Glimtar ur en smålandsbondes vardag i början av 1900-talet

Glimtar ur en smålandsbondes vardag i början av 1900-talet

Min farmors pappa Frans Rydlund (1875-1958) var bonde i en liten by på det småländska höglandet i början på 1900-talet. Gården hette Västergård och låg i byn Slageryd i Bäckaby församling. Bäckaby ligger 20 kilometer sydväst om Vetlanda.

Från honom har jag bland annat ärvt några gamla almanackor mellan åren 1913 till 1945. I dessa har han gjort anteckningar om diverse vardagliga göromål, vilket ger en intressant inblick i vad som han ansåg vara viktigt under året som gick. Här kan man läsa om när första snön kom, hur mycket slaktkött han fick av julgrisen och att korna bland annat hette Nätta, Skanta, Tora, Dolly, och Blomma.

Almanackorna är från åren 1913, 1921, 1933, 1935, 1938 och 1945. För varje almanacka gör jag en liten sammanfattning av det intressantaste och sist följer en avskrift av dem.

1913

Det här är den första almanackan jag har. År 1913 fyllde Frans 38 år och han och hans kära hustru Hulda hade varit gifta i tolv år. De hade året dessförinnan fått sitt femte och sista barn; min farmor Hanna. Frans hade sedan fem år tillbaka ägt sin egen gård då han övertagit sin svärfaders egendom. På gården bodde hans båda svärföräldrar som tagit undantag. Livet som bonde med alla dess göromål hade han lärt sig i sin ungdom under tiden han var dräng hos sin morbror Anders Magnus i Skepperstad. Säkert fick han även hjälp och råd av sin svärfar.

Almanackan börjar med noteringar om vädret. Första veckan i januari var det mildväder och utan snö. I mitten av januari kom snön och det blev kallt. Sista veckan i januari blev det mycket snö och fortsatt kallt. Snön kom tillbaka den första veckan i december, men veckan därefter var det mildväder igen. 

Frans åtog sig en del förtroendeuppdrag i olika föreningar och deltog därför i en rad möten. Han specificerar inte närmare vad de avsåg, men de blev åtta stycken under året som gick.

Djuren på gården krävde en del arbete. De vardagliga sysslorna som att fodra dem eller mjölka korna nämns inte, utan det var mer sällanhändelserna som antecknades. Den 30 mars ”leddes” kon Nätta. Med ”leddes” menas att han tog kon till en av bönderna i socknen som höll med en avelstjur, vilken fick befrukta henne. I regel leddes samma ko åtminstone tre gånger för att säkerställa dräktigheten. Då han hade flera kor i ladugården blev det många turer under året som gick. Kon Skanta kalvade i maj och Blomma kalvade i december en vecka före jul.

Sedan var det mycket att göra ute på fälten. Havren såddes den 2 maj och potatisen sattes den 9 maj. I början av juli slogs höet och strax därpå var det dags att bryta löv som skulle göras under den varma och ljusa sommartiden. Man tog löv från buskar, sly och späda björkar. I kärvar bands riset samman, torkades och lades in i ladan och sparades åt djuren till den mörka vintern. Den 4 augusti skördades rågen och den 6 augusti plockade man upp potatisen, eller ”potaterna” som han kallade det. Han har även nogsamt noterat att rötmånaden varade mellan den 20 juli och 20 augusti. Av erfarenhet visste man att maten höll sig sämre under eftersommaren, så detta var viktigt att ha reda på.

I almanackan för den 15 september finns noterat ”Gustaf reste idag”. Det var hans yngre broder Gustaf som hade varit på besök från USA och som nu reste hem igen. Gustaf hade utvandrat år 1905. Ett fotografi finns bevarat från detta amerikabesök med Frans och hans syskon jämte föräldrarna.

Den 12 september reste han till Karlskrona, varifrån han reste hem igen den 11 oktober. Frans var grenadjär, en yrkesoldat, vid sidan om bondelivet och en gång om året var han på en månads övning i Karlskrona.

Han hade inköpt grisar den 17 maj, vilka han slaktade två veckor före jul. Det blev 104 kilo kött och han fick 92 öre per kilo för det.

1921

Detta är fyller Frans 46 år. Äldsta sönerna Henry och Aron har blivit 19 och 17 år så de börjar bli behjälpliga. Den till åren komne svärfadern har emellertid gått ur tiden. Denna almanacka ger ganska knapphändiga anteckningar; det handlar mest om när korna leddes och när de kalvade.

1933

Nu har Frans blivit änkling. Hans Hulda fick levercancer och hade avlidit i maj föregående år. Även den åldrige svärmodern är nu borta. Äldsta dottern Ellen är gift och har flyttat till Vetlanda. Sönerna Henry, Aron och Bertil samt yngsta dottern Hanna är vuxna, ogifta och fortfarande hemmavarade. Henry och Aron var intresserade av gården och gjorde säkert större delen av arbetet.

I den här almanackan gör Frans betydligt utförligare anteckningar och skriver något nästan varje dag. Det är mest om vädret, men även om olika göromål på gården. Han noterar flitigt om hur kossorna leds till tjuren i Säby och att de kalvar, men ingen anteckning om när hans dotter Hanna får sitt första barn (min far)!

Han har den ålderdomliga stavningen, såsom Hvetlanda (Vetlanda) och Säfsjö (Sävsjö). Stavningen är det lite si och så med; han skriver tort (torrt) ute, kalt (kallt), regnit (regnigt), solskin (solsken), lungt (lugnt).

I början av året hade Frans fem kor i ladugården som omnämns; Sjöna, Sjuna, Tora, Linola och Lilja. I februari köpte han en ko och en kalv av grannen och vännen Johannes Kron för 130 kronor. Kon fick namnet ”Rosa Kron” och senare sålde han kalven i Sävsjö för 57 kronor. På marknaden i Vetlanda utökades besättningen ytterligare då han köpte en ko. På samma marknad köpte han även en häst. I stian fanns suggan Vega.

Den 11 december noteras ”sålde 5 kulla ägg, 1 krona per kull”. Kull betyder 12 ägg och är ett dialektalt mängdmått i Småland.

I almanackan finns det antecknat att skolan i Slageryd började den 18 februari (långt jullov!) samt att den slutade den 13 juni.

År 1933 höll man uppenbarligen fortfarande husförhör, för Frans har noterat att detta år hölls det i skolhuset i Slageryd.

Yngsta barnet, dottern Hanna (min farmor), hade träffat Edvin Lindgren från Slageryd Övergård (min farfar). I sin almanacka har Frans skrivit att de tog ut lysning den 24 mars. De gifte sig den 15 följande månad och två veckor senare gick flyttlasset till den nyinköpta gården i Myresjö Nästagård. Frans noterade för denna dag ”Flyttade till Myresjö”.

Den 30 juli gick Frans på Gustaf Lindgrens begravning i Bäckaby kyrka. Han var svärfar till Hanna. Hans svåger, gift med systern Ida, Janne Ohlinder i Västrahult avled och begravdes Nävelsjö den 10 augusti.

I almanackan har Frans noterat ytterligare två begravningar. Den 7 maj begravdes den unga flickan Svea Schill från Bäckaby Lillgård, vilken hade dött i lunginflammation endast 18 år gammal. Den 27 augusti begravdes den likaså unga flickan Ingrid i Bäckaby Stockagård. Även hon var bara 18 gammal och dog i barnförlamning på epidemisjukhuset i Nässjö. Kanske var Frans i kontakt med dessa båda flickor genom sin engagemang i barnavårdsnämnden?

