Ramkvilla Dödbok

Ramkvilla Dödbok

Denna avskrift av Ramkvillas död- och begravningsbok omfattar åren 1688 till och med 1753, det vill säga Ramkvilla C:1 och  C:2. Under denna period har jag funnit 879 döde, de allra flesta från dödböckerna. Men inte alla döde fördes in i dödboken. Under mitt letande i källmaterialet har jag hittat döde från andra källor, till exempel husförhörslängderna. Av dessa döde har jag skrivit av 202 dödsnotiser.

Varje post börjar med en rubrik i fetstil med årtal, den dödes namn samt dennes döds- och födelseort. I raderna nedanför anges, i den mån uppgifterna finns, föräldrarna och maka/maka. Jag har använt standardiserad stavning av namn och platser så långt det har varit möjligt, allt för att öka sökbarheten. Svårlästa byar har kontrollerats mot ortsregistret i husförhörslängder. I de fall texten i fetstil innehåller mer information än avskriften, är detta från andra källor som till exempel husförhörslängd. Det totala antalet omnämnda personer i avskriften nedan är 2446 stycken.

Därefter kommer själva avskriften. Jag har följt originalstavningen men skriver ut förkortningar för att göra den mer lättläst. Ofullständigt avskrift är markerad med ’[…]’, osäker tolkning med ’[?]’, utelämnade enstaka ord med ’[-]’. Sista raden är källhänvisningen.

Tips 1: Sök gärna i min databas: alla döda med avskrift finns i denna.

Tips 2: Om du undrar vad den angivna dödsorsaken betyder, kan du söka i Sjukdomsnamn i gångna tider.

Tips 3: Om du inte är så hemmastadd i trakten, tag hjälp av Byar och torp i Ramkvilla.

Se även Liten latinsk ordbok för  de latinska uttrycken som förekommer emellanåt.

Har du synpunkter, hittat fel eller har kompletterande information? Kontakta mig genom harshult1711@gmail.com.

Thomas Lindgren, Göteborg, 2020

Ramkvilla Dödbok 1688-1753

1688:1 Britta, 80 år, död i Österkvarn, Ramkvilla (F)
Begravd 1688-05-20
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 108 / sid 211

1688:2 Margareta Eliasdotter, 0 år, död i Höreda, Ramkvilla (F)
Begravd 1688-07
Förälder Mönsterskrivaren Elias Bastiansson
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 108 / sid 211

1688:3 Sara, 28 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1688-08-26
Gift med Johan från Svinaryd, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 108 / sid 211

1688:4 Måns Svensson, 40 år, död i Torp, Ramkvilla (F)
Begravd 1688-09-02
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 108 / sid 211

1688:5 Karin Månsdotter, 20 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Hornaryd (G)
Begravd 1688-10-21
Gift med Daniel Svensson från Skärbäck, Ramkvilla (F)
”Dominica 19 post Trinitatis. Daniel Swenssons hustru i Skärbäck, hustru Karin Månsdotter, född i Hornarydh Sochn, lefwat i Echtenskap 1 åhr och på sitt 20 ålders åhr dödh*.”
* Karin dog i barnsbörd enligt makens db.
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 108 / sid 211

1688:6 Sven Håkansson, 0 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1688-11-30
Föräldrar Ryttaren Håkan Danielsson och Elisabet Andersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 108 / sid 211

1688:7 Ingrid Jönsdotter, 80 år, död i Tröskillatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1688-12-23
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 108 / sid 211

1688:8 Flicka Månsdotter, 0 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Begravd 1688-09-07
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 108 / sid 211

1689:1 Barn Jönsson, 0 år, död i Karstorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1689-03-17
Förälder Soldaten Jöns
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 109 / sid 213

1689:2 Anders Håkansson, 0 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1689-05-20
Föräldrar Ryttaren Håkan Danielsson och Elisabet Andersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 109 / sid 213

1689:3 Sven Persson, 46 år, död i Varhester, Ramkvilla (F)
Begravd 1689-06-23
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 109 / sid 213

1689:4 Flicka Johansdotter, 0 år, död i Karsebo, Ramkvilla (F)
Begravd 1689-07-07
Förälder Johan
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 109 / sid 213

1689:5 Pojke Johansson, 0 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1689-09-01
Förälder Johan Ingemundsson
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 109 / sid 213

1689:6 Ingrid Jönsdotter, 79 år, död i Humletorp, Ramkvilla (F)
Död 1689-10-03, begravd 1689-11-03
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 109 / sid 213

1690:1 Ingrid Håkansdotter, 84 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Hulu, Ramkvilla (F)
Begravd 1690-01-05
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 109 / sid 213

1690:2 Måns Persson, 34 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1690-01-02, begravd 1690-01-12
Föräldrar Per Karlsson och Ingrid Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 109 / sid 213

1690:3 Ingrid Gudmundsdotter, 23 år, död i Hörjesås, Ramkvilla (F), född i Simonsryd, S Solberga (F)
Död 1690-02-29, begravd 1690-03-09
Föräldrar Gudmund Olofsson och Sara Jonsdotter
Gift med Brönjel från Hörjesås, Ramkvilla (F)
”Klåckarens hustru i Höresåhs Ingrid Gudmundzdotter, född i Solbärga sochn. Pater Gudmund Olufsson i Simonsryd, Mater Sara Jönzdotter. 20 åhr warit i sina föräldrars huus, för 3 åhr sedan inträdde Echtenskap, aflat ett barn, af barnsbörden siuk för 14 dagar sedan, dödh dhen 29 Februarii. Aetas ejus 23 åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 109 / sid 213

1690:4 Lucia Jonsdotter, 64 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Död 1690-03-22, begravd 1690-04-30
Föräldrar Jon Larsson och Ingegärd Jonsdotter
Gift med Nils Erlandsson
”Dominica Latare. Lucia Joensdotter född i Swijnarydh, fadren John Larsson, Ingierd Joensdotter, warit uthi sina föräldrars Brödh i 20 åhrs tijdh, ingådt Echtenskap medh Nils Erlandsson för 44 åhr sedan, aflat under warande Echtenskap 6 Barn af hwilka 3 i herranom äro afsompnade, Siuk i 8 dagar, dödh den 22 Martii, dess ålder är 64 åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 109 / sid 213

1690:5 Elisabet Eliasdotter, 7 år, död i Höreda Mellangård, Ramkvilla (F)
Död 1690-03-26, begravd 1690-04-06
Föräldrar Mönsterskrivaren Elias Bastiansson och Anna Holm
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 109 / sid 213

1690:6 Gisle Persson, 53 år, död i Tröskillatorp, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Död 1690-04-03
Föräldrar Per Nilsson och Ingeborg Simonsdotter
Gift med Kerstin Andersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 109 / sid 213

1690:7 Britta Brorsdotter, 50 år, död i Svarthult, Ramkvilla (F), född i Asaryd, Asa (G)
Död 1690-04-21, begravd 1690-04-27
Gift med Erik Svensson
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 110 / sid 215

1690:8 Simon Simonsson, 22 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F)
Död 1690-04-22
Föräldrar Ryttaren Simon Persson och Britta Persdotter
”drängen Simon Simonsson i Stora Torp, dess fader Ryttaren Simon Persson, Modren Britha Peersdotter. Siuk Palmsöndag, under Siukdomen kallat till sig herrens Embete, 3 dag Påsk om Middagen dödh. Aetas ejus 22 åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 110 / sid 215

1690:9 En tiggerska, 66 år, död i Rulla torp, Ramkvilla (F), född i Torp, Fröderyd (F)
Död 1690-08-12, begravd 1690-08-17
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 110 / sid 215

1690:10 Ingrid Håkansdotter, 70 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Död 1690-10
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 110 / sid 215

1691:1 Elisabet Karlsdotter, 80 år, död i Barkaryd, Ramkvilla (F)
Död 1692-12-31, begravd 1691-01-06
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 110 / sid 215

1691:2 Ingrid Månsdotter, död i Viaskog, Ramkvilla (F)
Begravd 1691-02-01
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 110 / sid 215

1691:3 Britta Månsdotter, 0 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Död 1691-02-15, begravd 1691-02-01
Föräldrar Måns Svensson och Karin Håkansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 110 / sid 215

1691:4 Märit Simonsdotter, 9 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1691-02-01
Föräldrar Simon Simonsson och Elin Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 110 / sid 215

1691:5 Simon Simonsson, 20 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Begravd 1691-02-01
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 110 / sid 215

1691:6 Ingeborg Jonsdotter, 80 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F), född i Terlås?, Sjösås (G)
Död 1691-04-26, begravd 1691-05-03
Gift (1) med Anders Håkansson från Skärbäck, Ramkvilla (F), (2) med Mikael från Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 110 / sid 215

1691:7 Märit Simonsdotter, 0 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Död 1691-07-08, begravd 1691-07-12
”Dominica 4 [post] Epiphania. Märith Simonsdotter i Swijnarydh, fadren Simon Simonsson i Swijnarydh, Modren Elin Swensdotter. Siuk i 3 dagar, dödh [tomt], dess ålder 9 år och 6 weckor.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 110 / sid 215

1691:7.5 Barn Nilsson, 0 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Begravd 1691-08-07
Föräldrar Soldaten Nils Persson och Britta Persdotter
”4 Augusti, Nils, soldatens barn i Tåssegierde född, i nödfall döpt af Nils Swensson i Tåssegierde, dödh och begrafd dhen 7 ejusdem.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 8 / sid 9

1691:8 Margareta Nilsdotter, 25 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Död 1691-08-24, begravd 1691-09-06
Gift med Måns Bengtsson från Ramkvilla, Ramkvilla (F)
”Dominica 13 post Trinitatis. Margaretha Nilsdotter i Ramquilla, född i Ramquilla Anno 1666 af Ehrlige och gudfruchtiga föräldrar, warit hoos sina föräldrar i 20 åhr, för 5 åhr sedan inträdde i Echtenskap medh Måns Bängtsson i Ramquilla, under warande Echtenskap aflat 2nne Barn. Siuk den 1 September, dödh den 24 Augusti*. Begrafwen midt för Sachristijge dören, dess ålder 25 åhr.”
* Borde vara: sjuk 24 augusti, död 1 september.
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 110 / sid 215

1691:9 Jon Jönsson, 30 år, död i Enebäckstorp, Ramkvilla (F), född i Karsebo, Ramkvilla (F)
Död 1691-09-04, begravd 1691-09-13
Gift med Kättla Eriksdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 111 / sid 217

1691:10 Karl Svensson, 42 år, död i Perstorp, Ramkvilla (F), född i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Död 1691-10-01, begravd 1691-10-11
Gift (1) med Kerstin Månsdotter , (2) med Elisabet Stensdotter
”Dominica 18 post Trinitatis. Carl Svensson i Pederstorp, född i Skiärbäck af Ehrlige och gudfruchtige föräldrar, hoos sina föräldrar i 29 åhr, för 13 åhr sedan inträdt i Echtenskap medh Kerstin Månsdotter, hwilcken sedan hon för 6 åhr sedan i herranom afsomnade trädde han för 5 åhr sedan ad Secunda vita* medh Elisabeth Steensdotter, under warande Echtenskap aflat 4 Barn. Siuk af gulesothen ½ år, dödh den 1 Octobris, begrafwen midt för lilla Chordören.”
* Latin, ungefär: andra liv, dvs andra giftet
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 111 / sid 217

1691:11 Maria Svensdotter, 0 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1691-10-18
”Dominica 19 post Trinitatis Swehns dotter i Stora Mooshult benämd Maria Svensdotter, föddes för ½ åhr sedan, siuk 3 weckor, dödh den (tomt) Octobris, dess ålder är ½ åhr, begrafwen i dess grafställe millan båda kyrkioluckorna.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 111 / sid 217

1691:12 Jöns Jonsson, 96 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F), född i Hornaryd, Hornaryd (G)
Död 1691-10-15, begravd 1691-10-25
Gift med Margareta Håkansdotter
”20 post Trinitatis. Jöns Jonsson i Draxnääs, född i Hornarydz By af Ehrlige föräldrar hwilka i herranom äro afsomnade, tiänt i 19 åhr, lefwat i Echtenskap medh Margaretha Håkonsdotter i 58 åhr, aflat 7 Barn. Siuk i 20 weckor, dödh den 15 October. Dess ålder 96 åhr, begrafwen mitt för lilla Chordörren.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 111 / sid 217

1691:13 Karin Erengislesdotter, 50 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Asaryd, Asa (G)
Död 1691-11-25, begravd 1691-12-06
Gift (1) med Nils Erengislesson , (2) med Sven Simonsson
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 111 / sid 217

1692:1 Sven Persson, 33 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Moshult Stora, Ramkvilla (F)
Död 1692-01-12, begravd 1692-01-24
Gift med Karin Olofsdotter
”Dominica Septuagesima. Swehn Persson i Stora Mooshult, född dersammastädes af Ehrlige och gudfruchtiga föräldrar Anno 1659. Wart hoos sina föräldrar i 24 åhr, lefvat i Echtenskap medh Karin Olufzdotter i 9 åhr, pignora conjugii 4. Siuk öfwer et åhr af bröstsiuka. Dödh den 12 Januarii, dess ålder är 33 åhr. Begrafwen millan kyrkiolukorna.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 111 / sid 217

1692:2 Per Ekesson, 54 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Södraskog, Ramkvilla (F)
Död 1692-01-21, begravd 1692-01-31
Gift med Ingrid Jönsdotter
”Dominica Sexagesima. Soldaten Pehr Ekasson i Skärbäck, född i Söreskog af Ehrliga föräldrar, wardt i Echtenskap med Ingrid Jönsdotter i 22 åhr, aflat medh henne 7 Barn, wart soldat i 36 åhr, Siuk i 2 åhr. Afsompnade den 21 Januarij. Dess ålder 54 åhr, begrafwen lihtet ifrån Stora kyrkiodörren.
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 111 / sid 217

1692:3 Lucia, 76 år, död i Ramkvilla soldattorp, Ramkvilla (F)
Död 1692-03-05, begravd 1692-03-13
Gift (1) med Jöns från Sandebo, Bäckaby (F), (2) med Gudmund från Slageryd, Bäckaby (F), (3) med Johan från Gudmundsås, Bäckaby (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 111 / sid 217

1692:4 Märit Jönsdotter, 70 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F), född i Broddatorp, Ramkvilla (F)
Död 1692-03-15, begravd 1692-03-20
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 111 / sid 217

1692:5 Jöns Jönsson, 19 år, död i Höreda, Ramkvilla (F), född i Höreda, Ramkvilla (F)
Död 1692-05-02, begravd 1692-04-24
Föräldrar Jöns Persson och Märit Brunk
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 111 / sid 217

1692:6 Ingrid Olofsdotter, 0 år, död i Viaskog, Ramkvilla (F)
Död 1692-05-01, begravd 1692-05-08
Föräldrar Olof Svensson och Elin Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 112 / sid 219

1692:7 Ingrid Olofsdotter, 0 år, död i Viaskog, Ramkvilla (F)
Död 1692-05-01, begravd 1692-05-08
Föräldrar Olof Svensson och Elin Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 112 / sid 219

1692:8 Kerstin Jonsdotter, 20 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Källreda, Tolg (G)
Död 1692-05-26, begravd 1692-06-05
Gift med Håkan Persson från Skärbäck, Ramkvilla (F)
”Dominica 2 post Trinitatis Kerstin Jonsdotter i Skiärbäck, född i Kiällreda i Tolg Sochn af Ehrliga och gudfruchtige föräldrar, hoos sina föräldrar i 18 åhr, för 2 åhr sedan inträdde i Echtenskap medh Ryttaren Håkon Persson i Skiärbäck. Siuk den 24 Maii af barnsbörd, och den 25 dito födde ett dödtfödt barn och den 26 i herranom afsompnade, dess ålder är 20 åhr, begrafwen emillan klåckstapelen och lilla dören.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 112 / sid 219

1692:9 Anna Mattsdotter, 85 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Laholm (N)
Död 1692-09-30, begravd 1692-10-09
Gift (1) med , (2) med Måns Jonsson
”den 9 Octobris Anna Mattzdotter i Swijnarydh, född i Laholm, gift 1 medh en snickare der sammastädes, 2 [giftet] medh en Ryttare Måns Jonsson, aflat 5 barn, dödh den 30 Sept. dess ålder 85 åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 112 / sid 219

1692:10 Anna Karlsdotter, 89 år, död i Ramkvilla soldattorp, Ramkvilla (F), född i Karstorp, Ramkvilla (F)
Död 1692-10-08, begravd 1692-10-16
Gift med Jöns från Skärbäck, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 112 / sid 219

1692:11 Pojke Danielsson, 0 år, död i Nygård, Ramkvilla (F)
Död 1692-10-14, begravd 1692-10-23
Föräldrar Daniel Olofsson och Ingeborg Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 112 / sid 219

1693:1 Gertrud, 89 år, död i Medeltorp, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1693-01-15
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 112 / sid 219

1693:2 Kerstin, 76 år, död i Stora Brånskog, Ramkvilla (F), född i Brånskog Stora, Ramkvilla (F)
Begravd 1693-02-05
Gift med Olof från Brånskog Stora, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 112 / sid 219

1693:3 Anders Erlandsson, 82 år, död i Höreda, Ramkvilla (F), född i Höreda, Ramkvilla (F)
Död 1693-01-28, begravd 1693-01-29
Gift med Ingrid Nilsdotter
”Dominica 4 post Epiphania. Anders Erlandsson i Höreda, född 1611 i Höreda. Ao 1632 begynte tiäna under krijgtiänsten för om Ryttare in till 1650. Anno 1646 inträdde i Echtenskap, aflat medh sin hustru 5 Söner och 3 döttrar. Siuk i 3 weckor. Dödh den 28 Januarii. Dess ålder 82 åhr. Begrafuen strax wedh lilla Chordörren.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 112 / sid 219

1693:4 Margareta Olofsdotter, 45 år, död i Svinaryd soldattorp, Ramkvilla (F), född i Hylte, Hultsjö (F)
Begravd 1693-02-19
Gift (1) med Nils från Sandebo, Bäckaby (F), (2) med Sven Mattsson från Svinaryd soldattorp, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 112 / sid 219

1693:5 , 0 år, död i Södraskog, Ramkvilla (F)
Begravd 1693-02-19
Förälder Ryttaren Sven
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 112 / sid 219

1693:6 Märit Bengtsdotter, 60 år, död i Karstorp, Ramkvilla (F), född i Kråkhult Stora, Hultsjö (F)
Död 1693-02-26, begravd 1693-03-05
Gift med Sven Persson från Karstorp, Ramkvilla (F)
”Dominica Quadragésima. Märith Bängtsdotter född i Stora Kråkhult i Hultsiö Sochn. Hoos sina föräldrar i 24 åhr, inträdde i Echtenskap medh Swehn Person i Kastorp för 36 åhr sedan, aflat under warande Echtenskap 6 barn som lefwer och 4 i herranom afsompnade. Siuk 3/4 åhr, afsompnade den 26 Februarij. Dess ålder är 60 åhr. Begrafwen emillan kyrkian och klåckestaplen.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 112 / sid 219

1693:7 Sven Håkansson, 41 år, död i Södraskog, Ramkvilla (F)
Död 1693-04-14, begravd 1693-04-23
Föräldrar Håkan Persson och Ingrid Eriksdotter
Gift med Karin Eriksdotter
”Dominica qusi modo geniti. Svehn Håkonsson i Sörskogh, dess fader Håkon Persson i Sörskog och Modren Ingredh Erichzdotter. Hoos sina föräldrar i 32 åhr. Tient för Ryttare i 13 åhr, inträdde i Echtenskap medh Karin Erichzdotter för 9 åhr sedan, aflat under nämnda Echtenskap 5 barn. Siuk af Styng i 6 dagar, dödh den 14 Aprilis. Dess ålder är 41 åhr, begrafven millan kyrkian och Klåckestapelen.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 113 / sid 221

1693:8 Per Jonsson, 77 år, död i Hulu, Ramkvilla (F), född i Hulu, Ramkvilla (F)
Död 1693-05-22, begravd 1693-05-28
Föräldrar Jon Jönsson och Kerstin Börjesdotter
Gift med Cecilia Andersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 113 / sid 221

1693:9 Cecilia Andersdotter, 73 år, död i Hulu, Ramkvilla (F), född i Sandebo Stora, Bäckaby (F)
Död 1693-09-14, begravd 1693-09-24
Gift med Per Jonsson från Hulu, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 113 / sid 221

1693:10 Måns Nilsson, 18 år, född i Sandebo, Bäckaby (F)
Död 1693-09-26, begravd 1693-10-01
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 113 / sid 221

1693:11 Britta Karlsdotter, 81 år, död i Lilla Moshult, Ramkvilla (F), född i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1693-11-16, begravd 1693-12-10
Föräldrar Karl Nilsson och Maria Nilsdotter
Gift med Olof Månsson från Moshult Lilla, Ramkvilla (F)
”Dominica 2 Adventiis. Hustru Britha Carlsdotter i Lilla Moshult. Född i Bosnatorp. Dess fader war Carl Nilsson i Bosnatorp, dess moder Maria Nilsdotter. Warit hoos sina föräldrar i 38 åhr, warit i Echtenskap [med] Oluf Månsson i Lilla Moshult 43 [åhr]. Aflat 3 barn, 1 sohn och döttrar 2. Siuk 1½ åhr. Dödh dhen 16 Novembris, dess ålder 81 åhr. Begrafwen öster wedh lilla Chordöhren.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 113 / sid 221

1693:12 Karl Olofsson, 34 år, död i Lilla Moshult, Ramkvilla (F), född i Moshult Lilla, Ramkvilla (F)
Död 1693-11-29, begravd 1693-12-10
Föräldrar Olof Månsson och Britta Karlsdotter
”Eodem die* Carl Olufsson i Lilla Mooshult, född i Lilla Mooshult. Dess fader oluf Månsson och Modren Britha Carlsdotter, som en gudfruchtig och lydig sohn hoos sina föräldrar alla åhr, dödh den 29 Novembris, aetas ejus 34 åhr, begrafwen hoos sin moder som de nu fölias åth uthi sina föräldrars grift.”
* Samma dag, dvs 10 december.
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 113 / sid 221

1694:1 Nils Svensson, 46 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F), född i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Död 1694-01-14, begravd 1694-01-28
Gift (1) med Kerstin Jönsdotter , (2) med Cecilia Svensdotter
”Dominica 4 post Epiphania. Nils Swensson i Tossegierde, född i Skiärbäck af ehrliga föräldrar, hoos sina föräldrar i 27 åhr, gift medh Kerstin Jönsdotter i 12 åhr, och efter hennes dödh inträdde i Echtenskap [med] Cicilla Swensdotter, pignora coniugii 2. Siuk i bröstwärk, dödh dhen 14 Januarii. Dess ålder är 46 åhr. Begrafwen mitt för lilla dören.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 113 / sid 221

1694:2 Sven Mattsson, 41 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Sibbarp, Vallsjö (F)
Död 1694-02-14, begravd 1694-02-25
Gift med Margareta Olofsdotter
”1 Böndag. Testamente. Nils i Svijnary 4”
Anm: Nils återfinns ej i Ramkvillas db 1693 eller åren däromkring. Nils finns upptagen i Ramkvilla hfl 1688-89, men hustrun är antecknad som änka för hfl 1690-92.
Källa: Ramkvilla (F) kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrkan, SE/VALA/00299/L I a/1 (1646-1724)

1694:3 Sven Simonsson, 91 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Död 1694-03-10
Gift (1) med Britta Jönsdotter , (2) med Karin Erengislesdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 114 / sid 223

1694:4 Märit Andersdotter, 73 år, död i Tröskillatorp, Ramkvilla (F), född i Mästreda, Sjösås (G)
Död 1694-06-23, begravd 1694-07-08
Gift med Börje Sonesson från Linnebjörke, Dädesjö (G)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 114 / sid 223

Troligen saknas här ett blad i dödboken som skulle ha innehållit perioden juli-1694 till april-1695.

1695:1 Ingemund Olofsson, 14 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Död 1695-04-12, begravd 1695-04-21
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 114 / sid 223

1695:2 Anna Månsdotter, 77 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Död 1695-05-06, begravd 1695-05-13
Gift med Sven Karlsson från Skärbäck, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 114 / sid 223

1695:3 Per Andersson, 42 år, död i Höreda, Ramkvilla (F)
Död 1695-05-10, begravd 1695-05-26
Gift med Sara Svensdotter
”Dominica Trinitatis Pehr Andersson i Höreda, född af Erlige och gudfruktige föräldrar, hoos sina föräldrar i 34 åhr, warit i Echtenskap medh Sara Swensdotter i 7 åhr, aflat 2 Barn, siuk i 7 weckor, dödh dhen 10 Maii. Dess ålder är 42 åhr, begrafven mitt för sochnestämban.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 114 / sid 223

1695:4 Måns Olofsson, 32 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F), född i Löneberg, Korsberga (F)
Död 1695-09-09, begravd 1695-09-15
Gift med Märit Persdotter
”Dominica 17 post Trinitatis soldaten Måns Olufsson i Tåssegierde, född i Korsbärga Sochn i Lönsberg af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar, warit hoos sina föräldrar och tiänt i 20 åhr, wart i Echtenskap medh hustru Märith Peersdotter i 12½ åhr, pignora coniugii 2nne Söner. Siuk i 2 Månader och 4 dagar, tiänt under soldattorpen i 14 åhr, dödh den 9 Septembris. Dess ålder 32 åhr, begrafwen mitt för wapehuusdören.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 115 / sid 225

1696:1 Cecilia Eriksdotter, 70 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Burseryd, Vallsjö (F)
Död 1696-03
Gift (1) med Sven Persson från Bäckaby (F), (2) med Germund Germundsson
”Cicilla Erichzdotter i Bosnatorp, född i Wallsiö Sochn och Bosry af Ehrlige och gudfruchtige föräldrar långt i herranom afsompnade, hoos sina föräldrar i (tomt) åhr. Gift medh Soldaten Swehn Persson i Bäckaby i 6 åhr och aflat 2ne Barn, sedermehra inträdde i Echtenskap medh Germund Germundzson i 30 åhr, aflat 2ne Barn. Siuk i ett åhr, dödh dhen (tomt) Martii. Dess ålder 70 åhr, begrafwen wedh wapenhuusdören.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 115 / sid 225

1696:2 Johan Danielsson, 0 år, död i Tröskillatorp, Ramkvilla (F)
Död 1696-03
Föräldrar Daniel Andersson och Ingrid Börjesdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 115 / sid 225

1696:3 Sven Simonsson, 1 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Död 1696-06-16, begravd 1696-06-21
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 115 / sid 225

1696:4 Jon Gudmundsson, 0 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Död 1696-08-22, begravd 1696-08-30
Föräldrar Gudmund Larsson och Ingegärd Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 115 / sid 225

1697:1 Jöns Simonsson, 0 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Död 1696-12-27, begravd 1697-01-03
Föräldrar Simon och Kerstin Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 116 / sid 227

1697:2 Elin Månsdotter, 35 år, död i Broddatorp soldattorp, Ramkvilla (F), född i Höreda, Ramkvilla (F)
Död 1697-01-14, begravd 1697-01-24
Gift med Jöns Svensson från Broddatorp soldattorp, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 116 / sid 227

1697:3 Elin Simonsdotter, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1697-02-02
Föräldrar Simon Simonsson och Elin Svensdotter
”Kyndelsmässodagen Simon Simonssons dotter i Swijnarydh, Elin Simonsdotter, född dersammastädes af Erlige och gudfruchtiga föräldrar.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 116 / sid 227

1697:4 Maria Eriksdotter, 2 år, död i Varhester, Ramkvilla (F)
Begravd 1697-06-13
Föräldrar Erik Stensson och Sara Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 116 / sid 227

1697:5 Sven Eriksson, 5 år, död i Varhester, Ramkvilla (F), född i Varhester, Ramkvilla (F)
Död 1697-06-06, begravd 1697-06-13
Föräldrar Erik Stensson och Sara Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 116 / sid 227

1697:6 Olof Persson, 78 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Död 1697-06-25, begravd 1697-06-27
Gift med Margareta Håkansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 116 / sid 227

1697:7 Elisabet Månsdotter, 28 år, död i Bränderyd, Ramkvilla (F), född i Bränderyd, Ramkvilla (F)
Död 1697-08-11, begravd 1697-08-15
Gift med Nils Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 116 / sid 227

1697:8 Börje Nilsson, 60 år, död i Hörjesås Mellangård, Ramkvilla (F), född i Hörjesås, Ramkvilla (F)
Död 1697-09-12, begravd 1697-09-26
Gift med Sigrid Siggesdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 116 / sid 227

1697:9 Karin B.dotter, 70 år, död i Barkaryd, Ramkvilla (F), född i Mästreda, Sjösås (G)
Död 1697-10-04, begravd 1697-10-10
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 116 / sid 227

1698:1 Märta Eriksdotter, 56 år, död i Humletorp, Ramkvilla (F), född i Burseryd, Vallsjö (F)
Död 1697-12-22, begravd 1698-01-02
Gift med Sten Svensson
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 117 / sid 229

1698:2 Hemming Persson, 58 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Moshult Stora, Ramkvilla (F)
Död 1698-07-10, begravd 1698-07-17
Gift med Ingrid Jönsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 117 / sid 229

1698:3 Nils Persson, 80 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Moshult Stora, Ramkvilla (F)
Död 1698-07-03, begravd 1698-07-17
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 117 / sid 229

1698:4 Anna Svensdotter, 36 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F), född i Urås, Ramkvilla (F)
Död 1698-11-28, begravd 1698-12-04
Gift med Per Olofsson från Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 117 / sid 229

1699:1 Gertrud Persdotter, 83 år, död i Lilla Torp, Ramkvilla (F), född i Karstorp, Ramkvilla (F)
Död 1698-12-28, begravd 1699-01-06
Gift med Jöns Månsson
”13de dagen. Gertrud Persdotter i Lilla Torp, född i Kastorp af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar, hoos sina föräldrar i 23 åhr, gift medh Jöns Månsson 60 åhr pignora conjugii 6. Siuk i 2½ åhr, dödh 4 die Nativitatis. Dess ålder 83 åhr. Begrafwen mitt för Stora kyrkiodörren.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 117 / sid 229

1699:2 Nils Jonsson, 0 år, död i Karstorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1699-01-06
Föräldrar Jon Svensson och Märit Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 117 / sid 229

1699:3 Gertrud Persdotter, 33 år, död i Bosnatorp ryttartorp, Ramkvilla (F), född i Klackhult, Hornaryd (G)
Död 1698-12-60, begravd 1699-01-06
Gift med Sune Eriksson
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 117 / sid 229

1699:4 Ingrid Jakobsdotter, 79 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F), född i Ingaboda, Fröderyd (F)
Död 1699-01-02, begravd 1699-01-15
Gift med Andreas Broddorphius från Broddatorp, Ramkvilla (F)
”Dominica 2 post Epiphania hustru Ingredh Jacobsdotter i Broddatorp, född i Ingabo af Ehrlige och gudfruchtige föräldrar, hoos sina föräldrar i 19 åhr, gift medh Cappellanen herr Anders i 40 åhr, pignora Conjugii 12. Enkia i 20 åhr. Siuk ½ åhr, dödh 2 Januarii, dess ålder 79 åhr, begrafuen hoos sin Sahlige Man mitt för Altaret i kyrkian.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 118 / sid 231

1699:5 Måns Jonsson, 0 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Död 1699-01-19, begravd 1699-01-22
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 118 / sid 231

1699:6 Märit Brunk, 69 år, död i Höreda, Ramkvilla (F), född i Rösås, Bäckaby (F)
Död 1699-02-04, begravd 1699-02-12
Gift (1) med Elias Nilsson , (2) med Jöns Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 118 / sid 231

1699:7 Anold Svensson, 2 år, död i Enebäckstorp, Ramkvilla (F)
Död 1699-02-18, begravd 1699-02-05
Föräldrar Sven Råberg och Kättil Eriksdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 118 / sid 231

1699:8 Sten Svensson, 57 år, död i Humletorp, Ramkvilla (F), född i Nygård, Ramkvilla (F)
Död 1699-03-25, begravd 1699-04-02
Gift med Märta Eriksdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 118 / sid 231

1699:9 Jöns Månsson, 86 år, död i Lilla Torp, Ramkvilla (F), född i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Död 1699-05-05, begravd 1699-05-14
Gift med Gertrud Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 118 / sid 231

1699:10 Daniel Ebbesson, 86 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F), född i Äskås Stora, Sjösås (G)
Död 1699-05-08, begravd 1699-05-14
Gift (1) med Märit Brönjelsdotter , (2) med Ingeborg Simonsdotter
”Eodem die* Daniel Ebbesson i Stora Torp, född i Siöhsåhs Sochn i Stora Eskås, hoos sina föräldrar i 35 åhr, i Wäxiö Schola i 10 åhr, gifft medh Märith Brönjelsdotter i 38 åhr, Barn 5, Enkling i 1 åhr, gifft medh Ingebor Simonsdotter i 12 åhr, aflat 1 Barn. Siuk 1 Månadh, dödh den 8 Maii, dess ålder 86, begrafwen emillan kyrkiogårdzmuren och lilla dören.”
* 1699-05-14
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 118 / sid 231

1699:11 Märit Persdotter, 64 år, död i Karstorp, Ramkvilla (F), född i Karstorp, Ramkvilla (F)
Död 1699-07-20, begravd 1699-08-30
”Dominica 8 post Trinitatis. Märith Persdotter i Kastorp, född af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar der sammastädes, tiänt och wart hoos sina föräldrar i 64 åhr. Siuk i 5 weckor, dödh den 20 Julii, dess ålder 64 åhr, begrafwen emillan kyrkian och Klåckstapelen.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 119 / sid 233

