsson
..Svinaryd, Ramkvilla: Lars Nilsson
..Valnäs: Anders Persson
..Häggatorp, Hultsjö: Per Larsson
..Fröset, Fröderyd: Bryngel Svensson
..Hägganäs, N Sandsjö: Per Nilsson
..Björnholma: Hans Hansson
Bertil Nilsson Skyttes regemente
Rulla Oppå Öffwerste Wälb: Bertell Nielsson Skyttes Regemente Munstrade och fordeelltte 1660 Åhrs Rychretne knechtar medh ågra hemmanärwarande Gambla aff hans högh Greffueligh Excellens och Genneral Leutenamot Grefwe Carolus Mauritius Levenhaupt, På Munstrin i Ekesiöö dhen 8 Junij Anno 1660.
1660-06-08 Erik Hillebards kompani
Rulla: 1660:7
Källa: Rullor 1620-1723 1660:7 (1660) Bild 1560 / sid 157 (AID: v751412.b1560.s157, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751412?image=1560
Plats: Eksjö
Major Wälborne Erich Hillebårdz Compagnie
.. Major Erik Hillebard
.. Löjtnant (tomt)
.. Fänrik Johan Hillebard
.. Fältväbel (tomt)
.. Sergeant Nils Arvidsson
.. Mönsterskrivare Mårten Jonsson
.. Förare (tomt)
.. Furir Bengt (Fuhrenn Bengt i Trannboo)
.. Rustmästare (tomt)
.. Korpral Sven (Corporal Swen i Hårsarp)
.. Korpral (tomt)
.. Korpral (tomt)
.. Korpral (tomt)
.. Korpral (tomt)
.. Öfwer och Undher officer: 9
.. Gemena, gambla present: 10
.. Gemene, Nyskrefne: 22
.. Summa 41 man
1660-08 Erik Hillebards kompani
Rulla: 1660:7
Källa: Rullor 1620-1723 1660:7 (1660) Bild 1770 / sid 185 (AID: v751412.b1770.s185, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751412?image=1770
Plats: Eksjö
Major Wälb: Erich Axellszon Hillebordz Compagnie
.. Anm: Några sidor saknas i rullan, men en notering finns ”Datum Eksjö afgångh den 15 Aug. Ao 1660”
.. Major Erik Hillebard (finns i 660 åhrs Rulla)
.. Löjtnant Lars Jönsson (Slagen på Fyn 659)
.. Fänrik Johan Hillebard (finns på 660 åhrs Rulla)
.. Fältväbel Sven Nilsson
.. Sergeant Nils Arvidsson
.. Mönsterskrivare Mårten Jonsson
..Äsprilla, Fröderyd: Förare Per Jonsson (Förar Peer Joensson i Esprilla)
.. Furir Bengt (Furiren Bengt i Tranemo, finns på 660 åhrs Rulla.)
.. Rustmästare (tomt)
.. Korpral Sven (Corporal Swen i Hårsarp, finns på 660 åhrs Rulla.)
.. Korpral Per (Corporal Peer i Hårsary, dödh 659 sl. 659 in Novemb 659.)
.. Korpral Sven Jakobsson (fången på Fyn)
.. Korpral Jöns Eriksson (Corporal Jönss Ericssonn i Söndra, fången på Fyn.)
.. Korpral Erik (fången på Fyn)
.. 37 man Gemena
1660-12 Lista på behållna officerare
Rulla: 1660:7
Källa: Rullor 1620-1723 1660:7 (1660) Bild 2060 / sid 213 (AID: v751412.b2060.s213, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751412?image=2060
Rulla Oppå Öffwerste Wälb: Bertell Nilszon Skyttes Regemente, Öffwer och Unter officerer, som finnes behåldne.
.. Inlagt till dett Kongl. Krigz Collegio och Öfwerste Welb: Bertill Nillsson Skytte den 5 Decemb: 1660.
.. Major Erik Hillebard
.. Löjtnant Sigge Svensson
.. Fänrik Johan Hillebard
.. Fältväbel Sven Nilsson
.. Sergeant Nils Arvidsson
.. Mönsterskrivare Mårten Jonsson
.. Förare Per Jonsson
.. Furir Bengt (Fuhrerer Bengt i Tranemoo)
.. Rustmästare Per Larsson
.. Korpral Sven (Corporal Sven i Horsarp)
.. Korpral Sven Jakobsson
.. Korpral Jöns (Corporal Jöns i Söndra)
.. Korpral Erik
.. Korpral Jakob Eriksson
.. Korpral Anders
1659-11-14 Lista på slagna officerare på Fyn 14 November 1659
Rulla: 1660:7
Källa: Rullor 1620-1723 1660:7 (1660) Bild 2110 / sid 218 (AID: v751412.b2110.s218, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751412?image=2110
Effterskreffne Öffwer och Under officerer ähre på Fyen dödslagne dhen 14 Novemb: Ao 1659.
.. Löjtnant Lars Jönsson
.. Korpral Per (Corporal Peer i Horsary)
Bertil Nilsson Skyttes regemente
Rulla Oppå Öffwerstens Wälb: hr Bertell Nilzon Skyttes Regem:te behåldne hemkombne ifrån Fyen, och -, medh några som ännu Logera i Hälsingborgh, sampt tå – på Fångne, dödher, och elliest afgåhne, Anno 1660.
1660 Erik Hillebards kompani
Rulla: 1660:10
Källa: Rullor 1620-1723 1660:10 (1660) Bild 1010 / sid 97 (AID: v751415.b1010.s97, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751415?image=1010
Maijor Wälb:ne Erich Hillebårdz Compagnie
.. Major Erik Hillebard
.. Löjtnant Sigge Svensson
.. Fänrik Johan Hillebard
.. Fältväbel Sven Nilsson
.. Sergeant Nils Arvidsson
.. Mönsterskrivare Mårten Jonsson
.. Förare Per Jonsson (Förer Peer Joensson)
.. Furir Bengt (i Tranemo)
.. Rustmästare Per Larsson (dödh)
.. Korpral Sven (Corporal Swen i Horsarp)
.. Korpral Jakob Eriksson
.. Korpral Sven Jakobsson
.. Korpral Jöns Eriksson (Corporal Jönss Ercssonn i Söndra)
.. Korpral Erik
.. Korpral Anders
Erik Drakes regemente
Rulla Oppå Öffwerste Wälb: Erich Drakes Regemente, Munstrade och Öfuersedde aff Rijkz och Krigz Rådh, höghwälborne Greffwe Carl Maritius Lewenhaupt Excellentz Anno 1661.
1661 Specifkation över officerare
Rulla: 1661:4
Källa: Rullor 1620-1723 1661:4 (1661) Bild 2060 / sid 481 (AID: v751429a.b2060.s481, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751429a?image=2060
Specification på officerne Öffwerste Welb: Erich Drakes Regemente, som de sigh på General Munstringen 1661 befunnit hafwa Nembl:
.. Överste Erik Hillebard (Öfuersteleut: och Capiten Erich Hillebård)
.. Löjtnant Sigge Svensson
.. Fänrik Johan Hillebard
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Per Jonsson (Sertziant Per Jonsson ifrån Förer)
1661-12-15 2 kompaniet
Rulla: 1661:4
Källa: Rullor 1620-1723 1661:4 (1661) Bild 2190 / sid 495 (AID: v751429a.b2190.s495, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751429a?image=2190
Plats: Eksjö Hovgård
.. Överste Erik Hillebard
.. Löjtnant Sigge Svensson
.. Fänrik Johan Hillebard
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Per Jonsson (Sergiant Peer Jonsson ifrån Förer. Hemman: Ljunganäs ½skatte, Fröderyd sn.)
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Trotte Jönsson
.. Rustmästare Sven (ifr Corporal)
.. Korpral Sven Jakobsson
.. Korpral Jöns Eriksson
.. Korpral Jöns Svensson
.. Korpral Sven Andersson (ifr gemen 661)
.. Korpral Sven Persson (ifr gemen 661)
.. Anm: Summa 186 man
Bertil Nilsson Skyttes regemente
Rulla Oppå Efterschreffne Officerer och Gemene Knechtar hemkombne ifrån Påland, aff hr Öffwerste Wäl: Bertell Nillson Skyttes Regemente.