De flesta noteringarna gäller vädret, vilka för en nutida läsare kan te sig ganska enformiga att läsa. Mellan den 24 och 27 mars var det ”Solskinsväder, kalt om nätterna”, med hans lite lustiga sätt att stava. Vidare skriver han ”Natten till midsommar mycket regn, midsommardagen blåst samt uppehållsväder”. Vissa saker har inte förändrats genom åren!

Mellan den 16 och 24 november drogs det in vattenledning, troligtvis avsågs boningshuset. Kanske var sonen Bertil med, för han blev senare intresserad av detta och verksam inom rörmokeri.

1935

Detta år fyllde Frans 60 år. Döttrarna är utflyttade men de tre sönerna bor alltjämt hemma.

I ladugården hade Frans mellan sju och åtta kor med namnen Sjöna, Sjuna, Rosa Kron, Tora, Majros, Lilja, Dolly och Blomma. Rosa Kron fick namn efter den granne han köpte den av; Johannes Kron. Redan den 4 januari sålde han Sjöna i Sävsjö för 105 kronor.

Den 21 maj ledde han kon Rosa Kron till Bäckaby Lilllegård. I regel gjorde han detta tre gånger med varje ko som skulle bli dräktig. Så var till exempel fallet med kon Tora som leddes tre gånger i juni. Sammanlagt gick han nio gånger med sex kor under året. De flesta gångerna gick turerna till Bäckaby Lillgård, men en gång gick till Slageryd Övergård. Dessa höll sig alltså med en tjur.

Resultatet av dessa vandringar blev under året tre kalvar; kons dräktighetstid är 40 veckor. Majros kalvade ute på ”Änga” på midsommarafton. Av dessa tre kalvar har han noterat att två av dem var tjurkalvar. En av dem sålde han till Lindal i september och fick 83 kronor för den. Till samme Lindal sålde han i november två gamla får för 53 kronor. Han ville fylla på med mer kor i båsen, för i november köpte han en kvigkalv i Hultsvik i Korsberga socken.

Frans hade även höns, lamm och grisar. I mars föddes ett svart lamm. Den 8 maj kläcktes kycklingar men dem sålde han dagen därpå.

Under året som gick slaktade han djur vid tre tillfällen. Troligen var det en ambulerande slaktare som skötte detta. I maj slaktades en kalv, ett får och två grisar. Han födde upp grisar som han slaktade med en viss förtjänst. I september, på hans 60-årsdag, slaktades en gris som gav 54 kilo kött. Månaden därpå slaktades den andra grisen. Han hade köpt två grisar i maj för 33 kronor, så det var nog dessa han slaktade nu efter att ha fött upp dem. Ungefär samtidigt med den andra slakten köpte han två grisar i Bäckaby Stockagård för sammanlagt 45 kronor.

Den 23 mars började utomhusarbetet med att han harvade på åkrarna ”Nås”, ”Kringelen” och ”Bäckåkra”. Samtidigt såddes klöverfrön. I början av maj såddes havren och potatisen sattes. Därefter körde han ut gödsel på åkrarna. Efter midsommar gallrades rovorna. I juli slogs klövern på fältet vid ladugården. I början av augusti började han ta rågen och havren, vilket pågick i omgångar under den kommande månaden. Den sista havren kördes in den nionde september. Den 23 samma månad plockades potatisen upp. Rågen tröskades på ”verket”, som han kallar det, i november. Tröskverket användes under tröskningen, oftast sent på hösten och vintertid då jordbruket inte krävde så mycket arbete utomhus. Man hade tidigare på hösten bärgat säden, buntad i nekar och torkat den.

Under året som gick var det två marknader i bygden som fångade hans intresse. Det var marknaden i Ramkvilla den fjärde april och marknaden i Vetlanda den 18 oktober. Kanske gick på dem, men han synes inte ha gjort några affärer med kreatur detta år. I mitten av oktober hölls det husförhör och detta år samlades man i Norrskog.

Den femte maj var han på Ernst Shills 40-års kalas i granngården. Den 27 juli var det begravning efter Hilma i Tostetorp och dagen därpå var det ”De gamles dag” nere i Bäckaby. ”De gamlas dag” anordnades av kyrkan och det var äldre personer som bjöds in. Först var det gudstjänst i kyrkan och sedan samkväm i Församlingshemmet.

I augusti har han noterat att vännen och grannen Johannes Kron fyllde 69 år

Det som tog mycket av Frans tid var möten i olika slags föreningar, nämder och stämmor som han var aktiv i. Inte mindre än 36 olika anteckingar rör detta. Det var sammanträden inom skolrådet, barnavårdsnämden, och hushållningssällskapet, det var kyrko- och kommunalstämmor, han satt i kyrkogårdskommittén. Den 14 juni var det en studieresa till Växjö. Mötena kunde till exempel vara i Korsberga eller i prästgården. Den 6 december genomfördes den kyrkliga missionsauktionen.

Men det som verkar ha engagerat honom mest var troligen barnavårdsärenden. Inom detta var han under året som gick alltsom oftast i byarna Lövås och Urås i grannsocknen Ramkvilla. Han besökte landsfiskalen i Sävsjö ett flertal gånger och skrev brev till landsfiskalen i Alseda. Den 10 april skriver han ”Var i Löfås med Landsfiskalen 6e gången”. I juni var han i häradsrätten i Sävsjö. Exakt vad det handlar om framgår inte.

De flesta anteckningar rör emellertid väderleken. Den 16 juni åskade det tidigt på morgonen och den slog ner och brände upp en Ladugård i Hättebo. Samma dag har han noterat att barnbarnet Arnold (min far) fyllde två år. Den 23 och 24 december skriver han ”fint slädföre”; då kunde familjen Rydlunds åka till julottan i släden med bjällerklang!

1938

Det mest anmärkningsvärda det här året är att han inte gjorde en enda anteckning om att hans bror Gustav kom på besök hela vägen från Montana i USA! Ett vykort från Gustav till Frans är postat i New York 26 augusti 1938, då han anlände med fartyget Gripsholm till USA.

Annars löper detta året liksom de föregående med de sedvanliga sysslorna på gården. Han leder sina kor, nu till Aron Lindgren i Slageryd Övergård. Han får fem kalvar under året. Vid inte mindre än fem tillfällen är det slakt på gården, där sammanlagt sex kalvar, två baggar, sex får och fyra grisar slaktas. Den sista slakten är den 5 december och det är väl julgrisarna.

Korna i ladugården som omnämns detta år är sex till antalet: Sjuna, Dolly, Lilla Dolly, Rosa, Majros, Vera Hulsvik. Den sistnämnda är den kvigkalven Frans köpte i Hultsvik i november 1935. Kon Sjuna var nog den äldsta i besättningen, för i almanacken den 27 januari skriver han ”Gamla Sjuna leddes i dag till Lindgrens”.

Frans har antecknat barnbarnen Ingrid och Arnolds födelsedagar. Men även tre andra födelsedagar är noterade; bland annat Gunda Schultzén 20 år. Hon bodde sina första år i Slageryd Övergård, innan familjen 1920 flyttade till Huddinge i Stockholm. Ett annat barn som omnämns är Sven, vilken han möjligen har haft hand om i barnavårdssammanhang. Den 3 juli skriver han: ”Sven i Trollebo på läger Fårö.” Kanske hade Frans ordnat det här lägret för pojken?