1699:12 Märit Håkansdotter, 80 år, död i Urås, Ramkvilla (F), född i Torp Stora, Ramkvilla (F)
Död 1699-09-08, begravd 1699-09-10
Gift med Sven Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 119 / sid 233

1699:13 Anna Olofsdotter, 27 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Död 1699-09-10, begravd 1699-09-17
Gift med Gudmund Gudmundsson från Tossegärde, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 119 / sid 233

1699:14 Anna Eliasdotter Schmidel, 19 år, död i Höreda Mellangård, Ramkvilla (F), född i Höreda, Ramkvilla (F)
Död 1699-08-30
Föräldrar Elias Bastiansson och Anna Holm
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 119 / sid 233

1699:15 Erik Germundsson, 30 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1699-09-21, begravd 1699-09-24
Gift med Elisabet Jonsdotter
”Dominica 16 Trinitatis Erich Germundzson i Bosnatorp, född dersammastädes af Ehrliga och gudfruchtige föräldrar, hoos sina föräldrar i 22 åhr, gift medh Elisabeth Jonsdotter i 8 åhr, pignora Conjugii 2. Siuk ½ åhr, dödhh Matti dag, dess ålder 30 åhr. Begrafwen wedh kyrkiodören.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 119 / sid 233

1699:16 Ingeborg Germundsdotter, 90 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Asaryd, Asa (G)
Död 1699-10-07, begravd 1699-10-29
Gift med Kristoffer från Skärbäck, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 119 / sid 233

1699:17 Daniel Johansson, 0 år, död i Karsebo, Ramkvilla (F), född i Karsebo, Ramkvilla (F)
Död 1699-11-15, begravd 1699-11-19
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 119 / sid 233

1700:1 Måns Brönjelsson, 72 år, död i Hörjesås, Ramkvilla (F), född i Hörjesås, Ramkvilla (F)
Död 1700-02-08, begravd 1700-02-25
Gift med Elin Ebbesdotter
”Dominica Reminiscere. Måns Brönjelsson i Höresåhs, född af Ehrliga och gudfruchtige föräldrar der sammastädes. Hoos sina föräldrar i 26 åhr. Gift medh Elin Ebbesdotter i 46 åhr. Pignora Conjugii 2nne. Siuk i 7 dagar, dödh dhen 8 Februarii, dess ålder 72 åhr, begrafwen wedh lilla kyrkiodören.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 119 / sid 233

1700:2 Per Månsson, 87 år, död i Nygård, Ramkvilla (F), född i Målen, Ramkvilla (F)
Död 1700-02-26
Gift (1) med Kerstin Nilsdotter , (2) med Elin Axelsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 120 / sid 235

1700:3 Sara Persdotter, 3 år, död i Höreda, Ramkvilla (F)
Död 1700-03-24, begravd 1700-04-02
Föräldrar Per Jonsson och Cecilia Svensdotter
”Die 2 Pascat. Sara Persdotter, född i Hörda af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar. Siuk i 5 weckor, dödh den 24 Martii, dess ålder 3 åhr och några weckor, begrafwen wedh sochnestämban.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 120 / sid 235

1700:4 Anders Svensson, 60 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F), född i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Död 1700-06-03, begravd 1700-06-10
Gift med Elin Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 120 / sid 235

1700:5 Olof Jonsson, 66 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F), född i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Död 1700-10-10, begravd 1700-10-21
Gift med Ingrid Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 120 / sid 235

1700:5.5 Elin Jakobsdotter, död i Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F)
Inget datum angivet
Gift med Nils Månsson från Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 58 / sid 111

1701:1 Ryttarens barn, 0 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F)
Begravd 1701-04-27
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1701:2 Måns Svensson, 32 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F), född i Sjösås (G)
Begravd 1701-07-07
Gift med Kättil Nilsdotter från Norrgård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1701:3 Pojke Olofsson, 2 år, död i Hörjesås Mellangård, Ramkvilla (F)
Begravd 1701-07-28
Föräldrar Olof Svensson och Kerstin Börjesdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1701:4 Jakob Simonsson, 0 år, död i Höreda, Ramkvilla (F)
Begravd 1701-08-13
Föräldrar Simon Andersson och Elisabet Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1701:5 Per Simonsson, 0 år, död i Höreda, Ramkvilla (F)
Begravd 1701-08-20
Föräldrar Simon Andersson och Elisabet Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1701:6 Botil Karlsdotter, 84 år, död i Ramkvilla (F), född i Tolg (G)
Begravd 1701-12-22
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1702:1 Anders Karlsson, 80 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1701-12-27, begravd 1702-01-05
Gift med Märit Eriksdotter
”5 Januarij. Anders Carlsson i Bosnatorp, född dhär Sammastädes af Ehrliga föräldrar, warit hoos dhem 25 åhr, gift medh Märit Erichsdotter i 55 åhr, Siuk i 8 dagar. Dödh 3de dag Juhl. Dhes ålder 80 åhr, begrafwen mitt för Lilla dören.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1702:2 Britta, 80 år, död i Viaskog, Ramkvilla (F), född i Gudmundsås Stora, Bäckaby (F)
Begravd 1702-01-12
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1702:3 Margareta Olofsdotter, 21 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Begravd 1702-02-16
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1702:4 Per Persson, 0 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1702-02-23
Föräldrar Per Håkansson och Sara Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1702:5 Jon Persson, 4 år, död i Höreda, Ramkvilla (F)
Begravd 1702-03-09
Föräldrar Per Olofsson och Sara Svensdotter
”9 Martij. Pehr Olufzsons Son i Höreda. 4½ åhr gammal. Dödh af kopporna.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1702:6 Sara Svensdotter, 30 år, död i Höreda, Ramkvilla (F), född i Äskås, Sjösås (G)
Begravd 1702-03-09
Gift (1) med Per Andersson , (2) med Per Olofsson från Höreda, Ramkvilla (F)
”Eodem die* Sara Swensdotter i Höreda, dess moder**, född i Eskåås, gift på 16 åhret med Pehr Andersson, födde 2 barn, dottren död, Sonen lefwer. I bemälte ächtenskap warit 6½ åhr. Änckia 1½ åhr, sedan gift andre gångh medh Pehr Olufsson i Höreda. Födde 2 barn, 1 dödt. Warit i Echtenskap i nästan 6 åhr. Hennes ålder 30 åhr. Lagdt i Höredas graf.”
* 9 mars
** Syftar på raden ovanför i db, där sonen Jon står.
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1702:7 Ingegärd Nilsdotter, 1 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Begravd 1702-03-09
Föräldrar Nils Jönsson och Ingeborg Gabrielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1702:8 Lars Nilsson, 0 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1702-03-16
Föräldrar Soldaten Nils Larsson och Maria Andersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1702:9 Nils Andersson, 0 år, död i Herrlida, Ramkvilla (F)
Begravd 1702-05-04
Föräldrar Soldaten Anders Nilsson och Elisabet Erlandsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1702:10 Karin Arnesdotter, 80 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F), född i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Begravd 1702-10-05
Gift med Börje
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 121 / sid 237

1702:11 Nils Jakobsson Stocke, 65 år, död i Hallsnäs, Ramkvilla (F), född i Hallsnäs, Ramkvilla (F)
Död 1702-04-26, begravd 1702-05-26
Gift med Margareta Ivarsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1702:12 Barn Andersson, död i Lilla Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1702-09-21
Förälder Måns Andersson
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1702:13 Flicka Nilsdotter, död i Ramkvilla (F)
Begravd 1702-12-26
Förälder Nils Månsson
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1703:1 Märit Nilsdotter, 86 år, död i Ramkvilla (F), född i Svinaryd Mellangård, Ramkvilla (F)
Begravd 1703-03-08
Gift med Nils Arvidsson från Svinaryd, Ramkvilla (F)
”8 Martij. Gambla quina Märit Nilsdotter född i Svijnarydz Mellangård af Ehrliga föräldrar. Gift på sitt 34 år med Nils Arfvedsson i Swijnarydh, aflat och födt 6 barn. Warit gift i 42 år. Änckia i 10 åhr. Siuk 22 åhr. Hennes ålder 86 åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1703:2 Annika Simonsdotter, 0 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1703-05-18
Föräldrar Simon Jönsson och Kerstin Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1703:3 Sigrid Bengtsdotter, 85 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F), född i Nottebäck (G)
Död 1703-05-29, begravd 1703-06-07
Gift med Nils Gislesson
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1703:4 Nils Håkansson, 0 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1703-08-09
Föräldrar Håkan Nilsson och Kerstin Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1703:5 Annika Gudmundsdotter, 1 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Begravd 1703-08-23
Föräldrar Ryttaren Gudmund Gudmundsson och Kerstin Gabrielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1703:6 Kerstin Hansdotter, 21 år, död i Lilla Moshult, Ramkvilla (F), född i Falla, Malmbäck (F)
Begravd 1703-08-30
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1703:7 Sten Eriksson, 72 år, död i Högarör, Ramkvilla (F), född i Marbäckshult, Ramkvilla (F)
Död 1703-10-06, begravd 1703-09-27
Gift med Märit Karlsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1703:8 Zakarias Persson, 2 år, död i Svarthult, Ramkvilla (F)
Begravd 1703-10-11
Föräldrar Per Eriksson och Cecilia Svensdotter
”11 October Peers Son i Swarthult, dhes ålder 2½ åhr, begrafwen mitt för Sochnestämban.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1703:9 Jakob Persson, 0 år, död i Målen, Ramkvilla (F)
Begravd 1703-11-01
Föräldrar Per Jönsson och Karin Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1703:10 Per Persson, 73 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Libbhult, Nottebäck (G)
Död 1703-11-02, begravd 1703-11-08
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1703:11 Barn Svensson, 0 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1703-11-29
Föräldrar Sven Gudmundsson och Elisabet Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1703:12 Barn Svensson, 0 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1703-11-29
Föräldrar Sven Gudmundsson och Elisabet Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1703:13 Jon Persson, 0 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1703-12-18, begravd 1703-12-20
Föräldrar Per Olofsson och Karin Persdotter
”20 December Pehr Olufzsons lilla son i Höreda, hwilken af modren war emoot hennes nillia[?] förquafd dhen 18 om natten.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1703:14 Sara Persdotter, 0 år, död i Målen, Ramkvilla (F)
Begravd 1703-12-20
Föräldrar Per Jönsson och Karin Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1704:1 Ingrid Eriksdotter, 45 år, död i Herrlida, Ramkvilla (F), född i Herrlida, Ramkvilla (F)
Död 1703-12-26, begravd 1704-01-06
Gift (1) med Jöns Jönsson , (2) med Jöns Zephersson
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1704:2 Ingrid Nilsdotter, 76 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F), född i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Begravd 1704-02-07
Gift med Anders Erlandsson
”7 Februarij. Ingred Nilsdotter, född i Skärfbäck af Ehrlige och gudfruchtige föräldrar. Warit hoos dhem 21 åhr. Gift medh Anders Erlandsson i 45 åhr, aflat 8 barn. Änckia 10 åhr. Siuk i 4 dagar. Dhes ålder 76 åhr. Begrafwen wed sochne stämban”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 122 / sid 239

1704:3 Nils Gislesson, 69 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F), född i Höreda, Ramkvilla (F)
Död 1704-01-31, begravd 1704-02-07
Gift med Sigrid
Källa:

1704:4 Barn Håkansson, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1704-03-06
Föräldrar Håkan Nilsson och Kerstin Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1704:5 Pojke Persson, 1 år, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Begravd 1704-04-24
Föräldrar Per Svensson och Ingeborg Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1704:6 Cecilia, 84 år, död i Svarthult, Ramkvilla (F), född i Hallsnäs, Ramkvilla (F)
Begravd 1704-05-22
Gift med Gudmund
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1704:7 Flicka Persdotter, 0 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1704-07-10
Föräldrar Per Gudmundsson och Maria Danielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1704:8 Flicka Persdotter, 0 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1704-08-07
Föräldrar Per Gudmundsson och Maria Danielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1704:9 Måns Andersson, 38 år, död i Lilla Moshult, Ramkvilla (F), född i Granshult, S Solberga (F)
Död 1704-09-25, begravd 1704-10-02
Gift med Maria Olofsdotter
”2 Octobris. Måns Andersson i Lilla Mosshult, född af Ehrliga föräldrar i Granshult. hemma hoos sina föräldrar 24 åhr, gift med Maria Olufsdotter i 14 åhr, pignora Conjugii 7. Siuk i 3 åhr, död dhen 25 Septembris, dhes ålder 38 åhr, begrafwen mitt för lilla dören.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1704:10 Olof Månsson, död i Lilla Moshult, Ramkvilla (F), född i Moshult Lilla, Ramkvilla (F)
Begravd 1704-10-16
”16 [Octobris] gamble mannen Oluf Månsson i Lilla Mosshult, född af Ehrliga föräldrar dher i gården (ofullständig nekrolog).”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1704:11 Samuel Johansson, 1 år, död i Karsebo, Ramkvilla (F)
Begravd 1704-11-06
Föräldrar Johan Jönsson och Karin Jonsdotter
Källa:

1704:12 Pojke Månsson, 0 år, död i Rulla torp, Ramkvilla (F)
Begravd 1704-12-18
Föräldrar Måns Jönsson och Karin Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1705:1 Ingeborg Erengislesdotter, 58 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F), född i Asa, Asa (G)
Död 1704-12-12, begravd 1704-12-26
Gift med Filip Svensson från Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1705:2 Karin Håkansdotter, 28 år, död i Urås, Ramkvilla (F), född i Dollby,
Död 1705-01-11, begravd 1705-01-15
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1705:3 Pojke Månsson, 0 år, död i Rulla torp, Ramkvilla (F)
Begravd 1705-01-25
Föräldrar Måns Jönsson och Karin Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1705:4 Sven Johansson, 3 år, död i Karsebo, Ramkvilla (F)
Begravd 1705-02-05
Föräldrar Johan Jönsson och Karin Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1705:5 Elisabet Svensdotter, 25 år, död i Svinaryd Simonsgård, Ramkvilla (F), född i Karstorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1705-04-03
Gift med Olof Germundsson från Svinaryd Simonsgård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1705:6 Ingrid Jonsdotter, 28 år, död i Skärbäck Södergård, Ramkvilla (F), född i Bråna Lilla, Tolg (G)
Död 1705-04-12, begravd 1705-04-23
Gift med Håkan Persson från Skärbäck Södergård, Ramkvilla (F)
”23 April Ingred Jonsdotter, född i Tolgs Sochn i Lilla Bråna af Ehrliga föräldrar, hoos hwilka hon warit i 17 åhr, gift till Echtenskap med Ryttaren Håkon Peersson i Skärfbäck, lefwat tillsammans i 11 åhr, aflat 3 barn. Siuk i 8 dagar, död dhen 12 Aprilis, aetas 28 [åhr], begrafwen millan Klåckestapelen och lilla chordören.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1705:7 Flicka Djursdotter, död i Urås, Ramkvilla (F)
Begravd 1705-05-07
Föräldrar Djur Persson och Elin Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1705:8 Elisabet Samuelsdotter Sandman, 0 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F)
Begravd 1705-06-25
Föräldrar Herr Samuel Kristoffersson Sandman och Margareta Svensdotter Langelia
”25 Junij Herr Samuel Sandmans lilla dotter i Höreda, 14 weckor och några dagar gammal. Begrafwen uthi kyrkian. Text Psalm 116.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1705:9 Nils Månsson, 88 år, död i Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Död 1705-11-24, begravd 1705-12-03
Gift med Elin Jakobsdotter från Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1705:10 Ingrid Jonsdotter, 63 år, död i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F), född i Moshult Lilla, Ramkvilla (F)
Begravd 1705-12-28
Gift med Per Ekesson
”28 December. Ingred Jonsdotter, född i Lilla Mosshult af Ehrliga föräldrar. Warit hoos dhem i 26 åhr, gift medh Pehr Ekesson i 23 åhr, aflat 6 barn. Änckia i 14 åhr. Siuk 7 weckor, aetas 63 [åhr]. Begrafwen wedh lilla kyrkiodören.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1706:1 Filip Svensson, 52 år, död i Ramkvilla (F), född i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Begravd 1706-01-14
Gift (1) med Karin Erengislesdotter , (2) med Kerstin Gudmundsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1706:2 Nils Persson, 68 år, död i Ramkvilla (F), född i Moshult Stora, Ramkvilla (F)
Begravd 1706-01-21
Gift med Ingegärd Eriksdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1706:3 Nils Håkansdotter, 0 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1706-01-21
Föräldrar Håkan Nilsson och Kerstin Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1706:4 Ingeborg Persdotter, 6 år, död i Målen, Ramkvilla (F)
Död 1706-02-25, begravd 1706-03-04
Föräldrar Per Jönsson och Karin Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1706:5 Britta Persdotter, 76 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Död 1706-02-27, begravd 1706-03-11
Gift med Simon Persson
”11 Ejusdem* Britta Pehrsdotter i Stora Torp, född i Ramqilla af ehrliga föräldrer. Warit hoos sina föräldrer i 20 åhr, gift medh Simon i 20 åhr, aflat 6 barn, 3 äro döda. Änckia 36 åhr; siuk i 5 dagar. Död dhen 27 Februarij. Dhes ålder 76 åhr. Graf stället hos lilla Klåkan.”
* Martii
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1706:6 Ingrid Persdotter, 15 år, död i Urås, Ramkvilla (F), född i Hökhult, Fröderyd (F)
Död 1706-03-30, begravd 1706-04-08
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1706:7 Per Karlsson, 0 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1706-04-08
Föräldrar Karl Andersson och Britta Håkansdotter
”Eodem die*. Carls lilla barn i Bosnatorp, döpt i nödfall, och straxt blefwet dödt.”
* 8 Aprilis
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1706:8 Sven Persson, 79 år, död i Karstorp, Ramkvilla (F), född i Karstorp, Ramkvilla (F)
Död 1706-06-08, begravd 1706-06-17
Gift (1) med Märit Bengtsdotter , (2) med Anna Persdotter
”17 Junij. Swen Peehrsson i Kastorp, född af Ehrliga föräldrar dher sammastädes. Warit hoos sina föräldrar i 30 åhr, gift med Märit Bänktzdotter i 35 åhr, aflat 10 barn. Äncklingh 2 åhr. Gift 2 gången medh Anna Pehrsdotter i 12 åhr. Siuk i 5 dagar. Dödh dhen 8 Junij. Aetas 79 åhr. Begrafwen millan lilla kordören och klockstapelen.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 123 / sid 241

1706:9 Britta Håkansdotter, 40 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Södraskog, Ramkvilla (F)
Begravd 1706-06-17
Gift med Karl Andersson
”Eodem die. Carls hustru i Bosnatorp Britta Håkonsdotter. Född af Ehrliga föräldrar i Söraskogh, warit hoos dhem 23 åhr, gift medh Carl Andersson i 17 åhr, aflat 9 barn 3 döda. Siuk 8 dagar, aetas 40 åhr, begrafwen wedh Coredören.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1706:10 Gertrud Nilsdotter, 50 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F), född i Kyrkotorp, S Solberga (F)
Död 1706-09-19, begravd 1706-09-30
Gift med Måns Svensson från Torp Stora, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1706:11 Jöns Nilsson, 0 år, död i Lilla Torp, Ramkvilla (F)
Begravd 1706-11-18
Föräldrar Nils Jönsson och Kerstin Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1706:12 Håkan Persson, 10 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1706-12-02
Föräldrar Per Håkansson och Sara Persdotter
”2 December. Pehr Håkanssons Son i Bosnatorp, aetas 10 åhr, några månader.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1706:13 Gudmund Svensson, 1 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1706-12-02
Föräldrar Sven Gudmundsson och Elisabet Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1706:14 Olof Persson, 4 år, död i Nygård, Ramkvilla (F)
Begravd 1706-12-02
Föräldrar Per Olofsson och Kerstin Stensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1706:15 Nils Erlandsson, 74 år, död i Ramkvilla (F), född i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1706-12-09
Gift med Lucia Nilsdotter
”9 December. Nils Erlandsson född af Ehrlige föräldrar i Höreda Södergård. Warit hoos dhem i 30 åhr, gift med Lucia Nilsdotter 30 åhr, aflat 6 barn. Änckioman 14 åhr. Warit Sochne fattig. Siuk och äländig i några åhr. Aetas 74 [åhr].”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1706:16 Sesta Månsdotter, 94 år, död i Karsebo, Ramkvilla (F), född i Moshult Lilla, Ramkvilla (F)
Begravd 1706-12-16
Gift med Jöns från Karsebo, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1706:17 Kerstin Zakrisdotter, 3 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1706-12-26
Föräldrar Zakarias Gudmundsson och Maria Karlsdotter
”26 Dito*. Zachris Gudmundsson 2ne små döttrar i Kyrkiotorp af Kopporna döde.”
* December
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1706:18 Maria Zakrisdotter, 1 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1706-12-26
Föräldrar Zakarias Gudmundsson och Maria Karlsdotter
”26 Dito*. Zachris Gudmundsson 2ne små döttrar i Kyrkiotorp af Kopporna döde.”
* December
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1706:19 Ingegärd Persdotter, 29 år, död i Viaskog, Ramkvilla (F), född i Skruv, S Solberga (F)
Begravd 1706-12-30
Gift med Simon Svensson från Viaskog, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1707:1 Nils Persson, 9 år, död i Högarör, Ramkvilla (F)
Begravd 1707-01-27
Föräldrar Per Persson och Maria Stensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1707:2 Per Jönsson, 85 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Viås, Sjösås (G)
Begravd 1707-02-03
”3 Februarij. Pehr Jönsson i Skärfbäck, född af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar i Wijåhs och Sjösås Sochn, warit hoos föräldarna i 29 åhr, gift 56 åhr, född 8 barn. Siuk 6½ åhr, warit herredagsman. Dhes ålder 85 åhr. Begrafwen emellan lilla kyrkiodörren och Stapelen.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1707:3 Per Nilsson, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Begravd 1707-02-03
Föräldrar Nils Persson och Sara Gislesdotter
”Eodem die* Nils Pehrssons Son i Draxnääs af Kopporna död, 10 åhr gammal. Begrafwen i Samma graaf**.”
* 3 Februarij.
** Syftar på ovanstående dödsnotis; ”begrafwen emellan lilla kyrkiodören och Stapelen.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1707:4 Pojke Danielsson, 6 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Begravd 1707-02-03
Föräldrar Daniel Svensson och Ingegärd Persdotter
”Ejusdem*. Daniel Swenssons 2nne barn, 1 Son á 6 åhr, 1 doter á 3½ åhr. Döde af Kopporna, ligger i samma graf.”
* 3 Februarij
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1707:5 Elisabet Danielsson, 3 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Begravd 1707-02-03
Föräldrar Daniel Svensson och Ingegärd Persdotter
”Ejusdem*. Daniel Swenssons 2nne barn, 1 Son á 6 åhr, 1 doter á 3½ åhr. Döde af Kopporna, ligger i samma graf.”
* 3 Februarij
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1707:6 Karin Nilsdotter, 80 år, död i Herrlida, Ramkvilla (F), född i Herrlida, Ramkvilla (F)
Begravd 1707-02-17
Gift med Erland Nilsson
”17 Februarij. Karin Nilsdotter i Herlelija, född dhersammastädes af Ehrliga föräldrar, warit hoos dhem i 38 åhr, gift 3 gånger, 1 med en Soldat i ett åhr, död i Påland, aflat ett barn, 2 med en Soldat död i Norie, aflat 1 barn, 3 med Erland Nilsson i [?] åhr, aflat 9 barn, 3 döda, 6 lefwa. Siuk i 8 dagar, dhess ålder 80 åhr, begrafwen wedh lilla kyrkiodören.”
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1707:7 Simon Jonsson, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1707-02-17
Föräldrar Jon Nilsson och Margareta Persdotter
”Ejusdem* Joen Nilssons 2nne barn, 1 Son á 5 åhr, siuk i [oläsligt] dagar, 1 dotter á 2 åhr, 10 dagar siuk, döde af Kopporna, begrafne i samma graaf.”
* 1707-02-17
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

1707:8 Elin Jonsdotter, 2 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1707-02-17
Föräldrar Jon Nilsson och Margareta Persdotter
”Ejusdem* Joen Nilssons 2nne barn, 1 Son á 5 åhr, siuk i [oläsligt] dagar, 1 dotter á 2 åhr, 10 dagar siuk, döde af Kopporna, begrafne i samma graaf.”
* 1707-02-17
Källa: Ramkvilla (F) C:1 (1688-1708) Bild 124 / sid 242

Lucka mellan 1707-02-17 till 1708-01-05

1708:1 Ingrid Nilsdotter, 90 år, död i Höreda ryttartorp, Ramkvilla (F), född i Holmseryd, Eksjö (F)
Begravd 1708-01-05
Gift med Johan Persson från Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 112 / sid 217

1708:2 Ingrid Månsdotter, 86 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F)
Begravd 1708-06-07
Gift med Per från Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 112 / sid 217

1708:3 Ingeborg Jonsdotter, 78 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Död 1708-11-11, begravd 1708-11-22
Gift med Nils Jonsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 112 / sid 217

1708:4 Ingeborg Persdotter, 1 år, död i Målen, Ramkvilla (F)
Begravd 1708-12-20
Föräldrar Per Jönsson och Karin Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 112 / sid 217

1709:1 Maria Nilsdotter, 76 år, död i Skärbäck Södergård, Ramkvilla (F), född i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Död 1708-12-30, begravd 1709-01-03
Gift med Per Jonsson från Skärbäck Södergård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 112 / sid 217

1709:2 Erland Nilsson, 80 år, död i Herrlida, Ramkvilla (F), född i Mönsterås (H)
Begravd 1709-01-24
Gift med Karin Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 112 / sid 217

1709:3 Kerstin Persdotter, 60 år, död i Varhester, Ramkvilla (F), född i Hallsnäs, Ramkvilla (F)
Begravd 1709-01-24
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1709:4 Jon Håkansson, 63 år, död i Bränderyd, Ramkvilla (F), född i Bränderyd, Ramkvilla (F)
Död 1709-02-01, begravd 1709-02-14
Gift med Karin Eriksdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1709:5 Märit Eriksdotter, 85 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Moshult Lilla, Ramkvilla (F)
Död 1709-02-11, begravd 1709-02-21
Gift med Anders Karlsson
”21 Februarij. Märit Erickzdotter i Bosnatorp, född i Lilla Mosshult. Hoos föräldrarna 30 åhr, gift med Anders Carsson 49 åhr, födt 7 barn, änckia 7 åhr. Siuk 8 dagar, dödh dhen 11 hujus. Aetas 85, begrafwen uthan för wapenhuuset.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1709:6 Elin, 68 år, död i Hörjesås, Ramkvilla (F), född i Boatorp, Hornaryd (G)
Begravd 1709-02-28
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1709:7 Håkan Nilsson, 45 år, död i Hörjesås, Ramkvilla (F), född i Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Begravd 1709-04-04
Gift med Kerstin Danielsdotter från Hörjesås, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1709:8 Kerstin Danielsdotter, 50 år, död i Hörjesås, Ramkvilla (F), född i Äskås, Sjösås (G)
Begravd 1709-04-04
Gift med Håkan Nilsson från Hörjesås, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1709:9 Elisabet Nilsdotter, 77 år, död i Brånskog, Ramkvilla (F), född i Brånskog, Ramkvilla (F)
Begravd 1709-04-04
Gift med Måns
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1709:10 Märit Börjesdotter, 68 år, död i Herrlida, Ramkvilla (F), född i Viås, Sjösås (G)
Begravd 1709-05-16
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1709:11 Germund Buske, 70 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Asaryd, Asa (G)
Begravd 1709-05-27
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1709:12 Sigrid Andersdotter, 49 år, död i Ramkvilla (F), född i Broddatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1709-09-21
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1709:13 Sven Danielsson, 1 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F)
Begravd 1709-10-13
Föräldrar Daniel Svensson och Ingegärd Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1709:14 Johannes Samuelsson Sandman, 0 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F)
Begravd 1709-11-14
Föräldrar Herr Samuel Sandman och Margareta Langelia
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1709:15 Arvid Svensson, 56 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F), född i Torp Stora, Ramkvilla (F)
Begravd 1709-11-14
Gift med Sara Olofsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1710:1 Kerstin Persdotter, 56 år, död i Bränderyd, Ramkvilla (F), född i Hökhult, Fröderyd (F)
Begravd 1710-01-09
Gift med Bonde Månsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1710:2 Ingrid Eriksdotter, 85 år, död i Södraskog, Ramkvilla (F), född i Marbäckshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1710-02-02
Gift med Håkan Persson
”2 Februarij. Ingredh Eriksdotter i Söraskogh. Född af Ehrliga föräldrar i Marbäckshult. Warit hoos föräldrarne i 19 åhr. Gift medh Håkon Pehrsson i 28 åhr. Aflat 9 barn, 4 lefwa. Warit änckia i 38 åhr. Siuk i 6 dagar. Aetas 85. Begrafwen millan lilla kyrkiodören och stapelen.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1710:3 Elin Nilsdotter, 65 år, död i Skärbäck torp, Ramkvilla (F), född i Löneslätt, Hultsjö (F)
Begravd 1710-02-06
Gift med Anders Svensson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1710:4 Karin Persdotter, 94 år, död i Höreda, Ramkvilla (F), född i Paddingetorp, Bäckaby (F)
Begravd 1710-06-12
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1710:5 Nils Eriksson, 96 år, död i Medeltorp, Ramkvilla (F), född i Sjöatorp, S Rottne (G)
Begravd 1710-07-10
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 113 / sid 219

1710:6 Kerstin, 51 år, död i Bränderyd, Ramkvilla (F), född i Korsberga (F)
Begravd 1710-07-31
Gift med Måns Månsson från Bränderyd, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1710:7 Elin Nilsdotter, 52 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1710-08-14
Gift med Jon Jönsson från Svinaryd, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1710:8 Ester Gunnarsdotter, 60 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Gudmundsås, Bäckaby (F)
Begravd 1710-11-06
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1710:9 Isak Teppo, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1710-12-21
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1710:10 Offert? Gran, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1710-12-22
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1710:11 Staffan Perman, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1710-12-23
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1710:12 Petter Angerman, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1710-12-24
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:1 Simon Jönsson, 41 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-01-08
Gift med Kerstin Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:2 Cecilia Svensdotter, 42 år, död i Höreda, Ramkvilla (F), född i Äskås, Sjösås (G)
Begravd 1711-01-08
Gift (1) med Nils Svensson , (2) med Per Jönsson från Höreda, Ramkvilla (F)
”8 Januarij. Cicilia Swensdotter i Höreda, född i Eskåhs och Siösåås sochn af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar, warit hoos dhem 19 åhr, gift med Nils Swensson 6 åhr, aflat en dotter. Änkia 2 åhr. Gift med Pehr Jönsson i Höreda 15 åhr och några månader. Aflat 6 barn, 1 dotter dödh, 5 söner lefwa. Siuk 3 dagar. Dhes ålder 42 åhr, begrafwen i Höreda lägerstad.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:3 Eleonora Bergman, 13 år, död i Rulla, Ramkvilla (F), född i Skåne
Begravd 1711-01-11
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:4 Nils Persson, 9 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-02-12
Förälder Per Jönsson
”12 Februarij. Pehr Jönssons lilla Son i Höreda Söregård, siuk 3 weckor, dhes ålder 9 åhr och några månader.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:5 Elias Bastiansson, 76 år, död i Höreda Mellangård, Ramkvilla (F), född i Bolmaryd, Annerstad (G)
Död 1711-02-23, begravd 1711-03-07
Gift med Anna Holm
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:6 Måns Persson, 39 år, död i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F), född i Södraskog, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-04-09
Gift med Märit Gudmundsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:7 Flicka Johansdotter, 19 år, död i Karsebo, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-04-09
Förälder Johan Jönsson
”Eodem die* Johan Jönssons dotter i Kassabo 19 åhr.”
* 9 Aprilis
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:8 Sven Johansson, 5 år, död i Karsebo, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-04-09
Förälder Johan Jönsson
”Ejusdem* dhes** lilla Son 5 åhr gammal, begrofs i samma graf***.”
* 9 Aprilis
** Johan Jönsson
*** Syftar på systern som begravdes samma dag.
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:9 Anna Persdotter, 29 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Moshult Stora, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-04-16
Gift med Per Jonsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:10 Jon Nilsson, 1 år, död i Österkvarn, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-04-16
Föräldrar Ryttaren Nils Jonsson och Elin Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:11 Kerstin Stensdotter, 40 år, död i Nygård, Ramkvilla (F), född i Humletorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-04-23
Gift med Per Olofsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:12 Pojke Jonsson, 1 år, död i Brånskog, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-04-30
Föräldrar Jon Månsson och Elin Jönsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:13 Kerstin Nilsdotter, 0 år, död i Lilla Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-04-30
Föräldrar Nils Börjesson och Maria Olofsdotter
”Eodem die Nils Börjessons lilla dotter i Lilla Moshult. ½ åhr och några månader gammal. Siuk 8 dagar och dödh af messlingen.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:14 Pojke Håkansson, 6 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-05-04
Förälder Håkan Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:15 Ingegärd Bengtsdotter, död i Herrlida, Ramkvilla (F), född i Knutstorp, Bäckaby (F)
Begravd 1711-05-07
Gift med Nils Svensson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:16 Helena Olofsdotter, 0 år, död i Österkvarn, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-05-27
Föräldrar Olof Ingemarsson och Kerstin Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 114 / sid 221