1661-10-22 Johan Loods kompani
Rulla: 1661:7
Källa: Rullor 1620-1723 1661:7 (1661) Bild 1000 / sid 96 (AID: v751432.b1000.s96, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751432?image=1000
Capitein Wälborne Johan Loodz Compagnie
.. Gemene, Wästra häradt
..Hökhult, Fröderyd: Sven Nilsson (Frödery giäld)
..Slageryd, Bäckaby: Håkan Månsson
..Svinaryd, Ramkvilla: Lars Nilsson
..Fröset, Fröderyd: Bryngel Svensson (dödh 661)
..Bränderyd, Ramkvilla: Jöns Jonsson
Bertil Nilsson Skyttes regemente
Rulla oppå Öfwersten wälb: hr Bertill Skyttes Regemente behållne hemkombne ifrån Fyen, – medh nogra som ännu Logera i Hellsingborgh – BijRulla.
1661-10-22 Erik Hillebards kompani
Rulla: 1661:7
Källa: Rullor 1620-1723 1661:7 (1661) Bild 1060 / sid 102 (AID: v751432.b1060.s102, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751432?image=1060
Plats: Eksjö
Maijor Erich Axellsons Hillebardz Compagnij
.. Major Erik Hillebard
.. Löjtnant Sigge Svensson
.. Fänrik Johan Hillebard
.. Fältväbel Sven Nilsson
.. Sergeant Nils Arvidsson
.. Mönsterskrivare Mårten Jonsson
.. Förare Per Jonsson (Förare Peer Joensson)
.. Furir Bengt (i Tranemo)
.. Rustmästare Per Larsson (död i Helsingborg in Feb 661)
.. Korpral Sven (Corporal Swen i Harsarp)
.. Korpral Jakob Eriksson
.. Korpral Sven Jakobsson
.. Korpral Jöns Eriksson
.. Korpral Erik (Corporal Erich i Fleraryd)
.. Korpral Anders Persson
Bertil Nilsson Skyttes regemente
Rulla Oppå Effterskrefne Officerare och gemene knechter hemkombna ifrån Pålandh aff Öffwerste Welborna Bertill Nillsonn Skyttes Regemente.
1661-10-22 Johan Loods kompani
Rulla: 1661:7
Källa: Rullor 1620-1723 1661:7 (1661) Bild 1220 / sid 118 (AID: v751432.b1220.s118, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751432?image=1220
Plats: Eksjö
Capitein Wälb: Johan Lodz Compagnie
.. Gemene, Wästra häradt
.. Frödery giäld
..Hökhult, Fröderyd: Sven Nilsson
..Slageryd, Bäckaby: Håkan Månsson
..Svinaryd, Ramkvilla: Lars Nilsson
..Fröset, Fröderyd: Bryngel Svensson (dödh 661 sidst in Sept)
..Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson
Erik Drakes regemente
Specification hwar efter h: Öffwersten Wälb: Erich Drake i Ödmiukhast begierer, h: höghgreffl: Excell:tz gunstigst behaguar Regementet Formera låta.
1661 2 Compagnie
Rulla: 1661:7
Källa: Rullor 1620-1723 1661:7 (1661) Bild 1360 / sid 132 (AID: v751432.b1360.s132, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751432?image=1360
.. Överste Erik Hillebard
.. Löjtnant Sigge Svensson
.. Fänrik Johan Hillebard
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Per Jonsson (Sergiant Peer Jonsson i Esprilla ifrån Förer)
.. Mönsterskrivare Per Månsson (ifrån Jonas Månssons Comp.)
.. Förare Måns Knutsson (ifrån Tungles Comp:)
.. Furir Trotte Jönsson
.. Korpral Sven Jakobsson
.. Korpral Jöns Eriksson
.. Korpral Erik
.. Korpral Jöns Svensson (ifrån Livingstons Comp:)
.. Korpral Sven Andersson (ifrån gemena af Livingstons Comp:)
.. Korpral Sven Persson (ifrån gemena af Livingstons Comp:)
1662 Förtecking på regementets officerare
Rulla: 1662:4
Källa: Rullor 1620-1723 1662:4 (1662) Bild 50 (AID: v751444.b50, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751444?image=50
Reform: Offic:
.. Fänrik Sven Nilsson Brassbo
Extrakt på Lönelista
Extract Oppå Öffwerste Wälb: Erich Drakes Regemente, öfwer och Underofficerer sampt Gemene, som 1661 Löhn åthnuta, – effter Munster- Innhåldh.
1662 2 kompaniet
Rulla: 1662:4
Källa: Rullor 1620-1723 1662:4 (1662) Bild 1970 / sid 187 (AID: v751444.b1970.s187, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751444?image=1970
.. Överstelöjtnant Erik Hillebard
.. Löjtnant Sigge Svensson
.. Fänrik Johan Hillebard
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Per Jonsson (Sergiant Peer Joensson ifrån Förer 661)
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Trotte Jönsson
.. Rustmästare Sven
.. Korpral Sven Jakobsson
.. Korpral Jöns Eriksson
.. Korpral Jöns Svensson
.. Korpral Erik
.. Korpral Sven Andersson
.. Korpral Sven Persson
Erik Drakes regemente
Rulla Oppå h: Öffwertens Wälb: Erich Drakes Regemente, Junekiöpingz Lähns Infanterie, Munstradt och öfwersedt Utaf hans Excel:z hr Genneral Leutenampten, Wälborne hr Erich Kruse til Ertzhöök och – Uthi Ekessiö dhen 30 Septembris och Jönekiöping den 23 Octobris Anno 1663.
1663-09-30 Erik Hillebards kompani
Rulla: 1663:6
Källa: Rullor 1620-1723 1663:6 (1663) Bild 1060 / sid 138 (AID: v751456.b1060.s138, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751456?image=1060
Wällbördig hr ÖfwersteLeut: Erich Hillebårdz Compagnie
.. Överstelöjtnant Erik Hillebard
.. Löjtnant Sven Götesson (Leutnampt Suen Giöthersson, skr: Majorens)
.. Fänrik Johan Hillebard
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Per Jonsson (Sergiant Per Joensson)
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Trotte Jönsson
.. Rustmästare Sven (Swehn i Hårstarp, Wardbärgz Guarnizon)
.. Korpral Sven Jakobsson
.. Korpral Jöns Eriksson
.. Korpral Jöns Svensson
.. Korpral Erik
.. Korpral Sven Andersson
.. Korpral Sven Persson
Erik Drakes regemente
Kortt Lista Oppå hr Öffwersten Edle och Wälborne Erich Drakes Regemete, 9 Compagnie, huru starkt hwart och att Compagnie sigh för denna tijder befinner, såsom och, hwad för afgångh sedan sidst hållne General Munsteringen nedan är.
1665 2 Compagnie
Rulla: 1665:6
Källa: Rullor 1620-1723 1665:6 (1665) Bild 620 / sid 328 (AID: v751477a.b620.s328, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751477a?image=620
.. Överstelöjtnant Erik Axelsson Hillebard
.. Löjtnant Sven Götesson
.. Fänrik Johan Hillebard
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Per Jonsson (Sergiant Peer Jonnssonn)
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Trotte Jönsson
.. Rustmästare Sven (Swenn i Horssarp)
.. Korpral Sven Jakobsson
.. Korpral Jöns Eriksson
.. Korpral Jöns Svensson
.. Korpral Erik
.. Korpral Sven Andersson
.. Korpral Sven Persson
.. Summa af Compagnie: 120
.. Afgångh, dödde: 1, Rymbda: 2, Absentes: 2 // 5
Erik Drakes regemente
Specification opå Hr: General Majorens Wälborna Erich Drakes Regemente, Öfuer och undher Officerare, huru starka dhe sigh. Pro Anno 1666, till aflöning, effter Rullorna befinniass, Nembl:
1666 2 kompaniet
Rulla: 1666:4
Källa: Rullor 1620-1723 1666:4 (1666) Bild 1950 / sid 481 (AID: v751485.b1950.s481, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751485?image=1950
2 Compagnie
.. Överstelöjtnant Fabian von Fitinghoff
.. Löjtnant Johan Hillebard (från fendrich)
.. Fänrik Per Jonsson (Fendrich Pehr Jönssonn, ifrån Sergiant)
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Hillebrand Hansson (ifrån Skyttens Regemente)
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Trotte Jönsson
.. Rustmästare Jöns Svensson (ifrån Corporal)
.. Korpral Erik
.. Korpral Sven Andersson
.. Korpral Sven Persson (Warberg Guardnizon)
.. Korpral Elans Jakobsson
.. Korpral Håkan Mattsson (ifrån Gemen)
.. Korpral Erik Jönsson (ifrån Gemen)
Erik Drakes regemente
Rulla Som aff h: höghgreffl: Excell:tz Genneral af Cavalleriet, höghwälborne Greffwe Ludwigh Lewenhaupt Munstrades, Nembl. Smålandz Infanteri Jönekiöpingh Lähn, h: Genneral Majoren och Öffwerste Edle och Wälborne, Erich Drakes Regemente uthi Jönekiöpingh, den 16 Julij Ao 1666.