Nu hade Frans tydligen skaffat bikupor, för han noterar att bina svärmade första gången den nionde juni och tolv dagar senare för andra gången.

Som vanligt var det många sammanträden i kyrko- och kommunalfrågor som tilldrog hans uppmärksamhet; inte mindre än 17 stycken omnämns. Den andra juli var han på en studieresa till en utställning i Eksjö.

Den 14 juni slutade skolan i Slageryd och två dagar senare började flytten av skolhuset. Den tredje september var det klart och man hade avsyningen.

De allra flesta noteringar handlar som vanligt om vädret. Värt att omnämnas är att han noterar ”ovanligt vackert väder, till och med 20-22 grader” i slutet av september. Två månader senare, i slutet av november, heter det istället ”ovanligt stark storm”.

Under dessa stormiga novemberdagar moderniserades köket då man installerade en vattenledning.

En annan väderobservation gäller Andersdagen den 30 november. Den dagen var det ”lungt, uppehållsväder på förmiddagen, regnit på kvällen. Har varit dimmit å mulet”. Det gamla talesättet lyder ju: Anders braskar, julen slaskar. Vi får dock inte veta hur julvädret blev, för han skrev inget efter den 20 december detta år.

1945

Frans börjar nu bli till åren kommen. Detta år fyllde han 70 år, närmare bestämt den 16 september. På denna hans bemärkelsedag var det uppehållsväder, vilket för övrigt var det enda han tyckte var värt att notera.

De tre sönerna var alltjämt kvar på gården; Henry 42 år, Aron 40 år och Bertil 35 år. Aron och Henry arbetade med gården, medan Bertil sedan några år försörjer sig som cykelreparatör. Verkstaden har han intill ladugården.

I början av året hade han sju kor i ladugården med namnen Majros, Lotta Svärd, Lillsjuna, Lillan, Johanna, Sara, Tora. Lotta Svärd fick ändrat namn till Rosa Svärd, vilket han noterar den 15 oktober. Men så hade han även tre kvigor som han ledde och som därmed blev kor efter första kalvningen; Dolly, Linda och ”Svarta kvigan”.

Den 19 januari noterar han snöväder och blåst samt att han plogat vägarna. Den siste februari hade det blivit några plusgrader med dagsmeja några dagar i följd. Snön och isen på vägarna smälte så det blev besvärligt före; varken lätt att åka med släde eller med vagn. Den 30 mars hade vintern smält bort så att det bara fanns ”några småfläckar kvar ännu” av snön.

Den 10 april var det arvskifte efter Emil Lindblom i Vetlanda. Denne Emil hade varit gift med Frans syster Matilda med vilken han inte fått några barn. Nu var båda döda och Frans ärvde 853 kronor och 7 öre. Hur mycket kan det ha varit värt på den tiden? Frans skulle kunna ha sagt att det var lika mycket som fem till sex kalvar till slakt, eller elva grisar! Ett kg ägg kostade 3:66, ett biobesök kunde kosta 1:50 och ersättningen för ett dagsverke för en man låg på omkring 9 kronor.

Att andra världskriget slutade (i Europa) noterar han den 7 maj med ”Kriget upphörde i Norge i dag”.

Den 13 maj blommade träden ute. Troligen menade han fruktträden i trädgården. Det måste ha mycket vackert då han noterade detta. 

Sedan början av sin odlargärningar hade han moderniserat gården och skaffat maskiner för att så och slå. Detta hade han nämnt vid ett tillfälle 1935 och nu (1945) vid tre tillfällen. Så skriver han för den 29 juni: ”Slå av klöver på Tvåan mella stycket med slåttermaskinen”.

Den sista juni drog en hagelstorm in över bygden.

På förmiddagen den 26 november kom vinterns första snö och den 3 december hade fälten ett vitt snötäcke. Det kyliga vädret fortsatte med blåst och på självaste julafton föll snön vackert på eftermiddagen. Fortfarande blåsigt, men för juldagen antecknar han ”Blivit före att åka till kyrkan”. Med det menar han att de kunde åka traditionsenligt med häst och släde till julottan. Sedan drog mildväder in följt av kyla så det blev isgata på vägarna i Slageryd.

Med ålderns rätt hade han trappat ned på sitt engagemang i föreningar och stämmor. Det enda som han går på detta år är pensionärsmöten och ett sammanträde i kommunalfullmäktige.

 

Almanackorna – Avskrift

Nedan följer en ordagrann avskrift men en del förklaringar där det är möjligt.

1913 års almanacka

1-9 Januari. Utan snö, milväder.
12-18 Januari. Kalt.
19-25 Januari. Lite snö.
27 Januari. Snö, kalt.
5 Februari. Milväder.
12 Mars. Landsbromötet.
20 Mars. Korsbergamötet.
30 Mars. Nätta leddes denna dag.
3 April. Ramkvilla [mötet].
17 April. Korsberga [mötet].
2 Maj. Sådde hafre.
4 Maj. Skanta kalva.
9 Maj. Satte potater.
14 Maj. Landsbromötet.
16 Maj. Grisarna köptes i dag.
21 Maj. Slutade att N[?].
4 Juni. Ramkvilla [mötet].
5 Juli. Korsberga [mötet].
12 Juli. Slutade att slå.
20 Juli. Bröt löf. Rötmånaden börjar.
31 Juli. Blomma leddes denna dag.
4 Augusti. Tog af råg.
6 Augusti. Potaterna från denna dag.
18 Augusti. Skanta leddes i dag.
20 Augusti. Rötmånaden slut.
12 September. Reste till Karlskrona.
15 September. Gustaf reste i dag.
18 September. Korsbergamötet.
11 Oktober. Från Karlskrona.
12 November. Landsbromötet.
20 November. Korsbergamötet.
1 December. Lite snö.
7 December. Milväder.
11 December. Slagtade grisar i dag. 7 1/3 månad. 104 kilo, 92 öre [kilot].
18 December. Blomma kalvade.

1921 års almanacka

13 Januari. Rosa kalva.
6 Februari. Sköna leddes i dag.
8 April. Solförmörkelse
9 April. Suggan grisade i dag.
14 April. Rosa leddes i dag.
29 April. Bloma kalvade på Vännet*. * En åker.
1 Maj. Skanta kalva.
24 Maj. Rosa leddes i dag.
4 Juli. Började att slå.
15 Juli. Slutade att slå.
21 Juli. Tog af råg.
8 Augusti. Tog af hafre.
7 Oktober. Suggan grisade i dag.
19 Oktober. Bröt lin.
29 December. Snö.
30 December. Milväder.
31 December. Yrväder.

1933 års almanacka

Fullständigt och ordagrant avskriven.

Januari 1933

Milt vid nyår.
4. Dimma
6. Milt
8. Milt
9. Solskin
12. Tort å kalt.
15. Lite snö.
18. Blåst, kalt.
19. Kalt en 16 grader kalt.
22. Dito
23. Sjöna leddes om 4e gången till Östregård.
26. Suggan till Bäckaby. Milt.
27. 28. Tort.
31. Köpte Sillholmen [?] Hvetlanda.

Februari 1933

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tort
7. Köpte en ko av Kron med kalf för 130 kr. Anm: Döptes till Rosa Kron.
8. Skolrådssammanträde i prestgården.
10. 11. 12. Tort. Lite köldgrader.
14. Sålt en liten gris till Edvin Norlin 15 kr.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 8-9 grader kalt.
18. Lite snö. Lemnade 2 grisar till Frans i Öfregård 30 kronor.
18. Skolan började i dag i Slageryd.
20. Slagtade en gris i dag, lemnade den till Myresjö 79 kilo, 80 öre kilot. Lemnade 2 grisar till Edvin Johannesson i Paddingetorp.
21. Slagtade en bagge, sålde den på Hvetlanda 115 kilo.
23. Blåst, yrväder. Kom snö på dagen.
24. Lungt å stilla. Hushålskretsens sammanträde.