1711:17 Karin Andersdotter, 67 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F), född i Broddatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-06-04
Gift med Mårten Eriksson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1711:18 Märit Jönsdotter, 50 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-06-04
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1711:19 Maria Danielsdotter, 18 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F), född i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-06-18
Föräldrar Daniel Svensson och Ingegärd Persdotter
”18 Junij Daniel Swenssons Dotter i Skärfbäckz Bolsgårdh. Warit siuk några weckor. Dhes ålder 18 åhr och några månader, begrafwen i Skärfbäckz lägerstad.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1711:20 Daniel Svensson, 55 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F), född i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-07-09
Gift (1) med Karin Månsdotter , (2) med Ingegärd Persdotter
”9 Julij Daniel Swensson i Skärfbäckz Bolsgårdh, född dhersammastädes af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar, warit hoos dhem 30 åhr, gift medh Karin Månsdotter 1 åhr 13 weckor. Hon död af barnsbördh. Warit äncklingh 1½ åhr, gift medh Ingierd Pehrsdotter 22 åhr, aflat 10 barn, 8 döda, 2 lefwa. Siuk 14 dagar. Aetas 55åhr på 1 13tings när, begrafwen i dhes lägerstadh.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1711:21 Sara Svensdotter, 60 år, död i Humletorp, Ramkvilla (F), född i Loftsryd, Asa (G)
Begravd 1711-07-30
Gift (1) med Sven från Varhester, Ramkvilla (F), (2) med Erik Stensson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1711:22 Flicka Johansdotter, 15 år, död i Ramkvilla (F)
Begravd 1711-08-24
Förälder Johan Danielsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1711:23 Germund Ekesson, 58 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-10-15
Gift med Ingrid Svensdotter
”15 October. Germund Ekesson i Skärfbäck, född dher samma städes år 1653 af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar. Warit hoos dhem 19 åhr, sedan tient Humbletorp, Sandebo och Frödery Prästagårdh. Gifft medh Ingredh Swensdotter 24 åhr, aflat 7 Söner. Siuk weckors tijdh. Aetas 58 [åhr], begrafwen uthi Skärfbäcks lägerstadh.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1711:24 Kerstin Persdotter, 72 år, död i Målen, Ramkvilla (F), född i Portaryd, Hultsjö (F)
Begravd 1711-10-15
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1711:25 Kerstin Ekesdotter, 59 år, född i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F)
Begravd 1711-12-03
Gift med Ivar Månsson
”3 December. Kirstin Ekesdotter, född i Skärfbäcks Millangård af Ehrliga föräldrar, warit hoos dhem 25 åhr, gift medh Ifwar Månsson i 34 åhr, aflat 6 barn. Siuk lång tijd synnerligen 3 weckor. Begrafwen i Skärfbäckz lägerstad. Dhes ålder 59 [åhr].”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1712:1 Karin Persdotter, 89 år, död i Målen, Ramkvilla (F), född i Portaryd, Hultsjö (F)
Begravd 1712-01-22
Gift med Per Siggesson från Gudmundsås Stora, Bäckaby (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1712:2 Elin Håkansdotter, 84 år, död i Målen, Ramkvilla (F), född i Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1712-03-16
Gift med Måns från Målen, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1712:3 Ingrid Jönsdotter, 68 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i S Solberga (F)
Död 1712-04-05, begravd 1712-04-13
Gift med Hemming Persson från Moshult Stora, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1712:4 Flicka Svensdotter, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Begravd 1712-04-21
Förälder Sven
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1712:5 Mårten Eriksson, 78 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F), född i Laholm (N)
Begravd 1712-05-04
Gift med Karin Andersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1712:6 Måns Karlsson, 20 år, död i Perstorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1712-05-04
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1712:7 Anna Broddesdotter, 78 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F), född i Markaryd (G)
Begravd 1712-05-11
Gift (1) med Sven Langelius , (2) med Petrus Wirestadius
”11 Maij. Ehreborna och myckit gudfruchtiga Matrona Sahliga Anna Broddesdotter, född i Markarys gästgifwaregårdh af hederliga och berömlige föräldrar, efter hennes faders dödh, är dhes Sahliga moder gift till Wrigstadh med Ehrewördige och höglärde herren Magister Komstadio, berömligh kyrkiofader öfer sammastädes och Probst öfwer Wästra härad. Anno 1657 dhen 14 Junij inträdde Denna Sahliga Matronan i Echtenskap medh Ehrewördige och högwällärde herren Sahlige Swen Langelio, aflat och födt 8 barn. Anno 1675 dhen 29 November afsomnade bemälte sahlige herren. Anno 1677 dhen 6 Maij trädde hon annor gifto med Ehrewördige och högwällärde herren Sahlige Petro Wirestadio, aflat och födt ett barn, lefwat tillhopa 19 åhr. Anno 1705 dhen 23 November kom hon till Höreda och dher warit till döde dagar. Dhen 21 sistlidne Aprilis om natten blef hon sjuk, och afsomnade sachtmodeligen dhen 27 Ejusdem klockan 2 efter middagen. Aetas 78 åhr och 5 månader och några dagar. Begrafven wedh sacristie dören i koret.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 115 / sid 223

1712:8 Kerstin Jönsdotter, 45 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F), född i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1712-06-22
Gift med Måns Nilsson från Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1712:9 Elisabet Samuelsdotter Sandman, 0 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F)
Begravd 1712-09-07
Föräldrar Samuel Sandman och Margareta Langelia
”7 Septembris. Elisabeth Sandman, ½ åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1712:10 Nilsson, 0 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Begravd 1712-09-21
Föräldrar Nils Persson och Sara Gislesdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1712:11 Britta Nilsdotter, 75 år, död i Hörjesås, Ramkvilla (F)
Begravd 1712-09-21
Gift med Jon Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1712:12 Per Svensson, 0 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1712-10-12
Föräldrar Sven Simonsson och Katarina Olofsdotter
”12 Octobris. Swens lilla Son i Swijnary. 2 Trättingar gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1712:13 Maria Persdotter, död i Torp, Ramkvilla (F)
Begravd 1712-10-19
Föräldrar Per och Sara Simonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1713:1 Pojke Karlsson, 0 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1713-01-11
Föräldrar Karl Eriksson och Ingrid Jönsdotter
”11 Januarij. Carl Erichssons lilla Son, 3 månader gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1713:2 Per Hemmingsson, 39 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Källeryd, S Solberga (F)
Begravd 1713-01-25
Gift med Elisabet Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1713:3 Pojke Larsson, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Begravd 1713-02-01
Föräldrar Löjtnanten Lars Svensson och
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1713:4 Pojke Larsson, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Begravd 1713-02-01
Föräldrar Löjtnanten Lars Svensson och
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1713:5 Måns Svensson, död i Lilla Torp, Ramkvilla (F)
Begravd 1713-03-01
Föräldrar Sven Månsson och Karin Gudmundsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1713:6 Zakris Svensson, 34 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F), född i Fagerhult, Malmbäck (F)
Begravd 1713-04-06
Gift med Karin Danielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1713:7 Sven Eriksson, 90 år, död i Lilla Moshult, Ramkvilla (F), född i Götestorp, S Solberga (F)
Död 1713-04-13, begravd 1713-04-26
Gift (1) med Karin Månsdotter , (2) med Märit Börjesdotter
”26 Aprilis Swen Erichsson i Lilla Mosshult född af Ehrliga föräldrar i Giötestorp och Solberga Sochn. Warit hoos föräldrarnas tienst 39 åhr. Gift 1 gången medh Karin Månsdotter i 21 åhr, barn 4 dotrar. War Enklingh 1 åhr. Gift 2 gången medh Märit Börjesdotter i 29 åhr. 1 Son. Siuk 2 åhr. Död dhen 13 Aprilis. Aetas 90 åhr. Begrafwen wedh Lilla Klåkan.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1713:8 Håkan Persson, 55 år, död i Skärbäck Södergård, Ramkvilla (F), född i Skärbäck,
Begravd 1713-08-09
Gift (1) med Kerstin Jonsdotter , (2) med Ingrid Jonsdotter , (3) med Karin Ivarsdotter
”9 Augustii Håkon Pehrsson i Skärfbäck, född i Skärfbäck af Ehrliga gudfruchtiga föräldrar, warit hoos dhem 30 åhr, gift 1 gången med Kirstin Jonsdotter 1 åhr aflat 1 barn, äncklingh 2 åhr. Gift 2 gångh medh Ingred Jonsdotter 13 åhr, aflat 3 barn, äncklingh 3 åhr. Gift 3 gångh medh Karin Ifwarsdotter 7 åhr, aflat 1 barn. Siuk 8 dagar, dhes ålder 55 åhr och några månader. Begrafwen emillan Lilla kyrkiodören och klåckostapelen.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1713:9 Flicka Pettersdotter, död i Målen, Ramkvilla (F)
Begravd 1713-11-10
Förälder Löjtnanten Petter Berg
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1714:1 Jon Jonsson, 67 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Torp Lilla, Ramkvilla (F)
Begravd 1714-04-04
Gift med Elin Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1714:2 Olof Arvidsson, 0 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Begravd 1714-04-04
Föräldrar Arvid Olofsson och Karin Nilsdotter
”Eodem die*. Arfwedz Olufssons Lilla Son i Tossegierde, ½ åhr gammal. Samma graaf begrafwen**.”
* 4 Aprilis
** Swijnarys graaf
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1714:3 Karin Eriksdotter, 70 år, död i Herrlida, Ramkvilla (F), född i Herrlida, Ramkvilla (F)
Begravd 1714-04-08
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1714:4 Karl Samuel Pettersson Berg, död i Målen, Ramkvilla (F)
Begravd 1714-09
Föräldrar Löjtnanten Petter Berg och Ulrika Cederstierna
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 116 / sid 225

1714:5 Ingrid Månsdotter, 1 år, död i Målen, Ramkvilla (F)
Död 1714-08-29, begravd 1714-09-13
Förälder Måns
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1714:6 Elin Svensdotter, 66 år, död i Lilla Torp, Ramkvilla (F), född i Torp Stora, Ramkvilla (F)
Död 1714-09-03, begravd 1714-09-20
Gift med Måns från Torp Lilla, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1714:7 Brönjel Månsson, 60 år, död i Hörjesås, Ramkvilla (F), född i Hörjesås, Ramkvilla (F)
Död 1714-10-02, begravd 1714-10-18
Gift (1) med Ingrid Gudmundsdotter , (2) med Margareta Ivarsdotter
”Dominica 20 [post] Trinitatis. Bröniel Månsson i Höresåås, född sammastädes af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar, hoos dhem i 30 åhr, gift 1 gången med Ingred Gudmundzdotter 4 åhr 1 Son. Enkling 17 åhr. Gifft 2 gången medh Margretha Ifwarsdotter i 9 åhr. 2 barn. Siuk i 11 dagar. Begådt herrens heliga nattward, dödh dhen 2 Octobris Aetas 60 åhr, begrafwen i Höresåås graaf.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:1 Karl Persson, 70 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F), född i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1715-04-18
Gift med Cecilia Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:2 Per Håkansson, 55 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Södraskog, Ramkvilla (F)
Begravd 1715-05-22
Gift med Sara Persdotter
”22 Maij Pehr Håkansson i Bosnatorp, född i Söraskog af ehrliga och gudfruchtiga föräldrar, warit hoos dhem i 30 åhr, gift medh Sara Pehrsdotter i 25 åhr. Aflat 7 barn, 5 döde och 2 lefwande. Siuklig lång tidh. Dhes ålder 55 åhr. Begrafwen uthan för Lilla kyrkiodören.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:3 Barn Jonsson, 1 år, död i Hörjesås, Ramkvilla (F)
Begravd 1715-07-24
Förälder Ryttaren Jon Svensson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:4 Barn, 0 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1715-07-24
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:5 Margareta Svensdotter, död i Nygård, Ramkvilla (F)
Begravd 1715-08-14
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:6 Flicka Johansdotter, 7 år, död i Ramkvilla (F)
Begravd 1715-08-14
Förälder Salige Johan Tysk
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:7 Barn Nilsson, 1 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Begravd 1715-08-14
Förälder Nils Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:8 Sven Svensson, 5 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1715-08-28
Föräldrar Sven Gudmundsson och Elisabet Jonsdotter
”28 Augustij. Swen Gudmundssons Söer 1/ á 5 åhr, 2/ 1½ åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:9 Pojke Svensson, 1 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1715-08-28
Föräldrar Sven Gudmundsson och Elisabet Jonsdotter
”28 Augustij. Swen Gudmundssons Söer 1/ á 5 åhr, 2/ 1½ åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:10 Barn Håkansson, död i Ramkvilla (F)
Begravd 1715-08-28
Förälder Håkan
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:11 Persson, 0 år, död i Nygård, Ramkvilla (F)
Begravd 1715-08-28
Förälder Per Månsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:12 Barn Jonsson, död i Skärbäck Södergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1715-08-28
Förälder Jon Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:13 Måns Rosenblom, 25 år, död i Perstorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1715-09-18
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:14 Flicka Persdotter, 15 år, död i Perstorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1715-09-18
Förälder Per Simonsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:15 Nils Månsson, 1 år, död i Ramkvilla (F)
Begravd 1715-09-18
Förälder Måns Bengtsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:16 Ivar Månsson, 55 år, död i Ramkvilla (F), född i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Död 1715-09-22, begravd 1715-10-02
Gift (1) med Kerstin Ekesdotter , (2) med Karin Nilsdotter
”2 Octobris. Ifwar Månsson, född af Ehrliga föräldrar i Skärfbäck, warit hoos dhem 20 åhr, gift medh Kirstin Ekesdotter 32 åhr, aflat 6 barn. Gift 2dra gången medh Karin Nilsdotter i 3 åhr, aflat 1 barn. Siuk heela sommaren, dödh dhen 22 Septembris, dhes ålder 55 åhr, begrafwen i dhes lägerstadh.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:17 Ingegärd Brönjelsdotter, 11 år, död i Hörjesås, Ramkvilla (F)
Död 1715-10-15, begravd 1715-10-23
Förälder Brönjel Månsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:18 Per Simonsson, 56 år, död i Perstorp, Ramkvilla (F), född i Torp Stora, Ramkvilla (F)
Död 1715-10-29, begravd 1715-11-06
Gift med Elisabet Stensdotter
”6 November. Pehr Simonsson i Päderstorp, född af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar i Stora Torp. Warit Ryttare några åhr, gifft medh Elisabeth Stensdotter 23 åhr, aflat 4 barn. Siuk 14 dagar, dödh dhen 29 October, dhes ålder 56 åhr, begrafwen i Päderstorpz lägerstadh.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:19 Per Nilsson, 21 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F), född i Slagetorp, Hultsjö (F)
Död 1715-11-24, begravd 1715-12-04
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1715:20 Ulrika Cederstierna, 21 år, död i Målen, Ramkvilla (F)
Död 1715-12-22
Föräldrar Doktorn Samuel Wiraenius och Maria Lagerstierna
Gift med Petter Berg från Målen, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 117 / sid 227

1716:1 Anna Nilsdotter, 47 år, död i Hörjesås, Ramkvilla (F), född i Leaskog, Sjösås (G)
Död 1716-01-06, begravd 1716-01-15
Gift med Brönjel Svensson från Hörjesås, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 118 / sid 229

1716:2 Karin Håkansdotter, 85 år, död i Bränderyd, Ramkvilla (F), född i Doestorp, Bäckaby (F)
Död 1716-01-08, begravd 1716-01-22
Gift med Måns Bondesson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 118 / sid 229

1716:3 Elin Svensdotter, 26 år, död i Höreda, Ramkvilla (F), född i Hultsjö (F)
Död 1716-01-11, begravd 1716-01-22
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 118 / sid 229

1716:4 Elin Gunnarsdotter, 76 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Hult Lilla, S Solberga (F)
Död 1716-01-26, begravd 1716-02-05
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 118 / sid 229

1716:5 Botil Andersdotter, 58 år, född i Gisshult, Tolg (G)
Begravd 1716-02-19
Gift med Nils Andersson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 118 / sid 229

1716:6 Maria Simonsdotter, 70 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1716-02-26
Gift med Erik Månsson
”6 Februarij. Maria Simonsdotter i Swijnary, född dher sammastädes af ehrliga föräldrar, warit hoos dhem 25 åhr, gift med Erik Månsson 45 åhr, aflat 8 barn. Siuk 2 åhr. Aetas 70 år. Begrafwen i Swijnaryds lägerstad.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 118 / sid 229

1716:7 Britta Persdotter, 63 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F), född i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Begravd 1716-04-15
Gift med Nils Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 118 / sid 229

1716:8 Jöns Simonsson, 60 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F), född i Röshult,
Död 1716-04-08, begravd 1716-04-22
Gift (1) med Karin Persdotter , (2) med Kerstin Mårtensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 118 / sid 229

1716:9 Karin Eriksdotter, 80 år, död i Bränderyd, Ramkvilla (F), född i Moshult Lilla, Ramkvilla (F)
Död 1716-05-01, begravd 1716-05-13
Gift med Jon Håkansson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 118 / sid 229

1716:10 Flicka Nilsdotter, 0 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1716-06-24
Förälder Nils Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 118 / sid 229

1716:11 Kerstin Persdotter, 45 år, död i Höreda, Ramkvilla (F), född i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Död 1716-10-13, begravd 1716-10-22
Gift med Per Jönsson från Höreda, Ramkvilla (F)
”22 Octob: Kirston Pehrsdotter, född i Skärbäck af ehrliga föräldrar, warit hoos dhem och tjent i Solberga och Ramquilla soch 40 åhr, giftmedh Pehr Jönsson i Höreda 5 åhr, siuk 14 dagar, dödh dhen 13 Octob. Aetas 45 åhr. Begrafwen i Höredas lägerstadh.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 118 / sid 229

1716:12 Karl Persson, 8 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1716-11-11
Förälder Per Jönsson
”11 November Pehr Jönssons Son Carl i Höreda Söregårdh. Siuk några weckor, dhess ålder 8 åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 118 / sid 229

1716:13 Knut Jonsson, 70 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Lannaskede (F)
Begravd 1716-12-02
”2 Decembris Knut Jonsson i Swijnary, född Anno 1646 i Landaskede, fadren Herr Jon, Comminister dher samma städes. I ungdomen lärt lääsa och skrifwa, sampt Snickare handwärk. Ao 1673 begaf han sig i Echtenskap med Elisabeth Larsdotter, lefwat med henne i 40 åhr, aflat 10 barn. Äncklingh 1½ åhr. Anno 1714 kom han i Echtenskap medh Margaretha Erickzdotter, lefwat med henne 2½ åhr, aflat 1 dotter. Siuk 10 weckor. Aetas 70. Begrofs i Swijnaryds graaf.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 118 / sid 229

1716:14 Jöns Åkesson, 82 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F), född i Tortjärnahult, Lenhovda (G)
Död 1716-12-08, begravd 1716-12-23
Gift med Kerstin Svensdotter
Källa:

1717:1 Göran Bengtsson, 35 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F), född i Eksjö stad, Eksjö (F)
Begravd 1717-04-07
Gift med Sara Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 119 / sid 231

1717:2 Margareta Persdotter, död i Hallsnäs, Ramkvilla (F)
Begravd 1717-04-28
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 119 / sid 231

1717:3 Inga Persdotter, 76 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Gisslå, S Solberga (F)
Begravd 1717-07-08
Gift med Per
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 119 / sid 231

1717:4 Nils Nilsson, 0 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1717-08-04
Föräldrar Nils Persson och Elisabet Gustavsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 119 / sid 231

1717:5 Britta Assarsdotter, 19 år, död i Höreda, Ramkvilla (F), född i Lönåsa, Hultsjö (F)
Död 1717-11-04, begravd 1717-11-10
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 119 / sid 231

1717:6 Pojke, 0 år, född i Vrigstad (F)
Begravd 1717-12-01
Förälder Margareta Simonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 119 / sid 231

1717:7 Pojke, 6 år, död i Tröskillatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1717-12-08
Förälder Karin Danielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 119 / sid 231

1717:8 Pojke Nilsson
Begravd 1717-12-08
Förälder Nils Sandberg
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 119 / sid 231

1717:9 Flicka Gislesdotter, 1 år, död i Nygård, Ramkvilla (F)
Död 1717-12-16, begravd 1717-12-22
Förälder Gisle
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 119 / sid 231

1717:10 Flicka Karlsdotter, 4 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Död 1717-12-18, begravd 1717-12-22
Förälder Karl
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 119 / sid 231

1717:11 Per Ingemundsson, 58 år, död i Barkaryd, Ramkvilla (F), född i Barkaryd, Ramkvilla (F)
Död 1717-12-20, begravd 1717-12-29
Gift med Karin Ekesdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 119 / sid 231

1717:12 Pojke Persson, 1 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Död 1717-12-23, begravd 1717-12-29
Förälder Per Månsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 119 / sid 231

1718:1 Flicka Persdotter, 9 år, död i Högarör, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-01-05
Förälder Per Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 119 / sid 231

1718:2 Barn Nilsson, 1 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-01-05
Förälder Nils Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 119 / sid 231

1718:3 Flicka Jonsdotter, 1 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-01-05
Förälder Jon Månsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 119 / sid 231

1718:4 Lars Ebbesson, 77 år, död i Tröskillatorp, Ramkvilla (F), född i Äskås, Sjösås (G)
Begravd 1718-01-12
Gift (1) med Ingrid Persdotter , (2) med Märta
”12 Januarij. Lars Ebbesson i Trösklatorp född i Eskåås och Siöesåås Sochn af gudfruchtiga föräldrar, warit 4 åhr i lära hoos skräddare i Calmar stadt. Sedan hofskreddare hoos Öfwerste Draken i Libbhult. Gifft medh Ingredh Pehrsdotter i 43 åhr, aflat 4 barn, 2 döde. Äncklingh 1½ åhr, gifft andre gångh medh Märtha 5½ åhr. Siuk af bröstquaaf 1 åhr. Aetas 77, begrafwen i Trösklatorp graaf.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:5 Sven Persson, 12 år, död i Marbäckshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-01-19
Föräldrar Per Olofsson och Karin Persdotter
”19 Januarij. Pehr Olufzsons Son i Marbäckzhult. Siuk i 3 dagar, dödh af kopporna. Dhes ålder 12 åhr och några månader. Begrafwen i Marbäckzhults graf.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:6 Johan Persson, 61 år, död i Höreda ryttartorp, Ramkvilla (F), född i Eksjö stad, Eksjö (F)
Begravd 1718-01-19
Gift med Kerstin Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:7 Karl Persson, 1 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-01-26
Föräldrar Per Karlsson och Elisabet Karlsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:8 Flicka Olofsdotter, 7 år, död i Hörjesås, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-01-26
Förälder Olof Svensson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:9 Sara Persdotter, 6 år, död i Marbäckshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-02-02
Föräldrar Per Olofsson och Karin Persdotter
”2 Februarij. Pehr Olufzons 2ne dottrar i Marbäckzhult, dhen ena siuk 14 dagar 6½ åhr gammal, dhen andra siuk 8 dagar, 1 åhr och några weckor gammal. Bägge döda af kopporna. Begrofws emoot klåckestapelen.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:10 Margareta Persdotter, 1 år, död i Marbäckshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-02-02
Föräldrar Per Olofsson och Karin Persdotter
”2 Februarij. Pehr Olufzons 2ne dottrar i Marbäckzhult, dhen ena siuk 14 dagar 6½ åhr gammal, dhen andra siuk 8 dagar, 1 åhr och några weckor gammal. Bägge döda af kopporna. Begrofws emoot klåckestapelen.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:11 Sara Svensdotter, 1 år, död i Humletorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-02-02
Föräldrar Sven Stensson och Ingeborg Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:12 Karin Johansdotter, 10 år, död i Karsebo, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-02-09
Föräldrar Johan Jönsson och Karin Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:13 Sven Johansson, 2 år, död i Karsebo, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-02-09
Föräldrar Johan Jönsson och Karin Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:14 Per Svensson, 1 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-02-09
Föräldrar Sven Gudmundsson och Elisabet Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:15 Kerstin Nilsdotter, 88 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Anderstorp (F)
Begravd 1718-03-09
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:16 Karin Karlsdotter, 0 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Död 1718-02-19, begravd 1718-03-09
Föräldrar Karl Eriksson och Ingrid Jonsdotter
”Eodem Die* Carl Erickzsons Lilla dotter, warit siuk 8 dagar, dödh dhen 19 Februarij. 3 weckor gammal.”
* 20 Martij
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:17 Annika Kristina Johansdotter, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-03-09
Förälder Handelsmannen Johan Olofsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:18 Anna Persdotter, 69 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F), född i Målen Stora, Nässjö (F)
Död 1718-05-08, begravd 1718-05-18
Gift (1) med Germund Sonesson , (2) med Jakob Svensson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:19 Britta Persdotter, 0 år, död i Österkvarn, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-05-18
Föräldrar Per Nilsson och Gunnel Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 120 / sid 233

1718:20 Flicka Jonsson, 0 år, död i Höreda, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-05-22
Förälder Jon Larsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 121 / sid 235

1718:21 Ingegärd Larsdotter, 80 år, död i Ramkvilla (F), född i Björknäs, Hjälmseryd (F)
Död 1718-07-11, begravd 1718-07-20
Gift med Jon Nilsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 121 / sid 235

1718:22 Måns Jönsson, 99 år, död i Rulla torp, Ramkvilla (F), född i Hultsjö, Hultsjö (F)
Begravd 1718-08-03
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 121 / sid 235

1718:23 Elin Johansdotter, 2 år, död i Höreda, Ramkvilla (F)
Begravd 1718-10-12
Föräldrar Sockenkarlen Johan Olofsson och Karin Håkansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 121 / sid 235

1719:1 Jon Jonsson, 46 år, död i Hörjesås, Ramkvilla (F), född i Korsberga (F)
Död 1719-01-06, begravd 1719-01-18
Gift med Sara Stensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 121 / sid 235

1719:2 Ingeborg, 80 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F), född i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1719-01-25
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 121 / sid 235

1719:3 Karin, 90 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F), född i Hornaryd (G)
Begravd 1719-02-08
Gift med Per
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 121 / sid 235

1719:4 Mikael Larsson, 71 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F), född i Höreda, Ramkvilla (F)
Begravd 1719-02-15
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 121 / sid 235

1719:5 Britta Månsdotter, 60 år, död i Målen, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1719-02-15
Gift med Per Larsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 121 / sid 235

1719:6 Barn Karlsson, 0 år, död i Bränderyd, Ramkvilla (F)
Begravd 1719-02-15
Förälder Karl Bondesson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 121 / sid 235

1719:7 Jon Olofsson, 48 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F), född i Tåssegärde, Ramkvilla (F)
Död 1719-02-25, begravd 1719-03-01
Gift med Ingeborg Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 121 / sid 235

1719:8 Barn Nilsson, 0 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Begravd 1719-04-05
Förälder Nils Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 121 / sid 235

1719:9 Sven Jonsson, 66 år, död i Hustruskog, Ramkvilla (F), född i Korsberga (F)
Begravd 1719-04-19
Gift med Kerstin Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 121 / sid 235

1719:10 Nils Persson, 0 år, död i Österkvarn, Ramkvilla (F)
Begravd 1719-03-28
Föräldrar Soldaten Per Nilsson och Gunnel Börjesdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 121 / sid 235

1719:11 Johan Persson, 1 år, död i Nygård, Ramkvilla (F)
Begravd 1719-10-11
Föräldrar Per Olofsson och Karin Karlsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 121 / sid 235

1719:12 Simon Simonsson, 13 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Död 1719-11-06, begravd 1719-11-15
”15 Novembris. Simon Simonsson född i Svinjnary af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar, warit hoos dhem till döds stunden. Siuk i 14 dagar, dödh dhen 16 Novembris, aetas 13½ åhr, begrafwen emillan Lilla kyrkiodören och stapelen.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 122 / sid 237

1719:13 Sara Simonsdotter, 23 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1719-11-22
Gift med Jöns Lönerot
”22 Novembris. Sara Simonsdotter i Swijnary, född dhersamma städes af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar, warit hoos dhem 22 åhr, gift med Jöns Löneroth 1 åhr och några månader, aflat 1 dotter. Siuk 16 dagar, Dödh dhen 12 Novembris. Aetas 23 åhr pch några månader, begrafwen i Swijnarydz graaf.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 122 / sid 237

1719:14 Olof Karlsson, 1 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Död 1719-11-13, begravd 1719-11-22
Föräldrar Karl Eriksson och Ingrid Jönsdotter
”Ejusdem* Carl Erichzsons Lilla Son i Stora Moshult, siuk 13 dagar, dödh dhen 13 November, begrafwen wedh stora kyrkiodören, dhes ålder 1 åhr och 2 månader.”
* 22 November
Anm: Angiven ålder stämmer inte, men Olof dog innan näste son föddes ett halvår senare som också fick namnet Olof.
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 122 / sid 237

1720:1 Simon Simonsson, 75 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Död 1720-01-22, begravd 1720-01-31
Gift med Elin Svensdotter
”31 Januarij. Simon Simonsson i Swijnary, född af Ehrliga och hederliga föräldrar, Warit hoos dhem 30 åhr, gift medh Elin Swensdotter 45 åhr, aflat 10 barn, 3 i lijfet. Warit Ryttare 14 åhr. Siuk 14 dagar, dödh dhen 22 Januarij. Aetas 75, begrafwen emillan Lilla kyrkiodören och Stapelen.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 122 / sid 237

1720:2 Ingegärd Jonsdotter, 30 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Död 1720-02-02, begravd 1720-02-07
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 122 / sid 237

1720:3 Sven Simonsson, 32 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1720-03-20
Gift med Karin Olofsdotter
”20 Martij. Swen Simonsson, född af Ehrliga föräldrar i Swijnary. Warit hoos dhem i 20 åhr, gift medh Karin Olufzdotter 12 åhr, aflat 5 barn. Siuk 18 weckor, dhes ålder 32 åhr. Begrafwen emillan Lilla kyrkiodören och Stapelen*.”
* Begravd invid sin far.
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 122 / sid 237

1720:4 Ingrid Persdotter, 68 år, död i Urås, Ramkvilla (F), född i Hökhult, Fröderyd (F)
Begravd 1720-04-03
Gift med Per Svensson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 122 / sid 237

1720:5 Pojke Ekesson, 0 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Begravd 1720-04-03
Förälder Eke Germundsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 122 / sid 237

1720:6 Pojke Persson, 5 år, död i Österkvarn, Ramkvilla (F)
Begravd 1720-04-18
Förälder Mjölnaren Per Jönsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 122 / sid 237

1720:7 Per Nilsson, 74 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Begravd 1720-04-25
Gift (1) med Kerstin Svensdotter , (2) med Ingegärd Ingemundsdotter
”25 Aprilis. Pehr Nilsson i Skärfbäck, född i Ramqilla af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrer, warit hoos dhem 30 åhr. Gift 1 medh Cristin Swensdotter 14 åhr, aflat 2 barn. 2/ medh Ingierd Ingemundzdotter i 30 åhr, aflat 6 barn. Siuk 8 dagar. Dhes ålder 74 åhr. Begrafwen emillan Lilla kyrkiodören och Stapelen.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 122 / sid 237

1720:8 Gisle Persson, 57 år, död i Nygård, Ramkvilla (F)
Död 1720-04-26, begravd 1720-05-01
Gift med Sara Olofsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 122 / sid 237

1720:9 Sven Gislesson, 23 år, död i Nygård, Ramkvilla (F), född i Nygård, Ramkvilla (F)
Död 1720-05-15, begravd 1720-05-22
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 122 / sid 237

1720:10 Karin Persdotter, 49 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F), född i Hagreda, Sjösås (G)
Begravd 1720-06-12
Gift med Sven Hörling från Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 122 / sid 237

1720:11 Nils Gislesson, 23 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F), född i Nygård, Ramkvilla (F)
Begravd 1720-06-19
Gift med Karin Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1720:12 Olof Svensson, 0 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F)
Begravd 1720-07-10
Föräldrar Sven Arvidsson och Anna Samuelsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1720:13 Barn Jonasson, 0 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F)
Begravd 1720-10-09
Förälder Jonas Johansson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1720:14 , 0 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Begravd 1720-10-16
Förälder Nils Nilsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1721:1 Kerstin Andersdotter, 66 år, död i Ramkvilla (F), född i Broddatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1721-01-01
Gift med Gisle Persson från Varhester, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1721:2 Olof Ljungberg, död i Ramkvilla (F)
Begravd 1721-01-01
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1721:3 Måns Svensson, 68 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Död 1721-01-15, begravd 1721-01-22
Gift med Karin Håkansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1721:4 Gisle Håkansson, 55 år, död i Södraskog, Ramkvilla (F), född i Södraskog, Ramkvilla (F)
Död 1721-05-05, begravd 1721-05-14
Gift med Karin Håkansdotter
”14 Maij. Gisle Håkonsson i Söraskogh. Född sammastädes af Ehrliga föräldrar. Warit hoos dhem 27 åhr. Gift medh Karin Håkonsdotter 28 åhr. Siuk 8 dagar. Dödh dhen 5 Maij. Åldren 55 åhr. Begrafven ved Klåckestapelen.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1721:5 Karin Persdotter, 85 år, död i Karstorp, Ramkvilla (F), född i Karstorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1721-06-11
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1721:6 Barn Karlsson, död i Bränderyd, Ramkvilla (F)
Begravd 1721-06-11
Förälder Karl Bondesson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1721:7 Anna Jönsdotter, 68 år, född i Kråketorp, Asa (G)
Begravd 1721-07-02
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1721:8 Barn Nilsson, 1 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1721-10-15
Förälder Soldaten Nils
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1721:9 Barn Svensson, 0 år, död i Hörjesås, Ramkvilla (F)
Begravd 1721-10-15
Förälder Soldaten Sven Hörling
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1722:1 Nils Ingemundsson, 61 år, död i Barkaryd, Ramkvilla (F), född i Barkaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1722-02-20
Gift med Ingrid Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1722:2 Helena Ramsvärd, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Begravd 1722-05-06
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1722:3 Samuel Petersson, 35 år, född i Ljunganäs, Fröderyd (F)
Död 1722-05-02, begravd 1722-05-14
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1722:4 Barn Johansson, 0 år, död i Gällnabäcken, Ramkvilla (F)
Begravd 1722-07-29
Förälder Ryttaren Johan Ram
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1722:5 Barn Månsson, 0 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1722-07-29
Förälder Måns Månsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1722:6 Kerstin Svensdotter, 64 år, död i Lilla Torp, Ramkvilla (F), född i Urås, Ramkvilla (F)
Död 1722-08-14, begravd 1722-08-19
Gift med Nils Jönsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 123 / sid 239

