Liten latinsk ordbok

Liten latinsk ordbok

I kyrkböckerna, det vill säga födelse-, vigsel- och dödböckerna, använde prästerna emellanåt latinska ord. Dessa var inte så många så det kan vara bra att lära sig dem. Nedan har jag samlat ihop de som förekommer i Fröderyds pastorats kyrkoböcker.

Aetas Ålder, levnadsålder
Aetas ejus Dess ålder
Cum qua (cum qva) med vilken [kvinna han fick]
Dominica (dom) Söndag
Ejusdem (ejus) Samma (tex samma månad)
Eodem die Samma dag
Hujus anni I år
Ibidem (ibm, ibid) Därstädes, på samma ställe/ort
In loco På platsen
Mater Moder
Nota bene (NB)  Notera
Pagina (pag) Sida
Parentes (par) Föräldrar
Pater Fader
Pignora conjugii Barn i äktenskapet
Trinitatis (Trin, Trinit) Heliga trefaldighets dag
Vide pagina Se sida
Vita communis Det gemensamma livet

Kommentera

Hoppa till verktygsfältet