25. Emma i Svensgård köpte 2 grisar för 25 kronor.

Mars 1933

1. Rimfrost, lite snö, 6 grader kalt.
3. Sålde 2 grisar till Amelia Karlsson i Hulubo.
5. Blåst å snöväder.
6. 7. 8. 9. Lungt, dimma.
9. 10. Milt, inte kalt.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Milt, något regnit.
17. Rosa Kron leddes till Säby. Tora 40 veckor första gången [?].
18. 19. Milt å vackert.
20. Snöväder. Lina 40 veckor.
21. 22. 23. Kalt om nätterna. Solskin om dagarna.
24. 25. 26. 27. Solskinsväder, kalt om nätterna.
24. Tog H.* och Edvin ut lysning i Bäckaby [kyrka]. Milt.
Anm: Lystes mellan yngsta dottern Hanna (min farmor) och Edvin från en granngård i samma by (min farfar)
.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Solskin om dagen, kalt om nätterna.
28. Tora 40 veckor andra gången. Ledde om till Östregård.

April 1933

Tort å kalt om nätterna.
4. Köpte 1 ko 1 häst på Vetlanda [marknad].
5. Tora kalvade 1 tjurkalf (brokig).
5. 6. 7. 8. Klart om dagen, kalt om nätterna.
9. Ej frusit i natt.
10. 11. Vackert.

12. Milt, blekade på kvällen.
14. 15. 16. 17. 18. Kalt å blåsigt.
18. Snöa lite.
19. Dito med blåst.
20. Blåst

21. 22. Lungt, kalt om nätterna, solskin.
22. Sjuna 40 veckor. Kronoutskylden mellan 25/4 5/5.
25. Ledde om Sjöna till Säby 5te gången. Började a harva på Träan.
26. Såde klöverfrö vid ladugården. Sjuna kalvade en tjurkalf, brokig.
29. Flyttade till Myresjö.
Anm: Syftar sannolikt på dottern Hanna som flyttade till Edvin i Myresjö Nästagård.

Maj 1933

1 maj. Sådde havre på undantagsängen upp vid [?].
2. Plogade ned jödsel till vreker borttesta skiften.
3. Skol å kyrkoråds sammanträde. Sådde havre på Bäckåker.
4. Sådde ner sidan på Bäckåker.
6. Sådde 95 kilo vreker  på Trädan.
7. Blåst. Svea Schill* begrofs i dag.
Anm: Syster Svea Hulda Serafia Schill i Bäckaby Lillgård, död i lunginflammation 29 april, 18 år gammal.
8. 9. Vackert.
10. Mycke regn på aftonen.
11. 12. 13. 14. Regnit emellanåt.
15. 16. 17. Lite regnit.
16. 17. Satte potater.
18. Suggan 16 veckor.
19. Sådde sista havren nerom stugan. Sådde rovor, 2 kilo. Dito varmt.
20. 21. 22. 23. Klart, blåst, solskin.
20. Vega grisade 10 grisar. Varmt.
24. Linola 40 veckor. Lemnade Kron kalfen till Säfsjö, vägde 55 kilo, 1 krona kilo, 57 kr 40 öre.
27. Kyrkorådssammanträde om kyrkogården. Varmt å vackert.

Juni 1933

1. 2. 3. 4. 5. Varmt å vackert.
2. Harvade potaterna.
5. Lilja kalvade en brokig kvigkalf.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Varmt.
6. Lilja 40 veckor.
13. Skolan slutade i Slageryd.
13. 14. 15. 16. Varmt om dagarna.
16. Sjuna leddes till Säby.
18. Lite regn i dag.
19. Mycket regn på aftonen.
20. Regnar nästan hela dagen.
21. Lemnade Toras kalf till Säfsjö, 75 åre kilo, 45 kilo, 36 kr 55 öre. Gallra rovor. Solskinsväder.
22. Studieresan (inställd).
22. 23. Vackert.
Natten till midsommar mycket regn, midsommardagen blåst samt uppehållsväder.
26. Stiftmöte i Kalmar. Tillsattes en arbetslös komminister. Solskinsväder.
27. Dito.
28. Regn.
29. Suggan Vega i Bäckaby. Vackert.
30. Tora leddes till Säby. Mycket regn.

Juli 1933

1. 2. 3. Vackert med solskin.
3. Började att slå i träädgården.
3. 4. 5. 6. 7. 8. Varmt om dagarna.
4. Barnavårdsammanträde
5. Skolrådssammanträde. Augusta i Östergård 70 år.
6. Sådde klöver på Kringelen.
8. Lemnade 5 grisar 15 kr styck. Ledde om Sjuna andra gången.
10. 11. Regnar på eftermiddagen, mycke regn.
10. Auktionen på reparation [?] i Åskog skolhus.
12. Mycke regn på eftermiddagen.
13. 14. Regnar nästan hela dagen.
14. Lemnade en gris till Gustavsson i Hättebo, 15 kronor.
15. 16. Uppehållsväder, lite regnit.
15. Slutade att slå.
17. 18. Regnit.

19. 20. 21. 22. Vackert väder.
23. Regnar.
24. 25. 26. Sådde vicker.
25. Slutade att köra hö.
24. 25. 26. 27. 28. Vackert väder.
28. Började att avtaga råg. Ledde om Tora 2 gången.
29. Regnar samt åskar.
30. Lindgren begrofs i dag*. Regnar. * Gustaf Lindgren i Slageryd Övergård (min farfars far).
31. Vackert väder.

Augusti 1933

1. 2. 3. 4. Vackert väder. 
3. Sjuna leddes 3 gången.
5. 6. 7. 8. Vackert väder.
9. 10. Stark blåst.
10. Janne* begrofs i dag vid Lannaskedes gamla kyrka.
* Jan Ohlinder från Västrahult i Nävelsjö, gift med Frans syster Ida.
11. Varmt med solskin. Tog av råg i änga.
14. Började att avtaga havre. Sofie Pettersson 69 år.
19. Vackert. Ledde om Tora till Lillegård [Bäckaby] 3 gången.
20. Lite regnit.
21. 22. Lite regnit.
22. Valfrid* 34 år.
* Valfrid Karlsson i Vetlanda, gift med äldsta dottern Ellen.
23. 24. 25. 26. 27. Varmt å vackert.
23. Sådde rågen på Träen, vid Sofies. Vackert väder.
27. Ingrid* i Stockagård begrofs i dag.
* Ingrid Johansson 18 år, död i barnförlamning på Epidemisjukhuset i Nässjö.

28. 29. 30. Körde in havre.
29. Johannis* i Östregård 65 år.
* Johannes Johansson, svåger till gode vännen Samuel Svensson i Slageryd Östergård.
31. Körde in klöverfrö.