1666-07-16 Fabian von Fitinghoffs kompani
Rulla: 1666:5
Källa: Rullor 1620-1723 1666:5 (1666) Bild 1330 / sid 109 (AID: v751486.b1330.s109, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751486?image=1330
Plats: Jönlöping
Rulla Oppå herr ÖfwerteLeut: Wälb: Fabian von Wittinghoffz Compagnie
.. Överstelöjtnant Fabian von Fitinghoff
.. Löjtnant Johan Hillebard
.. Fänrik Per Jonsson (Fändrich Pehr Joensson, ifrån Sergiant)
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Hillebrand Hansson
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Trotte Jönsson
.. Rustmästare Jöns Svensson (ifrån Corporal)
.. Korpral Erik (Erich i Tookåås)
.. Korpral Sven Andersson
.. Korpral Sven Persson (Warb: Guarnizon)
.. Korpral Elans Jakobsson (ifrån Gemen)
.. Korpral Håkan Mattsson (ifrån Gemen)
.. Korpral Erik Jönsson (ifrån Gemen)
Gustav Horns regemente
Kort förslag upå alla Officerare och Gemena som opå Gineral: Munstringen hwilken höltz uthi Jönkiöping den 16 och 17 Julij Anno 1666; – om ödmiukeligen ansökess bekomma uthur dhet högl: Kongl: Krigz Collegio -. Om Effterskrefna Officerare och Gemene 666 åhrs Löner kunna bekomma, för deen Ringhert Som upå Spannmål och hemmans Räntor, under Regementet finnass i Aldenstundh der dåå förlåfuade blefue, Nembl:
1666-07-06 Fabian von Fitinghoffs kompani
Rulla: 1666:6
Källa: Rullor 1620-1723 1666:6 (1666) Bild 3410 / sid 630 (AID: v751487.b3410.s630, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751487?image=3410
Plats: Jönköping
Öfwerste Leutnampten Wälborne Fabian von Vittinghoffs Compagnie
.. Löjtnant Sven Götesson
.. Rustmästare Sven (Suen i Horsarph)
.. Korpral Sven Jakobsson
Erik Drakes regemente
Münstringz Rulla opå een Esquadron footfolck aff Generall Major Wälborne Erich Drakess Regemente, som är Munstradh, i Callmar den 8 Septemb 1666 att öfwerförass till Pommern.
1667-09-08 Johan Loods kompani
Rulla: 1667:5
Källa: Rullor 1620-1723 1667:5 (1667) Bild 450 / sid 331 (AID: v751499.b450.s331, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751499?image=450
Hr Maioren Wälb: Johan Loodz Compagnie
.. Gemene, Wästra häradt
.. Frödery giäld
..Slageryd, Bäckaby: Håkan Månsson
..Svinaryd, Ramkvilla: Lars Nilsson
..Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson (gam: hem förl:)
..Tröskillatorp, Ramkvilla: Per Månsson
..Valhester, Ramkvilla: Jon Gislesson
..Hallsnäs, Ramkvilla: Daniel Jonsson
.. Per Jonsson (hemma siuk)
..Skärbäck, Ramkvilla: Per Ekesson
..Karsebo, Ramkvilla: Hans Jonsson
..Huluboda, Fröderyd: Zakris Påvelsson
..Rulla, Ramkvilla: Måns Jonsson
..Årset, Fröderyd: Måns Börjesson
..Kyrkotorp, Ramkvilla: Per Jonsson (hemma siuk)
..Äsprilla, Fröderyd: Måns Jonsson
..Hultatorp, Fröderyd: Jon Persson
..Årset, Fröderyd: Nils Jönsson
..Högarör, Ramkvilla: Måns Jonsson
..Tossegärde, Ramkvilla: Jöns Jonsson
..Hörjesås, Ramkvilla: Jöns Svensson
..Hörnebo, Fröderyd: Lars Gunnarsson
..Amnatorp, Ramkvilla: Olof Trottesson (hemförlåfwad och fallen i brått)
..Ramkvilla, Ramkvilla: Gudmund Månsson
..Hökhult, Fröderyd: Arvid Bengtsson
..Dragsnäs, Ramkvilla: Erik Jonsson
..Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla: Erik Svensson
..Slagetorp: Per Bengtsson
..Årset, Fröderyd: Arvid Jonsson
Gustav Horns regemente
Rulla Oppå herr Öffwerste Baron Wälborne Gustaff Horns Regemente Jönekiöpingz Lähn Infanterie, 5 hemmawarande Compagnier pro Anno 1667.
Anm: Ankom till Kongl. Krigz Collegium den 4 Novemb: 1667.
1667 Fabian von Fitinghoffs kompani
Rulla: 1667:5
Källa: Rullor 1620-1723 1667:5 (1667) Bild 910 / sid 377 (AID: v751499.b910.s377, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751499?image=910
Rulla Oppå herr ÖffwersteLeut: Wälborne Fabian von Fijttinghoffz Compagnie.
.. Överstelöjtnant Fabian von Fitinghoff (i Landzcrona)
.. Löjtnant Johan Hillebard (i Landzcrona)
.. Fänrik Per Jonsson (Fändrich Per Joensson)
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Hillebrand Hansson Hillebrand (i Landzcrona)
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson (i Landzcrona)
.. Furir Trotte Jönsson
.. Rustmästare Jöns Svensson
.. Korpral Erik (Erich i Bokåås)
.. Korpral Sven Andersson (i Landzcrona)
.. Korpral Sven Persson (Warbergs Guardnizon)
.. Korpral Elans Jakobsson (i Landzcrona)
.. Korpral Håkan Mattsson
.. Korpral Erik Jönsson (Erich Jönsson i Söndra)
Gustav Horns regemente
Rulla Oppå Baron och Öfwerste Wälborne Gustaff Horns Regemente Pro Anno 1668. Af denne hemmawarande Esvadronen.
Anm: Ankom dhen 24 Ap: 1668
1668 Fabian von Fitinghoffs kompani
Rulla: 1668:4
Källa: Rullor 1620-1723 1668:4 (1668) Bild 2850 / sid 269 (AID: v751509.b2850.s269, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751509?image=2850
Rulla Oppå Hr Öffwerste Leut: Wälb: Fabia von Wittinghoffz Compagnie
.. Överstelöjtnant Fabian von Fitinghoff
.. Löjtnant Johan Hillebard
.. Fänrik Per Jonsson (Fendrich Per Joensson)
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Hillebrand Hansson
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Trotte Jönsson
.. Rustmästare Jöns Svensson
.. Korpral Erik
.. Korpral Sven Andersson
.. Korpral Sven Persson (Warberg Guarnizon)
.. Korpral Elans Jakobsson (ifrån Gemen)
.. Korpral Håkan Mattsson (ifrån Gemen)
.. Korpral Erik Jönsson (i Söndra)
.. Summa 158 man
Gustav Horns regemente
Genneral Munster Rulla Oppå Öfwerstens Wälborne Gustaf Horns Regemente Jönekiöpingh Lähns Infanterie. Munstradt af Hr Rikz och Krigzrådet sampt Genneral Gouverneuren högwelborne hr Gustaff Kurk så och Secreteraren i Kongl. krigz Collegio Edel och Welb: Jochim Stoop. Datum Ekesiöö dhen 13 September Anno 1669.
Anm: Inl af hr Secret: Stoop dhen 19 oct. 1669.
