Browsed by
Författare: Thomas Lindgren

Bäckaby födelsebok

Bäckaby födelsebok

Bäckaby födelsebok börjar 1688 och hittills har upprättandet av register nått fram till 1760. Registret innehåller 2569 poster, varav 856 är de födda och resten är i huvudsak föräldrarna. Den första inskrivna var Erik Gunnarssons och Sara Roots lilla flickebarn Elisabet från Doestorp: ”13 Maii N[omen]: Elisabeth. Pat[er] Erick Gunnarsson i Doestorp, Mat[er] Sara Root. Test[es]: Pehr Bängtsson i Bäckaby, Måns Svensson, Gustaf Persson i Fogleleken, Elin Bängtsdotter, Malin Månsdotter, Regina Peersdotter.” Sara närmade sig 50 år och hade i…

Read More Read More

Bäckaby dödbok

Bäckaby dödbok

Bäckaby dödbok börjar 1688. Registreringen och avskrift pågår och har hittills hunnit till 1760 innehållande 630 döda samt 789 poster för övriga personer som också förekommer i dödboken. Dessa övriga personer är oftast föräldrar och  make/maka, men ibland förekommer annan bekant eller släkting. Den allra förste som skrevs in i Bäckaby dödbok var Anders Åkessons barn i Fågelleken. Man kan säga att det är väldigt typiskt att det var ett barn.  I diagrammet nedan visas fördelningen av de dödas ålder,…

Read More Read More

Bäckaby i tidningsarkivet

Bäckaby i tidningsarkivet

Bäckaby i tidningsarkivet Ur Inrikes tidningar_1808-07-06, sid 1-2 ”Förteckning uppå dem, hwilka i anledning af Kongl. Majestäts nådiga Circularie-Bref af den 19 Mars 1808, till ådagaläggande af deras nit och beredwillighet att bidraga till Rikets förswar, öfwerlemnat Skjutgewär till bruk och nyttjande af Landtwärns-manskapet; i den ordning uppgifterne från Länen inkommit. Jönköpings Län. (Forts. från Inr. Tidn N:o 67) — Bäckaby. Per Jonsson i Slageryd 1 bössa; Per Jonsson i Paddingetorp 1 dito; Swen Persson i Dalstorp 1 dito.” Lantvärnet…

Read More Read More

Digitaliserade dagstidningar

Digitaliserade dagstidningar

Kungliga biblioteket digitaliserar svenska dagstidningar och detta finns tillgängligt för allmänheten att söka i. Material publicerat från och med 1901 är upphovsrättsskyddat och kan endast läsas på Kungliga biblioteket. En orsak till att tidningarna digitaliseras är  tillgängligheten, vilken ju är ovärderlig för oss släktforskare. Målet enligt KB är att digitalisera alla deras 120 miljoner sidor! Prova tjänsten som du hittar här: tidningar.kb.se Det är enkelt att komma igång; det är bara att skriva in valfria sökord och klicka i rutan…

Read More Read More

Söndagars latinska namn

Söndagars latinska namn

Ofta använde prästerna latinska namn på söndagar när de skrev i kyrkböckerna, i alla fall i äldre tider. Här nedan är en översättning på de vanligaste förekommande söndagarna. Latinska namnet Svenska Söndagsnamnet Circumsisio dómini Nyårsdagen Epiphania Trettondagen Septuagésima, circumdedérunt Sjuttionde dagen dagen före påsk Sexagésima, Exsúrge Sextionde dagen före påsk Quinquagésima, Esto mini Femtionde dagen för påsk, fastlagssöndagen Quadragésima, Invocavit Fyrtionde dagen före påsk Esto Mihi Fastlagssöndagen Invocavit Första söndagen i fastan Reminiscere Andra söndagen i fastan (Tänk, herre, på…

Read More Read More

Hoppa till verktygsfältet