1723:1 Måns Svensson, 91 år, död i Lilla Torp, Ramkvilla (F), född i Ör (G)
Begravd 1723-03-10
Gift (1) med Maria Simonsdotter från Torp Stora, Ramkvilla (F), (2) med Elin Svensdotter från Torp Stora, Ramkvilla (F), (3) med Elisabet
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 124 / sid 241

1723:2 Elisabet Karlsdotter, 0 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1723-04-15
Föräldrar Karl Eriksson och Ingrid Jönsdotter
”15 Aprilis. Carl Erichzsons Lilla dotter, 2 weckor gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 124 / sid 241

1723:3 Måns Bengtsson, 66 år, död i Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F), född i Bråten, Bäckaby (F)
Död 1723-05-21, begravd 1723-06-05
Gift (1) med Margareta Nilsdotter från Ramkvilla, Ramkvilla (F), (2) med Maria Håkansdotter
”5 Junij. Måns Bengtsson i Ramquilla, född af gudfruchtige föräldrar i Broten och Bäckabys Sochn. Warit hoos sina föräldrar 24 [åhr]. Gift 1 gången medh Margaretha Nilsdotter 10 år, aflat 1 Son. Enklingh 2 åhr, gift 2dra gången medh Maria Håkonsdotter i 30 åhr, aflat 6 barn. Siuk 3 åhr, dödh dhen 21 Maij, dhes ålder 66 åhr, begrafwen wedh gambla kyrkiodören.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 124 / sid 241

1723:4 Per Svensson, 74 år, död i Urås, Ramkvilla (F), född i Urås, Ramkvilla (F)
Död 1723-07-17, begravd 1723-07-28
Gift med Ingrid Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 124 / sid 241

1723:5 Nils Månsson, 66 år, död i Ramkvilla soldattorp, Ramkvilla (F)
Död 1723-11-07, begravd 1723-11-17
Gift med Märit Gudmundsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 124 / sid 241

1723:6 Sven Mattsson, 65 år, död i Medeltorp, Ramkvilla (F), född i Klackhult, Hornaryd (G)
Död 1723-12-07, begravd 1723-12-11
Gift med Elisabet Eliasdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 124 / sid 241

1723:7 Flicka Jonsdotter, 0 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1723-12-11
Förälder Jon Larsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 124 / sid 241

1724:1 Elisabet Persdotter, död i Nygård, Ramkvilla (F), född i Nygård, Ramkvilla (F)
Begravd 1724-04-06
Gift med Nils Sandberg
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 124 / sid 241

1724:2 Elin Ebbesdotter, 94 år, död i Hörjesås Södergård, Ramkvilla (F), född i Åskås Stora, Sjösås (G)
Begravd 1724-07-26
Gift med Måns Brönjelsson
”26 Julij. Elin Ebbesdotter, född i Stora Eskåås och Siösåås Sochn. Warit hoos sina föräldrar 16 åhr. Warit i Echtenskap medh Måns Brönielsson 54 åhr, aflat medh honom 2 barn, 1 Son 1 dotter. Änckia 24 åhr. Aetas 94 åhr, begrafwen uthan för Lilla kyrkiodören.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 124 / sid 241

1724:3 Sven Nilsson, 35 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F), född i Puketorp, Bäckaby (F)
Död 1724-07-14, begravd 1724-07-26
Gift med Karin Olofsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 124 / sid 241

1724:4 Karin Gudmundsdotter, 54 år, död i Lilla Torp, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Död 1724-08-14, begravd 1724-08-20
Gift med Sven Månsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 124 / sid 241

1724:5 Britta Gudmundsdotter, död i Svarthult, Ramkvilla (F)
Inget datum angivet
Gift med Nils Ekesson från Skärbäck, Ramkvilla (F)
Källa:

1725:1 Karin Månsdotter, 91 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1725-01-17
Gift (1) med Lars , (2) med Måns
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 125 / sid 243

1725:2 Per Eriksson, 84 år, död i Marbäckshult, Ramkvilla (F), född i Marbäckshult, Ramkvilla (F)
Död 1725-04-15, begravd 1725-04-25
Gift med Britta Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 125 / sid 243

1725:3 Barn Svensdotter, död i Hörjesås, Ramkvilla (F)
Begravd 1725-04-25
Förälder Soldaten Sven
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 125 / sid 243

1725:4 Barn, död i Barkaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1725-04-25
Förälder Soldaten Ljungman
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 125 / sid 243

1725:5 Maria Karlsdotter, 0 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1725-05-02
Föräldrar Soldaten Karl Liljeflor och Elisabet Eriksdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 125 / sid 243

1725:6 Per Persson, 62 år, död i Högarör, Ramkvilla (F), född i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1725-05-05, begravd 1725-05-17
Gift med Maria Stensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 125 / sid 243

1725:7 Nils Djursson, 2 år, död i Urås, Ramkvilla (F)
Begravd 1725-05-17
Föräldrar Djur Persson och Elin Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 125 / sid 243

1725:8 Elin Nilsdotter, 35 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Torp Lilla, Ramkvilla (F)
Död 1725-05-21, begravd 1725-05-30
”30 Maij. Elin Nilsdotter född af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrer i Lilla Torp. Uthi sin barndoms är hon blefwen dumbe och dhen ena hand och arm borttagen. hafwer och ymkeligen hafft fallansooth. hwilka plågor hafwer hon ledet till döda-dagh. effter föräldrers dödh är hon inskrefwen till Swijnarydz fattigzrothen och är upmatat af sin Syster Maria Nilsdotter. dödh dhen 21 Maij. dhes ålder 35 åhr. begrafwen i Lilla Torpz Lägerstadh.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 125 / sid 243

1725:9 Ingegärd Jönsdotter, 1 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1725-06-13
Föräldrar Korpralen Jöns Lönerot och Märit Persdotter
”13 Junii. Corporalens Jöns Lönerothz barn i Swijnarydh 1 åhr och några weckor gammalt, dödh af kopporna, lagd i Swijnarydz graaf.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 125 / sid 243

1725:10 Gustav Hjärtman
Begravd 1725-06-27
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 125 / sid 243

1725:11 Britta Nilsdotter, 72 år, död i Marbäckshult, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Död 1725-07-15, begravd 1725-08-01
Gift med Per Eriksson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 125 / sid 243

1725:12 Karin Ekesdotter, 63 år, död i Barkaryd, Ramkvilla (F), född i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Död 1725-07-24, begravd 1725-08-01
Gift med Per Ingemundsson
”Eodem die*. Karin Ekesdotter i Barkary, född af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar i Skärsbäck, warit hoos sina föräldrar tils myndige åhr. Gifft medh Pehr Ingemundzson i 37 åhr, aflat 4 barn, 1 i herranom afledet. Äncka 8 åhr några månader när. Warit långligt siuk. Besökt medh herrens nattward dhen 24 Julij. Samma dagh dödh. Dhes ålder 65 [åhr]. Begrafwen i Barakarys graaf.”
* 1 Augusti
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 125 / sid 243

1725:13 Anders Styver, 36 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F), född i Broddatorp, Ramkvilla (F)
Död 1725-08-14, begravd 1725-08-22
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 125 / sid 243

1725:14 Erik Månsson, 76 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Enaholm, V Torsås (G)
Död 1725-08-28, begravd 1725-09-05
Gift med Maria Simonsdotter
”5 Septembris. Erik Månsson i Swijnary, född af Ehrliga föräldrar i Enaholm, tient här i försambling. Gift medh Maria Simonsdotter 44 åhr, aflat 6 barn, 3 i lijwet, siuklig och liggande på Sängen några åhr. Dödh dhen 28 Augustij, aetas 76. Begrafwen i Swijnarys graaf.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1725:15 Pojke Persson, 2 år, död i Österkvarn, Ramkvilla (F)
Begravd 1725-09-26
Föräldrar Mjölnaren Per och Lisbet Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1725:16 Barn Månsson, 0 år, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Begravd 1725-09-26
Förälder Måns Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1725:17 Kerstin Svensdotter, 73 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F), född i Loftsryd, Asa (G)
Död 1725-09-25, begravd 1725-10-03
Gift med Jöns Andersson från Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1725:18 Karin Månsdotter, 69 år, död i Gällnabäcken, Ramkvilla (F), född i Lagmansryd, Stockaryd (G)
Begravd 1725-10-03
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1725:19 Cecilia Persdotter, 76 år, död i Tröskillatorp, Ramkvilla (F), född i Högarör, Ramkvilla (F)
Död 1725-10-02, begravd 1725-10-10
Förälder Karl Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1725:20 Pojke Andersson, 0 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Begravd 1725-10-24
Förälder Anders Håkansson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1725:21 Elisabet Nilsdotter, 0 år, död i Brånskog, Ramkvilla (F)
Begravd 1725-10-24
Föräldrar Nils Nilsson och Elisabet Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1725:22 Nils Jönsson, 0 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Begravd 1725-10-31
Föräldrar Jöns Persson och Elisabet Persdotter
”31 October. Jöns Pehrsons Son i Skärfbäck. 20 weckor gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1726:1 Jonas Hansson, 6 år, död i Lilla Barkaryd, Ramkvilla (F)
Död 1726-01-17, begravd 1726-01-23
Förälder Hans Jonsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1726:2 Sven Jonsson, 0 år, död i Lilla Torp, Ramkvilla (F)
Begravd 1726-01-23
Föräldrar Jon Svensson och Maria Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1726:3 Olof Ingemarsson, 64 år, död i Hustruskog, Ramkvilla (F), född i Näs, Skatelöv (G)
Död 1726-02-13, begravd 1726-02-27
Gift med Kerstin Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1726:4 Gudmund Jonsson, 65 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F), född i Sjöände Södra, Tolg (G)
Begravd 1726-03-20
Gift med Sara Svensdotter från Torp Stora, Ramkvilla (F)
”20 Martij Gudmund Jonsson i Stora Torp, född af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar i Södra Siööända i Tolgs Sochn 1660. När han war 12 åhr blef hans fader dödh, nödgades alstå gåå wall en tijdh, sedan tient godt folck. Uppå sitt 32 åhr gifft medh Sara Swensdotter i Stora Torp, aflat 3 Söner, 1 dotter. Lefwat i Echtenskap 33 åhr. 1 åhr siukligh, dödh dhen 14 Martij, aetas 65 åhr, begrafwen i Stora Torps graaf.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1726:4.5 Karin Svensdotter, död i Svinaryd Västergård, Ramkvilla (F)
Död 1726-04
Gift med Arvid Nilsson
”död 1726 in April”.
Anm: Återfinns ej i Ramkvilla db.
Källa: Fröderyd (F) AI:1 (1720-1736) Bild 119 / sid 110

1726:5 Flicka Månsdotter, 0 år
Begravd 1726-05-31
Förälder Måns Månsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1726:6 Barn Simonsson, 0 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1726-07-31
Föräldrar Soldaten Simon Ramberg och Kerstin Karlsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1726:7 Johan Persson, 20 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1726-10-16
Föräldrar Per Jönsson och Cecilia Svensdotter
”16 October Pehr Jönssons son i Höreda Johan, af olyckeligh händelse druncknadt i Höreda siöö wed åen, begrafwen i Höredas graaf, aetas 20 åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1726:8 Maria Karlsdotter, 0 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1726-12-04
Föräldrar Karl Eriksson och Ingrid Jönsdotter
”4 December Carl Erickzsons Lilla dotter i Stora Mosshult, 11 månader och några dagar gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1727:1 Erik Sundberg, 30 år, död i Skärbäck Lillgård, Ramkvilla (F)
Begravd 1727-03-26
Gift med Ingegärd Svensdotter från Skärbäck Lillgård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1727:2 Kerstin Jonsdotter, 27 år, död i Karstorp, Ramkvilla (F)
Död 1727-09-07, begravd 1727-09-17
Föräldrar Jon Svensson och Märit Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 126 / sid 245

1727:3 Sven Månsson, död i Lilla Torp, Ramkvilla (F), född i Torp Stora, Ramkvilla (F)
Begravd 1727-11-19
Gift med Karin Gudmundsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1728:1 Sven Andersson, 0 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Begravd 1728-03-31
Föräldrar Anders Håkansson och Maria Samuelsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1728:2 Karl Andersson, 1 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1728-04-05
Föräldrar Soldaten Anders Högren och Britta Maja
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1728:3 Per Månsson, 54 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F), född i Öatorp, Ramkvilla (F)
Död 1728-06-05, begravd 1728-06-12
Gift med Elisabet Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1728:4 Maria Månsdotter, 1 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F)
Begravd 1728-06-30
Förälder Måns Månsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1728:5 Karl Eriksson, 52 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1728-06-30
Gift med Ingrid Jönsdotter från Harshult, Sjösås (G)
”Eodem die* Carl Erikzson i Moshult, född samma städes af Ehrliga och hederliga föräldrar 1676. Hemma vistats i 28 åhr. Warit i Echtenskap med pijgan Ingred Jönsdotter från Harshult, pignora conjugii 14. 8 döde, 6 Lefva. Uxorat** 24 åhr. Lefwat Ehrligen och död Sahligen. Aetas 52 åhr. Begrafwen wedh Lilla kyrkiodören.”
* 30 Juni
** Latin; uxor = hustru, betyder i sammanhanget ungefär ”levat med sin hustru”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1728:6 Ingegärd Ingemundsdotter, 73 år, död i Skärbäck, Ramkvilla (F), född i Angseboda, Fröderyd (F)
Död 1728-07-25, begravd 1728-08-04
Gift med Per Nilsson
”4 Augustij. Ingerd Ingemundzdotter i Skärfbäck, född af Ehrliga föräldrar i Angsebo, warit hoos dhem hemma 25 åhr, gift medh Pehr Nilsson i 40 åhr*, aflat 6 barn, 2nne dottrar än i lijfwet. 8 åhr änckia. Bröstsiuk i 15 åhr. Aetas 73 åhr, Sanct Jacobi dagh, begrafwen i Skärfbäcks Mellangårds graaf.”
* 30 år enligt mannens db.
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1728:7 Karin Svensdotter, 0 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F)
Begravd 1728-08-25
Föräldrar Sven Samuelsson och Sara Simonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1728:8 Jöns Persson, död i Österkvarn, Ramkvilla (F), född i Lidekvarn Östra, Tolg (G)
Död 1728-09-23, begravd 1728-09-29
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1729:1 Daniel Svensson, död i Lilla Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1729-02-16
Gift med Kerstin Svensdotter från Moshult Lilla, Ramkvilla (F)
”Dominica Quinquagésima. Daniel Svensson död wid Ramkvilla Kyrka 1729.”
Källa: Fröderyd (F) AI:1 (1720-1736) Bild 167 / sid 158

1729:2 Kettil Eriksdotter, 67 år, död i Högarör, Ramkvilla (F), född i Moshult Lilla, Ramkvilla (F)
Begravd 1729-03-09
Gift (1) med Jon , (2) med Sven Roberg
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1729:3 Elias Ekesson, 0 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Begravd 1729-04-27
Föräldrar Eke Germundsson och Marta Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1729:4 Daniel Karlsson, 0 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1729-05-28
Föräldrar Karl Eriksson och Ingrid Jönsdotter
”28 Maij. Carls Lilla Son Daniel i Stora Mosshult. ½ åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1729:5 Jonas Karlsson, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1729-06-01
Föräldrar Karl Eriksson och Ingrid Jönsdotter
”1 Junij. Carls Son Jonas i Stora Mosshult, 2 åhr och några weckor gammal, begrafwd i Mosshults graaf.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1729:6 Per Johansson, 0 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Begravd 1729-08-17
Föräldrar Johan Ram och Karin Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1729:7 Kerstin Månsdotter, 63 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Notteberg, Fröderyd (F)
Begravd 1729-11-30
Gift med Håkan Nilsson från Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1729:8 Margareta Larsdotter, 68 år, död i Brånskog, Ramkvilla (F)
Begravd 1729-11-30
Gift med Nils Månsson från Brånskog, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 127 / sid 247

1730:1 Per Svensson, 72 år, död i Karstorp, Ramkvilla (F), född i Karstorp, Ramkvilla (F)
Död 1730-01-08, begravd 1730-02-01
Gift (1) med Lucia från Enebäckstorp, Ramkvilla (F), (2) med Sara från Slageryd, Bäckaby (F), (3) med Kerstin Germundsdotter från Bosnatorp, Ramkvilla (F)
”1 Februarij. Pehr Swensson född 1658 i Kastorp af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar, tient i Rulla och Löfzhult, uppå sitt 20 åhr gaf han sigh i Echtenskap med Lucia i Snebäckstorp, hwilken effter 2 åhr blef dödh. Sedan medh Sara i Slagery, som lefde 2 åhr. Sist effter 10 åhrs äncklingsståndh gifft medh Kirstin Germundzdotter i 41 åhr, aflat 6 barn af hwilka 2 Söner och 1 dotter lefwa. Blef siuk Juhledagh då han kom från kyrkian, och dhen 8 Januarij i herranom afsomnade, dhes ålder 72 åhr, begrafwen i Kastorp lägerstadh.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1730:2 Måns Nilsson, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1730-02-15
Föräldrar Nils Ekesson och Maria Eriksdotter
”15 Februarij. Nils Ekessons Lilla Son i Swijnary, 32 weckor gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1730:3 Märit Olofsdotter, 82 år, död i Österkvarn, Ramkvilla (F), född i Glömsjö, Nävelsjö (F)
Begravd 1730-03-15
Gift med Börje
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1730:4 Samuel Svensson, 0 år, död i Höreda, Ramkvilla (F)
Begravd 1730-03-15
Föräldrar Sven Samuelsson och Sara Simonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1730:5 Per Olofsson, 68 år, död i Nygård, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1730-04-05
Gift (1) med Anna Svensdotter från Urås, Ramkvilla (F), (2) med Kerstin Stensdotter från Humletorp, Ramkvilla (F), (3) med Karin Karlsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1730:6 Johan Olofsson, 51 år, född i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Död 1730-07-24, begravd 1730-08-02
Gift med Karin Håkansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1730:7 Sara Jonsdotter, 2 år, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Begravd 1730-09-06
Förälder Jon Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1730:8 Jon Svensson, 42 år, död i Lilla Torp, Ramkvilla (F), född i Medeltorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1730-11-29
Gift med Maria Månsdotter
”29 Novembris Jon Svensson i Lilla Torp, född 1688 i Medeltorp af Ehrliga och Gudfruchtiga föräldrar. Warit hoos godt folck til dhess han war 28 åhr, då han begaf sig i Echtenskap medh Maria Månsdotter. Lefwat medh henne 14 åhr, aflat 2 barn, 1 son 1 dotter. 1728 siuk, och alt sedan legat uthi ett wärkfullt och äländigt tillstånd till döden. Ålder 42 åhr. Begrafwen i Torps lägerstadh.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1731:0.2 Arvid Olofsson, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Död 1731-01
Gift med Karin Nilsdotter från Dragsnäs, Ramkvilla (F)
”Arwed Olsson död in Januarij 1731”
Anm: Han återfinns inte i Ramkvilla db.
Källa: Fröderyd (F) AI:1 (1720-1736) Bild 163 / sid 154

1731:0.5 Samuel Kristoffersson Sandman, 88 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F), född i Prästgården, N Sandsjö (F)
Död 1731-03-24
Föräldrar Kristoffer Petri Sandman och Anna Torsdotter
Gift med Margareta Svensdotter Langelia
”död den 23 Martii 1731.”
Anm: Samuel finns ej upptagen i Ramkvilla db 1731. Begravd i kyrkan, där han fått församlingens tillstånd att låta mura sig en grav.Källa: Växjö Stifts Herdaminne, del VI Västra och Östra Härad, av Gotthard Virdestam, sid 173.
Källa: Fröderyd (F) AI:1 (1720-1736) Bild 161 / sid 152

1731:1 Per Persson, 0 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1731-03-28
Förälder Per Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1731:2 Karin Eriksdotter, 0 år, död i Medeltorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1731-04-04
Förälder Erik Svensson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1731:3 Margareta Persdotter, 65 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1731-04-11
Föräldrar Per och Ingegärd
Gift med Jöns
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1731:4 Maria Zakrisdotter Holmbeck, 0 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1731-06-09
Föräldrar Zakarias Holmbeck och Margareta Almelin
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1731:5 Annika Jonsdotter, 0 år, död i Svinaryd Mellangård, Ramkvilla (F)
Begravd 1731-08-08
Förälder Jon Larsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1731:6 Ingeborg Persdotter, 72 år, född i Karstorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1731-08-29
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1731:7 Flicka Månsdotter, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Begravd 1731-06-13
Förälder Måns
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1731:8 Märit Nilsdotter, 64 år, död i Karstorp, Ramkvilla (F), född i Svinaryd Västergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1731-10-10
Föräldrar Nils Arvidsson och Marit Nilsdotter
”den 10 Octobris begrofz Jon Swensson hustru Märit Nilsdotter i Karstorp, föd af ehrliga föräldrar i Svinary Wästregård, fadren Nils Arvidsson, modren Marit Nilsdotter. War hemma hoos föräldrarna i 22 åhr; med sin man Jon gift i 42 åhr, aflat med honom 8 Barn, af dhem 5 lefa 3 döda, låg Siuk wid sängen i 4 åhr, afsomnade [-] den 1 Octobris. Wardt 64 åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1731:9 Johan Jönsson, 68 år, död i Karsebo, Ramkvilla (F), född i Karsebo, Ramkvilla (F)
Död 1731-10-19, begravd 1731-10-31
Föräldrar Jöns och Sesta
Gift med Kerstin Jonsdotter
”den 31 Octobris begrofz Frälsefogden Johan Jönsson i Karseboda född i Karseboda 1663 af Ehrliga föräldrar Jöns och Cesta. Trädde i Echtenskap med sin Enkia Kerstin Jonsdotter då han war sina 28 åhr, aflat med henne 12 Barn. 8 söner 4 döttrar, 2 söner 1 dotter lefa. Lefde i ächtenskapet i 44 åhr, war Fogde för grefwe Oxenstiernas godz. Blef dödh af häfta då han war 68 åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 128 / sid 249

1731:10 Djur Persson, 64 år, död i Urås, Ramkvilla (F), född i Hylletofta, Hylletofta (F)
Död 1731-10-28, begravd 1731-11-07
Gift med Elin Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 129 / sid 251

1731:11 Britta Olofsdotter, 80 år, död i Brånskog, Ramkvilla (F), född i Brånskog, Ramkvilla (F)
Död 1731-11-06, begravd 1731-11-14
Föräldrar Olof och Kerstin
Gift med Håkan Svensson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 129 / sid 251

1731:12 Ingeborg Nilsdotter, 86 år, död i Gällnabäcken, Ramkvilla (F), född i Tråsås, Hultsjö (F)
Begravd 1731-11-21
Föräldrar Korpralen Nils Månsson och Ingeborg
Gift med Sven
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 129 / sid 251

1731:13 Ingeborg Persdotter, 62 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1731-12-05
Föräldrar Per Persson och Lisbet Olofsdotter
Gift (1) med Johan Jonsson , (2) med Måns Jonsson från Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 129 / sid 251

1731:14 Karin Karlsdotter, 76 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F), född i Stiöreskog?,
Begravd 1731-12-05
Gift med Karl
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 129 / sid 251

1731:15 Britta Håkansdotter Berg, 35 år, död i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F), född i Broby Gästgivaregård, Lannaskede (F)
Död 1731-12-02, begravd 1731-12-12
Föräldrar Gästgivaren Håkan Berg och Britta Ventinia
Gift med Johan Flisberg
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 129 / sid 251

1731:16 Sara Persdotter, 71 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F), född i Granshult, S Solberga (F)
Död 1731-12-09, begravd 1731-12-19
Gift (1) med Arvid Svensson från Torp Stora, Ramkvilla (F), (2) med Erik Månsson från Torp Stora, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 129 / sid 251

1731:17 Sven Månsson, 0 år, död i Lilla Torp, Ramkvilla (F)
Begravd 1731-12-26
Förälder Måns Gudmundsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 129 / sid 251

1732:1 Måns Persson, 0 år, död i Lilla Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1732-01-30
Förälder Per Eriksson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 129 / sid 251

1732:2 Olof Svensson, 60 år, död i Hörjesås Mellangård, Ramkvilla (F), född i Pukås, Lannaskede (F)
Död 1732-02-16, begravd 1732-02-27
Föräldrar Sven Olofsson och Margareta Olofsdotter
Gift med Kerstin Börjesdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 130 / sid 253

1732:3 Margareta Olofsdotter, 31 år, död i Hörjesås Mellangård, Ramkvilla (F), född i Hörjesås Mellangård, Ramkvilla (F)
Död 1732-02-16, begravd 1732-02-27
Föräldrar Olof Svensson och Kerstin Börjesdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 130 / sid 253

1732:4 Per Jönsson, 69 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F), född i Sjöände Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1732-03-13, begravd 1732-03-19
Föräldrar Jöns och Märit Jönsdotter
Gift (1) med Cecilia Svensdotter , (2) med Kerstin Persdotter från Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F), (3) med Kerstin Andersdotter
”dhen 19 Martii begrofz gamble mannen Pehr Jönsson i Höreda Söregård, född derstädes 1663 af Ehrliga föräldrar, fadern Jöns, Modern Märit Jönsdotter, war hemma hoos sina föräldrar tills han 33 åhr gammal war nemligen till 1696 då han trädde i Ektenskap med pigan Siscilia Swensdotter, aflade tillsammans 6 Barn som all lefde när modren dödde 1710, men nu deraf 5 döde och 1 Sohn lefwer som är Jöns [i] Höreda Mellangård. Gifte sig 2dra gången med pigan Kirstin från Skärbäck Mellangård som 1715 blef död uthan barn. Ingick Ektenskap 3die gången med pigan Kirstin Andersdotter som nu Enkia efterlefwer med hwilkenhan lefwat i 15 åhr och med henne aflat 3 Barn som lefer. Warit en saktmodig gudfruchtig man och redelig i [-] sitt [-]. War siuk på 9de dygnet. Lät Communicera sig med herrens heliga nattward dhen 9 Martii, lädt [–] för sig. Blef död dhen 13 dito då han war 69 åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 130 / sid 253

1732:5 Måns Håkansson, 12 år, död i Södraskog, Ramkvilla (F)
Död 1732-04-13, begravd 1732-04-16
Förälder Håkan Månsson
”den 16 Aprilis begrofz Håkan Månssons Sohn Måns i Söreskog som war född 1719 och död af Swulnadz Siukdom mellan den 12 och 13 Aprilis då han war 12 åhr och 5 månader och 28 dagar.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 130 / sid 253

1732:6 Sven Magnusson, 0 år, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Begravd 1732-04-16
Förälder Magnus Nilsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 130 / sid 253

1732:7 Cecilia Svensdotter, 80 år, död i Svarthult, Ramkvilla (F), född i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1732-06-09, begravd 1732-06-18
Föräldrar Sven Persson och Cecilia
Gift med Per Eriksson från Svarthult, Ramkvilla (F)
”dhen 18 Junii begrofz hustru Siscilia Swensdotter i Swarthult, som war född i Bosnatorp 1652 af fadren Swen Persson och modren Siscilia. Sedan hon blef så stor att hon kunde tiena, tiente hon hoos Ehrligt Folk till sin 35 åhrs ålder, då hon trädde i Echtenskap med denna sin igenlefwande man Per Eriksson i Swarthult, med hwilken hon lefde i 45 åhr och aflade med honom 7 Barn, 4 Söner 3 döttrar af hwilka 2nne Söner och 1 dotter lefwa, de andra döda. Altid bodde i Swarthult. Allmenna lefwernet så war hon gudfruchtig redelig och arbetsam. Då Siukdom [-] war några åhr siuk och ifrån Wårfrudagen wid sängen liggande, lädt under dhen tiden [-] sig herrens heliga wördiga nattward. Blef död dhen 9 Junii om morgonen klockan 8 sedan hon här lefwat i 80 åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 130 / sid 253

1732:8 Jöns Andersson, 82 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F), född i Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Död 1732-06-15, begravd 1732-06-25
Föräldrar Anders och Ingeborg
Gift (1) med Kerstin Nilsdotter från Dragsnäs, Ramkvilla (F), (2) med Kerstin Svensdotter från Puketorp, Bäckaby (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 130 / sid 253

1732:9 Karin Persdotter, 0 år, död i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F)
Begravd 1732-07-30
Förälder Per Jönsson
”dhen 30 Julii begrofz Per Jönssons dotter i Skiärbeck Millangård, Karin. War 11 månader 24 dagar.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 131 / sid 255

1732:10 Ingeborg Jönsdotter, 50 år, död i Målen, Ramkvilla (F), född i Vaggeryd, Byarum (F)
Begravd 1732-09-02
Föräldrar Jöns och Lisbet
Gift med Anders Gisesson
”dhen 2 September begrofz hustru Ingeborg Nilsdotter* i Måhlen, född i Waggery och Byarum Sochn, Fadren Jöns, modren Lisbet, tiente i Klef, gifte sig när hon war 24 åhr med Anders Gisesson, med hwilken hon sammanlefat i 26 åhr, aflade med honom 4 Barn, 3 döttrar 1 Sohn, de 3 dottar [lefwa], bodde först i Frödery Sochn och Ignaboda och sidst bodde här i Målen, der blef död då hon war sina 50 åhr.”
* Skall vara Jönsdotter
Anm: Datum enl Fröderyd (F) AI:1 (1720-1736) Bild 125 / sid 116
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 131 / sid 255

1732:11 Nils Persson, 73 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F), född i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1732-10-12
Föräldrar Per och Ingrid
Gift (1) med Marit Månsdotter från Hornaryd (G), (2) med Sara Gislesdotter från Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 131 / sid 255

1732:12 Annika Nilsdotter, 0 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1732-10-15
Förälder Nils Arvidsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 131 / sid 255

1732:13 Märit Månsdotter, 31 år, död i Höreda Mellangård, Ramkvilla (F), född i Hornaryd, Hornaryd (G)
Begravd 1732-11-05
Föräldrar Måns Persson och Sara Jonsdotter
Gift med Jöns Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 131 / sid 255

1732:14 Annika Svensdotter, 2 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Död 1732-10-24, begravd 1732-11-05
Föräldrar Sven Simonsson och Maria Gudmundsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 131 / sid 255

1732:15 Jon Persson, 67 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F), född i Bjännesby, N Sandsjö (F)
Död 1732-10-30, begravd 1732-11-12
Gift med Ingeborg Olofsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 131 / sid 255

1732:16 Karin, 84 år, död i Varhester, Ramkvilla (F), född i Högarör, Ramkvilla (F)
Död 1732-11-13, begravd 1732-11-26
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 131 / sid 255

1733:1 Elin Håkansdotter, 86 år
Begravd 1733-02-04
Föräldrar Håkan Persson och Elin Jonsdotter
Gift (1) med Nils Jonsson , (2) med Gudmund Jonsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 131 / sid 255

1733:2 Margareta Langelia, 61 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F), född i Prästgården, Malmbäck (F)
Död 1733-02-06, begravd 1733-02-18
Föräldrar Kyrkoherden Sveno Petri Langelius och Anna Broddesdotter
Gift med Samuel Kristoffersson Sandman
”den 18 Februarii Sahlige Herr Samuel Sandmanns Enkia i Höreda hustru Margaretha Langelia, född 1671 den 25 Junii i Malmbeckz Prästgård; Fadren Pastor Sveno Langelius, modren Anna Brodsdotter. Gifte sig 1690 med Comminister Sahlige Samuel Sandman, aflade sammans 14 Barn, 4 döttrar lefwa [de] andra döda, satt Enkia nästan i 2 åhr, blef död den 6 Februarii, war 61 åhr och 5 månader [gammal].”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 131 / sid 255

1733:3 Anders Jonasson, 0 år, död i Hulu, Ramkvilla (F)
Död 1733-02-08, begravd 1733-02-18
Föräldrar Jonas Eriksson och Ingrid Erlandsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 131 / sid 255

1733:4 Måns Danielsson, 0 år, död i Högarör, Ramkvilla (F)
Död 1733-02-19, begravd 1733-02-25
Föräldrar Daniel Månsson och Ingrid Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 132 / sid 257

1733:5 Sven Persson, 14 år, död i Marbäckshult, Ramkvilla (F)
Död 1733-03-05
Förälder Per Olofsson
”den 5 Martii Pehr Ollssons Sohn i Marbeckzhult, Sven, föd den 1 Februarii 1719, kunde sin Christendomsstycken wäl. Hemma hoos sina föräldrar, blef död den 5 Martii, war 14 åhr och 32 dagar.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 132 / sid 257

1733:6 Brönjel Månsson, 0 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Död 1733-03-23, begravd 1733-04-01
Föräldrar Måns Brönjelsson och Ingrid Jonsdotter
”den 1 Aprilis Måns Brönjelssons och hustru Ingrid Jonsdotters sohn Brönjel i Stora Moshult, född den 12 Augusti 1732, blef död den 23 Marti, war 7 månader och 11 dagar.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 132 / sid 257

1733:7 Sara Svensdotter, död i Stora Torp, Ramkvilla (F), född i Torp Stora, Ramkvilla (F)
Död 1733-04-22, begravd 1733-04-29
Föräldrar Sven Håkansson och Ingrid Olofsdotter
Gift med Gudmund Jonsson
”den 29 Aprilis hustru Sara Swensdotter i Stora Torp, född af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrar, fadren war Swen Håkansson, Modren Ingrid Olufzdotter, uti Stora Torp, Anno 1662. Trädde i det heliga echtenskapz ståndet wid sina 30 åhr med beskedelige drängen Gudmund Jonsson, med honom hon lefde i Sämja och kärlek i 35 åhr, aflandes tillsammans 4 Barn, 3 Söner 1 dotter. Anno 1726 blef hennes Sahlige man död, hwarefter hon satt Enkia i 6 åhr. Almenna lefwnat war hon gudfruchtig, gick, när helsan så tillät, flitigt till gudz huus, redlig mot sina grannar, from emot sina Barn, godt mot sina Siäla sörjare, [-] emot alla menniskior. Siukdom och dödh föruthom ålderdoms Swaghet, siuklig et åhr för sin dödh och mot döden till wid sängen 8 dagar, [—] dödsstund skedde om aftonen den 22 Aprilis sedan hon här i werlden lefadt i 71 åhr, ligger begrafwen i Stora Torps grifteplats.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 132 / sid 257