1669-09-13 Fabian von Fitinghoffs kompani
Rulla: 1669:5
Källa: Rullor 1620-1723 1669:5 (1669) Bild 120 / sid 341 (AID: v751520.b120.s341, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751520?image=120
Plats: Eksjö
Genneral Munsterrulla Uppå hr Baron Öfwerste welb:ne Gustaf Horns Regemente Jöneköpingz Läns Infanterie och hr Öfwersteleutnampt welb: Fabian v: Vittinghoffz Compagnie munstrat af hr Rikz och Krigz Rådet sampt Genneral Gouverneuren, högwelborne Hr Gustaf Kurk, så och Secreteraren i Kongl. Krigz Collegio Edhle och welb. Jockim Stoop, Datum Ekesiöö den 13 Septemb 1669.
.. Överstelöjtnant Fabian von Fitinghoff
.. Löjtnant Hans Stierna (i Skåne)
.. Fänrik Per Jonsson (Fendrich Peer Joensson)
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Hillebrand Hansson Hillebrand (i Skåne)
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Trotte Jonsson
.. Rustmästare Jöns Svensson
.. Korpral Erik (Erich i Böökåhs)
.. Korpral Måns Olofsson
.. Korpral Jöns Svensson
.. Korpral Elans Jakobsson
.. Korpral Simon Svensson (Simon Swensson i Åkaköp)
.. Korpral Erik Jönsson (Erich Jönsson i Söndra)
Gustav Horns regemente
Rulla Oppå Öfwersten Baron Wälborne hr: Gustaff Horns Regemente Jönekiöping Infanterie, som till LandzCrona fortifications arbethz Commend: ähr. Anno 1669.
1669 Fabian von Fitinghoffs kompani
Rulla: 1669:5
Källa: Rullor 1620-1723 1669:5 (1669) Bild 630 / sid 389 (AID: v751520.b630.s389, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751520?image=630
Wälborne hr Öfwerstel: Compagnie
.. Löjtnant Hans Stierna
.. Sergeant Hillebrand Hansson
.. Korpral Sven (Swen i Slettery)
.. Munsterdrengar .. 1
Gustav Horns regemente
Rulla Oppå Öfwersten Baron Wälborne Hr: Gustaff Horns Regemente Jönkiöpingz Infanterie som till LandzCrona fortifications arbete Commend: ähro. Anno 1669.
1669 Fabian von Fitinghoffs kompani
Rulla: 1669:5
Källa: Rullor 1620-1723 1669:5 (1669) Bild 730 / sid 399 (AID: v751520.b730.s399, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751520?image=730
Wällborne hr Öfwerste Leutnantz Compagnie
.. Löjtnant Hans Stierna
.. Sergeant Hillebrand Hansson
.. Korpral Sven (Swen i Slettery)
.. Munsterdrengar .. 1
Gustav Horns regemente
1669 Fabian von Fitinghoffs kompani
Rulla: 1669:11
Källa: Rullor 1620-1723 1669:11 (1669) Bild 140 / sid 12 (AID: v751527.b140.s12, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751527?image=140
Rulla Oppå her Öfwersteleut: Wellborne Fabian von Fittinghoffz Compagnie
.. Överstelöjtnant Fabian von Fitinghoff
.. Löjtnant Johan Hillebard (död 668 in Junio, istället Hans Stiärna ifrån fend:)
.. Fänrik Per Jonsson (Fendrich Peer Joensson)
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Hillebrand Hansson
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Trotte Jönsson
.. Rustmästare Jöns Svensson
.. Korpral Erik (i Böökåhs)
.. Korpral Sven Andersson (tient 33 åhr —, istället Måns Olsson i Westerqwarn.)
.. Korpral Sven Persson (död 668 in Maio -; istället Jöns Swenss i Fryary)
.. Korpral Elans Jakobsson
.. Korpral Håkan Mattsson (istället Simon – i Ålleröö)
.. Korpral Erik Jönsson (i Söndra)
Gustav Horns regemente
Hans Exell:, Munster Rulla aff Jönköpings lähns Infaterie. Munstrat Ekesiö dhen 15 och 16 (-) 1669.
1669 Fabian von Fitinghoffs kompani
Rulla: 1669:12
Källa: Rullor 1620-1723 1669:12 (1669) Bild 1680 / sid 359 (AID: v751528.b1680.s359, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751528?image=1680
Plats: Eksjö
Rulla Oppå her Öfwersteleut: Wälborne Fabian von Fittingshofs Compagnie
.. Överstelöjtnant Fabian von Fitinghoff
.. Löjtnant Johan Hillebard (död in Junij 68. I stellet Hans Stiärna.)
.. Fänrik Per Jonsson (Fändrich Peer Joensson)
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Hillebrand Hansson
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Trotte Jönsson
.. Rustmästare Jöns Svensson
.. Korpral Erik (i Böökåhs)
.. Korpral Sven Andersson (denne utgammal får afsked, i stellet Måns Olsson i Westerqwarn.)
.. Korpral Sven Persson (död i Maij 1668, i stellet Jöns Swensson Fengery.)
.. Korpral Elans Jakobsson (ifrån Gemen)
.. Korpral Håkan Mattsson (denne — afsked, i stellet Simon Swensson.)
.. Korpral Erik Jönsson (i Söndra)
Gustav Horns regemente
1670-10-07 Fabian von Fitinghoffs kompani
Rulla: 1670:5
Källa: Rullor 1620-1723 1670:5 (1670) Bild 1200 / sid 400 (AID: v751541.b1200.s400, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751541?image=1200
Plats: Eksjö
Genneral Munsterrulla Oppå Hr Baron och Öfwerste Wälborne Gustaf Horns Regemente Jönekiöpingz Lähns Infanterie och Hr Öfwersteleutenampten Wälborne Fabian von Wyttinghofz Compagnie Munstradt af Hr Rigz och Krigz Rådet sampt Genneral Gouverneuren högwelborne Hr Gustaff Kurk så och Secreteraren i Kongel. Krigz Collegio Edle och Wälb: Jockim Soop, Datum Ekesiö dhen 7 Octob: 1670.
.. Överstelöjtnant Fabian von Fitinghoff
.. Löjtnant Hans Stierna
.. Fänrik Per Jonsson (Fendrich Peer Joensson)
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Hillebrand Hansson Hillebard
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Trotte Jonsson
.. Rustmästare Jöns Svensson
.. Korpral Erik (i Bökåhs)
.. Korpral Måns Olsson (i Westerqwarn)
.. Korpral Jöns Svensson (i Fägnary)
.. Korpral Elans Jakobsson (ifrån Gemen)
.. Korpral Simon Svensson (i Årkaköp)
.. Korpral Erik Jönsson (i Söndra)
Lista och Specification Oppå Öfwer Officererene i Swerige, Finlandh och Skåne.
1671 2 kompaniet
Rulla: 1671:1
Källa: Rullor 1620-1723 1671:1 (1671) Bild 330 / sid 29 (AID: v751546.b330.s29, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751546?image=330
Jönekiöpingz Lähns Infant:e
.. 1666 Öfwersteleut: och Capit: Welb: Fabian von Witinghoff
.. 1660 Leutnant Hans Stierna
.. 1660 Fenrich Pehr Jonsson
1668-04-24 Gustav Horns regemente
Rulla: 1671:1
Källa: Rullor 1620-1723 1671:1 (1671) Bild 770 / sid 73 (AID: v751546.b770.s73, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751546?image=770
Smålandz Infanterie och Öfwerste Gustaff Horns Regem:te
.. Kapten Jonas Månsson Gyllenhammar
.. Kapten Bernt Mörner
.. Kapten Knut Drake
.. Löjtnant Lars Persson
.. Löjtnant Jöns Jonsson
.. Löjtnant Thomas Livingstone
.. Löjtnant Konrad von Gerten
.. Fänrik Knut Gyllenswärd
.. Fänrik Per Jonsson
.. Noch befinnes twenne st. Unga af Adell, som tient Under Regementet ifrån Corporal till feltweblar och Siergianter hwilka äre skickelige och flijtige Persohner. Nembl:
.. Sergeant Hillebrandt Hansson Hillebrandt
.. Sergeant Robert Bryss
.. Hellsingborgh dhen 24 April 1668, Fabian Witinghoff
Gustav Horns regemente
1672-02-09 Fabian von Fitinghoffs kompani
Rulla: 1672:6
Källa: Rullor 1620-1723 1672:6 (1671-1672) Bild 120 / sid 389 (AID: v751558.b120.s389, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751558?image=120
Plats: Eksjö
Genneral MunsterRulla Oppå Baron och Öffwerste Welborne Gustaf Horns Regemente Jönekiöping Länz Infanterie och her Öffwerstel: Wälborne Fabian von Wittenhoffz Compagnie Munstradt och Öffwerseth aff hans Excellens Rijkz och krigz Rådett högwälborne greffwe Pontus Fredrich delagardie så och Secretaren uthij Congl. krigz Collegio Wälborne Joachim Shopp Uthi Ekesiö dhen 9 Februarij Anno 1672.
