Bäckaby dödbok

Bäckaby dödbok

Bäckaby dödbok börjar 1688. Registreringen och avskrift pågår och har hittills hunnit till 1760 innehållande 630 döda samt 789 poster för övriga personer som också förekommer i dödboken. Dessa övriga personer är oftast föräldrar och  make/maka, men ibland förekommer annan bekant eller släkting.

Den allra förste som skrevs in i Bäckaby dödbok var Anders Åkessons barn i Fågelleken. Man kan säga att det är väldigt typiskt att det var ett barn.  I diagrammet nedan visas fördelningen av de dödas ålder, samlade i  grupper om fem år. Inte helt oväntat ser vi att de flesta döda var barn. Hela 36% av alla döda är barn upp till 5 år, 41 % upp till 10 år.

1 Bäckaby db register (works)

Barnadödligheten var ofattbart hög. Under samma period, 1688-1760, föddes i Bäckaby 856 barn. Vi kan räkna ut barnadödligheten genom att jämföra antalet döda barn i ett visst åldersintevall med det totala antalet födda. Då ser vi att var femte dog under sitt första levnadsår och nästan var tredje upplevde  inte sin 11-årsdag:

  • 0-1år:   168 döda (20%)
  • 0-5 år:   230 döda (27%)
  • 0-10 år: 259 döda (30%)

Medelåldern för denna period var 32 år, men den dras ned av den höga barnadödligheten. Om man överlevde sin 10-årsdag så var medellivslängden nästan 59 år. 6% av alla uppnådde sin 80-årsdag.

Det finns en person som i Bäckaby dödbok som anges vara född på 1500-talet. Det var Måns Börjesson i Paddingetorp, död 1703 och uppges vara 108 år. Han var, om man nu skall tro på det, född omkring 1595. De tre tidigaste födda är:

  1. född ~1595, död 1703, 108 år, Måns Börjesson i Paddingetorp
  2. född ~1601, död 1694, 93 år, Jöns Torkelsson i Norrskog
  3. född ~1609, död 1695, 86 år, Måns Nilsson i Knutstorp

Det finns, till och med 1760, fyra personer som anges vara fyllda 100 år eller mer. Dessa är:

  1. 108 år, Måns Börjesson i Paddingetorp, 1595-1703
  2. 106 år, Per Johansson i Lilla Gudmundsås, 1628-1734
  3. 103 år, Bengt Gudmundsson i Sandsberg, 1618-1721
  4. 100 år, Kerstin Månsdotter i Bäckaby Storagård, 1649-1749

Diagrammet nedan visar antalet döda per år mellan 1688-1760. Dödstalet pendlade vanligen mellan 5-15 personer. Anledningen till att det inte är några döda registrerade runt 1708 är att det är en lucka i dödboken 1704-1711. År 1757 sticker ut med 38 döda. Det var smittkopporna som härjade det året och som skördade många barns liv. Kopporna omnämns första gången i dödboken 1691, kommer tillbaka 1717 (3 döda), 1746 (4 döda) och 1757 (20 döda).

Bäckaby döde 1688-1760

Det finns några öden i dödboken som berör. Ett sådant är unga paret Samuel och Kerstin. Samuel Larsson från Slageryd Östergård och Kerstin Månsdotter från granngården Svensgård vigdes den 25:e efter trefaldighet 1722. De fick dödfödda barn 1725, 1727, 1729 (dog strax efter födseln), 1730 och 1731. Samuel dog själv 1738. Tyvärr är dödbocken extremt knapphändig just kring detta år så vi får bara reda på att han blev 38 år och var alltså född omkring 1700. Änkan Kerstin (f. 1692) bor därefter kvar som inhyses i Slageryd Östergård med – till synes- enda barnet Sara.


One thought on “Bäckaby dödbok

Kommentera

Hoppa till verktygsfältet