Sjukdomsnamn i gångna tider

Sjukdomsnamn i gångna tider

Dragsjuka; kallas också krampsjuka. Stickningar i fötterna som sedan sprider sig i hela kroppen och allmänna ryckningar uppstår. Vid anfallen yrar och skriker den sjuke i raseri. Diarré och fläckar på huden förekommer också. Sjukdomen orsakas av mjöldrygan, en parasitsvamp som förekommer på spannmål och som orsakar förgiftning. Källa: hogman

Håll och styng; lunginflammation, även smärta i bröstet

Häfta; detsamma som urinstämma eller förstoppning [Källa: Svenska Sjukdomar i gångna tider].

Hängsjuka; krasslig, vissen, opasslig, hängig.

Magflen; sveda och sugande i magmunnen med halsbränna och sura uppstötningar.

Massel; i svensk dialekt detsamma som smått utslag, blemma, mässlingfläck, mässling. Utslagen kunde få ett ödesdigert förlopp med svåra inre sjukdomstillstånd, som uppfattades såsom ”inslaget utslag”, varav ofta döden följde.

Mjältsjuka; depression.

Obstruction; förstoppning.

Slag, slaganfall; apoplexi, hjärnblödning.

Tandslag; kramptillstånd. Konvultioner som uppträder vid tiden för tandsprickningen, men utan några genetiska samband med tändernas framträdande. Kan vara kopplat till underskott av kalkhalt i blodet. Ordet kan också ha använts om alla typer av kramper hos barn.

Trånsjuka; Enligt Nationalecyklopedin anses trånsjuka vara detsamma som modstulenhet, med innebörden att ha blivit berövad sin livslust.

Hoppa till verktygsfältet