.. Överstelöjtnant Fabian von Fitinghoff
.. Löjtnant Hans Stierna
.. Fänrik Per Jonsson (Fendrich Pär Joensson)
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Robert Bryss
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Trotte Jonsson
.. Rustmästare Jöns Svensson
.. Korpral Erik (i Böckåss)
.. Korpral Måns Olsson (i Wästraquarn)
.. Korpral Jöns Svensson (i Fångery)
.. Korpral Elans Jakobsson (ifrån Gemen)
.. Korpral Simon Svensson (i Åkeköp)
.. Korpral Erik Jonsson (i Söndarp)
1672-02-09 Johan Loods kompani
Rulla: 1672:6
Källa: Rullor 1620-1723 1672:6 (1671-1672) Bild 170 / sid 394 (AID: v751558.b170.s394, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751558?image=170
Plats: Eksjö
Genneral Munster Rulla Oppå Hr Baron och Öfwerste Welborne Gustaff Horns Regemente Jönekiöpingz Lähns Infanterie och Hr Maior Welb: Johan Lodz Compagnie, munstrat och Öfwerset af hans Exelents Rigz och Krigz Rådet högwelborne Grefwe Pontus Fredrich Delagardie, så och Secreteraren uthi Kongl. Krigz Collegio Welb: Joachim Stropp uthi Ekesiöö dhen 9 feb 1672.
.. Major Johan Lood
.. Löjtnant Kasper Stålhammar
.. Fänrik Ingemar Nilsson
.. Fältväbel David Brånepenning
.. Sergeant Anders Karlsson
.. Mönsterskrivare Johan Hartvik
.. Förare Johan Rosenqvist
.. Furir Nils Svensson
.. Rustmästare Olof Arvidsson
.. Korpral Sven Gislesson
.. Korpral Mikael
.. Korpral Börje
.. Korpral Daniel Persson
.. Korpral Sven
.. Korpral Bengt Eriksson
Gustav Horns regemente
1672-02-09 Fabian von Fitinghoffs kompani
Rulla: 1672:10
Källa: Rullor 1620-1723 1672:10 (1672) Bild 2720 / sid 9 (AID: v751562.b2720.s9, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751562?image=2720
Öfwersteleutnampt Welborne Hr Fabian von Witinghofz Compagnie
.. Hr Öfwerstel: Compagnie munstrat i Ekesiö dhen 9 Februarij 1672.
.. Överstelöjtnant Fabian von Fitinghoff
.. Löjtnant Hans Stierna
.. Fänrik Per Jonsson (Fendrick Peer Joensson)
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Hillebrant Hansson Hillebrandt
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Trotte Jonsson
.. Rustmästare Jöns Svensson
.. Korpral Erik (i Börkås)
.. Korpral Måns Olsson (i Wästrequarn)
.. Korpral Jöns Svensson (i Fångery)
.. Korpral Elans Jakobsson (ifrån Gemen)
.. Korpral Simon Svensson (i Åkaköp)
.. Korpral Erik Jönsson (i Söndarp)
1672-02-09 Johan Loods kompani
Rulla: 1672:10
Källa: Rullor 1620-1723 1672:10 (1672) Bild 2800 / sid 19 (AID: v751562.b2800.s19, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751562?image=2800
Maior Wälborne Johan Lodz Compagnie
.. Major Johan Lood
.. Löjtnant Kasper Stålhammar
.. Fänrik Ingemund Nilsson
.. Fältväbel David Månpenning
.. Sergeant Anders Karlsson
.. Förare Lennart Rosenqvist
.. Furir Nils Svensson
.. Rustmästare Olof Arvidsson
.. Korpral Sven Gislesson
.. Korpral Mikael (i Hule)
.. Korpral Börje (i Skeppersta)
.. Korpral Daniel Persson
.. Korpral Sven
.. Korpral Bengt Eriksson
Gustav Horns regemente
General Munster Rulla Oppå Hr Baron och Öfwerste Wälb:ne hr Gustaf Horns Regemente, Munstrat och Öfwersedt af hans Nådhe Hr: General Majorens och Landzhöfdinge Wälb:ne Hans Mörner, så och af hr Krigz Commisarien Wälb:ne Baltzar Gyldenhoff, Datum Ekesiöö dhen 6 Augusti 1674.
1674-08-06 Johan Loods kompani
Rulla: 1674:5
Källa: Rullor 1620-1723 1674:5 (1674) Bild 2650 / sid 681 (AID: v751184.b2650.s681, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751184?image=2650
Plats: Eksjö
3/ Hr Majoren Wälb: Johan Lodz Compagnie
.. Major Johan Lood (Pommern)
.. Löjtnant Kasper Stålhammar (Pommern)
.. Fänrik Gabriel Örnekrans (hemma)
.. Fältväbel Bengt Ruth (Pommern)
.. Sergeant Anders Karlsson (Pommern)
.. Mönsterskrivare Johan Hartwik
.. Förare Lennart Rosenqvist
.. Furir Nils Svensson
.. Rustmästare Olof Arvidsson
.. Korpral Sven Gislesson (Pommern)
.. Korpral Mikael (Pommern)
.. Korpral Börje (Pommern)
.. Korpral Daniel Persson (Pommern)
.. Korpral Sven (Brämen)
.. Korpral Bengt Eriksson (Brämen)
1674-08-06 Ulrik Stakes kompani
Rulla: 1674:5
Källa: Rullor 1620-1723 1674:5 (1674) Bild 2970 / sid 713 (AID: v751184.b2970.s713, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751184?image=2970
Hr Capitein Wälb: Ullrich Stakes Compagnie
.. Kapten Ulrik Stake (Hemma)
.. Löjtnant Hans Stierna (Pommern)
.. Fänrik Per Jonsson (Pommern)
.. Fältväbel Eskill Assarsson (Hemma)
.. Sergeant Robert Bryss (Pommern)
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson (Pommern)
.. Furir Trotte Jönsson (Pommern)
.. Rustmästare Erik (Pommern)
.. Korpral Per Månsson (Pommern)
.. Korpral Måns Olsson (Pommern)
.. Korpral Jöns Svensson (Hemma)
.. Korpral Elans Jakobsson (Pommern)
.. Korpral Simon Svensson (Pommern)
.. Korpral Jöns (Pommern)
Gustav Horns regemente
Rulla Oppå Manskap af Hr baron Öffwerste Wälborne Gustaff Horns Regemente som ähr gångne åth Pommern Ao 1674 in Julij månadt i Calllmar.