September 1933

1. 2. Kom lite regn.
3. 4. 5. 6. 7. Tort vackert väder.
4. Slagtade en gris, sålde den, vägde 20 kilo, 75 öre kilot.
6. Lemnade en kalf till Säfsjö, vägde 66 kilo. 80 öre kilot, 56 kr 80 öre.
8. Kyrk å skol sammanträde Fröderyd. Ledde om Tora 4e gången till Lillegård.
9. Sådde vete i änga.
10. 11. 12. 13. Vackert väder.
11. Började att höstköra på trädan vid stugan.
14. Regnar i dag på eftermiddagen.
15. 16. 17. 18. 19. 20. Vackert.
21. Plockade potater. 8 lagda [?].
22. Lite regn. Var efter fölungar i Stockagård. Köpte en bagge av Lindgren* den 18, 22 kr.
* Aron Lindgren i Slageryd Övergård.
23. Vackert.
24. Regnit. Skolråds sammanträde i sakristian.
26. Barnavårds sammanträde.
28. Slagtade en gris, sålde halfva 65 öre kilot, vägde 39 kilo.

Oktober 1933

1. Vackert
2. Regnade på morgonen.
3. Vackert.
4. Regn på eftermiddagen. Tort å vackert om dagarna.
6. Ramkvilla marken [marknad].
7. Hushållskretsens sammanträde hos Samuel Svensson i Östergård.
8. Vackert.
9. Regnar hela dagen.
11. 12. 13. 14. 15. Vackert väder.
16. 17. 18. 19. 20. Blåst.
19. Suggan Vega 16 veckor, Suggan grisade (11 grisar), 10 levande, 9 kvar.
20. Vetlanda marken.
21. 22. 23. 24. 25. Vackert.
23. Slagtade en kalf, vägde 60 kilo, 75 öre [kilot], sålde den på Vetlanda [marknad] samt ett får vägde 28 kilo, 75 öre [kilot].
23. Kyrko å Kummunalstämma.
26. regnar samt blåst.
27. Mulet.
28. 29 Dito.
30. Regn samt blåst.
31. Mulet, något klarnande.

November 1933

1. 2. Regnit, varit mulet.
3. Husförhör i Slageryd skolhus.
3. 4. 5. 6. Regnar
7. 8. Kalt. Pensionsafgifterna den 11.
9. 10. 11. Milt
12. Kom lite snö på kvällen.
Kalt den 13. Kalt den 14. Kronutskylder mellan 10 å 20.
15. 16. 17. 18. 19. Kalt å kyligt.
16. 18. 20. Lägger in vattenledning.
17. Kyrkorådssammanträde i prestgården. Kyrkovakt mästaresyslan ledigförklaras.
20. 21. 22. Milt.
25. Kyrkliga syförenings aution [aukton].
24. 25. 26. Kalt.
27. 28. 29. Kalt.
30 Andersdagen kalt, men lungt för övrigt.

December 1933

1. 2. 3. 4. Lungt å kalt. Ingen snö.
5. 6. 7. Klart å kalt.
8. 13 grader kalt.
9. Solskin, 1 grader.
10. Var i Bäckaby med suggan Vega.
11. Lemnade 5 grisar, 10 kr p styck. Sålde 5 kulla* ägg, Edvin Norlin, [?], Edvin i Paddingetorp, 1 krona p kull. * Kull – 12 ägg, bygdemål i Småland.
12. 11 grader kalt.
13. 15 grader kalt.
15. Ledde kvigan Nätta. Sålde 5 kulla ägg á 5 ägg 90 öre.
17. 4 grader kalt.
20. Sålde 7 kulla ägg.
21. Fyra grader kalt.
22. Rosa Kron 40 veckor.
23. Rosa Kron kalvade en tjurkalf.
28. Kyrko å Kommunalstämma.

1935 års almanacka

Fullständigt och ordagrant avskriven.

Januari 1935

Nyårsafton rägnade på kvällen
1. milväder den lilla snön som var smälte av

2. var på Werns 90 års dag
2.3. Barköld.
4. Sålde Sjöna på Säfsjö möte 105 kr

5. Kom lite snö på kvällen
6.7. 5 grader kyla.
8. dito. 10 grader den 9 samt lite solsken
10. 10 grader kyla
11. 5 grader kyla lite snö
13. Skolrådssammanträde
12.13.14. (7 8 9 grader kyla) Snöa lite om dagen
16. lite solsken
17.18.19.20. Klart, lite solsken (4. 5. 6. 8. grader kyla)
21. klart väder
22. dimma
23. milväder
24. skolsken å klart
26. lite snöväder med klar luft
27. lungt väder 10 grader kyla
28 dito
29. 17 grader kyla
30. 6 grader. Solskin å klart väder.

Februari 1935

1. Klart väder 5 graders kyla. Barnavårdnämnen i Löfås.
2. milväder, snöslacks (snöslask) frysa på
3. 4. klart väder. 5 å 8 grader kalt
5. 7 grader
6. 15 grader
7. dito
8. 10 grader
9. Barnavårdssammanträde
10. 11. 8 å 3 grader
11. var i Lövås Ramkvilla
12. milt
13. milväder
14 dito
15 klart å solit
16. 17. milväder, kom lite snö, blåsit
18. solskin å klart väder 10 grader kyla, 3 på aftonen. Skolan började idag
19. Rosa Kron 40 veckor
19. Konfirmanderna börja.
19. 20. milväder
21. 21. 23 milväder
25. var i Löfås i afton. Isgata.
25. Rosa Kron kalvade en Tjurkalf.
24. kalt.
25. milt
26. 27. 28. dito

Mars 1935

1. Var i Säfsjö hos Landsfiskalen. Kom lite snö.
2. Var i Lövås i afton.
4. Var åt Säfsjö Landsfiskalen 2 gången.
3. 4. 5. 6. Lungt, lite solsken.
7. 8. 9. 10. 11. Lungt å stadigt väder.
12. 13. 14. 15. Klart, kalt om nätterna.
14. Barnavårdssammanträde
15. Skrif till Landsfiskalen Alseda.
16. 17. 18. 19. Lungt klart å vackert [väder]. Kalt om nätterna.
20. Kom lite snö i natt.
19. Fick en svart lamm.
21. Milt.
22. Har ej frusit i natt. Milt.
23. 24. Dito
25. Frusit i natt, milt på aftonen.
26. Väntar svar från Vetlanda Barnavårdsnämd.
27. Barnavård konsulenten med Docktor. Axel Johansson i Öfregård hade sammanträde.
30. Kyrko å Kommunalstämma.
31. Solskin å vackert [väder].

April 1935

1. Snöar lite idag.
2. Dito.
3. Kom lite snö. Sålde ett lam till Lindal för 18 kr.
4. Ramkvilla marken*, kalt i natt.
*marknad

6. Blåst å snöväder, kalt i natt.
8. Kyrkogårdskommiten prestgården.
8. 9. Solskin å vackert, kalt om nätterna.
10. Blåst å regn.
11. 12. 13. 14. 15. Klart, kalt om nätterna.
10. Vari Löfås med Landsfiskalen 6e gången.
16. Skref till Landsfiskalen Alseda.
16. 17. 18. Blåst om dagen. Kyligt för övrigt.
19. Långfredagen solskin å vackert väder.
20. Påskafton dito.
21. 22. Påsk- och annandagen vackert.
22. Fick svar från Alseda.
23. 24. 25. 26. Solskin å vackert.
23. 24. Harvade Vännet på Nås åkra.
25. 26. Harvade Kringelen.
26. Började på Bäckåkra. Sådde klöverfrö.
27. Dito

Maj 1935

1e maj kylig. Kalt om nätterna. Sådde 25 kilo vete på Bäckåkra.
2. Sådde havre på Vännet Näsåkra.
4. Sådde havre på neränden på Bäckåkra.
5. Ernst Schill* 40 år. Vackert väder. *
En granne i Slageryd Västergård.
4. Nämdemansvakt.
4. 6. 7. Körer gödsel till potatis[landet].
9. 10. Sätter potatis på Kringelen.
8. Barnavårdssammanträde Bäckaby.
9. Var [?] daggamla* kycklingar i Rosenholm.
* dagsgamla
11. 13. 14. Köra gödsel till [*] stugan.
12. 13. Snöa tillika med kylig luft. Kalt om nätterna.
14. Kalt å blåsigt.
15. Vackert på dagen.
16. Regnit, snöväder, stark blåst.
17. 18. 19. Kyligt.
18. Sådde havre på undantagsåkern, efter hand [?] vete.
20. Vackert.
21. Regnit.
22. Varmt solskin. Sådde vetet.
21. Ledde Rosa Kron till Lilllegård*.
* Bäckaby Lillgård.

