Fotosamling – Gustaf och Hulda Lindgren i Slageryd Övergård

Fotosamling – Gustaf och Hulda Lindgren i Slageryd Övergård

Slageryd Övergår. Foto Thomas Lindgren.
Gustaf i Butte, Montana.
Gustaf Lindgren tillsammans med en god vän från Sverige, som hjälpte honom över till Amerika. Källa: Gunnar Lindgren, förmedlat av Lillian Petrovski.
Hulda med de tre äldsta barnen: fr v Berta (f 1898), Aron (f 1896) och Johan (i knät, f 1900).
Johan ser inte ut att vara mer 9 månader, vilket innebär att fotot borde vara taget 1901. I så fall är Berta 3 år Aron 5 år. Identifierat av Lillian Petrovski (dotter t Gunnar) och Thomas Lindgren (sonson t Edvin).
Fr v Augusta Isaksson, Emma Fröderberg, Amanda Schultzen och längst till höger Hulda.
Identifierat av Lillian Petrovski.
Aron Lindgren.
Berta Lindgren.
Johan Lindgren; identiferad av Arnold Lindgren.
Axels motorcykelkörkort från 1940.
Axel Lindgren.
Stående fr v: Berta Lindgren, Aron Lindgren, okänd, okänd, okänd, Edvin Lindgren.
Sittande fr v: okänd, okänd, Axel Lindgren, okänd.
Identifierat av Arnold Lindgren.
Brudparet Berta och Edvin. Fotot taget nyårsafton 1930.
Stående övre raden fr v: okänd, okänd, Aron Lindgren, okänd, Edvin Johanssons bror?, Gunnar Lindgren.
Sittande mellanraden fr v: troligen Johan Petersson (Edvin Johansson far), Berta Lindgren, Edvin Johansson, troligen Ida Lovisa (Edvin Johanssons mor)
Nedre raden sittande fr v: Hanna Rydlund, Edvin Lindgren.
Identifierat av Arnold Lindgren.
Från vänster Edvin Johansson och Berta Johansson (f Lindgren), Edvin Lindgren, (sannolikt) Hanna Lindgren (f Rydlund).
Identifierat av Lillian Petrovski (dotter t Gunnar) och Thomas Lindgren (sonson t Edvin).
Elräkning från 1926. Foto: Lillian Petrovski.
Framför huset i Övergård, ”Lindgrengården”. Sittande fr vänster Gunnar Lindgren, Johan Lindgren, Edvin Lindgren, Hanna Rydlund/Lindgren, Valter Lindgren och Aron Lindgren. Paret som står på verandan är okända.
Fotot ser ut att vara taget i samband med en begravning. Då samtliga bröderna Lindgren bär vit fluga borde det ha varit en familjemedlen och i så fall troligen Axel Lindgren som inte är med på bilden. Axel begravdes den 22 mars 1941. Edvin förvärade sin förkylning på Axels begravning, vilken gick över i en dubbelsidig lunginflammation som han inom tre månader avlider av. Möjligen tyder löven på buskarna intill att det är sommar och då skulle det kunna vara begravningen efter Gustaf Lindgren, vilken begravdes 30 juli 1933. Även Berta saknas på bilden, men det skulle kunna vara hon som står bakom kameran.
Identifierat av Lillian Petrovski (dotter t Gunnar) och Thomas Lindgren (sonson t Edvin).
Hulda Lindgrens dödsannons.
Gustaf Lindgrens dödsannons.
 1. Jag är så glad, när jag får gå I kvällens stilla frid
  /:Till Jesus i min bönevrå Från dagens larm och strid.:/
 2. Jag tänker då på Herrens nåd, Hans handlingssätt mot mig,
  /
  :Hans dolda, underliga råd, Och hjärtat vidgar sig.:/
 3. Jag tänker på den sabbatsro, Som aldrig sluta skall,
  /
  :Då jag ej mer behöfver tro, Ej rädas mer för fall.:/
 4. Jag tänker på de vänner mång Mitt hjärta älska lärt,
  /
  :Som sucka under tidens tvång Som Jesu namn ha kärt.:/
 5. Jag tänker ock på alla dem, Som gått förut i tron
  /
  :Och nu fått lyckligt flytta hem Och stå för lammets tron.:/
 6. Jag tänker på den brudekrans, Som väntar mig också,
  /
  :Jag tänker på den stadens glans, Där barnen samlas få.:/
 7. Hvad sällhet stor, när äfven jag Får bo hos Herren själf
  /
  :Och dricka uti fulla drag Ur livets klara älf :/

 av I Palm/ Svenska Missionsförbundets sångbok, nr 389

Journal från Eksjö lasarett

Hulda Lindgren, Slageryd, Bäckaby, utskrivet 31/3 1924

Diagnos:      Canver mammae dexter[1]

Mastitis dx[2] för 12 år sedan. För två år sedan upptäckte patienten en nötstor knuta i höger bröst. Denna har sista halvåret börjat växa hastigt. Sedan jiulen ”reumatiska” smärtor i höger sida. Har magrat under sista halvåret.