1674-07-25 Johan Loods kompani
Rulla: 1674:5
Källa: Rullor 1620-1723 1674:5 (1674) Bild 3050 / sid 721 (AID: v751184.b3050.s721, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751184?image=3050
Plats: Kalmar
Major Wälborne Johan Loodz Companie
.. Frödery Giäll
..Slageryd, Bäckaby: Håkan Månsson
..Hallsnäs, Ramkvilla: Daniel Jonsson
..Varhester, Ramkvilla: Jon Gislesson
..Åskog, Bäckaby: Jöns Persson
..Karsebo, Ramkvilla: Nils Jonsson
..Hultatorp, Fröderyd: Jon Persson
..Årset, Fröderyd: Nils Jonsson
..Dragsnäs, Ramkvilla: Erik Jonsson
..Hörjesås, Ramkvilla: Arvid Nilsson
..Holmeshult, Fröderyd: Hans Andersson
..Brånskog, Ramkvilla: Jöns Olofsson
..Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson
1674-07-25 Ulrik Stakes kompani
Rulla: 1674:5
Källa: Rullor 1620-1723 1674:5 (1674) Bild 3160 / sid 732 (AID: v751184.b3160.s732, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751184?image=3160
Plats: Kalmar
Hr Capitein Wälborne Ullrich Staakes Compagnie
.. Löjtnant Hans Stierna
.. Fänrik Per Jonsson (Fändrich Per Jonnsson)
.. Sergeant Rudolf Bryss
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Trotte Jönsson
.. Rustmästare Erik
.. Korpral Elans Jakobsson
.. Korpral Simon Svensson
.. Korpral Jöns
.. Korpral Per Månsson (i Söndra)
Gustav Horns regemente
1675 Johan Loods kompani
Rulla: 1675:9
Källa: Rullor 1620-1723 1675:9 (1675) Bild 140 / sid 603 (AID: v751353.b140.s603, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751353?image=140
.. Major Johan Lood
.. Löjtnant Kasper Stålhammar
.. Fänrik Per Jonsson (Fändrich Peer Joensson)
.. Fältväbel Rubert Bryyss
.. Sergeant Anders Karlsson
.. Mönsterskrivare , Anm: Tomt
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Nils Svensson
.. Rustmästare Olof Arvidsson
.. Korpral Sven Gislesson
.. Korpral Mikael
.. Korpral Börje
.. Korpral Daniel Persson
.. Korpral Per Månsson (Peer Månsson i Söndra)
.. Korpral Simon Svensson
1675-01-13 Ulrik Stakes kompani
Rulla: 1675:9
Källa: Rullor 1620-1723 1675:9 (1675) Bild 840 / sid 670 (AID: v751353.b840.s670, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751353?image=840
Plats: Eksjö
Rulla Oppå Öfwersten Wälborne Hr Gustaf Mauritz Horns Regemente Jönekiöping lähnss Infanterie och Captein Wälb Ullrich Stakes Compagnie Munstrat och öfwerset utaf General Majoren af Infanteriet Wällb: Gr: Barthold de Mortagine så och krigzrådet Wällb hr Jonas Palmgreen uthi Ekesiö d 13 Januarij 1675.
.. Kapten Ulrik Stake (Commenderat)
.. Löjtnant Hans Stierna (Commenderat)
.. Fänrik Per Jönsson (Commenderat)
.. Fältväbel Eskil Assarsson
.. Sergeant Robert Bryss (Commenderat)
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson (Commenderat)
.. Furir Trotte Jönsson (Commenderat)
.. Rustmästare Erik (Rustmästaren Erick i Böökås, Commenderat)
.. Korpral Per Månsson (Commenderat)
.. Korpral Måns Olofsson (Commenderat)
.. Korpral Jöns Svensson
.. Korpral Elans Jakobsson (Commenderat)
.. Korpral Simon Svensson (Commenderat)
.. Korpral Jöns (Commenderat)
Gustav Horns regemente
Generael Münster Rulla Oppå Hr Baron och Öfuerste Wälborne Gustaf Horns regemente Jönkiöping Lähnz Infanterie, munstradt och Öfwersedt utaf hr Baron Gen: Leutenampt och Landzhöfdingen Welborne Hans Georgh Mörner, så och af Krigz Rådet welb: Jochim Stropp uti Jönkiöpingh dhen 4 Octob Anno 1675
1675-10-04 Ulrik Stakes kompani
Rulla: 1675:9
Källa: Rullor 1620-1723 1675:9 (1675) Bild 1210 / sid 708 (AID: v751353.b1210.s708, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751353?image=1210
Plats: Jönköping
Capitein Wälborne Ulrich Stakes Compagnie
.. Kapten Ulrik Stake (Ståckhollm)
.. Löjtnant Hans Stierna (Pommern)
.. Fänrik Per Jönsson (Pommern)
.. Fältväbel Börje Jonsson
.. Sergeant Robert Bryss (Pommern)
.. Mönsterskrivare Per Månsson (Ståckhollm)
.. Förare Måns Knutsson (Pommern)
.. Furir Trotte Jönsson (Pommern)
.. Rustmästare Erik (Rustmästaren Erick i Böökås, Pommern)
.. Korpral Per Månsson (Pommern)
.. Korpral Måns Olsson (Pommern)
.. Korpral Jöns Svensson (Ståckhollm)
.. Korpral Elans Jakobsson (Pommern)
.. Korpral Simon Svensson (Pommern)
.. Korpral Jöns (Pommern)
Gustav Horns regemente
Jönkiöpings Infanterie, Öfwerste Gustaf Horn.
.. Effter annkompne MunsterRulla daterade aff Tyska- den 11 Feb: 676
.. Uthi Pommern 8:143:683
.. Fångne: 12
.. Slagne och döda: 144
.. Rymbda: 31
.. Effter i Marchen: 45 // 232
Gustav Horns regemente
Rulla Oppå Baron Öfwerste Wälborne Gustaf Horns Regemente Jönkiöpingz Lähn Infanterie, Munstradh och Öfwersedt, utaf Hr Krigz Rådet Welborne Balthazar Guldenhoff, uti Jönkiöping dhen 3 Martij Anno 1676.
1676-03-03 Extrakt
Rulla: 1676:9
Källa: Rullor 1620-1723 1676:9 (1676) Bild 1700 / sid 490 (AID: v751585.b1700.s490, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751585?image=1700
Extract Oppå Jönekiöpingz Regemente till – som Munstradt uthi Jönekiöpingh dhen 3 Martij 1676.
.. Anm: Göran Kaggs kompani, i Pommern: 12 officerare, 85 gemena
.. Anm: Summa regementet i Pommern: 126 officerare, 827 gemena
1676-03-03 Göran Kaggs kompani
Rulla: 1676:9
Källa: Rullor 1620-1723 1676:9 (1676) Bild 2120 / sid 532 (AID: v751585.b2120.s532, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751585?image=2120
Plats: Jönköping
Capitein Wälborne Göran Kaggz Compagnie
.. Kapten Göran Kagg (Capitein Jöran Kagg effter Kongl: Fullmacht af dhen 4 December 675 ifrån Luitnampt af Grefwen Regemente i stäl:t för Måns Stocke som hafwa taget afskiedd. Hemma.)
.. Löjtnant Hans Stierna (död in Decemb 675, i stellet __ (tomt))
.. Fänrik Per Jonsson (Pommern)
.. Fältväbel Börje Jonsson (Bohuus)
.. Sergeant Per Persson (Pommern)
.. Mönsterskrivare Per Månsson (hemma)
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Trotte Jonsson (avancerar till förare, i Pommern)
.. Rustmästare Erik Nilsson (Pommern)
.. Korpral Per Månsson (Pommern)
.. Korpral Kasper von Gerten (Pommern, ist. f Måns Olsson i Wästrequarn som dödh är In Decemb 675.)
.. Korpral Jöns Svensson (Hellsingborg)
.. Korpral Elans Jakobsson (Pommern)
.. Korpral Simon Svensson (Pommern)
.. Korpral Jöns (Pommern)
1676-03-03 Knut Gyllensvärds kompani
Rulla: 1676:9
Källa: Rullor 1620-1723 1676:9 (1676) Bild 2180 / sid 538 (AID: v751585.b2180.s538, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751585?image=2180
.. Kapten Knut Gyllensvärd, Anm: …istellet för Johan Lodh som i Tyskland är död blefwen In decem 675.
.. Löjtnant Kasper Stålhammar
.. Fänrik Jakob Jonsson
.. Fältväbel Bengt Ruut
.. Sergeant Anders Hansson
.. Mönsterskrivare Håkan Hartvik
.. Förare Lennart Rosenqvist
.. Furir Nils Svensson
.. Rustmästare Olof Andersson
.. Korpral Sven Gislesson
.. Korpral Mikael (Mikell i Huule)
.. Korpral Börje (Börie i Skieppersta)
.. Korpral Daniel Persson
.. Korpral Sven
.. Korpral Måns Persson
Gustav Horns regemente
Rulla Oppå Hr baron och Öfwerste Wälborne Gustaff Horns Anförtroda Regemente Anno 1676 dhen 11 Februarij.