23. Vackert.
24. Kylig stark blåst.
27. Slagtat 1 kalf 54 kilo / 20 kilo, 1 får 21 kilo / 25 kilo, 2 grisar 75 kilo 115 kilo. Köpt 2 grisar 33 kr, kalf 45 kr, till Vetlanda m[arknad?].

Juni 1935

1. 2. Kom lite regn, Kyligt för öfrigt.
3. Ledde Tora till Lillegård.
3. 4. Vackert.
5. Regnar lite idag.Telefon till Nässjö advokat.
8. Kyrkogårdskommiten till Prestgården.
8. 9. Blåst å kyligt, annandag [pingst] vackert.

10. Ledde om Tora Lillegård 2a gången.
12. Åskade i natt, regnar idag. Veterinären var här för Tora.
13. 14. 15. Vackert men lite regn.
14. Studieresan Wexiö mm.
16. Arnold* 2 år i dag.
* Dottersonen, min far.
16. Åskade i dag på morgonen vid 5 tiden. Slog ned å brände upp en Ladugård i Hättebo.
17. 18. Vackert.
20. Häradsrätten Säfsjö.
20. 21. Varmt å vackert.
22. 23. 24. 25. Varmt. 29 till 30 grader.
22. Majros kalfvade i Änga den 22.
26. Varmt. Åska med regn.
27. Varmt. Ledde om Tora 3e gången. Galra* rovor.
* Gallrade

Juli 1935

1. 2. 3. Varmt
2. Började att slå på klövern vid ladugården.
4. Regn å medelst blåst.
5. Hagel regn å storm.
6. Regn, blåst.
7. Vackert väder. Farit i Ramkvilla av kyrkliga syföreningen.
8. 9. 10. 11. Varmt.
12. Kom lite regn.
13. Slutade hemma att slå.
13. 14. Varmt.
14. 15. 16. 17. 18. 19. Varmt om dagarna.
20. Dito. Började att slå Beckan [?].
21. Regnar lite i dag.
17. Majros 40 veckor*. * Dräktighetstiden för kon
18. Sjuna 40 veckor. Fick papper ifrån Landsfiskalen Säfsjö, allt tillbaka.
20. Dito ifrån Stockholm.
22. Uppehållsväder
23. Varmt
24. 25. 26. Vackert väder.
27. Hilma i Tostatorp begrofs i dag.
28. Regnit. De gamles dag i Bäckaby. Ledde Majros till Lillegård.
29. Regnit.
30. Vackert. Var hos Doktorn i Säfsjö med Svea Borg i Öfregård.

Augusti 1935

1. 2. 3. 4. Varmt å vackert.
4. Kyrkorådsdag i Mallbeck.
5. Ledde Lilja. Började avtaga råg.
5. 6. 7. 8. 9. Varmt om dagarna.
7. Slutade att avtaga råg.
12. Plogat upp Vekertvåan vid skogen.
10. 11. 12. Varmt, blåst, tort.
12. Började att avtaga havre vid backen.
13. 14. Körde in rågen.
13. 14. 15. Varmt
16. 17. 18. 19. 20. Varmt om dagarna.
16. Var hos doktorn i Säfsjö med Svea.
20. Slutade att avtaga havre på [?].
21. Ledde om Majros 2a gången.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Varmt
24. Kron 69 år.
Anm: Kron var en granne och vän.
29. Blåst med mycket regn på aftonen.
30. Solskin å vackert.
31. Regnar på aftonen natten till söndagen.

September 1935

1. Regnar lite i dag.
2. Var år Urås. Sandberg Vetlanda. Regn å åskväder.
3. Vackert.
4. Dito. Sådde rågen i dag.
5. Började att höstköra på Näs åkra.
6. Var hos Landfiskalen Säfsjö för Löfvås samt Häradshöfding, Advokat Nässjö.
7. Regnit.
8. 9. 10. Vackert väder.
9. Körde in sista havren.
10. Dito vår vete på Bäckåkra.
11. 12. 13. 14. 15. 16. Regnar emellanåt.
16. Slagtade en gris, lemnade 3/4 delar till Paddingetorp, vägde 54 kilo (120 kilo) 64:30.
17. Sålde en kalf till Lindal fick 83 kr. Blåst.
18. Regn
19. Dito
21. 22. Vackert väder.
22. Dolly 40 veckor. Ledde Sjuna till Lillegård.
23. Barnavårdssammanträde. Började plocka potatis.
24. 25. 26. Regnit.
27. 28. 29. Vackert väder.
27. Var åt Jönköping med Öfregårds barn.
28. Kyrkogårdssammanträde
30. Regnit

Oktober 1935

1. Regnar i dag. Dolly kalfvade en tjurkalf.
2. Köpt 2 grisar i Stockagård 45 kr paret.
3. 4. Vackert
4. Kyrko å skolrådssammanträde i Prestgården.
5. Var med advokat Johansson i Växjö till Löfås.
5. 6. 7. 8. 9. Vackert
7. Slagtade den andra grisen, fick 120 kg, lemnade den i Paddingetorp, 3/4 vägde 88 kilo.
10. Regnar hela dagen. Tröskigt* vete i dag.
* Tröskat
11. Regnat i natt. Var hos Landsfiskalen i Säfsjö. Vackert på eftermiddagen.
12. Hushållskretsens sammanträde i Bäckaby Klockagård.
11. 12. 13. Regnit.
14. 15. Dito
16. 17. Vackert
18. Hvetlanda marken*. Regnit på morgonen.
* Marknad

19. Regnit
20. Vackert
21. Husförhör i Norskog.
22. Kyrko å kommunalstämma.
23. 24. Kalt. 6 till 7 grader kyla.
25. Stark blåst.
26. Milt å lungt.
27. Kom lite snö på morgonen.
28. Snö å halt.
29. Mjukt väder.
30. Regn.
31. Regnar hela dagen. Var vid tinget för Löfås å Urås.

November 1935

1. 2. Varmt lung med lite solskin.
2. Sålt 2 gamla får till Lindal för 53 kr.
3. Lite kyligt.
4. 5. 6. Milt utan regn.
5. Var åt Vetlanda hos Docktor för blodprof.
6. Var i Urås hos Spetz, för Löfås.
7. 8. 9. 10. Milt å vackert.
11. Köpte en kvigkalf i Hulsvik*.
* Hultsvik, Korsberga (F)
11. 12. 13. Mulet
14. Regnit
15. 16. 17. Lungt, dimma, nu mulet utan regn.
19. 20. 21. Blåsigt, mulet, utan regn.
21. Korsberga möte.
22. Kom lite snö, halt, blåst. Kasks havre (med bil).
23. Snö, 3 grader kyla.
24. 25. 26. Dito.