1733:8 Maria Håkansdotter, 60 år, död i Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F), född i Bjärknäs, Hjälmseryd (F)
Begravd 1733-06-10
Gift med Måns Bengtsson från Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 132 / sid 257

1733:9 Kerstin Karlsdotter, 1 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1733-06-10
Föräldrar Karl Liljeflor och Lisbet Eriksdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 132 / sid 257

1733:10 Maria Nilsdotter, 1 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1733-06-24
Föräldrar Nils Ekesson och Maria Eriksdotter
”Nils Ekessons dotter i Swinary Östregård Maria Nilsdotter, född 1731 i November, war 1 åhr 6 månader 5 weckor.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 132 / sid 257

1733:11 Annika Samuelsdotter, 37 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F)
Död 1733-08-17, begravd 1733-08-26
Föräldrar Komministern Samuel Sandman och Margareta Langelia
Gift med Sven Arvidsson från Torp Stora, Ramkvilla (F)
”dhen 26 Augustii hustrun Annicka Samuelsdotter i Stora Torp, född 1696 af hederliga föräldrar, fadren Comministern Herr Samuel Sandman, modren] Margaretha Langelia, wäl upforstradt, gift med Sven Arvidsson i Stora Torp i 17 åhr och aflade Samman 5 Barn, 4 söner 1 dotter, 1 sohn döder, de andra lefwa. Siuk af Swår halssiuka, blef dödh dhen 17 augustii, war 37 åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 132 / sid 257

1733:12 Måns Gudmundsson, 75 år, död i Amnatorp, Ramkvilla (F), född i Eskilstorp, Hultsjö (F)
Död 1733-09-06, begravd 1733-09-16
Föräldrar Gudmund och Märit
Gift (1) med Kerstin Gudmundsdotter från Knutskog, Asa (G), (2) med Elin Månsdotter från Paddingetorp, Bäckaby (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 132 / sid 257

1733:13 Kristina Hemmingsdotter, 0 år, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Begravd 1733-10-07
Föräldrar Hemming Persson och Ingrid Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 133 / sid 259

1733:14 Nils Magnusson, 0 år, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Död 1733-11-02, begravd 1733-11-25
Föräldrar Magnus Nilsson och Kerstin Påvelsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 133 / sid 259

1733:15 Ingeborg Eriksdotter, 40 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1733-11-28, begravd 1733-12-09
Föräldrar Erik Germundsson och Lisbet Jonsdotter
Gift med Håkan Boman från Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 133 / sid 259

1733:16 Håkan Danielsson, 81 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F), född i Löneberg, Fröderyd (F)
Död 1733-12-21, begravd 1733-12-30
Föräldrar Daniel Håkansson och Bengta
Gift med Elisabet Andersdotter Broddorphia
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 133 / sid 259

1734:1 Elisabet Andersdotter, 79 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F)
Död 1734-02-10, begravd 1734-02-17
Föräldrar Andreas Broddorphius och Ingrid Jakobsdotter
Gift med Håkan Danielsson från Löneberg, Fröderyd (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 133 / sid 259

1734:2 Jon Nilsson, 79 år, död i Svinaryd Mellangård, Ramkvilla (F), född i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Död 1734-07-07, begravd 1734-07-14
Föräldrar Nils Erlandsson och Lucia Jonsdotter
Gift med Margareta Persdotter
”dhen 14 Julii begrofs Jon Nilsson i Svinary Mellangård, som war född 1655 i Östregård Svinary af fadren Nils Erlandsson, modren Lucia, gifte sig när han war sina 24 åhr med Pigan Margaretha Persdotter, med henne har Aflat 3 söner 5 döttrar af hwilka 1 Sohn lefer och 1 dotter. Många åhr siuk i Ben af Rosen, war gifft i 52 åhr, blef död dhen 7 Julii, war 79 åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 133 / sid 259

1734:3 Kerstin Månsdotter, 0 år, död i Lilla Torp, Ramkvilla (F)
Död 1734-07-21, begravd 1734-07-28
Föräldrar Måns Månsson och Kerstin Zakrisdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 133 / sid 259

1734:4 Margareta Almelin, 32 år, död i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1734-10-02, begravd 1734-10-09
Föräldrar Herr Petrus Almelin och Maria Ausenia
Gift med Zakarias Holmbeck från Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 133 / sid 259

1734:5 Per Zakrisson Holmbeck, 0 år, död i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1734-10-16, begravd 1734-10-20
Föräldrar Zakarias Holmbeck och Margareta Almelin
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 134 / sid 261

1734:6 Sven Persson, 78 år, död i Södraskog, Ramkvilla (F), född i Forsby (R)
Död 1734-11-17, begravd 1734-11-24
Föräldrar Per och Karin
Gift med Sigrid Andersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 134 / sid 261

1734:7 Simon Persson, 26 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F), född i Torp Stora, Ramkvilla (F)
Död 1734-11-24, begravd 1734-12-01
Föräldrar Per Larsson och Ingeborg Simonsdotter
Gift med Ingeborg Gudmundsdotter från Torp Stora, Ramkvilla (F)
”den 1 December begrofz unga Rusthållaren Simon Persson från Stora Torp, som war född 1707 wid Sigfridzmässotiden af Fadren Pehr Larsson, modren Ingeborg uti Stora Torp. Gifte sig 1728 med Pigan Ingeborg Gudmundzdotter från samma gård och aflade med henne 2nne barn, 1 Sohn som lefer, dett andra är i moderlifwet wid sin Faders dödh. Lefde med sin Maka litet öfwer 6 åhr. Lefde Christelligen, stilla och wäl. War siuk 8 dagar, blef dödh den 24 November om morgonen klockan 5 då han war 26 åhr, 10 månader, 24 dagar.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 134 / sid 261

1734:8 Lisbet Gustavsdotter, 70 år, död i Enebäckstorp, Ramkvilla (F), född i Bjädesjö, Myresjö (F)
Död 1734-11-27, begravd 1734-12-08
Föräldrar Gustav och Britta
Gift med Erik Jonsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 134 / sid 261

1735:1 Märit Gudmundsdotter, 69 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Högerås, Hornaryd (G)
Död 1735-01-18, begravd 1735-01-26
Föräldrar Gudmund Månsson och Ingegärd Svensdotter
Gift (1) med Måns Persson från Karstorp, Hornaryd (G), (2) med Karl Andersson
”den 26 Januarii begrofs Carls Anderssons hustru, hustru Märit Gudmundsdotter i Bosnatorp, som war född 1666 i Hornaryd sochn och Högaråhs af Ehrliga föräldrar. Fadren Gudmund Månsson och modren Ingierd Swensdotter. Gaf sig första gången i Echtenskap, då hon war sina 20 åhr med Måns Persson i Pärstorp och Hornary sochn, lefde med honom 26 åhr och aflade 1 Barn. Satt sedan Enkia i 1 åhr och begaf sig 2dra gången i heliga ächtenskap ståndet med sin nu i sorgen lefande man, med hwilken hon lefat uthan liffrucht i 22 åhr. Fördt ett stilla gudfruktigt och ährbardt lefwerne. Warit i 3 åhrs tid siuklig, 1 åhr liggandes wid sängen. Blef död den 18 Januarii. War 69 åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 134 / sid 261

1735:2 Sara Simonsdotter, 0 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F)
Begravd 1735-03-23
Föräldrar Simon Persson och Ingeborg Gudmundsdotter
”den 23 Martii Enkians hustru Ingeborg Gudmundsdotter Sara i Stora Torp, war ungefär 14 dagar.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 134 / sid 261

1735:3 Karin Eriksdotter, 68 år, död i Svinaryd, Ramkvilla (F), född i Storön, Bringetofta (F)
Död 1735-04-21, begravd 1735-04-27
Föräldrar Erik och Lisbet Jonsdotter
Gift (1) med Måns , (2) med Karl Nilsson från Skåne?, (3) med Per
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 135 / sid 263

1735:4 Kerstin Månsdotter, 24 år, död i Hörjesås, Ramkvilla (F), född i Höreda, Ramkvilla (F)
Död 1735-04-23, begravd 1735-05-11
Föräldrar Måns Persson och Karin Svensdotter
Gift med Sven Jonsson Nyman
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 135 / sid 263

1735:5 Håkan Svensson, 83 år, död i Brånskog, Ramkvilla (F), född i Torp Stora, Ramkvilla (F)
Död 1735-05-16, begravd 1735-05-26
Föräldrar Sven Håkansson och Ingrid Olofsdotter
Gift med Britta Olofsdotter från Brånskog, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 135 / sid 263

1735:6 Erland, 72 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1735-07-13
”den 13 Julii. Gamble mannen Erland i Höreda Söregård.”
Anm: Ofullständigt dödsnotis.
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 135 / sid 263

1735:7 Marit, död i Barkaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1735-07-13
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 135 / sid 263

1735:8 Måns Olofsson, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Begravd 1735-07-20
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 135 / sid 263

1735:9 Olof Svensson, 26 år, död i Svinaryd Mellangård, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1735-08-10
Föräldrar Sven Simonsson och Katarina Olofsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 136 / sid 265

1735:10 Johan Johansson, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1735-08-01, begravd 1735-08-10
Föräldrar Johan Johansson och Katarina Samuelsdotter Sandman
”Eodem die* Johan Johanssons lilla Sohn wid namn Johan begrofz, föddes den 9 Maij, war merendehls siuk. Blef död den 1 Augustii. War 2 månader 23 dagar.”
* 10 Augusti
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 136 / sid 265

1735:11 Karin Persdotter, 53 år, död i Marbäckshult, Ramkvilla (F), född i Marbäckshult, Ramkvilla (F)
Död 1735-09-13, begravd 1735-09-28
Föräldrar Per Eriksson och Britta Nilsdotter
Gift med Per Olofsson från Höreda, Ramkvilla (F)
”den 28 September begrofz hustru Karin Pehrsdotter från Marbeckzhult, född Ao 1682 af fadren Pehr Ericksson, modren Britta Nilsdotter i Marbeckzhult. War 21 åhr gammal då hon trädde i Ectenskap med Enklingen Pehr Olsson från Höreda. Lefde med honom i 32 åhr, aflade med honom 7 barn, 4 Söner och 3 döttrar af hwilka 1 Sohn och 1 dotter lefa, de andra döde. Lefat stilla, gudfruchtigt och wäl, war hängzlesiuk i 13 åhr af wärk i [-] och [-] omsider i Benen, den hon plågades mäd i 3 åhr. Begick hemma i huset[?] herrens heliga nattward den 30 Augustii. Blef död den 13 September. Lefde berömmeligen och wähl i 53 åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 136 / sid 265

1735:12 Daniel Svensson, 0 år, död i Amnatorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1735-12-14
Föräldrar Sven Simonsson och Annika Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 136 / sid 265

1735:13 Måns Jonsson, 50 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Begravd 1735-11-30
Föräldrar Jon och Kerstin
Gift (1) med Ingeborg Persdotter , (2) med Märit Bosdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 136 / sid 265

1736:1 Anna Nilsdotter, död i Ramkvilla, Ramkvilla (F), född i Växjö stad, Växjö (G)
Död 1735-12-29, begravd 1736-01-04
Föräldrar Borgaren Nils Jonsson och Elin
Gift med Jakob Zakrisson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 136 / sid 265

1736:2 Karin Olofsdotter, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Moshult Lilla, Ramkvilla (F)
Begravd 1736-01-11
Gift (1) med Erik Eriksson från Moshult Lilla, Ramkvilla (F), (2) med Sven Persson från Moshult Stora, Ramkvilla (F)
”den 11 Januarii begrofz gambla hustrun Karin Olufzdotter från Stora Mooshult, war född åhr 1653 i Lilla Moshult af Ehrliga föräldrar. War hoos sina föräldrar till 1669, gaf sig i äktenskap första gången med Erik Eriksson från Lilla Mooshult, aflade med honom en Sohn widh namn Carl som och är dödh. Blef Enkia 1676 hwarefter hon andra gången gifte sig med Swen Persson i Stora Mooshult som skedde åhr 1682, aflade med honom en Sohn och en dotter som äro döda. Blef åter 1691 Enkia och altsedan sutit Enkia och bodt i Stora Moshult, blef död den 3 Januarii då hon war 83 åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 136 / sid 265

1736:3 Brönjel Svensson, 71 år, död i Hörjesås Södergård, Ramkvilla (F), född i Hörjesås, Ramkvilla (F)
Död 1736-03-04, begravd 1736-03-14
Föräldrar Sven Brönjelsson och Kerstin Trulsdotter
Gift med Anna Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 136 / sid 265

1736:4 Per Jönsson, 1 år, död i Bränderyd, Ramkvilla (F), född i Höreda Mellangård, Ramkvilla (F)
Död 1736-03-05, begravd 1736-03-14
Föräldrar Jöns Persson och Lisbet Bondesdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 137 / sid 267

1736:5 Per Håkansson, 0 år, död i Varhester, Ramkvilla (F)
Död 1736-04-06, begravd 1736-04-11
Föräldrar Håkan Gudmundsson och Sara Danielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 137 / sid 267

1736:6 Karl Månsson, 42 år, död i Hörjesås Södergård, Ramkvilla (F), född i Viaskog, Ramkvilla (F)
Död 1736-05-11, begravd 1736-05-16
Föräldrar Måns Andersson och Maria Olofsdotter
Gift med Sara Brönjelsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 137 / sid 267

1736:7 Per Jonasson, 10 år, död i Hulu, Ramkvilla (F)
Död 1736-06-10, begravd 1736-06-20
Föräldrar Jonas Eriksson och Ingrid Erlandsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 137 / sid 267

1736:8 Ingeborg Johansdotter, 22 år, död i Ramkvilla (F), född i Bjädesjö, Myresjö (F)
Död 1736-06-10, begravd 1736-06-20
Föräldrar Johan Nilsson och Ingeborg Andersdotter
”Eodem Die*. Pigan Ingeborg Johans dotter född 1714 i Biädesiö, Pater Johan Nilsson, Mater Ingeborg Andersdotter. War 5 åhr blef fadren dödh. Då hon tiente i Ignaboda**, fick hon det så kallade willarpa skottet i låret som war förmodeligen hennes död, war gudfruchtig, blef dödh dhen 10 Junii, war 22 åhr och 2 månader gammal.”
* 20 juni
** Ingaboda, Fröderyd (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 137 / sid 267

1736:9 Lisbet, 0 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1736-05-30
Föräldrar Soldaten Lennart Svensson Ekelund och Ingrid Simonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 137 / sid 267

1736:10 Elin Andersdotter, 19 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F), född i Ingaboda, Fröderyd (F)
Död 1736-06-25, begravd 1736-07-02
Föräldrar Anders Gislesson och Ingeborg Jonsdotter
”dhen 2 Julii. Maria Besökelse dag Pigan Elin Anders dotter i Bohlsgård, föd 1716 uti [-] i Ignaboda af fadren Anders Gislesson, modren Ingeborg Jonsdotter. War hemmaa hoos sin fader; lefde Christeligen och wäl, war siuk en lång tid af twinsiukan, blef dödh dhen 25 Junii, war 19 åhr 11 månader gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 137 / sid 267

1736:11 Bengt Månsson, 40 år, död i Humletorp, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F)
Inget datum angivet
Gift med Sara Persdotter
”Bengt Månsson i Humlatorp, född i Ramkulla Norregård.”
Anm: Ofullständig notis.
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 137 / sid 267

1736:12 Sven Eriksson, 0 år, död i Svarthult, Ramkvilla (F)
Död 1736-08-03, begravd 1736-08-08
Föräldrar Erik Persson och Ingrid Jönsdotter
”dhen 8 Augustii Erich Perssons Sohn i Swarthult wid namn Sven, född i åhr, fadren Erich, modren Ingrid Jönsdotter, blef natten mellan dhen 30 och 31 Julii siuk hastig, blef död dhen 3 Augustii, war 2 månader och 3 dagar gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 137 / sid 267

1736:13 Jonas Eriksson, 0 år, död i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1736-08-02, begravd 1736-08-08
Föräldrar Erik Hansson och Annika Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 137 / sid 267

1736:14 Olof Johansson, 0 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Begravd 1736-08-08
Föräldrar Ryttaren Johan Hörberg och Lisbet Arvidsdotter
”dhen 8 Augustii. Ett oäkta Barn från Tossegerde wid Namn Oluf föddes dhen 18 April, fadren Ryttaren Johan Hörberg, Modren Lisbet Arwidz dotter, blef död i augustii, war ungefär 3 månader och 12 dagar.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 138 / sid 269

1736:15 Ingrid Gudmundsdotter, 83 år, död i Svarthult, Ramkvilla (F), född i Svarthult, Ramkvilla (F)
Död 1736-09-20, begravd 1736-09-26
Föräldrar Gudmund och Cecilia
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 138 / sid 269

1736:16 Maria Olofsdotter, 77 år, död i Lilla Moshult, Ramkvilla (F), född i Moshult Lilla, Ramkvilla (F)
Död 1736-10-19, begravd 1736-10-31
Föräldrar Olof Månsson och Britta Karlsdotter
Gift (1) med Måns Andersson från Stockseryd, S Solberga (F), (2) med Nils Börjesson
”den 31 October begrofs Sahliga hustru Maria Olufsdotter, Nils Börjessons hustru, från Lilla Mooshult, som war född i Lilla Mooshult Anno 1659 af Patre Oluf Månsson och Matre Britta. War hemma hoos sina föräldrar till sina 31 åhr då hon gifte sig 1 gången med Måns Andersson från Stockzry och Solberga Sochn, med hwilken hon lefde i 14 åhr, aflade 7 Barn, 5 söner, 2 dottrar af hwilka 3 Söner 1 dotter äro döda och 2 söner och 1 dotter lefwa. Satt Enkia 1 åhr. Gifte sig 2dra gången med Nils Börjesson, lefde med honom i 29 åhr, aflat med honom 1 Barn som är dödt. Bode först i -, sedan till sin dödedag i Lilla Mooshult. Lefde gudfruhtig, stilla, christeligt och wäl. Låg siuk af qwaf länge wid sängen, blef dödh natten emellan den 18 och 19 October. War 77 åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 138 / sid 269

1736:17 Barn Hemmingsson, 0 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Begravd 1736-11-14
Föräldrar Hemming Persson och Karin Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 138 / sid 269

1737:1 Ingegärd Jonasdotter, 38 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F), född i Pilås, Sjösås (G)
Död 1736-12-21, begravd 1737-01-02
Föräldrar Jonas Jonasson och Karin Eriksdotter
Gift med Nils Persson från Hörjesås, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 138 / sid 269

1737:2 Elin Olofsdotter, 57 år, död i Höreda Mellangård, Ramkvilla (F), född i Ryd (E)?
Död 1737-01-13, begravd 1737-01-23
Föräldrar Olof Jonsson och Karin Månsdotter
Gift med Karl Andersson från Vetlanda (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 138 / sid 269

1737:3 Ingegärd Nilsdotter, 80 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F), född i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Död 1737-01-22, begravd 1737-01-30
Föräldrar Nils Jonsson och Ingeborg
Gift med Gudmund Larsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 138 / sid 269

1737:4 Kerstin Håkansdotter, 36 år, död i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F), född i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F)
Död 1737-02-12, begravd 1737-02-20
Föräldrar Håkan Persson och Ingrid
Gift med Sven Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 138 / sid 269

1737:5 Karin Persdotter, 0 år, död i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F)
Död 1737-02-15, begravd 1737-02-20
Föräldrar Per Jönsson och Sara Danielsdotter
”dhen 20 Februarii Pehr Jönssons dotter i Skiärbäck Mellangård wid namn Karin, född dhen 2 Martii 1738, fadren Pehr Jönsson, modren Sara Danielsdotter, blef dödh dhen 15 Februarii, war 50 weckor gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 139 / sid 271

1737:6 Karin Olofsdotter, 56 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Begravd 1737-03-13
Föräldrar Ryttaren Olof och Ingrid
Gift (1) med Sven Olofsson , (2) med Måns från Högelid, Skepperstad (F), (3) med Johan Olofsson Hörberg från Skepperstad, Skepperstad (F)
”Den 13 Martii begrofs hustru Karin Olufsdotter, Ryttare Johan Hörbergs hustru ifrån Tåssegierde, hwar född i Tåssegierde 1681, Fadren Oluf, modren Ingrid*. Föräldrarna döde före hon blef myndig. Tiente 1 åhr hoos Carl i Mooshult**, i Harshult 4, Rulla 1 åhr. Hoos Comminister Sandmand*** i 7 åhr. War hoos sin Broder Jon Olsson i Tossegierde, dels i tienst dels för sig sielf i 13 åhr. War 40 åhr då hon första gången gifte sig med Sven Olsson från [-], med honom lefde i 4 åhr uthan lifzfrucht. Satt Enkia 1 åhr. Andra gången gifte sig med Enklingen Måns i Högelijda och Skeppersta sochn, med hwilken hon och uthan lifzfrucht lefde i 1 åhr. Satt sedan 2 åhr Enkia. 3die gången gifte sig med drängen Johan Olsson från Skepperstad by Anno 1728, lefde med honom uthan lifzfruht i 8 åhr och 48 weckor och altid bodt i Tostagierde så när som 2 åhr, hon bodde i Högalida. Fördt allenast ett stilla och Christeligt lefwerna. Blef siuk Anno 1734, 14 dagar för Juhl af åkomman passion sin foot som swullnade och wenstra [—] en stohl blef hennes dödh [-], siuk på 3die åhret. Kallade till sig herrens tienare till meddelande med herrens nattward. Blef dödh natten mellan den 2 och 3 Martii sedan hon lefwat i 56 åhr och wid pass 42 weckor.”
* Sannolikt Ingrid Svensdotter (T11:1951) och Olof Jansson (T11:1952)
** Karl Eriksson (T9:468)
*** Kommunister i Ramkvilla Samuel Sandman (T9:282)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 139 / sid 271

1737:7 Nils Persson, 48 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Hagreda, Sjösås (G)
Död 1737-04-02, begravd 1737-04-11
Föräldrar Korpralen Per Månsson Pihl och Kerstin Nilsdotter
Gift med Lisbet Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 139 / sid 271

1737:8 Karin Håkansdotter, 55 år, död i Marbäckshult torp, Ramkvilla (F), född i Broddatorp, Ramkvilla (F)
Död 1737-04-15, begravd 1737-04-24
Föräldrar Håkan Danielsson och Lisbet Andersdotter
Gift med Johan Olofsson från Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 139 / sid 271

1737:9 Johan Jönsson, 10 år, död i Svinaryd Mellangård, Ramkvilla (F)
Död 1737-04-22, begravd 1737-05-01
Föräldrar Jöns Lönerot och Märit Persdotter
”dhen 1 Maj begrofz Jöns Löneroths Sohn wid namn Johan, född i Swinary Mellangård; Fadren Jöns, modren hustru Märit Pehrsdotter. Kunde något sin Christendom, begynte lära sig i Book, war qwick och snäll, war wallhjon hoos folcket i gården. War siuk 6 weckor af Swulnadz siukan, blef död om morgonen dhen 22 April, war 10 åhr och några månader.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 139 / sid 271

1737:10 Karl Persson, 0 år, död i Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1737-05-04, begravd 1737-05-08
Föräldrar Per Jönsson Liljegren och Katarina Johansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 139 / sid 271

1737:11 Gudmund Håkansson, 0 år, död i Varhester, Ramkvilla (F)
Begravd 1737-05-08
Föräldrar Håkan Gudmundsson och Sara Danielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 139 / sid 271

1737:12 Jöns Karlsson, 68 år, död i Amnatorp, Ramkvilla (F), född i Vresekull, Bäckaby (F)
Död 1737-05-10, begravd 1737-05-15
Föräldrar Karl Jönsson och Ingegärd Nilsdotter
Gift med Ingeborg Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 139 / sid 271

1737:13 Per Eriksson, 76 år, död i Svarthult, Ramkvilla (F), född i Svarthult, Ramkvilla (F)
Död 1737-05-22, begravd 1737-06-01
Föräldrar Erik Gudmundsson och Britta Eriksdotter
Gift med Cecilia Svensdotter från Bosnatorp, Ramkvilla (F)
”dhen 1 Junii begrofs Pehr Erichsson i Swarthult, född 1661 i Swarthult, fadren Erich Gudmundsson, modren hustru Britta Erichsdotter, blef döpt; lärde något att läsa Böner och Psalmer. Miste genom döden fadren, då han war sina 6 åhr; war hemma hoos sin moder till sina 20 åhr och då gifte sig med Pigan Cicilia Swensdotter från Bosnatorp; aflade med henne 4 Söner 3 döttrar af hwilka 2 Söner och 1 dotter lefwa, de andra döda. För 15 åhr miste sin hustru och wardt sedan Enkling och lef[-] bruket åth sin Sohn. Låg siuk i 2 åhr af wärk i lemmarna och slog sedan till Bröstet. Blef död dhen 22 Maij; war 76½ åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 140 / sid 273

1737:14 Jonas Nilsson, 2 år, död i Hörjesås Mellangård, Ramkvilla (F)
Död 1737-06-25, begravd 1737-07-03
Föräldrar Nils Håkansson och Sara Olofsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 140 / sid 273

1737:15 Lisbet Svensdotter, 0 år, död i Bränderyd, Ramkvilla (F)
Död 1737-06-25, begravd 1737-07-03
Föräldrar Sven Gudmundsson och Kerstin Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 140 / sid 273

1737:16 Per Persson, 1 år, död i Högarör, Ramkvilla (F)
Död 1737-07-16, begravd 1737-07-24
Föräldrar Per Erlandsson och Margareta Petersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 140 / sid 273

1737:17 Maria Eriksdotter, 46 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F), född i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Död 1737-07-30, begravd 1737-08-07
Föräldrar Erik Nilsson och Maria Simonsdotter
Gift med Nils Ekesson
”dhen 7 Augustii Begrofz Nils Ekessons hustru, hustru Maria Erichsdotter i Swinary Östregård, war född derstädes 1691 af fadren Erich Nillsson*, modren Maria Simonsdotter; blef döpt, kunde sina Christendoms stycken, dock uthan, Betiente 2 åhr i Rulla, gifte sig Anno 1725 med Enklingen Nils Ekesson med hwilken hon lefde i 12 åhr, aflade med honom 1 Sohn och 1 dotter som döda äro. Wardt hänzlig siuk i 2 åhr; blef stadigt liggande wid sängen 8 dagar för sin död och 2 dagar måhlelös, blef död natten mellan dhen 29 och 30 Julii, war 46 åhr gammal.”
* Troligare avses Erik Månsson.
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 140 / sid 273

1737:18 Lisbet Karlsdotter, 52 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F), född i Bäckaby Klockaregård, Bäckaby (F)
Död 1737-08-07, begravd 1737-08-14
Föräldrar Karl och Marit
Gift med Erland Andersson från Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
”dhen 14 Augustii begrofz Enkian hustrun Lisbeth Carlsdotter från Höreda Söregård; war född 1685 i Bäckaby Klåckaregård. Fadren Carl, modren Marit, blef döpt. Kunde sina Christendomsstycken uthom Book. Gifte sig då hon war sina 16 åhr med drängen Erland Andersson från Höreda Söregård, lefde med honom i 34 åhr och aflade med honom 3 Söner 4 döttrar, 1 dotter död, de andra lefwa. Bodt altid både medan hon war gift och Enkia i Höreda Söregård. Anno 1735 blef hennes man död och satt sedan Enkia i 2 åhr 1 månad 5 dagar. [-] på siukdom, wardt länge hängligsiuk af werk i hufwud, bröst och andra lemmar, men sidsta [-] ifrån Wårfrutid legat wid sängen af hetsig magesot, beredde sina Salighetzmedel under siukdomen; Blef död dhen 7 Augustii; war 52 åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 140 / sid 273

1737:19 Annika Danielsdotter, 54 år, död i Amnatorp, Ramkvilla (F), född i Bäckseda Mossgård, Bäckseda (F)
Död 1737-08-28, begravd 1737-09-04
Föräldrar Daniel Hindriksson och Ingeborg Persdotter
Gift med Sven Karlsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 140 / sid 273

1737:20 Flicka Håkansdotter, 12 år, död i Målen, Ramkvilla (F), född i Hisshult, Asa (G)
Begravd 1737-10-16
Föräldrar Håkan Persson och Ingrid Persdotter
”dhen 16 October begrofs flickan (tomt) Håkansdotter i Måhlen, född i Hisshult och Ahsa Sochn 1725 af Ehrliga Föräldrar: Fadren Håkan Persson, Modren Ingrid Persdotter. Blef döpt och underwist i sina Christendomsstycken. Blef moderlös i sin Barndom och fick sedan Stiufmoder. På sitt 11 ålders åhr kom hon i tienst hoos Måns Jonsson i Hisshult och tiente hoos honom 1 åhr och gaf sig sedan i tienst hoos Gööran i Ignamåhla* och då hon åth honom skulle gå wall blef hon finnandes för 7 dagar sedan i en siö icke långt från Ignamåhla i watnet wid stranden förqwafd och dödh, sedan hon lefwat i 12 åhr.”
* Ingamåla, Fröderyd (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 140 / sid 273

1737:21 Kerstin Månsdotter, 29 år, död i Karstorp, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1737-10-15, begravd 1737-10-23
Föräldrar Måns Bengtsson och Maria Håkansdotter
Gift med Jon Persson från Karstorp, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 140 / sid 273

1737:22 Karin Håkansdotter, 78 år, död i Skärbäck Nedergård, Ramkvilla (F), född i Södraskog, Ramkvilla (F)
Begravd 1737-11-20
Föräldrar Håkan Persson och Ingrid Eriksdotter
Gift med Måns Svensson från Skärbäck Nedergård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 141 / sid 275

1737:23 Karl Håkansson, 9 år, död i Skärbäck Nedergård, Ramkvilla (F)
Död 1737-11-27, begravd 1737-12-04
Föräldrar Håkan Månsson och Sara Karlsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 141 / sid 275

1737:24 Kättil Nilsdotter, 70 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F), född i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1737-12-08, begravd 1737-12-18
Föräldrar Nils Svensson och Ingegärd Eriksdotter
Gift med Per Jonsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 141 / sid 275

1737:25 Elisabet Andersdotter, 0 år, död i Skärbäck Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1737-12-09, begravd 1737-12-18
Föräldrar Anders Håkansson och Maria Samuelsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 141 / sid 275

1737:26 Daniel Persson, 0 år, död i Hulu, Ramkvilla (F)
Död 1737-12-23, begravd 1737-12-28
Föräldrar Per Eriksson och Karin Danielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 141 / sid 275

1738:1 Kerstin Svensdotter, 70 år, död i Svinaryd Västergård, Ramkvilla (F), född i Notteryd, Fröderyd (F)
Död 1737-12-28, begravd 1738-01-06
Föräldrar Sven och Karin
Gift med Simon Jönsson från Svinaryd, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 141 / sid 275

1738:2 Erik Persson, 3 år, död i Hulu, Ramkvilla (F)
Död 1737-12-31, begravd 1738-01-08
Föräldrar Per Eriksson och Karin Danielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 141 / sid 275

1738:3 Lisbet Jonsdotter, 70 år, död i Bränderyd, Ramkvilla (F)
Död 1738-01-26, begravd 1738-02-05
Föräldrar Jon och Karin
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 141 / sid 275

1738:4 Sara Eriksdotter, 1 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Granshult, S Solberga (F)
Död 1738-02-04, begravd 1738-02-11
Föräldrar Erik Mosel och Elisabet Johansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 141 / sid 275

1738:5 Britta Johansdotter, 0 år, död i Lilla Barkaryd, Ramkvilla (F)
Död 1738-02-05, begravd 1738-02-11
Föräldrar Johan Flisberg och Margareta Johansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 141 / sid 275

1738:6 Elin Johansdotter, 17 år, död i Lilla Barkaryd, Ramkvilla (F), född i Marbäckshult torp, Ramkvilla (F)
Död 1738-02-28, begravd 1738-03-05
Föräldrar Johan Olofsson och Karin Håkansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 141 / sid 275

1738:7 Per Nilsson, 2 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F)
Död 1738-02-28, begravd 1738-03-05
Föräldrar Nils Germundsson och Anna Gudmundsdotter
”Eodem Die. Nils Giermundsons och hustru Anna Gudmundsdotters Sohn i Bohlsgård, vid namn Pehr, föd dhen 23 October 1735, blef siuk af Kopporna; död dhen 28 Februarii, war 2 åhr 5 månader gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 141 / sid 275

1738:8 Jonas Svensson, 0 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Död 1738-03-15, begravd 1738-03-19
Föräldrar Sven Simonsson och Maria Gudmundsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 141 / sid 275

1738:9 Karl Andersson Björnberg, 45 år, död i Målen, Ramkvilla (F)
Död 1738-03-23, begravd 1738-04-07
Föräldrar Anders Jonsson Björnberg och Elisabet Vendela Holm
Gift med Kristina Gripenmarck
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 141 / sid 275