1676-02-11 Johan Loods kompani
Rulla: 1676:9
Källa: Rullor 1620-1723 1676:9 (1676) Bild 2350 / sid 555 (AID: v751585.b2350.s555, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751585?image=2350
Rulla Oppå Major Wählnorne Johan Loodz Compagnie
.. Major Johan Lood (Slagen för Wollgast)
.. Löjtnant Kasper Stålhammar
.. Fänrik Per Jönsson (Fendrich Per Jönsson)
.. Fältväbel Robert Bryss (Taget afskied)
.. Sergeant Anders Karlsson (Taget afskied)
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson
.. Furir Nils Svensson
.. Rustmästare Olof Arvidsson
.. Korpral Sven Gislesson
.. Korpral Mikael (Michel i Hule)
.. Korpral Börje (Börie i Skiepersta)
.. Korpral Daniel Persson
.. Korpral Per Månsson
.. Korpral Simon Svensson (Simon Swensson, död i Ankland, i St: Nills i Kassebo ifrån gemen.)
Gustav Horns regemente
Rulla Oppå Baron Öfwerste Wälborne Gustaff Horns Regemente, officerer såwäll om gemene man effter de sina Löner hafwa. – Pro Ao 1676.
1676 Göran Kaggs kompani
Rulla: 1676:9
Källa: Rullor 1620-1723 1676:9 (1676) Bild 2890 / sid 609 (AID: v751585.b2890.s609, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751585?image=2890
Capitein Wälborne Jöran Kagz Compagnie
.. Kapten Göran Kagg (Capitein Jöran Kagg, effter Kongl: Fullmacht dhen 4 December 675 i stellet för Måns Stocke, som hafwa taget afskied. Marstrand.)
.. Löjtnant Hans Stierna (död, In Decemb: 675, i stellet Erich Ulfsparre ifrån Fendrick. Marstrand.)
.. Fänrik Per Jonsson (Pommern)
.. Fältväbel Börje Jonsson (Marstrand)
.. Sergeant Per Persson (Pommern)
.. Mönsterskrivare Per Månsson (Marstrand)
.. Förare Måns Knutsson (Pommern)
.. Furir Elans Jakobsson (ifrån Corporal, Pommern)
.. Rustmästare Erik Nilsson (Pommern)
.. Korpral Per Månsson (Pommern)
.. Korpral Kasper von Gerten (Pommern, ist. F Måns Olsson i Wästrequarn)
.. Korpral Jöns Svensson (fången i Hellsingborg)
.. Korpral Elans Jakobsson (Pommern)
.. Korpral Simon Svensson (Pommern)
.. Korpral Jöns (Pommern)
1676 Knut Gyllensvärds kompani
Rulla: 1676:9
Källa: Rullor 1620-1723 1676:9 (1676) Bild 2930 / sid 613 (AID: v751585.b2930.s613, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751585?image=2930
.. Kapten Knut Gyllensvärd
.. Löjtnant Kasper Stålhammar (I Pommern)
.. Fänrik Jakob Jonsson (Fången i Hälse-)
.. Fältväbel Bengt Ruut (I Pommern)
.. Sergeant Anders Hansson (I Pommern)
.. Mönsterskrivare Johan Hartvik (I Pommern, död In Feb 676, ist Oluf Cortman)
.. Förare Lennart Rosenqvist (I Pommern)
.. Furir Nils Svensson (I Pommern)
.. Rustmästare Olof Andersson (I Pommern)
.. Korpral Sven Gislesson (I Pommern)
.. Korpral Mikael (I Pommern)
.. Korpral Börje (I Pommern)
.. Korpral Daniel Persson (I Pommern)
.. Korpral Sven (I Pommern)
.. Korpral Johan (I Pommern)
Gustav Horns regemente
.. Anm: Sammanställning av regementets styrka, sjuka mm
.. Anm: Ej avskrivet
1676-03-04 Extrakt
Rulla: 1676:17
Källa: Rullor 1620-1723 1676:17 (1676) Bild 300 (AID: v751593.b300, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751593?image=300
Förslagh oppå Öfwerste Wälborne Gustaf Horns Regemente, Jönkiöpingz Lähns Infanterie Effter General Munster — med -stabhen i Jönkiöping dhen 4 Martij 676.
.. Anm: Göran Kaggs kompani, kommenderade till Pommern:
.. Anm: 11 officerare (däribland löjtnant Per Jonsson)
.. Anm: inga trumslagare, 2 mönsterdrängar, 86 gemena
.. Anm: Summa regementet i Pommern: 824 gemena
1676-03-28 Manskap som skall marschera till Stettin
Rulla: 1676:17
Källa: Rullor 1620-1723 1676:17 (1676) Bild 320 / sid 872 (AID: v751593.b320.s872, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751593?image=320
Förslag oppå det manskap af öfwerste Horns Regemente som skola effter her Generalens order Marchera till Stettin.
.. Under officere: 1
.. Corporal: 1
.. Gemena: 20
.. Stralsund den 28 Martij Anno 1676, Måns Larsson
Gustav Horns regemente
Kort förslagh Uppå mitt anförtrodda Regment: huru dhet befinnes Starkt Wara pro Januarij Månadth Ao 1677.
1677-01 Kasper Stålhammars kompani
Rulla: 1677:10
Källa: Rullor 1620-1723 1677:10 (1677) Bild 180 / sid 14 (AID: v751606.b180.s14, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751606?image=180
Oppå Hr Capiten Welborne Casper Ståhlhammars Compagnij
.. Kapten Kasper Stålhammar
.. Löjtnant Per Esping (Leutnant Peer Esping)
.. Fänrik Bengt Jonsson
.. Fältväbel Nils Svensson
.. Sergeant Anders Hansson
.. Mönsterskrivare Magnus Laner
.. Förare Måns ??
.. Furir Per Loo
.. Rustmästare Olof Arvidsson
.. Korpral Daniel Persson
.. Korpral Per Månsson
.. Korpral Nils Jonsson
.. Korpral Daniel Esping
.. Korpral Olof ?? (Kranck)
Bernt Mörners regemente
Rulla Oppå Hr Baron och Öfwerste Wälborne Berendt Mörners Regemente Pro Anno 1678
Anm: Ankom 1678/dhen 19 Septemb:
1678 Thomas Liwenstens kompani
Rulla: 1678:5
Källa: Rullor 1620-1723 1678:5 (1678) Bild 790 / sid 313 (AID: v751613.b790.s313, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751613?image=790
Öfwerstelieut: wälb: Thomas Lifvingsteens Compagnie
.. Överstelöjtnant Thomas Livensten
.. Löjtnant Hans Stierna (Lieutnampt Hans Stierna, död in Decemb 675, istel: Erich Ulsparre ähr Reformerat Capitein, istel: efftr Kongl: fullmacht Anders Jonsson ifr fierde af Öfwerstel: Comp: 677. Transport utur der Jöns Jonssons Comp: 9e för-: – istellet Johan Råxman ifr – Lifwingsteens Comp: 677, som nu för Jöns Jonssons.)
.. Fänrik Per Jonsson (Fendrich Per Jonsson, Avanz:t till Lieut: 677 under Mörkendals Comp: som nu är Rosbackz och nu sedermera dödskuten in octob Ao 677. I stel:t Nills Swensson i Åkrahult if:n furider af Mörkendals förrige Comp:)
.. Sergeant Per Persson (Siergiant Per Persson, Avang:t til fendrich under det Comp: som Majorens [-] och nu sedermera dld Stetin in novemb 677, istel: Erich Jonsson i Söndra ifr:n furider af [-] Comp:)
.. Mönsterskrivare Per Månsson
.. Förare Måns Knutsson (Tagedt afskied i Giöteborg 678, istel:t Nills Mårtensson ifr – af Sal Öfweste hwars Comp: – och gaf –)
.. Furir Trotte Jönsson (Avanc:t till förare 675 och nu Sedermera dödskuten in Dec 677, ist Oluf Arfwidsson ifr – af Mörkendals föriga Comp:)
.. Rustmästare Erik Nilsson (Taget afskied in Martij 678 af Gen: Lieut: —)
.. Korpral Per Månsson (Corporal Per Månsson i Söndarp Rymbde 677 istel: Jonas Ryggestoop ifr gemen, af Lifwingsteens föruga Comp:)
.. Korpral Kasper von Gerten (Corporal Casper von Gierten – blef föf Partij in Novem 677, istel: Anders Barebo ifr: gemen af Lifwingsteens förige Comp: 677.)