Status At (allmäntillstånd): Ser blek och kakektisk[3] ut. Hull sparsamt.

Höger bröst synes mindre än det vänstra, vårtgården är skrumpen, vårtan retraherad[4]. I nedre brösthalven palperas[5] en äppelstor, fast tumör, fixerad mot såväl huden som underliggande vävnad.

I axillen[6] inga säkert palpabla[7] körtlar.

27/2 Amputation Mammae dex + utrymning av axillen[8].

Tumörvävnaden infiltrerar pectoralis-muskelaturen[9] och går ända in på underliggande revbens peritorala skikt. I axillen ett flertal, ej över bönstora körtlar, ganska fasta. – Tumören delvis scinös (?) inneslutande fettvävnad. 

[1]      Dvs cancer i höger bröst.
[2]      Mastitis dx       Inflammation i höger bröstkörtel.
[3]      Kakektisk         Avmagrad.
[4]      Retraherad       Indragen.
[5]      Palpera             Känna.
[6]      Axillen             Armhålan.
[7]      Palpabla           Kännbara.
[8]      Dvs borttagning av höger bröst + utrensning av lymfkörtlar i armhålan.
[9]      Dvs den är inlagrad i stora bröstmuskelns muskulatur.

Sjukjournalen renskriven och tolkad av Lillian Petrovski, Vetlanda.

Remiss från Sävsjö sjukstuga
Gustaf Lindgren, 67 år, Slageryd, Bäckaby, remitteras till lasarettsvård. Har länge haft
bukbesvär. Sedan den 3/7 intagen å Sävsjö sjukstuga, där han blivit bättre. Skall i dag
vid 6-tiden ha fått buksmärtor som sedan avtagit. Vid 8-tiden åter buksmärtor, som
fortfarit.
Vid undersökning kl. 945 svåra smärtor, starkt indragen buk.

Uleus perforat. (?)
Sävsjö den 15/7 1933
G. Werdenfels
t.f. sjukstugeläkare

682/33          Gustaf Lindgren 67 år, Bäckaby
Ink. 15/7, död d 21/7
Klinisk diagnos                 Ulcus ventriculi perforata cumpritonitis diffusa + Cardio arteriosclerosis*
Ingen section**:             Kliniskt klart fall – ful varig peritonit kring ventrikeln å öfre buken (inkom 51/2 tim efter perf.) från Sävsjö sjukstuga. Efter operation klarade buken upp sig men patienten starkt cardio- arteriosclerotisk och hjärtat orkade ej!

* Ungefär detsamma som artärförkalkning i hjärtat.
** Section = Obduktion.

Sjukjournalen renskriven och tolkad av Lillian Petrovski, Vetlanda.

ULFSPARRE HÄGERFLYCHTSKA LÄNSLASARETTET, EKSJÖ
År 1933 – Nr 682
Gustav Lindgren, Slageryd Bäckaby
F.d. Landstbrukare, 11-7 1865 (67 år)
Inkom den 15-7, död den 21/7 kl 18.15
Diagnos:      Ulcus ventriculi perforata cum peritonitis diffusa[1]
Föregående jornaler:
                     Sedan en tid vårdas patienten å Sävsjö sjukstuga för bukbesvär – se remiss. – Kl 6 fm idag häftiga buksmärtor, bättre. – Kl 8 åter häftiga buksmärtor. Inkom hit kl 11 fm. Fått (oläsligt ord).
                     Status inkomsten:
                     At (allmäntillståndet) påverkat, gulblek, mager.
                     Cor (hjärta) emfysem[2] – knappast hörbara toner.
                     Pulm (lungor): Hostar.
                     Buk: Brädhård, spänd och våldsamt ömmande. Ingen ömhet från rectum[3]
                     Har ett relativt stort högersidigt bråck, – ömmar ej över bråcksäcken.
[1]      Fritt översatt: Sår på magsäcken, med bildning av hål och över hela bukhinnan utbredd inflammation.
[2]      Emfysem       Det är egentligen uppblåsning eller övertänjning av lungblåsorna, men pga biljud som uppkommer kan man då knappast höra hjärttonerna.
[3]      Rectum          Ändtarmen.