24. Kom mera snö. Milt.
26. Ledde Blomma till Öfregård. Tröskar råg på verket.
27. Milväder
28. Lite solskin på morgonen men sedan mulet.
29. Mulet. Regnit.
30. Regnit, blåst, lite solskin.

December 1935

1. Blåst å regn.
2. Regn. Snö. Blåst.
3. Lite solskin. Vackert väder.
4. Blåst. Regnit.
5. 6. Vackert. Milt lite solskin.
6. Kyrkliga missionsauktionen.
7. Kom lite snö. Milt för övrigt.
8. Frusit i natt (kalt).
9. 10. 11. 3 å 4 5 grader kalt.
12. Kyrko å Kommunalstämma. 10 grader på morgonen.
13. 2 grader kalt. Lungt för övrigt.
14. 15. 16. 17. 3, 4, 6 grader, lungt, lite snö.
18. 19. Lite snö kom i natt.
20. 8 grader kalt, lite [?] före. Kyrko å Skolrådssammanträde i prestgården.
21. 22. Lite vackert före. 5 till 7 graders kyla.
23. Sammanträde i prästgården, att skriva kontrakt om den nya kyrkogårdens arbete.
23. 24. Fint slädföre.
25. 26. Dito. 2 á 3 graders kyla. Mulet väder.
27. Vackert väder.
28. Milväder.
29. Skolrådssammanträde.
29. 30. Milväder.

1938 års almanacka

Anteckningar om vädret är i de allra flesta fall utelämnat.
2 Januari. Kommunalstämma
4 Januari. Skolrådssammanträde i Prästgården.
14 Januari. Ingrid [fyller år i dag].
15 Januari. Vedaution [auktion] kl 12.
18 Januari. Slagtade Sjunas kalf, lemnade den til G Jonsson. Bagge Brodde. Kalf 62 kilo 170 kilo, 108:40. Bagge 20 kilo 145 kilo.
27 Januari. Gamla Sjuna leddes i dag t Lindgrens.
18 Februari. Skolan började i dag.
5 Februari. Exra [extra] kommunalstämma om ordförande i Barnavårdsnämd.
1 Mars. Exra kommunalstämma om socknens brandstodsbolag upplösande. Slagtade 2 grisar, sålde 1½, vägde tillsammans 165 [kilo].
12 Mars. Missionsaution i Slageryd.
14 Mars. Två får som tvillat [?].
15 Mars. Kyrkostämma kl 10 f.m.
26 Mars. Kommunalstämma.
31 Mars. Sålde Tora till Sofies Vestragård 185 kronor.
3 April. Exra kommunalstämma om ordförande i Barnavårdsnämden.
14 April. E. Norberg* 40 år. * Möjligen Elin Maria Norberg, född 18980414 i Lannaskede, död 19801214, ogift. Källa: Sveriges dödbok 1901-2013.
20 April. Körde gödsel till vicker.
23 April. Gunda* 20 år. * Gunda Lisa Ingeborg Schulzén född 1918-04-08 i Slageryd Övergård, flyttade 1920 till Huddinge, gift Thunberg.
25 April. Till 5 maj kronoutskylder*. * Äldre namn på de skatter och avgifter som erläggs till staten, ”kronan”.
30 April. Ploga ned potatisgödsel.
2 Maj. Satte potatis på tvåan intill Sofies.
3 Maj. Sådde vännil [?] på trädan.
5 Maj. Sådde vicker på Näsåkra.
7 Maj. Sådde sista havre vid ladugården.
16 Maj. Exra kyrkostämma renovering av kyrkan.
17 Maj. Var åt Vetlanda om återförsäkring.
19 Maj. Vera Hulsvik 40 veckor första gången.
21 Maj. Vera Hulsvik kalfvade en kvigkalf första gången.
26 Maj. Rosa kalfvade en tjurkalf.
28 Maj. Tora 40 veckor. Sålt den.
3 Juni. Avsyning på kyrkogården på gravar.
8 Juni. Köpte 10 hönskycklingar.
9 Juni. Köpte 2 grisar av Bolander. Bien svärmade i dag.
11 Juni. Dolly 40 veckor.
12 Juni. Dolly kalfvade en brokig kvigkalf.
14 Juni. Skolan slutade i dag.
16 Juni. Arnold [fyller år i dag]. Började att flytta Skolhuset [i] Slageryd.
21 Juni. Bien svärmade andra gången.
27 Juni. Exra Kyrkostämma med de icke klagande.
2 Juli. Studieresa Eksjö utställningar.
3 Juli. Sven i Trollebo på läger Fårö. Anm: Trollebo ligger i Lemnhults församling (F). Möjligen är det Sven Arne Göransson på torpet Kristineborg, f 1929-04-29.
8 Juli. Började att slå i trädgård.
7 Juli. Majros kalfvade en röd kvigkalf.
10 Juli. Var i Ramkvilla syförenings fäst [fest].
11 Juli. Slådde [slog] av klöva med maskin.
16 Juli. Ledde Rosa till Lindgrens Öfregård.
20 Juli. Sammanträde i Prestgården, kyrkans [-].
20 Juli. Slå vete.
31 Juli. De gamles dag.
3 Augusti. Ledde Dolly till Lindgren 1 gången.
4. Augusti. Rosa leddes dito 2 gången.
11 Augusti. Tager av klöverfrö, å råg.
13 Augusti. Ledde (lilla Dolly) 1 gången t Lindgrens.
14 Augusti. Kyrkorådsmöte i Fröderyd.
19 Augusti. Tagit av havre. Ledde Majros till Lindgrens.
25 Augusti. Körde in vete å klöverfrö.
29 Augusti. Johannes i Östregård 70 år.
31 Augusti. Slutade att avtaga havre.
3 September. Avsyning av Slageryds skolhus.
5 September. Slagtade 2 kalfvar, en vägde 47 å 53 130 kilo.
11 September. Ledde Rosa till Öfregård 3 gången.
12 September. Sådde rågen å vete.
13 September. Körde in sista havren.
14 September. Kyrko å skolråd med lärarepersonalen i Prestgården.
17 September. Körde in sista havren från Änga. Ledde Vera Hulsvik till Lindgrens 1 gången.
18 September. Kommunalfulmägtig, val med lantingsval.
24 September. Plocka potatis.
25, 26 September. Ovanligt vackert [väder], till och med 20-22 grader.
27, 28 September. Ovanligt vackert.
8 Oktober. Aution [auktion] hos Frans* i Tostatorp på gården. * Hemmansägaren Frans Magnus Efraim Johansson i Tostetorp, född 1871-07-14 i Bäckaby, flyttade till Vrigstad.
18 Oktober. Slagtade Dollys kalf, en bagge. Kalfven vägde 59 kilo 140 kilo, baggen 18 kilo 145.
26 Oktober. Husförhör hos Josef Henriksson.
31 Oktober. Plogat klövervall.
3 November. Sjuna 40 veckor i dag.
10 November. Sjuna kalfvade en brokig tjurkalf.
14 November. Slagtade 6 får. 150 per kilo. 93 kilo alla.
24 November. Kyrkliga missionsaution. Ovanligt stark storm.
24-26 November. Lägger in vattenledning i köket.
30 November. Andersdagen lungt, uppehållsväder på förmiddagen, regnit på kvällen. Har varit dimmit å mulet.
5 December. Kyrko å Kommunalstämma. Slagtade grisarna i dag. 138 per kilo.
20 December. Tröskat råg.