.. Korpral Jöns Svensson (Corporal Jöns Swensson i Fegnary, Transport t: Andra Rosbackz Comp: —)
.. Korpral Elans Jakobsson (Corporal Eläns Jacobsson Avang:t till furider 676 och nu Sedermera – Sierg: und: Rosbakz Comp: 677 istell: Måns i Dromstorp ifr gemen 676 död i Stettin dhen 13 Decemb 677, istell: ifr gemen Torsten i Hult ifr Mörkendals förrige Comp: 677.)
.. Korpral Simon Svensson (Corporal Simon Swensson i Åkaköp, död in feb 676 istel:t Nills i Kasebo ifr: gemen 676 lagat Tiient Under brandburgaren 677 istell:t Christopher i Jonsarp ifr: gemen 678 af Mörkendelas förige Comp:.)
.. Korpral Jöns (Corporal Jöns i – Transport under fierde Comp: istell: Erich i Swenshult ifr gemen 677 af Rosbackz förige Comp:)
Bernt Mörners regemente
Rulla Oppå hr Baron och Öfwerste wälborne Berendt Mörners Regemente hwar effter Officerarne så wähl som dhe Gemena Sina Löhner hafwa att Förränte. Pro Anno 1677.
.. Inlefuerrerat aff – Lars Swenss dhen 21 Jan: 1678.
1677 Zakarias Rosbacks kompani
Rulla: 1680:3
Källa: Rullor 1620-1723 1680:3 (1677-1680) Bild 176 / sid 164 (AID: v697249.b176.s164, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v697249?image=176
Capitein Edell och Manhaftigh Zacharias Rosbacks Compagnie
.. Fänrik Per Jonsson (Fendrich Peer Jonsson, Avanzeradt till Leutnampt Under Mörkendals Compagnoe, istell: för Casper Ståhlhammar som ähr blefwen Capitein Leutnampt, och istellet Hans Mårthensson ifrpn Siergiamt och Giertens Compagnie .. Pommern)
1677 Nils Mörkendals kompani
Rulla: 1680:3
Källa: Rullor 1620-1723 1680:3 (1677-1680) Bild 187 / sid 175 (AID: v697249.b187.s175, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v697249?image=187
Capitein Edell och Manhaftigh Nills Mörkendahls Compagnie
.. Kapten Nils Mörkendal (Captein Nills Mörckendahl effter Kongl: fulmacht in Martij 677 Avanzerat ifrån Lieutnampt af bem: Compagnie istellet för Jöran Kagg som tog affskied och nu Sedermera är död Slagen i – in Junij 677 .. 1 Mallmö)
.. Löjtnant Kasper Stålhammar (Leutnampt Casper Ståhlhammar avanzeradt till Capitein Leutnampt, och istellet Peer Jonsson ifrån fendrich och Rosbacks Compagnie … Pommern)
.. Fänrik Jakob Jonsson (Fendrich Jacob Jonsson, död in Sept 677, effter Kongl. Fullmagt Istellet Linnardt Stårk, Giöteborg)
.. Fältväbel Bengt Ruut (I Pommern)
.. Sergeant Anders Hansson (I Pommern)
.. Mönsterskrivare Olof Kortman (Avanzeradt under Östgiöta Regemente istället Knut Mårtensson, hemma)
.. Förare Bernt von Gerten (I Pommern)
.. Furir Nils Svensson (I Pommern)
.. Korpral Sven Gislesson (Hemma)
.. Korpral Mikael (I Pommern)
.. Korpral Börje (Hemma)
.. Korpral Daniel Persson (I Pommern)
.. Korpral Sven (I Pommern)
.. Korpral Johan (I Pommern)
Smålands tremänning infanteriregemente
Rulla Oppå Smålandz Tremänning Infanteri Regemente och Lijf Compagiet som dätt Effective Befinnes
1717-07-26 Livkompaniet
Rulla: 1717:4
Källa: Rullor 1620-1723 1717:4 (1717) Bild 20 (AID: v752367.b20, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v752367?image=20
Plats: Karlsten
Rulla Oppå Smålandz Tremänning Infanteri Regemente och Lijf Compagiet som dätt Effective Befinnes
..Fröderyd: Sven Spång (49. Swen Spångh, Bondedräng)
1717 Lista på soldater ankomna till Livkompaniet
Rulla: 1717:4
Källa: Rullor 1620-1723 1717:4 (1717) Bild 120 (AID: v752367.b120, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v752367?image=120
Rulla Oppå dhe Sochne Soldater som äro ankombne Till Lijf Compagniet nembl
1717 Överstens kompani
Rulla: 1717:4
Källa: Rullor 1620-1723 1717:4 (1717) Bild 170 (AID: v752367.b170, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v752367?image=170
Plats: Göteborg
Rulla Uppå Smålandz Tremänning Infanterie regemente, ock Mitt I Nåder anförtrodde Compagnie, huru dett sigh Effective Befinnes I Göteheborg Guarnizon.
.. Johan Fröberg (72 Johan Fröberg, finne, warit dräng hos Cap: Köhler som satt honom för 140 — däraf bekommit 20 -.)
1717-06-29 Köhlers kompani
Rulla: 1717:4
Källa: Rullor 1620-1723 1717:4 (1717) Bild 620 (AID: v752367.b620, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v752367?image=620
Plats: Göteborg
Rulla Uppå Smålandz 3männing Infanterie Regemente som för detta, hafwa hwarit Capitain Kohlers Compagnie och nu vacant Giöteborg dhen 29 Junij 1717.
.. Sven Esping (121 Swän Espingh, tilförne förhorder? af in protocollo)
Smålands tremänning infanteriregemente
October Månads Bröd Mönstrings Rulla med General Maijor baron Thure Horns Regemente och Stockhoms Guarnizon Ao 1722.
1722-10-08 Stackelbergs kompani
Rulla: 1722:2
Källa: Rullor 1620-1723 1722:2 (1722) Bild 230 (AID: v752426.b230, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v752426?image=230
Plats: Stockholm
October Månadz BrödMunstringh Rulla af högwälborne Hr Baron och Genral Major Thure Horns anförtrodda Infanterie Regemente och hr Major Stackelbergz Compagnie, som Munstrades och genom Såg af högwälborne Hr Baron och General Fälttygmästaren Huggo Hammilton och krig Commissarien hr Hindrick Busk i Stockholm dhen 8 Octob 1722.
.. Sven Esping (137 Swän Esping)
Smålands tremänning infanteriregemente
November Månads Bröd Mönstrings Rulla med General Major baron Thure Horns Regemente och Stockhoms Guarnizon Ao 1722.
1722-11-14 Stackelbergs kompani
Rulla: 1722:2
Källa: Rullor 1620-1723 1722:2 (1722) Bild 980 (AID: v752426.b980, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v752426?image=980
November Månadz Brö Munstringh Rulla af högwälborne Hr Baron och General Major Thure Horns anförtodda Regemente till footz och mit i Nåder anförtodde Compagnie, som Munstradess och genomsågz af högwälborne Hr Baron och General Fälttygmästaren Hugo Hammilton, och Krigz Commissarien Hr Hindrick Busck, här I Stockholm dhen 14 Novembr 1722.
.. Anm: Ofullständigt, omfattar 1-4e korpralskapet
Smålands tremänning infanteriregemente
December Månadz BrödMönstrings Rulla med General Maijor baron Thure Horns Regemente och Stockhoms Guarnizon Ao 1722.
1722-12-11 Stackelbergs kompani
Rulla: 1722:2
Källa: Rullor 1620-1723 1722:2 (1722) Bild 600 (AID: v752426.b600, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v752426?image=600
Plats: Stockholm
December Månadz BrödMunstringh. Rulla af högwälborne Hr Baron och General Major Thure Horns anförtodda Regemente till footz och mit i Nådre anförtodde Compagnie som Munstrades och genom Såg af högwälborne Hr Baron och General Fälttygmästaren Hugo Hammilton, och Krig Commissarien Hr Hindrick Busck, här i Stockholm dhen 11 December 1722.
.. Sven Esping (137 Swän Esping Commend: på Wåxholm)

Kommentarer är stängda.
Hoppa till verktygsfältet