1738:10 Jakob Månsson, 0 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Död 1738-04-09, begravd 1738-04-09
Föräldrar Måns Jakobsson och Annika Arvidsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:11 Jöns Persson, 63 år, död i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F), född i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F)
Begravd 1738-04-09
Föräldrar Per Ekesson och Ingrid
Gift med Lisbet Persdotter
”dhen 9 April Jöns Pehrsson i Skierbäck Mellangård, född Ibidem Anno 1675, Fadren Pehr Ekesson, Modren Ingrid, döpt, kunde sina Christendomsstycken uthan till, war i [-]tienst i 7 åhr, gifte sig med Pigan Lisbeth Pehrsdotter på sitt 30 ålders åhr, lefde med henne i 33 åhr, aflat med henne 4 Barn. War Ryttare i 20 åhr, lefde wäl, blef död af swulnadzsiuka dhen 2 April. War 63 år gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:12 Karl Nilsson, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F)
Begravd 1738-04-16
Föräldrar Nils Germundsson och Anna Gudmundsdotter
”dhen 16 April Nils Germundssons och hustru Anna Gudmundsdotters begge Barn iSkerbeck Bohlsgård.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:13 Barn Nilsson, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F)
Begravd 1738-04-16
Föräldrar Nils Germundsson och Anna Gudmundsdotter
”dhen 16 April Nils Germundssons och hustru Anna Gudmundsdotters begge Barn iSkerbeck Bohlsgård.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:14 Daniel Stocke, född i Hallsnäs, Ramkvilla (F)
Begravd 1738-04-20
Förälder Häradsmannen Nils Jakobsson Stocke
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:15 Arvid Nilsson, 79 år, död i Svinaryd Västergård, Ramkvilla (F)
Död 1738-05-09, begravd 1738-05-14
Föräldrar Nils Arvidsson och Märit Nilsdotter
Gift med Karin Svensdotter från Karstorp, Ramkvilla (F)
”dhen 14 Maij. Arfwid Nilsson i Swinary Wästregård, född 1659. Fadren Nils Arvidsson, modern Märit Nilsdotter, döpt, kunde läsa Christendomsstyckena uthan Book, 32 åhr gifte sig med pigan Karin Swensdotter i Kastorp, lefde med henne 36 åhr och aflade 2 sönder 3 döttrar. Lefde stilla och wäl. Wardt på ålderdomen siuk i bröstet och nedre lemmar, dhen 9 sidstlidne Maij alldeles siuk, dödh dhen 9 Maij, war 79 åhr 4 månader gammmal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:16 Gudmund Larsson, 77 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F), född i Puketorp, Bäckaby (F)
Död 1738-05-16, begravd 1738-05-22
Föräldrar Lars Jonsson och Karin
Gift med Ingrid Nilsdotter från Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:17 Daniel Olofsson, 77 år, död i Varhester, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1738-05-18, begravd 1738-05-22
Föräldrar Olof Persson och Margareta Svensdotter
Gift med Ingeborg Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:18 Simon Svensson, 0 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1738-05-22, begravd 1738-05-24
Föräldrar Sven Jonsson och Ingrid Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:19 Per Svensson, 4 år, död i Svinaryd Västergård, Ramkvilla (F)
Död 1738-05-28, begravd 1738-06-03
Föräldrar Sven Germundsson och Cecilia Arvidsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:20 Håkan Håkansson, 0 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Död 1738-06-03, begravd 1738-06-11
Föräldrar Håkan Persson och Margareta Zakrisdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:21 Annika Jonsdotter, 1 år, död i Svinaryd Västergård, Ramkvilla (F)
Död 1738-06-04, begravd 1738-06-11
Föräldrar Jon Månsson och Lisbet Arvidsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:22 Annika Svensdotter, 2 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Död 1738-06-22, begravd 1738-07-02
Föräldrar Sven Simonsson och Maria Gudmundsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:23 Maria Persdotter, 0 år, död i Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1738-07-01, begravd 1738-07-09
Föräldrar Per Liljegren och Katarina Johansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:24 Anna Margareta Zakrisdotter Holmbeck, 0 år, död i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1738-08-15, begravd 1738-08-20
Föräldrar Komministern Zakarias Holmbeck och Susanna Lönvall
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:25 Sven Stensson, 67 år, död i Herrlida, Ramkvilla (F), född i Humletorp, Ramkvilla (F)
Död 1738-08-14, begravd 1738-08-20
Föräldrar Sten Svensson och Marta Eriksdotter
Gift med Ingeborg Svensdotter från Varhester, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:26 Elisabet Nilsdotter, 0 år, död i Karstorp, Ramkvilla (F)
Död 1738-08-14, begravd 1738-08-20
Föräldrar Nils Jonsson och Ingrid Olofsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:27 Ingegärd Nilsdotter, 0 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1738-09-02, begravd 1738-09-10
Föräldrar Nils Persson och Ingrid Johansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:28 Katarina Eliasdotter, 5 år, död i Hörjesås soldattorp, Ramkvilla (F)
Död 1738-09-23, begravd 1738-10-01
Föräldrar Elias Persson Starkman och Margareta Danielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:29 Anders Gislesson, 61 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F), född i Huluboda, Fröderyd (F)
Död 1738-10-24, begravd 1738-11-01
Föräldrar Gisle Mårtensson och Elin Andersdotter
Gift med Ingeborg Jonsdotter från Vaggeryd, Byarum (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 142 / sid 277

1738:30 Per Svensson, 3 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1738-11-08, begravd 1738-11-11
Föräldrar Sven Jonsson och Ingrid Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 143 / sid 279

1738:31 Ingrid Persdotter, 8 år, död i Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1738-11-09, begravd 1738-11-11
Föräldrar Soldaten Per Sandvall och Sara Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 143 / sid 279

1738:32 Kristina Johansdotter, 0 år, död i Perstorp soldattorp, Ramkvilla (F)
Död 1738-11-23, begravd 1738-11-26
Föräldrar Soldaten Johan Dahlgren och Annika Simonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 143 / sid 279

1738:33 Sven Karlsson, 0 år, död i Amnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1738-12-03, begravd 1738-12-10
Föräldrar Karl Zakrisson och Britta Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 143 / sid 279

1738:34 Märit Gudmundsdotter, 84 år, död i Nygård soldattorp, Ramkvilla (F), född i Myresjö (F)
Begravd 1738-12-10
Föräldrar Gudmund och Lucia
Gift med Nils Månsson från Slageryd, Bäckaby (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 143 / sid 279

1738:35 Ingrid Persdotter, 77 år, död i Stora Barkaryd, Ramkvilla (F), född i Skärbäck Nedergård, Ramkvilla (F)
Död 1738-12-22, begravd 1738-12-28
Föräldrar Per Jonsson och Maria Nilsdotter
Gift med Niklas Ingemundsson från Barkaryd, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 143 / sid 279

1739:1 Sven Karlsson, 66 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F), född i Perstorp, Ramkvilla (F)
Död 1739-01-03, begravd 1739-01-08
Föräldrar Karl Svensson och Kerstin Månsdotter
Gift (1) med Sara Nilsdotter från Granshult, Ramkvilla (F), (2) med Kerstin Håkansdotter från Harshult, Sjösås (G)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 143 / sid 279

1739:2 Daniel Håkansson, 0 år, död i Varhester, Ramkvilla (F)
Död 1739-03-01, begravd 1739-03-04
Föräldrar Håkan Gudmundsson och Sara Danielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 143 / sid 279

1739:3 Nils Ekesson, 67 år, död i Skärbäck Östergård, Ramkvilla (F), född i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1739-03-09, begravd 1739-03-18
Föräldrar Eke Nilsson och Ingegärd
Gift (1) med Britta från Svarthult, Ramkvilla (F), (2) med Maria Eriksdotter från Svinaryd, Ramkvilla (F), (3) med Ingegärd Nilsdotter från Nygård soldattorp, Ramkvilla (F)
”dhen 18 Martii. Nils Ekasson i Swinary Östregård, född i Höreda Norregård 1672 af Ehrliga föräldrar, fadren Eke Nilson, modren Ingjerd. Döpt. Giffte sig med Pigan Britta i Swarthult och med henne lefde uthan lifzfrucht i 28 åhr. Satt Enkling i ett åhr, åter giffte sig 2dra gången med Pigan Maria Erikzdotter i Swinary, med hwilken han lefde i 12 åhr och aflade med henne 1 Sohn och 1 dotter som döda äro, war sedan Enkling något öfwer 1 åhr och giffte sig 3die gången dhen 22 Junii med Pigan Ingerd Nilsdotter från Nygård Soldattorp, blef Siuk af swullnad och död dhen 9 Martii, war 67 åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 143 / sid 279

1739:4 Per Nilsson, 55 år, död i Södraskog, Ramkvilla (F), född i Tolg, Tolg (G)
Död 1739-03-13, begravd 1739-03-18
Föräldrar Nils Persson och Sigrid Ebbesdotter
Gift med Anna Månsdotter från Skärbäck Nedergård, Ramkvilla (F)
”dhen 18 Martii Pehr Nilsson i Söraskog, född uti Tolgs by Anno 1684 af Ehrliga föräldrar, Fadren Nils Persson, modren Sigrid Ebbesdotter, döpt. Då han war 17 åhr blef Klåckare wid Tolg och war derwid i 11 åhr, tiente 1 åhr hoos Ryttmästare Silfwersparre på Boo och Näshult Sochn; 1 åhr hoos Ränte Mästare Wikman i Wexio och 1 åhr [hoos] Sahlige Herr Lectoren Magister David Krok, begaf sig sedan i Echtenskap med Pigan Anna Månsdotter från Skiärbäck Nedregård, som skedde 1716, med hwilken han lefde i 23 åhr, aflade med henne 2 Söner 1 dotter. Lefde Christeligen och Wäl. War i många åhr Siuk af lungesot, blef deraf dock oförmodleligen [död] då han skulle hämta med sina oxar wed blef lyt och blef liggande på drögen*, som skedde dhen 13 Martii sedan han lefwat i 55 åhr.”
* Drög är ett enkelt släpredskap på medar.
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 143 / sid 279

1739:5 Nils Jönsson, 78 år, död i Enebäckstorp, Ramkvilla (F), född i Eskilstorp, Hultsjö (F)
Död 1739-03-23, begravd 1739-04-01
Föräldrar Jöns och Karin
Gift med Britta Persdotter från Högarör, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 143 / sid 279

1739:6 Britta Persdotter, 67 år, född i Högarör, Ramkvilla (F)
Död 1739-03-31, begravd 1739-04-01
Föräldrar Per och Margareta
Gift med Nils Jönsson från Enebäckstorp, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 143 / sid 279

1739:7 Johan Eriksson, 0 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Död 1739-03-30, begravd 1739-04-01
Förälder Soldaten Erik Mosel
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 144 / sid 281

1739:8 Gisle Persson, 54 år, död i Varhester, Ramkvilla (F), född i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F)
Begravd 1739-04-23
Föräldrar Per Jonsson och Ingrid Gislesdotter
Gift med Lisbet Danielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 144 / sid 281

1739:9 Simon Ingemundsson, 2 år, död i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1739-04-13, begravd 1739-04-23
Föräldrar Ryttaren Ingemund Johansson Tysk och Sigrid Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 144 / sid 281

1739:10 Jonas Jonsson, 0 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Död 1739-05-09, begravd 1739-05-20
Föräldrar Jon Persson och Britta Karlsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 144 / sid 281

1739:11 Håkan Månsson, 0 år, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Död 1739-06-06, begravd 1739-06-13
Föräldrar Måns Månsson och Kerstin Håkansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 144 / sid 281

1739:12 Ingegärd Håkansdotter, 0 år, död i Södraskog, Ramkvilla (F)
Död 1739-07-08, begravd 1739-07-15
Föräldrar Håkan Månsson och Karin Karlsdotter
”dhen 15 Julii. Håkan Månssons dotter Ingierd i Söraskog, född Ibidem dhen 2 April, döpt dhen 8 dito, dödh af Swulnadzsiukdom dhen 8 Julii, war 14 weckor gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 144 / sid 281

1739:13 Olof Månsson, 39 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F), född i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1739-07-17, begravd 1739-07-22
Föräldrar Måns Olofsson och Elin Nilsdotter
Gift med Elin Jonsdotter från Moshult Stora, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 144 / sid 281

1739:14 Margareta Ivarsdotter, 61 år, död i Hörjesås Södergård, Ramkvilla (F), född i Skärbäck Lillgård, Ramkvilla (F)
Död 1739-08-28, begravd 1739-09-02
Föräldrar Ivar Månsson och Kerstin Ekesdotter
Gift (1) med Brönjel Månsson från Hörjesås Södergård, Ramkvilla (F), (2) med Jöns Persson från Dragsnäs, Ramkvilla (F)
”dhen 2 September begrofz hustru Margareta Ivarsdotter i Höresåhs Söregård, född åhr 1678 af ärliga föräldrar. Fadren Ivar Månsson och modren Kirstin Ekasdotter uti Skiärbäck Lillagård. På sitt 14e åhr kom hon bort att tiena, och war först i tienst hos Pehr Jönsson i Söragård Skiärbäck, uti 6 åhr, sedermehra i 6 åhr hos Brönjel Månsson i Höresåhs Söregård, trädde med bemälte Brönjel, sedan han wardt Enkioman, uti ächtenskap, och med honom lefde uti ächta Kiärlek i 10 åhr. Aflade då 2nne barn, som ännu lefer, och beskedeliga män, äro Måns i Stora Moshult Kyrkiowärden, samt Swen i Torp och Fröderydh Sochn. Efter 1 1/4 åhrs förlopp uti sitt Enckiostånd, trädde i ächtenskap med då warande dräng i Dragsnäs, nu efterlämnade make Jöns Pehrsson i Höresåhs. Med honom har hon lefwat uti 24 åhr, och aflat med honom 2nne döttrar, ena gift i Siösåhs Sochn, den andra ogift hemma. Warit tämmeligen frisk i dess merliga åhr; men sedermehra hade swårighet af det hon wardt något halt. Warit altid gudfruchtig och hederlig hustru. Dhen 26 augustii när hon skulle resa hem ifrån Kyrkian och war allena, träffade henne den olyckan att hon fastnade i en grind, in emot Hörisåhs, hwari från hon måste hem hämtas, och dödde därpå dhen 26 augustii. Har lefwat i 61 åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 144 / sid 281

1739:15 Nils Andersson Lundqvist, 43 år, död i Barkaryd, Ramkvilla (F), född i Herrlida, Ramkvilla (F)
Död 1739-09-13, begravd 1739-09-23
Föräldrar Soldaten Anders Nilsson och Elisabet Erlandsdotter
Gift med Katarina Persdotter från Barkaryd, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 144 / sid 281

1739:16 Elisabet Larsdotter, 45 år, född i Eksjöhovgård, Vallsjö (F)
Död 1739-09-07, begravd 1739-09-16
Föräldrar Lars Jonsson och Kerstin
Gift med Lars Jonsson från Svältestorp, Hultsjö (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 144 / sid 281

1739:17 Sara Persdotter, 23 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1739-09-19, begravd 1739-09-23
Föräldrar Per Karlsson och Elisabet Karlsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 144 / sid 281

1739:18 Helena Larsdotter, 14 år, död i Kallsjö, Fröderyd (F), född i Hallsnäs, Ramkvilla (F)
Död 1739-09-27, begravd 1739-09-30
Föräldrar Lars Jönsson och Lisbet Larsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 145 / sid 283

1739:19 Per Stocke, 16 år, död i Hallsnäs, Ramkvilla (F), född i Hallsnäs, Ramkvilla (F)
Död 1739-09-22, begravd 1739-10-07
Föräldrar Daniel Stocke och Fru Ingegärd Kristina Corvin
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 145 / sid 283

1739:20 Katarina Karlsdotter, 0 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F)
Död 1739-09-29, begravd 1739-10-14
Föräldrar Karl Persson och Anna Andersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 145 / sid 283

1739:21 Håkan Nilsson, 81 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Källehult, Berg (G)
Död 1739-10-03, begravd 1739-10-21
Föräldrar Nils Persson och Sara
Gift med Kerstin Månsdotter från Notteberg, Fröderyd (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 145 / sid 283

1739:22 Erik Månsson, 40 år, död i Tröskillatorp, Ramkvilla (F), född i Lökaryd Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1739-10-31, begravd 1739-11-04
Föräldrar Måns Assarsson och Maria
Gift med Sara Stensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 145 / sid 283

1739:23 Katarina Nilsdotter, 0 år, död i Hörjesås, Ramkvilla (F)
Begravd 1739-11-18
Föräldrar Nils Persson och Ingrid Johansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 145 / sid 283

1739:24 Lisbet Stensdotter, 71 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Högarör, Ramkvilla (F)
Död 1739-11-29, begravd 1739-12-09
Föräldrar Sten Eriksson och Märit Karlsdotter
Gift (1) med Karl Svensson från Perstorp, Ramkvilla (F), (2) med Per Simonsson från Torp Stora, Ramkvilla (F)
”den 9 Decembris enckian hustru Lisbeth Steensdotter ifrån Stora Moshultatorp, född 1668 i Högarör af ärliga föräldrar, fadren Sten Erichsson, modren hustru Märit Carlsdotter. Döpt. Kunde tämmeligen sina Christendomsstycken; doch utan book. War hemma hoos sina föräldrar tills sina 18½ åhr, då hon gifte sig 1sta gången med enkiomannen Carl Svensson i Päderstorp och lefde med honom i 4½ åhr, aflade med honom en son och en dotter af hwilken dotren lefwer, sonen död; satt enkia 1 1/4 åhr, gifte sig andra gången med drängen Pär Simonsson från Stora Torp, lefde med honom 23 åhr, aflade med honom 2 söner 2 döttrar af hwilka sönerna lefwa, döttrarna döda. Sutit sedan encka i 24 åhr; bodt i Päderstorp 27 åhr och sedan annorstädes och sidst på Moshults Torp, lefwat Christeligen [och] wäl, war någorlunda frisk i sin ålderdom; men nu den 29 sidstlidne November då hon högg wed på sin wedkast, och den dagen intet klagat sig siuk, fans hon af sin dotterdotter liggandes med hufwud och armar på en kubb död, sedan hon lefwat i 71 åhr.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 145 / sid 283

1739:25 Karin Gislesdotter, 16 år, död i Perstorp, Ramkvilla (F), född i Perstorp, Ramkvilla (F)
Död 1739-11-27, begravd 1739-12-09
Föräldrar Gisle Persson och Elisabet Jönsdotter
”Eodem die*. Unga pigan Karin Gissladotter i Päderstorp, född därstädes 1723 i April månad af ärliga föräldrar. Fadren Gislo Pärsson, modren Elisabeth Jönsdotter. Döpt. Kunde läsa sina Christendoms stycken och tämmeligen i bok, lefde stilla, Xsteligt och wäl, då hon war 9 åhr fick lil=syster och mässlingen på en gång, samt böld på sit lår, som giorde henne alt sedan halt; omsider fick en swår bröst=siuka sidstlidne Bartolomei dag, som tilltog alt mer, så at hon der af blef död dhen 27 Novembris klockan 9 om aftonen, war 16 åhr 4 månader gammal.”
* 9 Decembris
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 146 / sid 285

1739:26 Hans Johansson, 0 år, död i Perstorp soldattorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1739-12-09
Föräldrar Soldaten Johan Dahlgren och Annika Simonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 146 / sid 285

1739:27 Sven Olofsson, död i Lövås, Sjösås (G), född i Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Död 1739-12-02, begravd 1739-12-16
Föräldrar Olof Germundsson och Kerstin Jönsdotter
Gift med Margareta Svensdotter från Fröderyd Prästgårds torp, Fröderyd (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 146 / sid 285

1739:28 Karin Johansdotter, 0 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Död 1739-12-13, begravd 1739-12-23
Föräldrar Ryttaren Johan Hörberg och Maria Svensdotter
”dhen 23 ejusdem* Johan Hörbergh lilla dotter Karin i Tåssegiärde, född dhen 21 april samma åhr, dödde dhen 13 Decembris, war 8 månader 5 dagar gammal.”
* Decembris
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 146 / sid 285

1739:29 Birgitta Nilsdotter, 94 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F), född i Gneshalla, Fröderyd (F)
Död 1739-12-24, begravd 1739-12-30
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 146 / sid 285

1740:1 Johan Johansson, död i Österkvarn, Ramkvilla (F)
Död 1740-02-08, begravd 1740-02-17
Föräldrar Johan Hansson Klen och Greta Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 146 / sid 285

1740:2 Peter Jonasson, 0 år, död i Hulu, Ramkvilla (F)
Död 1740-02-17
Förälder Jonas Eriksson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 146 / sid 285

1740:3 Daniel Johansson, 40 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F), född i Hörjesås, Ramkvilla (F)
Död 1740-03-05, begravd 1740-03-16
Föräldrar Johan Danielsson och Lisbet Svensdotter
Gift med Kerstin Jonsdotter från Torp, Fröderyd (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 146 / sid 285

1740:4 Per Svensson, 20 år, död i Svinaryd Mellangård, Ramkvilla (F), född i Svinaryd Mellangård, Ramkvilla (F)
Död 1740-03-07, begravd 1740-03-16
Föräldrar Sven Simonsson och Katarina Olofsdotter
”den 16 Martii drängen Pehr Swensson ifrån Svinaryd Mellangård, född den 15 Maji 1719, fadren war Swen Simonsson och modren Catharina Olofsdotter därsammastädes. Fadren dödde, då han war 9 månader gammal. Modren har honom wähl uppfödt. Han war med god hälsa begåfwad, in till slutet af Januarii månad 1740, då han att sedan, i 5 weckor och en dag, måst hålla wid sängen, af swår siukdom, mäst i alla lemmar ansatt. Begick herrens heliga nattward under siukdomen med stor [-], och lät för sig läsa och siunga ständigt, in till dess han afled den 7 martii, 20 åhr och 10 månader wid pass gammal. Lades uti en graf med ofvanbemälte Sahlige Daniel i Höriesåhs.”Anm: Daniel Johansson från Hörjesås Norregård dog 5/3 och de begravdes samma dag.
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 146 / sid 285

1740:5 Johan Johansson, 5 år, död i Lilla Barkaryd, Ramkvilla (F)
Död 1740-04-13, begravd 1740-04-20
Föräldrar Johan Flisberg och Margareta Johansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 147 / sid 287

1740:6 Erik Hansson, 27 år, död i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F), född i Hisshult, Asa (G)
Begravd 1740-04-27
Föräldrar Hans Jönsson och Gunnel Andersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 147 / sid 287

1740:7 Karin Karlsdotter, 62 år, död i Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F), född i Penningetorp, Asa (G)
Död 1740-04-24, begravd 1740-04-27
Föräldrar Karl och Gunnel
Gift (1) med Johan Ingemundsson från Hulebo, Fröderyd (F), (2) med Per Olofsson från Nygård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 147 / sid 287

1740:8 Per Persson, 83 år, död i Perstorp, Ramkvilla (F), född i Högarör, Ramkvilla (F)
Död 1740-05-03, begravd 1740-05-11
Föräldrar Per Jönsson och Elin Axelsdotter
Gift med Marit Jönsdotter från Hörjesås, Ramkvilla (F)
”dhen 11 Maji Pehr Pehrsson i Pederstorp; född i Högarör 1657, fadren war Pehr Jonsson och Modren Elin Axelsdotter. Kunde sina christendoms stycken utan book. Tiente i några åhr hos godt folck. 1684 gifte sig med nu warande Enkia hustru Marith Jönsdotter ifrån Hörisåhs, lefde med henne i 56 åhr, aflat 3 Söner och 1 dotter, 2nne Söner lefwa. De andra äro alle döde. Warit hos sin Son Gisle i Pederstorp in till döddagar. Har alltid fördt ett stilla och gudfruchtigt lefwerne, och flitigt, då han förmådde, gådt i guds huus, och brukat sina salighets medel. Hans styfson war afledne Brynolph Gislonius Capellan i Algutsboda. Siuk af åldersdoms swaghet, men sidst angripen af magesiuka. Tog med christelig beredelse och längtan herrens heliga nattward dhen 1 Maji; och dödde därpå dhen 3 ejusdem 83 åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 147 / sid 287

1740:9 Karl Andersson, 57 år, död i Höreda Mellangård, Ramkvilla (F), född i Ekenäs, Näshult (F)
Död 1740-05-07, begravd 1740-05-11
Föräldrar Soldaten Anders och Karin
Gift (1) med Elin Olofsdotter från Hökås, Bäckseda (F), (2) med Ingrid Svensdotter från Bäckaby Storgård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 147 / sid 287

1740:10 Per Nilsson, 61 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1740-05-09, begravd 1740-05-18
Föräldrar Nils och Annika
Gift med Margareta Simonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 147 / sid 287

1740:11 Per Mikaelsson, 83 år, död i Hustruskog, Ramkvilla (F), född i Medeltorp, Ramkvilla (F)
Död 1740-05-23, begravd 1740-05-28
Föräldrar Mikael Karlsson och Ingeborg
Gift med Sara Nilsdotter från Stenkulla, Tolg (G)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 147 / sid 287

1740:12 Karin Jonsdotter, 74 år, död i Karsebo, Ramkvilla (F), född i Ingaboda, Fröderyd (F)
Död 1740-05-23, begravd 1740-06-01
Föräldrar Rusthållaren Jon Persson och Sara Jakobsdotter
Gift med Johan Jönsson från Karsebo, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 147 / sid 287

1740:13 Olof Arvidsson, 15 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Död 1740-05-27, begravd 1740-06-11
Föräldrar Arvid Olofsson och Karin Nilsdotter
”dhen 11 Junij unge drängen Olof Arvidsson i Tossagiärde, född 1723 dhen 23 Martii; fadren war Arvid Olsson och modren Karin Nilsdotter. Kunde någorlunda sin christendoms[stycken], och begynte läsa i book. Dödde af rödsoten dhen 27 Maji; siuk uti 8 dagar. 17 åhr och 2 månader gammal wid pass.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 147 / sid 287

1740:14 Beata Ruth, död i Högarör, Ramkvilla (F)
Död 1740-06-06, begravd 1740-06-08
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 147 / sid 287

1740:15 Nils Svensson, 80 år, död i Herrlida, Ramkvilla (F), född i Nygård, Ramkvilla (F)
Död 1740-06-07, begravd 1740-06-15
Föräldrar Sven och Lisbet
Gift (1) med Kerstin Siggesdotter , (2) med Ingegärd Bengtsdotter från Knutstorp, Bäckaby (F), (3) med Lisbet Svensdotter från Hörjesås, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 147 / sid 287

1740:16 Per Elander, 0 år, död i Hallsnäs, Ramkvilla (F)
Död 1740-09-08, begravd 1740-09-14
Föräldrar Magister Samuel Peter Elander och Fru Kristina Margareta Stocke
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 147 / sid 287

1740:17 Karin Larsdotter, 85 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F), född i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Död 1740-09-14, begravd 1740-09-21
Föräldrar Lars och Marit
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 148 / sid 289

1740:18 Lucia Jonsdotter, 50 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Död 1740-11-05, begravd 1740-11-09
Föräldrar Jon Jonsson och Elin Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 148 / sid 289

1740:19 Ingeborg Nilsdotter, 71 år, död i Amnatorp, Ramkvilla (F), född i Skepperstad Klockaregård, Skepperstad (F)
Död 1740-11-09, begravd 1740-11-16
Föräldrar Nils Månsson och Marit Månsdotter
Gift med Jöns Karlsson från Amnatorp, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 148 / sid 289

1740:20 Per Karlsson, 0 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F)
Begravd 1740-11-11
Föräldrar Karl Persson och Anna Andersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 148 / sid 289

1741:1 Margareta Eriksdotter, 70 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F), född i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Död 1741-01-27, begravd 1741-02-02
Föräldrar Erik Månsson och Maria Simonsdotter
Gift med Knut Jonsson
”dhen 27 Januarii dödde Enkian hustru Margareta Ericsdotter i Svinaryd Östregård, och begrofs dhen 2 Februarii. War född 1671 i Svinaryd Östregård, fadren war Eric Månsson och modren Maria Simonsdotter. 41 år gammal, då hon gifte sig med Enkiomannen Knut Jonsson ifrån Tånnamåhla och Myresjö sochn, i ächtenskap allenast 1½ åhr, en dotter hade hon, som lefwer ännu. I Enkioståndet suttit i 28 åhr. 70 åhr wid pass gammal, då hon dödde.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 148 / sid 289

1741:2 Elin Jönsdotter, 78 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F), född i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1741-03-22, begravd 1741-03-29
Föräldrar Jöns och Kerstin
Gift med Gudmund Håkansson Skärbäck
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 148 / sid 289

1741:3 Marit Jönsdotter, 97 år, död i Perstorp, Ramkvilla (F), född i Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Död 1741-04-01, begravd 1741-04-12
Föräldrar Jöns och Margareta
Gift (1) med Gisle Brönjelsson från Hörjesås Södergård, Ramkvilla (F), (2) med Per Persson från Högarör, Ramkvilla (F)
”den 1 April dödde, och begrofs 12 ejusdem, Enckian hustru Marith Jönsdotter ifrån Pederstorp, född 1645 i Dragsnäs, fadren var Jöns, och modren Margareta. Gifte sig 1 gången, då hon var 24 åhr gammal med drängen Gislo Brönjelsson ifrån Höriesåhs Söregård, lefde med honom i 16 åhr, aflade 3 Söner och 2 döttrar af hwilka Söner den ena var afledne Comminister Brynolph Gislonius i Algutsboda. Enkia 1 åhr, andra gången gifte sig med drängen Pehr Pehrsson ifrån Högarör. Lefde med honom i 56 åhr och aflade med honom 3 Söner och 1 dotter. War 97 åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 148 / sid 289

1741:4 Katarina Persdotter, 0 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Död 1741-04-17, begravd 1741-04-26
Föräldrar Per Håkansson och Margareta Zakrisdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 148 / sid 289

1741:5 Sara Jonsdotter, 40 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Död 1741-05-01, begravd 1741-05-13
Föräldrar Jon Jonsson och Elin Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 148 / sid 289

1741:6 Måns Månsson, 70 år, död i Bränderyd, Ramkvilla (F), född i Bränderyd, Ramkvilla (F)
Död 1741-05-13, begravd 1741-05-24
Föräldrar Måns och Karin
Gift (1) med Kerstin Hemmingsdotter från Ingalö, Korsberga (F), (2) med Marta Gudmundsdotter från Skärbäck, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 148 / sid 289

1741:7 Jon Larsson, 57 år, död i Svinaryd Mellangård, Ramkvilla (F), född i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1741-06-13, begravd 1741-06-21
Föräldrar Lars Ebbesson och Ingegärd Persdotter
Gift med Maria Simonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 148 / sid 289

1741:8 Ingrid Jönsdotter, 55 år, död i Moshult Storgård, Ramkvilla (F), född i Harshult, Sjösås (G)
Död 1741-07-22, begravd 1741-07-26
Föräldrar Jöns Börjesson och Ragnild Gudmundsdotter
Gift (1) med Karl Eriksson , (2) med Måns Brönjelsson
”Den 22 Juli dödde och begrofs den 26 ejusdem hustru Ingred Jönsdotter i Stora Moshult, född 1686 i Harshult och Siöösåhs Sochn, fadren war John Börjesson och modren Ragnild Gudmundsdotter. 1704 gifte sig med Carl Ericsson, lefde med honom i 24 åhr. Aflade 6 Söner och 9 döttrar. War Enkia i 2 1/4 åhr, gifte sig 2dra gången 1730 med Måns Brönjelsson, lefwat med honom i 11 åhr, och aflat 2nne Söner. War en hedershustru, sig lefde altid wackert och wähl. War siukh i 2nne åhr. Lefde i 55 åhr, 2 månader och 8 dagar.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 148 / sid 289

1741:9 Olof Svensson, 87 år, död i Nygård, Ramkvilla (F), född i Pershult, Höreda (F)
Begravd 1741-09-20
Föräldrar Sven Larsson och Maria Simonsdotter
Gift med Sara Eriksdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1741:10 Per Danielsson, 84 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F), född i Löneberg, Fröderyd (F)
Död 1741-09-10, begravd 1741-09-20
Föräldrar Daniel och Bengta
Gift med Kerstin från Hökhult, Fröderyd (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1741:11 Ingrid Håkansdotter, 52 år, död i Höreda Mellangård, Ramkvilla (F), född i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1741-11-30, begravd 1741-12-06
Föräldrar Håkan Jönsson och Gertrud
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1741:12 Nils Olofsson, 10 år, död i Lilla Torp, Ramkvilla (F)
Död 1741-12-02
Föräldrar Avlidne ryttaren Olof Gislesson och Maria Hansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1742:1 Samuel Eriksson, 51 år, död i Svarthult, Ramkvilla (F), född i Varhester, Ramkvilla (F)
Död 1742-01-29, begravd 1742-02-07
Föräldrar Erik Stensson och Sara Svensdotter
Gift med Karin Mikaelsdotter från Svarthult, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1742:2 Lisbet Persdotter, 63 år, död i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F), född i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Död 1742-02-03, begravd 1742-02-14
Föräldrar Per Nilsson och Ingegärd
Gift med Jöns Persson
”den 14 Februarii begrofs, Enkian hustru Lisbeth Pehrsdotter i Skiärbäck Mellangård, född åhr 1679 i Tossagiärde; fadren Pehr Nilsson och modren Ingierd*. Gifte sig, då hon war 26 åhr gammal med drängen och Ryttaren Jöns Pehrsson. Lefde med honom i 33 åhr, aflade med honom tvenne Söner och 2 döttrar. Warit Enkia i 4 åhr. Blef död den 3 Februarii. War 63 åhr gammal.”
* Med all sannolikhet felaktigt; Ingegärd var hennes styvmor.
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1742:3 Annika Andersdotter, 0 år, död i Skärbäck Nedergård, Ramkvilla (F)
Död 1742-03-10, begravd 1742-03-17
Föräldrar Anders Håkansson och Maria Samuelsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1742:4 Katarina Andersdotter, 0 år, död i Skärbäck Nedergård, Ramkvilla (F)
Död 1742-03-10, begravd 1742-03-17
Föräldrar Anders Håkansson och Maria Samuelsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1742:5 Marit Olofsdotter, 65 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F), född i Björnskog torp, Hultsjö (F)
Död 1742-03-15, begravd 1742-03-21
Föräldrar Olof Larsson och Karin Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1742:6 Karin Larsdotter, 0 år, död i Målen, Ramkvilla (F)
Död 1742-04-02, begravd 1742-04-11
Föräldrar Lars Jönsson och Ingrid Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1742:7 Kerstin Jonsdotter, 35 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F), född i Kallsjö torp, Fröderyd (F)
Död 1742-04-16, begravd 1742-04-25
Föräldrar Jon Bengtsson och Margareta Gudmundsdotter
Gift med Daniel Johansson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1742:8 Karin Danielsdotter, 42 år, död i Hulu, Ramkvilla (F), född i Källeryd, S Solberga (F)
Död 1742-04-19, begravd 1742-04-25
Föräldrar Daniel Svensson och Kerstin Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1742:9 Sven Månsson, 0 år, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Död 1742-04-30, begravd 1742-05-05
Föräldrar Måns Månsson och Kerstin Håkansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1742:10 Måns Gudmundsson, 42 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F), född i Torp Stora, Ramkvilla (F)
Död 1742-05-09, begravd 1742-05-16
Föräldrar Gudmund Jonsson och Sara Svensdotter
Gift med Elisabet Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1742:11 Sven Gudmundsson, 44 år, död i Höreda Mellangård, Ramkvilla (F), född i Torp Stora, Ramkvilla (F)
Död 1742-05-27, begravd 1742-06-06
Föräldrar Gudmund Jonsson och Sara Svensdotter
Gift med Ingeborg Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1742:12 Katarina Karlsdotter, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F)
Död 1742-06-01, begravd 1742-06-06
Föräldrar Karl Persson och Anna Andersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 149 / sid 291