Sjukjournalen renskriven och tolkad av Lillian Petrovski, Vetlanda.

Gustaf Lindgren
Opererad d. 15/7 -33 H-m (operatören)
Excision[1] av såret + sutur + sned fistel[2]mitt på curvatura minor[3], något beläget på främre väggen stort calöst[4] sår med blyertspennevid perforation[5]. Excideras[6] på längden. Sutur på tvären och en grov Witzelfistel[7] anlägges. Anmärkningsvärt är att på ventrikeln[8] och angränsande del av colon[9] är peritoniten[10] rätt långt avancerad med tjocka fibrinpälsar.
[1])      Excision           Bortskärning.
[2])      Sned fistel        Kanal anlagd genom operation.
[3])      Curvatura Minor Ett ställe på magsäcken.
[4])      Calöst               Valkartat.
[5])      Perforation       Genomborrning.
[6])      Excideras         Bortskäres.
[7])      Witzelfistel      Ett slags dräneringsrör.
[8])      Ventrikel          Magsäck.
[9])      Colon                Tjocktarmen.
[10])    Peritonit           Bukhinneinflammation.
Sjukjournalen renskriven och tolkad av Lillian Petrovski, Vetlanda.

Aron Lindgrens dödsannons.

Bouppteckning 1925-08-08 Slageryd Övergård, Bäckaby (F)

Hulda Lindgrens bouppteckning. Källa: Västra-häradsrätt-FI-91-1925-1925-Bild-3530-sid-73.

År 1925 den 8 Augusti blef boupptekning förrättad i Slageryd Öfregård Bäckaby socken efter därstädes aflidna fru Hulda Lindgren som aflidit den 8 mars dätta år och efterlemnat följande sterbhus delägare: Maken numera änkomannen Gustaf Lindgren samt 7 stycken barn, sonen Aron Lindgren, född den 1 April 1896, do Johan Lindgren, född den 5 december 1900, do Edvin lindgren född den 13 Februari 1903. Dottren Berta Lindgren, född den 19 december 1898, sonen Axel Lindgren, född den 15 November 1905, do Valter Lindgren född den 22 Januari 1909, do Gunnar Lindgren född den 17 dec. 1911. De tre sistnämnda omyndiga och till deras godeman vid bouppteknings förrättningen utsågs Hemmansegaren August Svensson Notteberg, Fröderyd socken, vilken var vid förättningen närvarande. Boet uppgafs af enkomannen Gustaf Lilndgren under edlig förpliktelse.
1/4 mtl Slageryd Öfregård taxeringsvärderad till: 11400:-
Kreatur
1 Häst, 1 par stutar, 4 kor: 475:-
7 stycken ungdjur, 7 stycken får: 420:-
9 stycken höns: 10:-

Kontanta Penningar: 800:-
Den aflidnas gångkläder tillsammans: 50:-
Summa Tillgångar: 14615:-
Källa: Västra häradsrätt FI:91 (1925-1925) Bild 3530 / sid 73

Bouppteckning 1933-11-27 Slageryd Övergård, Bäckaby (F)

År 1933 den 27 November förättades bouppteckning efter f.d. hemmansegaren Joh. Gustaf Lindgren i Slageryd Bäckaby socken, som afled den 21 juli innevarande år och efterlemnat följande dödsbodelägare, nämlligen:
1/ sonen, hemmansegaren, Aron Lindgren därstädes
2/ Johan Lindgren -”-
3/ Axel Lindgren -”-
4/ Walter Lindgren -”-
5/ Gunnar Lindgren -”-
6/ Edvin Lindgren bosatt i Nästagård Myresjö socken
7/ Dottren Berta Johansson, född Lindgren och gift med hemmanseg. Edvin Johansson Slageryd Bäckaby. Alla myndiga och närvarande. Sonen Aron Lindgren uppgaf boets tillgångar och skulder under edlig förpliktelse.
Tillgångar:
Möbler: 1 säng, 1 bord, 1 spegel, 3 stolar: 20:-
Den aflidnes gångkläder, tillsammans: 50:-
Kontanta peningar: 1000:-
Summa Tillgångar kronor: 1070:-
Källa: Västra härad Vårtinget 1934 Nr 13

Hoppa till verktygsfältet