Falkens söner sprängda till döds

Falkens söner sprängda till döds

Fredagen den 23 februari 1866 var en kall dag med minusgrader i Fröderyds socken på det småländska höglandet. I den södra änden av socknen, vid gränsen till Hörnebo, pågick sedan ett drygt årtionde arbetet med att bryta av skiffer i gruvan.

För att få loss skiffret sprängde man emellanåt loss bitar ur berget. Till detta användes sprängoljan, eller nitroglycerin som vi idag känner till den.

Hörnebo skiffergruva i södra delen av Fröderyd socken.

Nitroglycerin är en flytande, färglös, oljig och extremt explosiv vätska. Den är mycket kraftfull men dessvärre också ytterst instabil och stötkänslig.  Redan vid tillverkningen finns en risk för explosion! Detta gör nitroglycerin mycket farligt att transportera och hantera.

Tillbaka till Hörnebo skiffergruva. När det var dags för dagens sprängning upptäckte man att sprängoljan hade frusit i kölden. För att ändå kunna genomföra sprängningen fick ett par pojkar som arbetade vid gruvan i uppdrag att ta en flaska till smedjan för att där försöka tina den i ett bad med varmvatten. Flaskan var på två skålpund eller lite drygt åtta deciliter.

Pojkarna ifråga var ”Falkens söner”; bröderna Samuel Peter Samuelsson, 17 år, samt soldaten Peter Magnus Samuelsson Blomqvist, 21 år. De var de två äldsta sönerna till soldaten Samuel Falk (1820-1888) och Lisa Stina Johannesdotter (1812-1891) i Röshult soldattorp i Fröderyd.

De unga männen bar flaskan, med största försiktighet och sannolikt även med förskräckelse får man förmoda, till smedjan. Väl där var olyckan framme och gissningsvis tappade man flaskan eller att den fick någon form av stöt eller slag. Smedjan flög i luften med en sådan kraftig smäll att ingenting återstod av den. Den yngre av brodern, Samuel Peter, synes ha varit den som hanterade flaskan och var närmast då den exploderade. Hans kropp lemlästades så svårt ”att hans lemmar hittades på skilda håll”. Brodern, Peter Magnus, samt ytterligare tre eller fyra personer skadades svårt. Värst däran var det dock för Peter Magnus som fick sitt huvud genomborrat av något föremål samt ena benet avslaget. Skadorna var så svåra att han avled fem timmar senare.

Ur Bäckaby dödbok för Samuel Peter Samuelsson Falk: ”Sysselsatt att upwärma en flaska stelnad Nitrocyrin, som derunder exploderade å förorsakade döden ögonblikeligen. [2]
Ett snöfall drog in och några timmar senare hade ett vitt täcke över marken, så att man knappt längre kunde urskilja var smedjan en gång stått.

Enligt den av Emanuel Johansson nedtecknade berättelse skall de unga männen ha begravts på förmiddagen följande söndag. Emellertid fick man samma söndag reda på att de skulle obduceras, men de fick ligga kvar i sina gravar till följande torsdag då läkaren anlände. Men man fann då, föga överraskande, att kropparna hade frusit. Därför fördes de in i köket i sockenhuset för att tinas upp. Fjärdingsmannen beordrade att man skulle elda duktigt dag som natt i likrummet.

I sockenhuset bodde folkskolläraren Anders Fröderberg med sin familj; hustrun och deras fyra barn i åldrarna sex till fjorton år. Hustrun var dessutom höggravid. Att det inte var trevligt för familjen att ha kropparna i samma hus som de bodde i är inte svårt att föreställa sig. Särskilt kvarlevorna efter Samuel Peter kan inte ha varit trevliga att se.

Barnen var förskräckta och kunde inte sova ordentligt. Så en natt, vid tolvtiden, hördes ett buller från köket på nedre våningen! Nu blev familjen rejält uppskakade, i synnerhet tolvåriga Lovisa, som trodde att de döda pojkarna åstadkom bullret. Men så var det inte. Då det fanns råttor i bostaden och gjort stor skada i den, hade man lånat en katt och stängt in denna i köket. På morgonen efter den oroliga natten fann man att katten slagit ut en fönsterruta och rymt! Efter denna händelse och tjugo år framåt, kunde Lovisa inte insomna förrän på morgonsidan.

Man kan undra hur det var ställt med säkerheten på bruket då man lät en sjuttonåring handskas med så farlig materiel.

Som ett ödets ironi uppfann Alfred Nobel dynamiten samma år som denna sorgliga historia utspelade sig. 100 mil från Fröderyd, i staden Krümmel utanför Hamburg, lyckades han blanda nitroglycerin med kiselgur och fick därigenom ett degartat och säkert sprängämne.

Thomas Lindgren, 2021.

Relaterad läsning

Folkskolläraren Johan Fröderberg; om Fröderyds första folkskollärare.

Fröderyd i tidningsarkivet; läs om olyckan som gav eko i dagspressen.

Har du kommentarer eller vet mer?

Kanske du vet mer? Kontakta då mig.

Källor

  1. Sagesman: Emanuel Johansson, https://froderydsbygden.se/folkskollararen-johan-froderberg/
  2. Fröderyd dödbok 1866-02-23, Fröderyd (F) C:6 (1861-1880) Bild 87 / sid 147
  3. Nitroglycerin: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitroglycerin
  4. Dynamit: https://sv.wikipedia.org/wiki/Dynamit
  5. Hörnebo  skiffergruva, https://jonkopingslansmuseum.se/wp-content/uploads/2018/03/84-Vetlanda-Hornebo-skiffergruva.pdf7006/1370040682939/sid%2046-47%20uppslag.pdf
Kommentarer är stängda.
Hoppa till verktygsfältet