1742:13 Karin Nilsdotter, 26 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Kolshults herrgård, Nottebäck (G)
Död 1742-07-18, begravd 1742-07-25
Föräldrar Soldaten Nils Danielsson och Sara Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 150 / sid 293

1742:14 Ingrid Jonasdotter, 0 år, död i Tröskillatorp, Ramkvilla (F)
Död 1742-08-10, begravd 1742-08-15
Föräldrar Jonas Nilsson och Sara Gudmundsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 150 / sid 293

1742:15 Sven Andersson, 42 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F), född i Fågelleken, Bäckaby (F)
Död 1742-09-30, begravd 1742-10-10
Föräldrar Anders Åkesson och Märit Persdotter
Gift med Ingrid Andersdotter från Broddatorp, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 150 / sid 293

1742:16 Ingrid Gudmundsdotter, 90 år, död i Viaskog, Ramkvilla (F), född i Varhester, Ramkvilla (F)
Död 1742-09-30, begravd 1742-10-10
Föräldrar Gudmund Svensson och Ingrid
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 150 / sid 293

1742:17 Anders Karlsson, 25 år, död i Höreda Mellangård, Ramkvilla (F), född i Bjädesjö, Myresjö (F)
Död 1742-10-21, begravd 1742-10-24
Föräldrar Karl och Elin
Gift med Maria Ingemundsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 150 / sid 293

1742:18 Kerstin Svensdotter, 67 år, död i Lilla Moshult, Ramkvilla (F), född i Äskås Lilla, Sjösås (G)
Död 1742-11-17, begravd 1742-11-28
Föräldrar Sven Eriksson och Karin Månsdotter
Gift med Daniel Svensson från Torp Stora, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 150 / sid 293

1742:19 Johan Hansson Dahlgren, död i Perstorp soldattorp, Ramkvilla (F)
Inget datum angivet
Gift med Annika Simonsdotter
”1742 död på flottan.”
Källa: Fröderyd (F) AI:2 (1739-1753) Bild 1140 / sid 207

1743:1 Ingrid Jonsdotter, 28 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F), född i Svinaryd, Ramkvilla (F)
Död 1743-01-02, begravd 1743-01-09
Föräldrar Klockaren Jon Larsson och Dannekvinnan Maria Simonsdotter
Gift med Sven Jonsson från Karstorp, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 150 / sid 293

1743:2 Sara Eriksdotter, 78 år, död i Nygård, Ramkvilla (F), född i Boaryd, Hornaryd (G)
Begravd 1743-02-13
Föräldrar Korpralen Erik Eriksson och Maria Nilsdotter
Gift med Olof Svensson Strandberg
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 150 / sid 293

1743:3 Elisabet Persdotter, död i Tröskillatorp, Ramkvilla (F)
Död 1743-02-09, begravd 1743-02-13
Gift med Per Karlsson
”den 13 Februarii begrofs Pehr Carlssons hustru i Tröskillatorp Elisabeth Pehrsdotter, död den 9 ejusdem.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 150 / sid 293

1743:4 Elisabet Eriksdotter, 0 år, död i Skärbäck ryttartorp, Ramkvilla (F)
Död 1743-02-19, begravd 1743-02-27
Förälder Ryttaren Erik Skärman
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 150 / sid 293

1743:5 Johannes Johansson, 0 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1743-02-24, begravd 1743-02-27
Förälder Johan Johansson
”den 27 Februarii begrofs Johan Johanssons lilla son Johannes i Höreda Norregård, född den 29 Novembris 1742, Död den 24 Februarii 1743. 3 månader gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 150 / sid 293

1743:6 Katarina Larsdotter, 29 år, död i Målen, Ramkvilla (F), född i Hult Lilla, N Sandsjö (F)
Död 1743-03-09, begravd 1743-03-20
Föräldrar Lars Jönsson och Britta Jönsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 150 / sid 293

1743:7 Kerstin Germundsdotter, död i Karstorp, Ramkvilla (F), född i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1743-04-15, begravd 1743-04-24
Föräldrar Germund och Britta
Gift med Per Svensson från Slageryd, Bäckaby (F)
”dhen 24 April begrofz Enkian hustru Kirstin Germundsdotter i Kastorp, född 1665 i Bosnatorp af ährliga föräldrar. Fadren Germund, modren Brita. 1688 trädde i ächtenskap med Pehr Swensson i Slageryd. Lefde med honom i 45 åhr, och aflade med honom 3 Söner, och 3 döttrar, 1 Son och 2 döttrar döde, 2 Söner och 1 dotter lefwa. 1730 dödde hennes man. 13 åhr warit Enkia. Stält sig wackert och wähl. Warit i sin ålderdom mycket siuklig. den 11 April blef hårdt ansatt, och dödde den 15 ejusdem. 78 åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 150 / sid 293

1743:8 Karin Persdotter, 92 år, död i Herrlida, Ramkvilla (F), född i Kännestubba, Hultsjö (F)
Död 1743-04-26, begravd 1743-05-08
Föräldrar Per Persson och Maria Andersdotter
Gift med Måns Jonsson från Rullanäs, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 150 / sid 293

1743:9 Jon Svensson, 85 år, död i Karstorp, Ramkvilla (F), född i Karstorp, Ramkvilla (F)
Död 1743-05-02, begravd 1743-05-08
Föräldrar Sven Persson och Marit Olofsdotter
Gift med Marit Nilsdotter från Svinaryd, Ramkvilla (F)
”dhen 8 Maji begrofs Enkiomannen John Swensson i Kastorp, född åhr 1658 i Kastorp af ärliga föräldrar. War ständigt hemma till dess han fylt sina 26 åhr, då gifte sig med ärliga pigan Marith Nilsdotter i Swinaryd. Med henne war han tillhopa i 46 åhr, och aflade 8 barn, 2ne söner och 1 dotter är död; men 3 söner och 2 döttrar lefwa. Frisk altid, allenast swag på sista åhr, och i 5 weckor legat aldeles til sängs. War en redelig och braf man. Dödde dhen 2 Maji. 85 åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 150 / sid 293

1743:10 Lisbet Larsdotter, 71 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F), född i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1743-05-08, begravd 1743-05-15
Föräldrar Lars Ebbesson och Ingrid Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 151 / sid 295

1743:11 Elin Bryngelsdotter, 0 år, död i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1743-05-18, begravd 1743-05-23
Föräldrar Bryngel Johansson och Maria Jönsdotter
”den 23 Maji begrofz Brönjel Johanssons och hustru Maria Jonsdotters lilla barn Elin i Ramqwilla Söragård, född den 15 ejusdem, och dödde den 18. 4 dagar allenast gammal.”
Anm: Enligt fb dog hon 12 Maj.
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 151 / sid 295

1743:12 Anders Johansson, 0 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1743-08-10, begravd 1743-08-21
Föräldrar Johan Erlandsson och Sara Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 151 / sid 295

1743:13 Germund Olofsson, 26 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F), född i Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Död 1743-08-20, begravd 1743-08-28
Föräldrar Olof Germundsson och Kerstin Jönsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 151 / sid 295

1743:14 Maria Nilsdotter, 0 år, död i Urås, Ramkvilla (F)
Död 1743-08-21, begravd 1743-08-28
Föräldrar Nils Djursson och Sara Samuelsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 151 / sid 295

1743:15 Kerstin Jönsdotter, 63 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Död 1743-09-01, begravd 1743-09-11
Föräldrar Jöns Andersson och Kerstin Svensdotter
Gift med Olof Germundsson från Svinaryd, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 151 / sid 295

1743:16 Annika Persdotter, 4 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F), född i Lövås, Sjösås (G)
Död 1743-09-07, begravd 1743-09-11
Föräldrar Per Olofsson och Margareta Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 151 / sid 295

1743:17 Maria Johansdotter, 0 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1743-09-07, begravd 1743-09-11
Föräldrar Johan Erlandsson och Sara Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 151 / sid 295

1743:18 Karl Eriksson, 2 år, död i Medeltorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1743-09-25
Föräldrar Erik Svensson och Margareta Karlsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 151 / sid 295

1743:19 Nils Adolfsson, 0 år, död i Målen, Ramkvilla (F)
Död 1743-09-25, begravd 1743-10-02
Föräldrar Adolf Hansson och Britta Zakrisdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 151 / sid 295

1743:20 Simon Olofsson, 1 år, död i Svinaryd Västergård, Ramkvilla (F)
Död 1743-10-01, begravd 1743-10-09
Föräldrar Olof Johansson och Anna Jönsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 151 / sid 295

1743:21 Kerstin Gudmundsdotter, 70 år, död i Södraskog, Ramkvilla (F), född i Hornaryd (G)
Död 1743-10-24, begravd 1743-11-06
Föräldrar Gudmund och Ingrid
Gift med Måns Håkansson från Dädesjö (G)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 151 / sid 295

1743:22 Annika Månsdotter, 4 år, död i Södraskog, Ramkvilla (F)
Död 1743-11-12, begravd 1743-11-20
Föräldrar Måns Månsson och Ingrid Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 151 / sid 295

1743:23 Sara Persdotter, 71 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F), född i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1743-11-18, begravd 1743-11-27
Föräldrar Per Karlsson och Ingrid
Gift med Per Håkansson från Södraskog, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 151 / sid 295

1743:24 Måns Gudmundsson, 14 år, död i Humletorp, Ramkvilla (F), född i Sjudamåla, Frillestad (M)
Död 1743-12-08, begravd 1743-12-11
Föräldrar Gudmund Månsson och Kerstin Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 151 / sid 295

1744:1 Karl Persson, 4 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Död 1744-01-15, begravd 1744-01-29
Föräldrar Per Zakrisson och Margareta Jönsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1744:2 Sara Persdotter, 1 år, död i Ramkvilla soldattorp, Ramkvilla (F)
Död 1744-01-25, begravd 1744-01-29
Föräldrar Soldaten Per Sandvall och Sara Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1744:3 Ingrid Svensdotter, 83 år, död i Skärbäck Södergård, Ramkvilla (F), född i Karstorp, Ramkvilla (F)
Död 1744-03-19, begravd 1744-03-25
Föräldrar Sven Persson och Marit
Gift med Germund Ekesson från Skärbäck, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1744:4 Karl Håkansson, 4 år, död i Skärbäck Nedergård, Ramkvilla (F)
Död 1744-05-12, begravd 1744-05-20
Föräldrar Håkan Månsson och Sara Karlsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1744:5 Katarina Danielsdotter, 0 år, död i Högarör, Ramkvilla (F)
Död 1744-05-16, begravd 1744-05-30
Föräldrar Daniel Månsson och Ingrid Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1744:6 Per Gislesson, 7 år, död i Varhester, Ramkvilla (F)
Död 1744-06-03, begravd 1744-06-10
Föräldrar Gisle Persson och Lisbet Danielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1744:7 Johan Svensson, 0 år, död i Urås, Ramkvilla (F)
Död 1744-06-21, begravd 1744-07-01
Föräldrar Sven Danielsson och Maria Djursdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1744:8 Olof Månsson, 2 år, död i Lilla Moshult, Ramkvilla (F)
Död 1744-10-04, begravd 1744-10-14
Föräldrar Måns Persson och Britta Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1744:9 Maria Persdotter, 41 år, död i Lilla Barkaryd, Ramkvilla (F), född i Moshult Stora, Ramkvilla (F)
Död 1744-10-20, begravd 1744-10-28
Föräldrar Per Hemmingsson och Lisbet Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1744:10 Daniel Andersson, 0 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F)
Död 1744-10-18, begravd 1744-10-28
Föräldrar Mäster Anders Håkansson och Susanna Danielsdotter Krok
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:1 Karin Olofsdotter, 70 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F), född i Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Död 1745-01-23, begravd 1745-01-27
Föräldrar Olof Larsson och Karin
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:1.5 Barn Svensson, död i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F)
Begravd 1745-03-10
Förälder Sven Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:1.6 Barn Johansson, död i Hallsnäs, Ramkvilla (F)
Begravd 1745-03-17
Förälder Soldaten Johan Flisberg
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:2 Måns Svensson, 0 år, död i Höreda Mellangård, Ramkvilla (F)
Död 1745-04-16, begravd 1745-04-21
Föräldrar Sven Nilsson och Ingrid Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:3 Anna Lisa Brötz, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Död 1745-04-26, begravd 1745-05-16
Gift med Lars Histerfeldt
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:4 Sven Arvidsson, 62 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F), född i Torp Stora, Ramkvilla (F)
Död 1745-07-16, begravd 1745-07-21
Föräldrar Arvid Svensson och Sara Olofsdotter
Gift med Annika Samuelsdotter Sandman från Höreda Norrgård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:5 Annika Andersdotter, 0 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F)
Död 1745-07-26, begravd 1745-07-28
Föräldrar Byggmästaren Anders Håkansson och Susanna Danielsdotter Krok
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:6 Jonas Johansson, 0 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1745-08-04
Föräldrar Johan Erlandsson och Sara Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:7 Maria Svensdotter, 0 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1745-08-15, begravd 1745-08-18
Föräldrar Sven Jonsson och Lisbet Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:8 Zakarias Adolfsson, 0 år, död i Målen, Ramkvilla (F)
Död 1745-08-16, begravd 1745-08-25
Föräldrar Adolf Hansson och Britta Zakrisdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:9 Maria Svensdotter, 0 år, död i Svinaryd torp, Ramkvilla (F)
Död 1745-08-20, begravd 1745-08-25
Föräldrar Soldaten Sven och Ingrid Persdotter Ekegren
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:10 Katarina Simonsdotter, 0 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Död 1745-08-20, begravd 1745-08-25
Föräldrar Soldaten Simon Rosengren och Lisbet Johansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:11 Maria Jonasdotter, 0 år, död i Hulu, Ramkvilla (F)
Död 1745-08-29, begravd 1745-09-08
Föräldrar Jonas Eriksson och Ingrid Erlandsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:12 Sara Nilsdotter, 80 år, död i Hustruskog, Ramkvilla (F), född i Stenkulla, Tolg (G)
Begravd 1745-12-15
Föräldrar Nils och Ingeborg
Gift med Per Mikaelsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:13 Elisabet Eliasdotter, 88 år, död i Medeltorp, Ramkvilla (F), född i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1745-12-24
Föräldrar Elias och Regina Håkansdotter
Gift med Sven Mattsson från Saxabjörke, Asa (G)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 152 / sid 297

1745:14 Simon Håkansson, 0 år, död i Skärbäck Nedergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1745-12-01
Föräldrar Anders Håkansson och Maria Samuelsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 153 / sid 299

1746:1 Elisabet Månsdotter, 68 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F), född i Tomten, Malmbäck (F)
Död 1746-01-18, begravd 1746-01-26
Föräldrar Måns Jönsson och Maria Månsdotter
Gift med Påvel Persson från Skåne
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 153 / sid 299

1746:2 Håkan Månsson, 44 år, död i Skärbäck Nedergård, Ramkvilla (F), född i Skärbäck Nedergård, Ramkvilla (F)
Död 1746-03-12, begravd 1746-03-23
Föräldrar Måns Svensson och Karin Håkansdotter
Gift med Sara Karlsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 153 / sid 299

1746:3 Sven Persson, 56 år, död i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1746-04-13
Föräldrar Per Olofsson och Anna Svensdotter
Gift (1) med Kerstin Håkansdotter från Skärbäck Nedergård, Ramkvilla (F), (2) med Sara Persdotter från Klackhult, Hornaryd (G)
”den 13 Junii dödde, och begrofs den 21 ejusdem, Klåckaren John Larsson i Swinaryd Mellangård, född i Hörisås Norragård 1684, fadren war Lars Ebbasson, modren Ingierd Pehrsdotter. Tiente i 17 åhr, innan han giffte sig, hwilket skedde 1712, med pigan Maria Simonsdotter. I ächta ståndet har lefwat i 29 åhr, haft 2 Söner och 5 döttrar, warit kyrkiowärd i 14 åhr, och Klåckare i 5 åhr. Lefwat alltid gudfruchtigt, christeligen och wähl, samt war en prydnad i sitt stånd. Blef siuk den 9 Junii. 57 åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 148 / sid 289

1746:4 Sven Månsson, 0 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F)
Död 1746-05-02, begravd 1746-05-11
Föräldrar Klockaren Måns Karlsson och Elisabet Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 153 / sid 299

1746:5 Abraham Andersson, 0 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F)
Död 1746-07-25, begravd 1746-07-27
Föräldrar Byggmästaren Anders Håkansson och Susanna Krok
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 153 / sid 299

1746:6 Daniel Danielsson Kettner, 65 år, död i Målen, Ramkvilla (F), född i Wittenberg, Tyskland
Död 1746-06-13, begravd 1746-06-29
Föräldrar Daniel Kettner och Anna Maria
Gift med Anna Margareta Nieroth från Grimstorp, Sandhem (R)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 153 / sid 299

1746:7 Marit Gudmundsdotter, 80 år, död i Bränderyd, Ramkvilla (F), född i Svarthult, Ramkvilla (F)
Död 1746-06-22, begravd 1746-06-29
Föräldrar Gudmund och Ingeborg Persdotter
Gift (1) med Måns Persson , (2) med Måns Månsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 153 / sid 299

1746:8 Lars Histerfeldt, 86 år, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Död 1746-08-13, begravd 1746-08-24
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 153 / sid 299

1746:9 Jonas Jonasson, 0 år, död i Hulu, Ramkvilla (F)
Död 1746-09-21, begravd 1746-09-28
Föräldrar Jonas Eriksson och Ingrid Erlandsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 153 / sid 299

1746:10 Kerstin Svensdotter, 30 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F), född i Torp Stora, Ramkvilla (F)
Död 1746-10-27, begravd 1746-11-02
Föräldrar Sven Arvidsson och Annika Samuelsdotter Sandman
Gift med Per Jonsson från Tossegärde, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 153 / sid 299

1746:11 Ingegärd Andersdotter, 72 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F), född i Angseboda, Fröderyd (F)
Död 1746-11-30, begravd 1746-12-07
Föräldrar Anders Larsson och Karin Simonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 153 / sid 299

1746:12 Sara Persdotter, 87 år, död i Hulu, Ramkvilla (F), född i Hulu, Ramkvilla (F)
Död 1746-12-12, begravd 1746-12-21
Föräldrar Korpralen Per Humble och Cecilia Andersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 153 / sid 299

1747:1 Ingemund Nilsson, 63 år, död i Barkaryd, Ramkvilla (F), född i Barkaryd, Ramkvilla (F)
Död 1747-01-17, begravd 1747-01-25
Föräldrar Nikolaus Ingemundsson och Ingrid Persdotter
Gift med Annika Persdotter från Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 154 / sid 301

1747:2 Elsa Hansdotter, 75 år, död i Österkvarn, Ramkvilla (F), född i Nässjö, Nässjö (F)
Död 1747-02-13, begravd 1747-02-22
Föräldrar Lars Persdotter och Ingegärd
Gift med Nils Larsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 154 / sid 301

1747:3 Annika Persdotter, 1 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Död 1747-02-21, begravd 1747-03-01
Föräldrar Per Jonsson och Kerstin Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 154 / sid 301

1747:4 Håkan Persson, 7 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1747-02-25, begravd 1747-03-08
Föräldrar Per Persson och Maria Andersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 154 / sid 301

1747:5 Maria Svensdotter, 58 år, död i Perstorp, Ramkvilla (F), född i Hjälmseryd, Bringetofta (F)
Död 1747-01-27, begravd 1747-02-08
Föräldrar Sven Erlandsson och Ingrid
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 154 / sid 301

1747:6 Daniel Svensson, 0 år, död i Amnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1747-03-08, begravd 1747-03-15
Föräldrar Sven Simonsson och Annika Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 154 / sid 301

1747:7 Simon Persson, 53 år, död i Lilla Barkaryd, Ramkvilla (F), född i Perstorp, Ramkvilla (F)
Död 1747-03-23, begravd 1747-03-29
Föräldrar Per Simonsson och Lisbet Stensdotter
Gift med Maria Persdotter från Moshult Stora, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 154 / sid 301

1747:8 Håkan Månsson, 4 år, död i Södraskog, Ramkvilla (F)
Död 1747-03-24, begravd 1747-03-29
Föräldrar Måns Månsson och Ingrid Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 154 / sid 301

1747:9 Sara Gislesdotter, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F), född i Hörjesås Södergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1747-04-12
Föräldrar Gisle Brönjelsson och Marit Jönsdotter
Gift med Nils Persson från Lund, Hornaryd (G)
”den 12 April begrofz Enkian hustru Sara Gislesdotter i Dragsnäs, född i Höriesåhs Söregård åhr 1678 af ärliga föräldrar, fadren war Gisle Brönjelsson, och modren Marith Jönsdotter. Fadren dödde, tå hon hon war på sitt 4e åhr, sedan fick styffar Per Jönsson. War hemma, till thess hon gifte sig på sitt 16 åhr med Nils Pehrsson, som war Enkioman, från Hornaryd och Lunds gård thärstädes, och kom han strax till Dragzsnäs, thär hon ständigt bodt, och alt sedermehra. Med honom aflade 11 barn, 7 barn äro döde, the 4, som lefwer, äro 2nne döttrar, hustru Margareta och pigan Marith i Dragznäs, och 2nne Söner Gisle i Pederstorp och Pehr i Tagel och Dref Sochn. 37 åhr woro the tilhopa i ächtenskap, och nu i Enkio[stånd] i 14½ åhr wid pass. Warit frisk, utom på 2 åhr, som hon warit siuklig. Inföll i Siukdom den 24 Martii, 3die dagen, och dödde den 31 Martii. 69 åhr, wid pass gammal. Warit en gudfruchtig, beskedelig och dygdig qwinna.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 154 / sid 301

1747:10 Erik Persson, 58 år, död i Svarthult, Ramkvilla (F), född i Svarthult, Ramkvilla (F)
Död 1747-03-30, begravd 1747-04-12
Föräldrar Per Eriksson och Cecilia Svensdotter
Gift (1) med Karin Jonsdotter från Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F), (2) med Ingrid Jönsdotter från Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F)
”den 12 April begrofs Eric Pehrsson i Swarthult, född 1689 af ärliga föräldrar i Swarthult; Pehr Ericsson och modren Cecilia, war hemma hos föräldrarna, till thes han åhr 1709 blef soldat; 1718 fick afsked, och lejde sin bror till Soldat efter sig. Gifte sig 1 gången med Enkian Karin Ivarsdotter i Skiärbäck Millangård; med henne lefde 9 åhr, och aflade 2 Söner, som lefwer. 3½ åhr Enckioman. Thärefter trädde i ächtenskap med pigan Ingrid Jönsdotter i Skiärbäck Mellangård, med henne lefwat i 18 åhr, och fådt 6 barn, 2 döde och 4 lefwa. Den 26 Martii Siukh, den 30 Martii fick herrens heliga nattward, och dödde samma dag. Lefwat i 58 åhr wid pass.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 154 / sid 301

1747:11 Zakarias Persson Hake, 72 år, död i Svarthult, Ramkvilla (F), född i Nottebäck Kronogård, Nottebäck (G)
Död 1747-04-10, begravd 1747-04-19
Föräldrar Per Nilsson och Sara Olofsdotter
Gift med Elin Eriksdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 154 / sid 301

1747:12 Sven Persson, 54 år, död i Svarthult, Ramkvilla (F), född i Svarthult, Ramkvilla (F)
Död 1747-04-10, begravd 1747-04-19
Föräldrar Per Eriksson och Cecilia Svensdotter
Gift med Stina Zakrisdotter från Svarthult, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:13 Per Larsson, 81 år, död i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F), född i Stenkulla, Tolg (G)
Död 1747-04-14, begravd 1747-04-19
Föräldrar Lars och Sigrid
Gift (1) med Marit från Tolg (G), (2) med Ingeborg Simonsdotter från Torp Stora, Ramkvilla (F)
”den 19 April begrofs gamle Pehr Larsson i Ramqwilla Söregård, född i Stenkulla och Tolgs Sochn af ärliga föräldrar, fadren war Lars och modren Segrid. På sit 20 ålders åhr gifte han sig med Marith i Tolgs Sochn, och brukade gård i Långanäs och Tolgs Sochn, war ihop med hustrun i 17 åhr, och aflade tilhopa 2 Söner och 2 döttrar. 1 Son och 2 döttrar lefwa; 1 Son och 1 dotter är i Carlscrona, och 1 dotter Segrid i Ramqwilla. Enkioman i 3 åhr, thärefter gifte sig andra gången med Enkian Ingeborg Simonsdotter i Stora Torp, och med henne aflade 1 Son, som död är. Men Sonsonen Gudmund Simonsson i Torp lefwer. War tilhopa 20 åhr. Enkioman 11 åhr. Han bodde i Torp en tid, och sednare tiden till Ramqwilla, thär wardt hos sin dotter. I 8 månader Siuk. Dödde den 14 April sidstlidne, gammal 81 åhr wid pass.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:14 Kerstin Svensdotter, 22 år, död i Bränderyd, Ramkvilla (F), född i Granshult, S Solberga (F)
Död 1747-04-29, begravd 1747-05-03
Föräldrar Sven Nilsson och Elin Hansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:15 Cecilia Stensdotter, 85 år, död i Svarthult, Ramkvilla (F), född i Humletorp, Ramkvilla (F)
Död 1747-05-18, begravd 1747-05-24
Föräldrar Sten Svensson och Marta Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:16 Sara Eriksdotter, 0 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1747-05-16, begravd 1747-05-24
Föräldrar Erik Humble och Annika Larsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:17 Måns Hemmingsson, 0 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Död 1747-05-28, begravd 1747-06-17
Föräldrar Hemming Persson och Karin Jönsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:18 Sara Arvidsdotter, 25 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F), född i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Död 1747-07-08, begravd 1747-07-12
Föräldrar Arvid Olofsson och Karin Nilsdotter
Gift med Erik Jonsson från Rödskog, Hultsjö (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:19 Anna Margareta Nieroth, 55 år, död i Målen, Ramkvilla (F)
Död 1747-06-26, begravd 1747-07-07
Föräldrar Ryttmästaren Lennart Nilsson och Fru Magdalena Silversparre
Gift med Daniel Kettner
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:20 Sven Håkansson Hörling, 66 år, död i Brånskog, Ramkvilla (F)
Död 1747-07-23, begravd 1747-08-02
Föräldrar Håkan Svensson och Britta Olofsdotter
Gift med Anna Månsdotter från Rulla, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:21 Karl Andersson, 84 år, död i Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1747-08-27, begravd 1747-09-06
Föräldrar Anders Karlsson och Märta Nilsdotter
Gift (1) med Britta Håkansdotter från Södraskog, Ramkvilla (F), (2) med Maria Gudmundsdotter från Karstorp, Hornaryd (G)
”den 6 September begrofs gamle Carl Andersson i Bosnatorp, född 1661 af ärliga föräldrar; fadren Anders Carlsson, och modren Märtha Erichsdotter. På sitt 25 åhr gifft med pigan Brita Håkonsdotter i Sörskog. Med henne lefde i 18 åhr; aflade med henne 10 barn, 5 Söner döda, 3 Söner och 2 döttrar lefwa. Hon död. Sedan gifft med Enkian Maria Gummesdotter i Kastorp och Hornaryd Sochn, med henne lefde i 22 åhr. Nu siuklig i 12½ åhr. 13 Augustii begick herrens heliga nattward. den 27 Augustii dödde, 84 åhr gammal. Trofast och ärlig man.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:22 Maria Karlsdotter, 64 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F), född i Perstorp, Ramkvilla (F)
Död 1747-08-22, begravd 1747-08-30
Föräldrar Karl Svensson och Kerstin Månsdotter
Gift med Zakarias Gudmundsson från Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:23 Annika Jonasdotter, 8 år, död i Myskedal, Ramkvilla (F)
Död 1747-09-08, begravd 1747-09-27
Föräldrar Ryttaren Jonas Jonsson Hörberg och Karin Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:24 Katarina Persdotter, 0 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1747-09-27, begravd 1747-10-04
Föräldrar Per Håkansson och Margareta Zakrisdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:25 Stina Jonasdotter, 8 år, död i Hustruskog, Ramkvilla (F)
Död 1747-10-06, begravd 1747-10-11
Föräldrar Jonas Hanbeck och Lisbet Börjesdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:26 Johan Samuelsson, 34 år, död i Målen, Ramkvilla (F), född i Brunseryd, Hjärtlanda (F)
Död 1747-09-10, begravd 1747-09-20
Föräldrar Samuel Nilsson och Lena Persdotter
Gift med Stina Månsdotter från Ökaby?, Liarp?
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:27 Sara Jonasdotter, 24 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F), född i Karsebo, Ramkvilla (F)
Död 1747-10-03, begravd 1747-10-11
Föräldrar Jonas Johansson och Karin Danielsdotter
Gift med Anders Olofsson från Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:28 Lisbet Olofsdotter, 34 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Död 1747-10-03, begravd 1747-10-11
Föräldrar Olof Germundsson och Kerstin Jönsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:29 Lisbet Svensdotter, 75 år, död i Herrlida, Ramkvilla (F), född i Pukås, Lannaskede (F)
Död 1747-09-08, begravd 1747-09-13
Föräldrar Sven Olofsson och Margareta Nilsdotter
Gift (1) med Johan Danielsson från Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F), (2) med Nils Svensson från Herrlida,
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:30 Kerstin Johansdotter, 30 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F), född i Bjädesjö, Myresjö (F)
Död 1747-10-15, begravd 1747-10-25
Föräldrar Johan Nilsson och Ingeborg Andersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 155 / sid 303

1747:31 Britta Karlsdotter, 32 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Moshult Stora, Ramkvilla (F)
Död 1747-11-08, begravd 1747-11-15
Föräldrar Karl Eriksson och Ingrid Jonsdotter
Gift med Jon Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 156 / sid 305

1747:32 Margareta Olofsdotter, 19 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F), född i Hörjesås, Ramkvilla (F)
Död 1747-11-10, begravd 1747-11-22
Föräldrar Olof Månsson och Elin Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 156 / sid 305

1747:33 Sara Simonsdotter, 17 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Tröskillatorp, Ramkvilla (F)
Död 1747-12-11, begravd 1747-12-20
Föräldrar Simon Persson och Maria Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 156 / sid 305

1748:1 Nils Olofsson, 48 år, död i Hörjesås Mellangård, Ramkvilla (F), född i Simonsryd, S Solberga (F)
Död 1748-01-26, begravd 1748-02-07
Föräldrar Olof Gudmundsson och Karin Hansdotter
Gift med Elin Jonsdotter från Hassla, Lenhovda (G)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 156 / sid 305

1748:2 Ingeborg Persdotter, 92 år, död i Varhester, Ramkvilla (F), född i Högarör, Ramkvilla (F)
Död 1748-01-28, begravd 1748-02-07
Föräldrar Per Jönsson och Elin Axelsdotter
Gift med Daniel Olofsson från Ramkvilla, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 156 / sid 305

1748:3 Per Nilsson, 21 år, död i Rullanäs, Ramkvilla (F), född i Äsprilla Västergård, Fröderyd (F)
Död 1748-02-14, begravd 1748-02-21
Föräldrar Nils Svensson och Annika Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 156 / sid 305

1748:4 Jöns Månsson, 0 år, död i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F)
Död 1748-03-21, begravd 1748-03-27
Föräldrar Måns Persson och Sara Jönsdotter
”den 27 Martii begrofs barnet Jöns Månsson ifrån Skiärbäck Mellangård; född den 15 September af ärliga föräldrar; fadren Måns Pehrsson och modren Sara Jönsson. Siuk 1 månad, dödde den 21 Martii sidslidne, ½ år och 6 dagar gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 156 / sid 305

1748:5 Ingeborg Olofsdotter, 84 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Död 1748-04-23, begravd 1748-05-01
Föräldrar Olof Jönsson och Ingrid
Gift med Jon Persson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 156 / sid 305

1748:6 Ingegärd Gudmundsdotter, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F)
Begravd 1748-06-05
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 156 / sid 305

1748:7 Karin Bengtsdotter, 14 år, död i Barkaryd, Ramkvilla (F)
Död 1748-06-01, begravd 1748-06-05
Föräldrar Bengt Nilsson och Ingeborg Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 156 / sid 305