1945 års almanacka

Anteckningar om vädret är i de allra flesta fall utelämnat.

6 Januari. Ledde Majros 3 gången till Öfregård.
8 Januari. Ledde Lotta Svärd 1 gången Öfregård.
9 Januari. Lemnade Lottas kalf till Slagteriet, vägde 49 kilo 234 kilo. Summa 113:68.
15 Januari. [?] små köra på släp nu i skogen.
19 Januari. Snöväder, blåst. Plogat vägarna i dag. 0 grader.
20 Januari. Pensioner sammanträde hos E.R.
28 Januari. Lillsjuna 40 veckor i dag. Kalvat.
31 Januari. Sara leddes i dag.
7 Februari. Ledde Lillan till Lindgrens (1 gången).
22 Februari. Ledde kvigan Dolly till Lindgrens.
27 Februari. Lemnade Lillans till Slagteriet. Vägde 52 kilo 265 kilo. Summa 136:76.
28 Februari. Strålande vackert väder. Dagsmeja. 5 grader varmt. Dåligt före på vägarna. Lillan leddes om 2 gången i dag.
10 Mars. Revisorn här i dag.
19 Mars. Veterinären undersökte djuren i dag.
30 Mars. Långfredagen mycket med duggregn. Det finns några småfläckar kvar ännu [av snö].
9 April. Ledde den svarta kvigan [till] Lindgrens.
10 April. Arvskifte efter Lindblom* i Vetlanda. Fick på min del 853 [kronor] 7 öre. * Svåger till Frans, gift med den sedan 13 år avlidna systern Matilda.
12 April. Johanna* 40 veckor i dag. * En ko.
13 April. Veterinären vaccinerade kvigorna.
17 April. Pensions sammanträde Enar Karlsson Bäckaby. Ledde Sara 3 gången [till] Lindgrens.
19 April. Slagtade grisar i dag. Sålde halfva [till] Edvin i Svensgård*, 25 kilo 231 kilo, 87:75, [till] Bengtas 26 kilo 60 kr 6 öre. Johanna kalvade i dag. * Edvin Johansson (1901-1985), gift med Berta Lindgren.
27 April. Köpt en gris i dag.
29 April. Snöat i natt.
7 Maj. Kriget upphörde i Norge i dag.
8 Maj. Förharva Näsåkra, kört gödsel i trädgården.
11 Maj. Körer gödsel Näsåkra.
12 Maj. Sådde rännet [?] på Tvåan invid Sofies. Satte tidiga potater i trädgård på f.m.
13 Maj. Träden blomma ute.
14 Maj. Ledde Lillsjuna 1 gången L[indgrens] Öfregård.
16 Maj. Sådde på Näsåkra havre med maskin.
18 Maj. Satte potater vid Bengtas stuga.
19 Maj. Sådde Lyckorna i änga i dag.
22 Maj. Sådde Bengtas [i] morse.
23 Maj. Sådde Bengtas lycka härutanför.
24 Maj. Slutat så havre i dag. Kom lite hagel.
26 Maj. Sådde vicker vid ladugården.
27 Maj. Mors dag.
29 Maj. Ledde kvigan Linda till Lindgrens 1 gången.
2 Juni. Tora 40 veckor.
5 Juni. Ledde Lillsjuna 2 gången.
6 Juni. Pensioner hos Enar Karlsson Bäckaby.
23 Juni. Slådde Trädgård på Bengtas.
27 Juni. Slå i Trädgård. Gallra[de] rovor.
29 Juni. Slå av klöver på Tvåan mella stycket med slåttermaskinen.
30 Juni. Regn å hagel.
5 Juli. Slådde av klöver på Tvåan vid stugan med maskin.
6 Juli. Häscha* klöver vid stugan. * Hässja
7 Juli. Häscha* klöver.
9 Juli. Lemnade vi Johanna hennes kalf vägde 52 kilo 249 kilo summa 126:44.
10 Juli. Kört in 8 lass klöver från Tvåan mälla stycket.
11 Juli. Slådde av klöver på Bengtas utanför stugan.
14 Juli. Slådde av Bäckåkra (klöver).
15 Juli. Paul Johansson* begrovs i dag. *Paul Johansson (1912-1945) i Bäckaby Lillgård
16 Juli. Slå av klöver på Bengtas.
25 Juli. Körer in sista klöver på västra [-] på Bäckåkra.
28 Juli. Slådde vicker vid ladugården.
6 Augusti. Lemnade en kalf den 6 i dennes[månad], vägde 56 kilo 240 kilo, summa 155:68.
9 Augusti. Körer in sista vickera vid ladugården.
17 Augusti. Lånade 5 kilo 3 hekto fläsk av Jeny Henriksson Östregård.
25 Augusti. Tager av havre på Tvåan vid Sofies.
26 Augusti. De gamles dag.
27 Augusti. Tog av klöverfrö.
4 September. Körde in havre på Tvåan invid Sofies.
5 September. Tager av havre i Änga: den hittista* lyckan. * Hitre
6 September. Tog av havre på Bengtas lycka vid hagen.
7 September. Har börjat att avtaga havre på Bengtas mosse.
8 September. Körer in 3 lass klöverfrö från Änga.
10 September. Körer in sista havren hemma på hacket å Näsåkra.
13 September. Sådde vete vid ladugården.
14 September. Körde in sista havren från Änga. På eftermiddagen regn och blåsigt.
21 September. Började att plåcka potater.
22 September. Körde in havre från mossen (Bengtas).
24 September. Plocka potater hos [-].
25 September. Ottoson är här å mäter upp virke (i 3 dagar).
27 September. Kommunalfullmäktige sammanträde.
29 September. Nattfrost i natt första gången i höst men sedan vackert väder. Körde in sista havren på den översta mossen Bengtas.
9 Oktober. Tager upp rovor. Älgakten i 3 dagar 8.9.10.
13 Oktober. Majros 40 veckor.
15 Oktober. Sverda kon 40 veckor, ändrat namn till Rosa.
19 Oktober. Vetlanda marken har varat i dag.
20 Oktober. Rosa Sverd har kalvat i dag, röd kvigkalf.
21 Oktober. Majros kalvade i dag en röd kvigkalf.
24 Oktober. Slagtade grisen i dag.
29 Oktober. Köpt en gris i dag av grisbilen: 45 kr.
1 November. Skogsvaktaren är här å räknar skog [i] 2 dagar.
4 November. Invigningsfest i Bäckaby missionshus.
11 November. Fars dag.
12 November. Lemnat 7 får 1 kalf i dag [till] slagteriet. Kalf 75 kilo. 212:50. Ploga klövervall mellesta [?] på Tvåan.
14 November. Krons kalf 136:88.
15 November. Ploga upp vännet bak Bengtas ladugård.
16 November. Tröska här i dag. I morgon Bengtas loge.
26 November. Snöade lite på förmiddagen. Kyligt.
29 November. Dolly 40 veckor.
30 November. Andersdagen solskin å klart, kalt i natt.
1 December. Dolly kvigan kalfvade en röd tjurkalf.
3 December. Snötäcke på slätten.
24 December. Blåsigt å kyligt. Snöa på eftermiddagen. Milt.
25 December. Blåsigt. Blivit före att åka till kyrkan. Milt.
30 December. Mulet, kalt, blåsigt 5 grader. Isgata.

Kommentera

Hoppa till verktygsfältet