Bäckaby Födelsebok Register 1688-1760

Bäckaby Födelsebok Register 1688-1760

Länken nedan innehåller register för Bäckaby församling med start  1688.
Tänk på att registret är en sekundärkälla och ska betraktas därefter. Vissa uppgifter kan saknas eller innehålla fel och bör kontrolleras mot originalet.
Tänk också på att registret är hjälp för sökning i originalkällorna, och att de inte bör användas i stället för originalen. Var och en som använder uppgifterna är ansvarig för hur dessa sprids.
Om ni upptäcker fel eller har kompletterande uppgifter, vänligen kontakta mig.
Sökning sker enklast genom att klicka på knappen för filter (den grå kvadraten på rad 3 för varje kolumn). Här ser man alla förekommande namn, orter etc.

Bäckaby fb register 1688-1760

 

Hoppa till verktygsfältet