1748:8 Magnus Jonasson, död i Ramkvilla soldattorp, Ramkvilla (F)
Död 1748-06-11, begravd 1748-06-19
Föräldrar Soldaten Jonas Liljegren och Kerstin Johansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 156 / sid 305

1748:9 Sara Eriksdotter, 0 år, död i Höreda soldattorp, Ramkvilla (F)
Begravd 1748-08-28
Föräldrar Soldaten Erik Humble och Annika Larsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 156 / sid 305

1748:10 Maria Gudmundsdotter, 41 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F), född i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Död 1748-09-07, begravd 1748-09-18
Föräldrar Gudmund Larsson och Ingegärd Nilsdotter
Gift (1) med Sven Simonsson , (2) med Jöns Andersson Falk från Årset Lillgård, Fröderyd (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 156 / sid 305

1748:11 Elin Nilsdotter, 90 år, död i Österkvarn,
Död 1748-10-22, begravd 1748-10-30
Föräldrar Korpralen Nils Månsson och Ingrid
Gift (1) med Per Johansson , (2) med Nils Jonsson Hörman
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 156 / sid 305

1748:12 Kerstin Börjesdotter, 80 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F), född i Hörjesås, Ramkvilla (F)
Död 1748-11-11, begravd 1748-11-20
Föräldrar Börje Nilsson och Sigrid Svensdotter
Gift med Olof Svensson från Pukås, Lannaskede (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 156 / sid 305

1749:1 Kerstin Nilsdotter, 16 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F), född i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F)
Död 1749-01-10, begravd 1749-01-22
Föräldrar Nils Germundsson och Anna Gudmundsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:2 Sven Månsson, 64 år, död i Skärbäck Nedergård,
Död 1749-01-21, begravd 1749-01-29
Föräldrar Måns Svensson och Karin Håkansdotter
Gift med Ingeborg Håkansdotter från Bosnatorp, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:3 Jonas Eriksson, 49 år, död i Hulu, Ramkvilla (F), född i Hulu, Ramkvilla (F)
Död 1749-01-16, begravd 1749-01-29
Föräldrar Erik Eriksson och Inga Persdotter
Gift med Ingrid Erlandsdotter från Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
”den 29 Januarii begrofs Jonas Ericsson i Hulu, född den 19 Martii 1699 af ärliga föräldrar i Hulu, fadren Eric Ericsson och modren Inga Pehrsdotter. War hemma, till thes han giffte sig 1721 den 21 Maji med tå warande piga Ingrid Erlandsdotter från Höreda Söregård. Lefwat tillhopa i 27 åhr och 7 månader, aflade 9 barn, 6 af them döde, 1 dotter och 5 Söner; 3 lefwer, 1 Son och 2ne döttrar. Den 16 Januarii, tå han warit i prästgården, och skulle resa hem om aftonen, träffade honom then olyckan, att han emellan Gunnarstorp och Puketorp, föll utaf hästen, och tå slog sig strax i hufwudet till döds. Lefwat i 49 åhr och 10 månader wid pass.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:4 Maria Jönsdotter, 0 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Död 1749-02-04, begravd 1749-02-12
Föräldrar Jöns Falk och Maria Gudmundsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:5 Pojke Månsson, 0 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F)
Död 1749-02-16, begravd 1749-02-19
Föräldrar Klockaren Måns Karlsson och Lisbet Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:6 Pojke Månsson, 0 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F)
Död 1749-02-16, begravd 1749-02-19
Föräldrar Klockaren Måns Karlsson och Lisbet Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:7 Maria Månsdotter, 0 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F)
Död 1749-02-25, begravd 1749-03-05
Föräldrar Klockaren Måns Karlsson och Lisbet Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:8 Sara Gudmundsdotter, 83 år, död i Viaskog, Ramkvilla (F), född i Varhester, Ramkvilla (F)
Begravd 1749-03-19
Föräldrar Gudmund och Ingrid
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:9 Per Jonsson, 15 år, död i Karstorp, Ramkvilla (F), född i Karstorp, Ramkvilla (F)
Död 1749-03-17, begravd 1749-03-27
Föräldrar Jon Persson och Kerstin Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:10 Måns Nilsson, 0 år, död i Amnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1749-03-31, begravd 1749-04-02
Föräldrar Nils Månsson och Annika Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:11 Katarina Månsdotter, 0 år, död i Lilla Moshult, Ramkvilla (F)
Död 1749-04-24, begravd 1749-04-30
Föräldrar Måns Persson och Britta Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:12 Hemming Persson, 46 år, död i Rulla, Ramkvilla (F), född i Knutstorp, Bäckaby (F)
Död 1749-06-19, begravd 1749-06-28
Föräldrar Per Hemmingsson och Britta Nilsdotter
Gift med Ingrid Nilsdotter från Paddingetorp, Bäckaby (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:13 Per Karlsson, 71 år, död i Tröskillatorp, Ramkvilla (F), född i Slageryd Östergård, Bäckaby (F)
Död 1749-05-10, begravd 1749-05-17
Föräldrar Karl Persson och Cecilia Jönsdotter
Gift med Lisbet Persdotter
”den 17 Maji begrofs gamle Mannen Pehr Carlsson i Tröskillatorp, född 1678 in Februarii af ärliga föräldrar, fadren Carl Pehrsson och modren Cecilia Jönsdotter boende i Slageryd Östragård. Giffte sig, 29 åhr gammal, med pigan Lisbeth Pehrsdotter. Lefde tillhopa 35 åhr, aflade 7 barn, 4 Söner, och 3 döttrar. 6 äro döde. 1 Son allena lefwer. Ett huus föll på honom i Nygård, tå han blef förlamad, begynte yra 3 weckor, innan han dödde, den 10 hujus dödde 71 åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:14 Annika Johansdotter, 0 år, död i Höreda Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1749-06-03, begravd 1749-06-11
Föräldrar Johan Johansson och Katarina Samuelsdotter
”den 11 Junii begrofs Johan Johanssons och hustru Catharina Samuelsdotters dotter Annika i Höreda Norregård, född den 18 Octobris 1748, död den 3 Junii, af kikhosta, 7 månader och 2 weckor gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:15 Olof Germundsson, 75 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Död 1749-06-20, begravd 1749-06-26
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:16 Sven Zakrisson, 34 år, död i Stora Torp, Ramkvilla (F), född i Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Död 1749-06-25, begravd 1749-07-02
Föräldrar Zakarias Gudmundsson och Maria Karlsdotter
Gift med Ingeborg Gudmundsdotter från Torp Stora, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:17 Barn Eriksson, 0 år, död i Svarthult, Ramkvilla (F)
Död 1749-09-16, begravd 1749-09-24
Föräldrar Erik Zakrisson och Kerstin Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:18 Sara Håkansdotter, 43 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F), född i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1749-08-14, begravd 1749-08-27
Föräldrar Håkan Nilsson och Kerstin Danielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:19 Sven Olofsson, 0 år, död i Ramkvilla Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1749-08-18, begravd 1749-08-27
Föräldrar Olof Persson och Sara Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 157 / sid 307

1749:20 Ingrid Persdotter, 32 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Död 1749-12-15, begravd 1749-12-26
Föräldrar Per och Lucia
Gift med Per Jonsson från Tossegärde, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 158 / sid 308

1749:21 Per Norling, 33 år, död i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F), född i Norrskog, Bäckaby (F)
Död 1749-07-04, begravd 1749-07-25
Föräldrar Johan Persson Norlin och Annika Persdotter
Gift med Kristina Histerfeldt från Rulla, Ramkvilla (F)
”Herr Comminister Petrus Norling blef förgäten, att uppföras ibland them som i åhr dödt, som blef död den 4 Julii 1749 och med likpredikan begrafwen den 25 ejusdem. Fadren är Frälsefogden Johan Norlin i Norskog, och modren hustru Anna Persdotter; född i Norskog den 4 Januarii 1716; instält till Scholan åhr 1727, for till Academien i Lund den 30 Januarii 1738. Ordinerad till Präst i Scara den 6 Junii 1743, [-] Wexiö [-] fick fullmacht på [-] i Ramquilla den 25 Januarii 1744, [-] et åhr opasslig; såsom synt af [-] och hålsiukan. Lades till sängz wid pingsttiden. Lefwat i 33 åhr 6 månader. Text Jer 17.14. Gifte sig den 17 Maji 1745 med Enkian hustru Christina Histerfeldt på Rulla. Lefwat i ächtenskap 4 åhr, 8 weckor och 2 dagar, utan barn.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 158 / sid 308

1750:1 Maria Jakobsdotter, 72 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F), född i Målen, Nässjö (F)
Död 1750-01-08, begravd 1750-01-21
Föräldrar Jakob Svensson och Anna Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 104 / sid 201

1750:2 Annika Johansdotter, 63 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F), född i Ryssvik torp, Korsberga (F)
Död 1750-02-04, begravd 1750-02-11
Föräldrar Johan och Inga
Gift med Lars Fägerman från Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 104 / sid 201

1750:3 Jonas Månsson, 0 år, död i Tossegärde soldattorp, Ramkvilla (F)
Död 1750-02-09, begravd 1750-02-18
Föräldrar Måns Persson Ekström och Lena Larsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 104 / sid 201

1750:4 Ingeborg Eriksdotter, 50 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F), född i Knutskog, Asa (G)
Död 1750-02-27, begravd 1750-03-04
Föräldrar Erik och Karin
Gift med Sven Håkansson Sundberg
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 104 / sid 201

1750:5 Elisabet Nilsson, 0 år, död i Amnatorp, Ramkvilla (F)
Död 1750-03-02, begravd 1750-04-01
Föräldrar Nils Månsson och Annika Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 104 / sid 201

1750:6 Ingrid Eliasdotter, 15 år, död i Hörjesås soldattorp, Ramkvilla (F)
Död 1750-04-06, begravd 1750-04-15
Föräldrar Soldaten Elias Persson Starkman och Margareta Danielsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 104 / sid 201

1750:7 Lisbet Erlandsdotter, 80 år, död i Herrlida, Ramkvilla (F), född i Herrlida, Ramkvilla (F)
Död 1750-05-01, begravd 1750-05-07
Föräldrar Erland Nilsson och Karin Nilsdotter
Gift med Anders Nilsson från Svinaryd Västergård, Ramkvilla (F)
”den 7 Maji begrofs gamla Enckian hustru Lisbeth Erlandsdotter i Härlida, född 1670 wid pass uti Härlelida, fadren Erland Nilsson och modren Karin Nilsdotter. Warit ständigt i Härlelida till thes hon gifte sig 30 åhr gammal med Soldaten Anders Nilsson för Swinaryd Wästregård, lefde i ächtenskap med honom, til thes han dödde i fångeskap i Ryssland. 4 barn med honom, 2 Söner och 2 döttrar. 1 dotter allenast Maria lefwer i Broby. Fattigdomen har tryckt henne i sidsta åhren, tå hon måst söka sin föda hos andra. Tämmeligen frisk, nu sidsta 1 månad war mycket swullen, förmodligen af wattusot. Dödde den 1 Maji 80 åhr wid pass gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 104 / sid 201

1750:8 Margareta Johansdotter, 46 år, död i Ekelund, Ramkvilla (F), född i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F)
Död 1750-05-10, begravd 1750-05-13
Föräldrar Johan Olofsson och Karin Håkansdotter
Gift med Johan Flisberg
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 105 / sid 203

1750:9 Sven Eriksson, 5 år, död i Skärbäck soldattorp, Ramkvilla (F)
Död 1750-05-31, begravd 1750-06-03
Föräldrar Ryttaren Erik Håkansson Skärman och Maria Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 105 / sid 203

1750:10 Lisbet Månsdotter, 80 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Korsberga (F)
Död 1750-07-19, begravd 1750-07-29
Föräldrar Soldaten Måns och Kerstin Nilsdotter
Gift (1) med Jonas Ramberg från Moshult Stora,, (2) med Per Jonsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 105 / sid 203

1750:11 Per Svensson, 9 år, död i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F)
Död 1750-07-28, begravd 1750-08-12
Föräldrar Sven Germundsson och Cecilia Arvidsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 105 / sid 203

1750:12 Lisbet Persdotter, 64 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Sjösås (G)
Död 1750-08-23, begravd 1750-09-02
Föräldrar Per Karlsson och Gertrud Svensdotter
Gift (1) med Per Hemmingsson , (2) med Nils Persson från Sjösås (G)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 105 / sid 203

1750:13 Elin Börjesdotter, 80 år, död i Hörjesås Mellangård, Ramkvilla (F), född i Hörjesås, Ramkvilla (F)
Död 1750-08-27, begravd 1750-09-09
Föräldrar Börje Nilsson och Sigrid Siggesdotter
Gift med Jon Svensson Buske
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 105 / sid 203

1750:14 Johanna Mårtensdotter, 80 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F), född i Broddatorp, Ramkvilla (F)
Död 1750-10-18, begravd 1750-10-28
Föräldrar Mårten Eriksson och Karin Andersdotter
Gift med Anders Östensson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 105 / sid 203

1750:15 Margareta Andersdotter, 103 år, död i Södraskog, Ramkvilla (F), född i Ankarsnäs, Korsberga (F)
Död 1750-10-28, begravd 1750-11-04
Föräldrar Kvartermästaren Anders Jonsson Hageltorn och Britta Riddersköld
Gift med Karl Månsson
”den 4 November begrofs gamla Enckian hustru Margareta Andersdotter i Sörskog, född uti Anckarsnäs och Korsbärga Sochn 1647 af ärliga föräldrar, fadren Qwartermästaren Anders Jönsson Hageltorn[?] och modren Brita Ridderschiöld. Hos sina Kära föräldrar uppehöll tå the flötta till sitt hemman Slageryd Östregård i Bäckaby Sochn. Lärdt tämmeligen wähl att läsa. Gift med Soldaten Carl Månsson, och med honom lefde uti ächtenskap i 14 åhr och aflade 6 barn, 2 Söner och 4 döttrar, Sönerna och 1 dotter döde; 3 döttrar lefwa. Warit Enckia uti 53 åhr, i många åhr sängliggande i stor fattigdom. Til text utsedt Psalm 119.9. [–] dödde den 28 Octobris 103 åhr gammal wid pass.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 105 / sid 203

1750:16 Ingeborg Nilsdotter, 85 år, död i Höreda Mellangård, Ramkvilla (F), född i Vallsjö, Vallsjö (F)
Död 1750-11-30, begravd 1750-12-09
Föräldrar Ryttaren Nils och Margareta Persdotter
Gift (1) med Jon Olofsson från Tossegärde, Ramkvilla (F), (2) med Sven Gudmundsson från Torp Stora, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 105 / sid 203

1750:17 Stina Jönsdotter, 0 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Död 1750-11-28, begravd 1750-12-09
Föräldrar Jöns Falk och Maria Karlsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 105 / sid 203

1751:1 Sven Karlsson, 1 år, död i Målen, Ramkvilla (F)
Död 1751-01-26, begravd 1751-02-03
Föräldrar Karl Nilsson och Lisbet Svensdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 105 / sid 203

1751:2 Samuel Reinhold Karlsson Friberg, 2 år, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Död 1751-01-31, begravd 1751-02-17
Föräldrar Komministern Karl Friberg och Fru Kristina Asperot
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 105 / sid 203

1751:3 Lisa Karlsdotter Friberg, 0 år, död i Rulla, Ramkvilla (F)
Död 1751-02-10, begravd 1751-02-17
Föräldrar Komministern Karl Friberg och Fru Kristina Asperot
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 105 / sid 203

1751:4 Margareta Nilsdotter, 0 år, död i Svinaryd Västergård, Ramkvilla (F)
Död 1751-02-10, begravd 1751-02-17
Föräldrar Nils Arvidsson Svinaryd och Lisbet Knutsdotter Svinaryd
”den 17 Februarii begrofs Nils Arvidssons och hustru Lisbeth Knutzdotters barn i Swinaryd Wästregård Margret, född den 14 Januarii sidstlidne och dödde dödde den 10 Februarii, 3 weckor och 3 dagar gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 81 / sid 155

1751:5 Ingrid Persdotter, 95 år, död i Hulu, Ramkvilla (F)
Död 1751-02-17, begravd 1751-03-03
Föräldrar Korpralen Per Jonsson Humblehufvud och Cecilia Andersdotter
Gift med Erik Eriksson från N Rottne (G)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 105 / sid 203

1751:6 Olof Svensson, 79 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F), född i Hemmingshem, Sjösås (G)
Död 1751-02-18, begravd 1751-03-24
Föräldrar Kronsmeden Olof Larsson och Ingrid Månsdotter
Gift (1) med Anna Jonsdotter från Hamburg, Sjösås (G), (2) med Karin Nilsdotter , (3) med Lisbet Arvidsdotter
”den 24 Martii begrofs gamble Smeden Mäster Olof Swensson i Tossegiärde, född 1672 i Siösåhs Sochn och torpet Hemmingshem kallad, fadren war Cron-Smeden Swen Larsson, och Modren hustru Ingrid Månsdotter. War mäst hemma hos föräldrarna i sin ungdom. Thärefter tient i Dädesiö Prästgård hos Sahlige Pastor Jonas Hielm uti 4 åhr, och i Bradåhs i 2 år. 1693 gift 1a gången med pigan Anna Jonsdotter ifrån Hamburg i Siösåhs Sochn. Under 24 åhrs sammanlefvat med henne aflat 5 barn, 3 gossar och 2 flickor, hwilka alla döde äro. Andra gången gift med Karin Nilsdotter, och med henne lefde i ächtenskap uti 20 åhr. Med henne 3 barn, hwilka ock döde äro! Sidst, 3die gången gift med pigan Lisbeth Arvidsdotter; wid pass åhr 1737; med henne haft 2 barn. 1 Son och 1 dotter. I 12 åhr warit här i sochnen, i Swinaryd och Tossegiärde. I några år af ålderdomsswaghet ansatt. Sidst Siuk i bröstet den 13 Martii, och thäraf dödde den 18 ejusdem. 79 åhr wid pass gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:7 Johan Jonsson, 0 år, död i Svinaryd Västergård, Ramkvilla (F)
Död 1751-03-24, begravd 1751-04-01
Föräldrar Jon Månsson och Elisabet Arvidsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:8 Måns Månsson, 11 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Död 1751-04-23, begravd 1751-04-28
Föräldrar Måns Månsson och Kerstin Zakrisdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:9 Britta Månsson, 0 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Död 1751-05-04, begravd 1751-05-09
Föräldrar Måns Månsson och Kerstin Zakrisdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:10 Karl Månsson, 6 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Död 1751-05-24, begravd 1751-06-02
Föräldrar Måns Zakrisson och Britta Håkansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:11 Jöns Persson, 9 år, död i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F)
Död 1751-06-12, begravd 1751-06-16
Föräldrar Per Jönsson och Sara Danielsdotter
”den 16 Junii begrofs Pehr Jönssons och hustru Sara Danielsdotters Son Jöns, född 1741 den 25 September och christnad den 27; i 8 dagar siukh af Kopporna; dödde thäraf den 12 Junii; 9 åhr, och 9 månader och 12 dagar gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:12 Ingrid Svensdotter, 3 år, död i Skärbäck Mellangård, Ramkvilla (F)
Död 1751-06-14, begravd 1751-06-16
Föräldrar Sven Germundsson och Cecilia Arvidsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:13 Karl Jonsson, 15 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Död 1751-06-15, begravd 1751-06-23
Föräldrar Jon Germundsson och Kerstin Djursdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:14 Daniel Svensson, 13 år, död i Urås, Ramkvilla (F)
Död 1751-06-24, begravd 1751-06-30
Föräldrar Sven Danielsson och Maria Djursdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:15 Per Jonsson, 13 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Död 1751-07-02, begravd 1751-07-07
Föräldrar Jon Germundsson och Kerstin Djursdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:16 Margareta Karlsdotter, 56 år, död i Södraskog, Ramkvilla (F), född i Perstorp soldattorp, Ramkvilla (F)
Död 1751-07-26, begravd 1751-08-04
Föräldrar Karl Månsson och Margareta Andersdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:17 Lisbet Svensdotter, 0 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F)
Död 1751-07-27, begravd 1751-08-04
Föräldrar Sven Jonsson och Annika Jonsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:18 Karin Persdotter, 35 år, död i Ramkvilla Södergård, Ramkvilla (F), född i Notteryd, Fröderyd (F)
Död 1751-07-30, begravd 1751-08-11
Föräldrar Per Jönsson och Karin Håkansdotter
Gift med Simon Nilsson
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:19 Sven Olofsson, 0 år, död i Tossegärde, Ramkvilla (F)
Död 1751-11-04, begravd 1751-11-10
Föräldrar Olof Månsson och Sara Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:20 Annika Jonsdotter, 39 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F), född i Flathult, Fröderyd (F)
Död 1751-10-23, begravd 1751-11-03
Föräldrar Jon Nilsson och Lisbet Olofsdotter
Gift med Sven Jonsson från Kallsjö torp, Fröderyd (F)
”den 3 November begrofs hustru Annika Jonsdotter i Höriesås Norregård, född 1712 i Flathult och Fröderyd Sochn, fadren ännu lefwande tillika med modren, John Nilsson och Lisbeth Olofsdotter. War hemma i 25 åhr, tå gift med drängen Swen Jonsson ifrån Kallsiö torp; med honom lefwat i 14 åhr. Haft 5 barn, 2 Söner och 3 döttrar. 1 son och 2 döttrar döde. 1 Son och 1 dotter lefwa. Warit altid mycket siuklig; i sehnaste the 20 sidsta weckor sidsta barnsäng warit ständigt sängliggande. den 27 sidstlidne September bespisad med herrens heliga nattward. Dödde den 23 sidstlidne october, 39 åhr och 1 månad gammal af lungsoten.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:21 Olof Månsson, 7 år, död i Lilla Moshult, Ramkvilla (F)
Död 1751-11-07, begravd 1751-11-17
Föräldrar Måns Persson och Britta Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1751:22 Kerstin Gislesdotter, 16 år, död i Perstorp, Ramkvilla (F)
Död 1751-11-20, begravd 1751-12-01
Föräldrar Gisle Persson och Lisbet Jönsdotter
”den 1 Decembris begrofs pigan Kirstin Gislesdotter i Pederstorp, född 1734 11 Augustii af ärliga och gudfruchtiga föräldrar, fadren Gisle Pehrsson och modren hustru Lisbeth Jönsdotter. Uti 8 åhr och 4 månader plågad af trånsjuka. Dödde den 20 Novembris sidstlidne. 16 åhr och 3 månader wid pass gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 34 / sid 61

1751:23 Flicka Hemmingsson, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F)
Död 1751-11-28, begravd 1751-12-01
Föräldrar Hemming Persson och Karin Jönsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1752:1 Maria Månsdotter, 2 år, död i Kyrkotorp, Ramkvilla (F)
Död 1752-01-19, begravd 1752-02-02
Föräldrar Måns Zakrisson och Britta Håkansdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1752:2 Elin Jonasdotter, 0 år, död i Svarthult, Ramkvilla (F)
Död 1752-01-19, begravd 1752-01-26
Föräldrar Jonas Jonsson och Maria Zakrisdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 106 / sid 205

1752:3 Maria Svensdotter, 38 år, död i Svinaryd Mellangård, Ramkvilla (F), född i Svinaryd Mellangård, Ramkvilla (F)
Död 1752-03-06, begravd 1752-03-15
Föräldrar Sven Simonsson och Katarina Olofsdotter
Gift (1) med Johan Hörberg från Tossegärde, Ramkvilla (F), (2) med Johan Jonsson från Marbäckshult, Ramkvilla (F)
”den 15 Martii begrofs hustru Maria Swensdotter i Svinaryd Mellangård, född 1714 af ärliga föräldrar i Svinaryd Mellangård, fadren Swen Simonsson och modren Catharina Olofsdotter. Tiente hemma och borta. Tå hon war något öfwer 24 åhr, gifte hon sig med Ryttaren Enkiomannen Johan Hörberg i Tossegierde den 11 November 1738. Med honom lefde i 4½ åhr, och hade 3 barn, 1 Son och 1 dotter döde och 1 Son lefwa. Thenna man dödde i Findska Campagnien 1742. War 1½ åhr Enkia. 2dra gången gifte sig den 21 december 1744 med drängen Johan Jonsson ifrån Marbäckshult. The lefwat tillhopa i 8 åhr och 11 månader, och aflat tillhopa 2 barn, 1 Son och 1 dotter. Thet 3die blef ei framfödd, utan hon thäraf död den 6 Martii 1752 in emot aftonen. Sedan hon lefwat i 38 åhr och 4 månader. Warit en gudfruchtig, beskedelig och dygdig qwinna.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 107 / sid 207

1752:4 Sara Börjesdotter, 79 år, död i Hörjesås Norrgård, Ramkvilla (F), född i Hörjesås Mellangård, Ramkvilla (F)
Död 1752-03-26, begravd 1752-04-05
Föräldrar Börje Nilsson och Sigrid Siggesdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 107 / sid 207

1752:5 Pojke Svensson, 0 år, död i Bränderyd, Ramkvilla (F)
Begravd 1752-04-05
Föräldrar Sven Gudmundsson och Kerstin Månsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 107 / sid 207

1752:6 Elin Svensdotter, 93 år, död i Brånskog, Ramkvilla (F), född i Viaskog, Ramkvilla (F)
Död 1752-06-04, begravd 1752-06-14
Föräldrar Sven och Ingrid
Gift med Olof från Humletorp, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 107 / sid 207

1752:7 Britta Karlsdotter, 65 år, död i Källevik, Ramkvilla (F), född i Slageryd, Bäckaby (F)
Död 1752-06-19, begravd 1752-06-28
Föräldrar Soldaten Karl Månsson och Margareta Andersdotter
”den 28 Junii begrofs gamla pigan Brita Carlsdotter från Källevik, född i Slageryd 1687, fadren Soldaten Carl Månsson och modren Margareta Andersdotter. I 11 månader hängslesiuk; men i 8 weckor Sängliggande, död den 19 Junii wid middagztiden af bröstsiuka. 65 åhr gammal.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 107 / sid 207

1752:8 Lisbet Svensdotter, 37 år, död i Lilla Torp, Ramkvilla (F), född i Torp Lilla, Ramkvilla (F)
Död 1752-08-19, begravd 1752-08-30
Föräldrar Sven Månsson och Karin Gudmundsdotter
Gift (1) med Måns Gudmundsson från Torp Stora, Ramkvilla (F), (2) med Måns Karlsson från Hörjesås Södergård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 107 / sid 207

1752:9 Nils Jonsson, 80 år, död i Stora Moshult, Ramkvilla (F), född i Anderstorp (F)
Död 1752-09-03, begravd 1752-09-13
Föräldrar Jon Nilsson och Ingegärd Larsdotter
Gift med Elin från Österkvarn, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 107 / sid 207

1752:10 Lisbet Gustavsdotter, 68 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F), född i Mossaryd, N Ljunga (F)
Död 1752-11-07, begravd 1752-11-15
Föräldrar Klockaren Gustav och Karin
Gift med Nils Persson från Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 107 / sid 207

1752:11 Jon Gudmundsson, 58 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F), född i Torp Stora, Ramkvilla (F)
Död 1752-12-05, begravd 1752-12-13
Föräldrar Gudmund Jonsson och Sara Svensdotter
Gift med Margareta Nilsdotter från Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 107 / sid 207

1753:1 Bengt Nilsson, 47 år, död i Barkaryd, Ramkvilla (F), född i Puketorp, Bäckaby (F)
Död 1753-01-24, begravd 1753-01-31
Föräldrar Nils Svensson och Ingrid Bengtsdotter
Gift med Ingeborg Persdotter från Barkaryd, Ramkvilla (F)
”den 31 Januarii begrofs Bengt Nilsson i Barkaryd, född åhr 1706 af ärlliga föräldrar i Puketorp; fadren Nils Swensson och modren Ingrid Bengtsdotter. War 22 åhr gammal, tå han giffte sig med tå warande piga Ingeborg Pehrsdotter i Barkaryd. The hafwa lefwat tillhopa uti 25 åhr; och aflat 6 barn, 3 Söner och 3 döttrar. En dotter död. Uti 19 åhr siuklig. Nu på 4de åhret Sängliggande af lungesiukan, dödde den 24 Januarii. Hafwa lefwat uti 47 åhr och några månader.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 107 / sid 207

1753:2 Sara Jakobsdotter, 80 år, död i Dragsnäs, Ramkvilla (F), född i Målen, Nässjö (F)
Död 1753-01-24, begravd 1753-01-31
Föräldrar Ryttaren Jakob Svensson och Anna Persdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 107 / sid 207

1753:3 Annika Millenia, 68 år, död i Broddatorp, Ramkvilla (F), född i Skirö Prästgård, Skirö (F)
Död 1753-02-03, begravd 1753-03-11
Föräldrar Isak Millenius och Susanna Herlin
Gift med Daniel Krok
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 108 / sid 209

1753:4 Nils Svensson, 0 år, död i Humletorp, Ramkvilla (F)
Död 1753-03-22, begravd 1753-03-25
Föräldrar Sven Nilsson och Katarina Jonasdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 108 / sid 209

1753:5 Pojke, död i Svarthult, Ramkvilla (F)
Begravd 1753-03-25
Föräldrar Jonas Jonsson och Maria Zakrisdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 108 / sid 209

1753:6 Annika Persdotter, död i Högarör, Ramkvilla (F)
Begravd 1753-06-11
Föräldrar Per Persson och Katarina Nilsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 108 / sid 209

1753:7 Elisabet Jönsdotter, 57 år, död i Perstorp, Ramkvilla (F), född i Harshult, Sjösås (G)
Död 1753-06-08, begravd 1753-06-17
Föräldrar Jöns Börjesson och Ragnild Gudmundsdotter
Gift med Gisle Persson från Perstorp, Ramkvilla (F)
”den 17 Junii begrofs hustru Elisabeth Jonsdotter uti Pederstorp, född 1694 uti Hashult och Siösåhs Sochn, af ärliga föräldrar; fadren John Börjesson, och modren hustru Ragnil Jönsdotter. Föräldrarna dödde i pesttiden, på ett åhr när hon war 14 åhr gammal. Kom sedan till sin Bror Gumme i Hashult i 2 åhr. Då hon wardt till[-] af ächtenskap af då warande dräng Gisle Pehrsson som i Höriesåhs född war, men nu mehra Enkioman. Hon war på 3 weckor mot 16 åhr tå hon gifte sig. I ächtenskap hafwa hon wardt i 41 åhr och aflat tillhopa 12 st, af hwilka 3 söner döde, och 3 döttrar, men nu lefer 4 Söner och 2 döttrar. War allenast en winter i Hashult, sedan hon blef gift, och kom thärpå till Pederstorp, ther hon ständigt wardt till sin död. Warit frisk mäst i sina dagar, dåck på några åhr nog siuklig, och särdeles thet sidsta [åhret]. Warit Sängliggande sedan Påskhögtiden. Blef besökt med herrens heliga nattward under sin Siukdom, som lärer warit twinsot. Dödde den 3 Junii klåckan 8 om morgonen, tå hon lefwat hafwa uti 57 åhr. Warit en gudfruchtig och beskedelig hedersqwinna.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 107 / sid 207

1753:8 Elisabet Hansdotter, 80 år, död i Skärbäck Bolsgård, Ramkvilla (F), född i Nydala (F)
Död 1753-06-26, begravd 1753-07-01
Föräldrar Hans och Malin
Gift med Jöns från Hult, Nydala (F)
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 108 / sid 209

1753:9 Jöns Persson, 58 år, död i Hörjesås Södergård, Ramkvilla (F), född i Dragsnäs, Ramkvilla (F)
Död 1753-10-02, begravd 1753-10-14
Föräldrar Per Persson och Marit Jönsdotter
Gift (1) med Margareta Jonasdotter från Hörjesås Södergård, Ramkvilla (F), (2) med Sara Jönsdotter från Bränderyd, Ramkvilla (F)
”den 14 Octobris begrofs Jöns Pehrsson ifrån Höriesås Söregård. Född uti Draxnäs 1695 den 29 September af ährliga föräldrar, fadren Pehr Pehrsson och modren Marith Jönsdotter. Tient några åhr i Wiaskog och Åsgiöhl, för sin Broder afledne Comminister Gislonius innan han 4de dag Jiuhl 1715 gifte sig, 20 åhr gammal, med Enkian Margareta Jonasdotter uti Höresås Söregård; med henne aflade 2nne döttrar, dhen yngre död, dhen andre gift. Hustrun Margareta dödde 1739 den 28 Augustii, sedan han lefwat i ächtenskap med henne, uti 24 åhr. 3 åhr Enkioman. 1742 den 24 Octobris ingick ächtenskap med pigan Sara Jönsdotter i Bränderydh. Aflat 1 dotter Karin 9 år gammal och något thäröfwer. För 6 åhr sedan föll ner af en byggning och slog sig fördärfad i lår och ben. Kom sig dåck något för; men hade thäraf altid smärta och mehr. Den 28 September sidstlidne siuknade i Draxnäs. Kom hem siuk, och dödde den 2 Octobris om morgonen. Hafwa lefwat uti 58 åhr och 3 dagar. Lärer af slag dödh. Uppfördt sig altid gudfruchtigt, beskedeligt och wähl.”
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 108 / sid 209

1753:10 Ingegärd Magnusdotter, 0 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1753-05-06
Föräldrar Ryttaren Magnus Lundberg och Maria Jönsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 108 / sid 209

1753:11 Sven Magnusson, 0 år, död i Höreda Södergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1753-05-06
Föräldrar Ryttaren Magnus Lundberg och Maria Jönsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 108 / sid 209

1753:12 Johan, 0 år, död i Svinaryd Östergård, Ramkvilla (F)
Begravd 1753-09-09
Föräldrar Gifte mannen Per Zakrisson och Sara Jönsdotter
Källa: Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 108 / sid 209

 

Hoppa till verktygsfältet